Главная страница
Контакты

    Басты бет


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

жүктеу 5.51 Mb.жүктеу 5.51 Mb.
бет16/32
Дата18.03.2017
өлшемі5.51 Mb.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32

1-тапсырма

Төмендегі мәтінді тер. Мәтіннің өлшемі-14 пт


Мазмұны

Кіріспе............................................................................................................ 2

Сабақ №1........................................................................................................ 23

Сабақ №2....................................................................................................... 25

Сабақ №3....................................................................................................... 45

Сабақ №4........................................................................................................49

Сабақ №5........................................................................................................50

Сабақ №6........................................................................................................60

Сабақ №7........................................................................................................78

Сабақ №8........................................................................................................89
2-тапсырма

Сабақ кестесін табуляция позицияларын пайдаланып жаса:

Күн, Сабақ, Уақыт, Апта, Оқытушы өрістері болсын. Осы өрістерге сәйкес табуляция позициялары төмендегідей:

Күн- 1 орнында, сол жаққа тураланған,

Сабақ- 5 орнында, оң жаққа тураланған,

Уақыт- 9 орнында, ортаға тураланған,

Апта- 11 орнында, сол жаққа тураланған,

Оқытушы- 13 орнында, сызықпен тураланған тураланған


Ұсынылатын әдебиеттер:


 1. Информатика: Базовый курс Учебник/ под ред. Н.В. Макаровой. – СПб, Питер, 2001 г.

 2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. 3-е изд./ под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002

 3. Балапанов Е.К., Бөрібаев Б.Б., Дәулеткулов А. 30 сабақ информатикадан. Алматы: Жағамбек, 1999

 4. Основы работы с компьютером. руководство пользователя. корпорация Microsoft, 2004

 5. Основы работы с Microsoft Office и Internet. руководство пользователя. корпорация Microsoft, 2004

 6. Практикум по курсу «Информатика» В. Т. Безручко. М. 2002, «Финансы и статистика»

 7. Лабораторный практикум по информатике. Под ред. Острейковского В. А., М., ВШ, 2003

Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №12
Тақырыбы: Тізімдермен жұмыс: маркерленген, номерленген, көпдеңгейлі.
Мақсаты: Тізімдер құруды үйрену
Тапсырмалар:
1-тапсырма

Жаңа құжат құрыңыз. Таратпа материалда көрсетілген маркерленген тізімді теріп, жазыңыз. «Список» деген атпен сақтаңыз. Мәтінге шрифт параметрлерін қалауыңыз бойынша тағайындаңыз. Құжатты сақтаңыз. Файлды жабыңыз.2-тапсырма

Жаңа құжат құрыңыз. Таратпа материалда көрсетілген номерленген тізімді теріңіз. «Нумир_список» деген атпен сақтаңыз. Мәтінге шрифт параметрлерін қалауыңыз бойынша тағайындаңыз. Құжатты сақтаңыз. Файлды жабыңыз.3-тапсырма

Жаңа құжат құрыңыз. Таратпа материалда көрсетілген көпдеңгейлі тізімді теріп, жазыңыз. «Мног_ур_список» деген атпен сақтаңыз. Мәтінге шрифт параметрлерін қалауыңыз бойынша тағайындаңыз. Құжатты сақтаңыз. Файлды жабыңыз.Сұрақтар:

 1. Биәріпке анықтама беріңіз. Мәтінді биәріппен бастап жазу жолын айтыңыз

 2. Стиль терминіне анықтама беріңіз

 3. Кітапхана стильдерін пайдалану жолдарын айтыңыз

 4. Көпдеңгейлі тізімдерді құру тәсілдері

 5. Нөмерленген және маркерленген тізімдерді құру жолдары


Тапсыру формасы: Тапсырманы әдістемелік нұсқаға сүйене отырып, таратпа материалда ұсынылған өз нұсқаңызды таңдап, орындаңыз. Жұмыс нәтижесін баспадан А4 бетке шығарып, тапсырыңыз. Орындалу жолын СОӨЖ дәптеріңізге жазып, оқытушыға түсіндіріңіз. Сұрақтарға жауапты СОӨЖ дәптеріңізге жазыңыз. Ауызша қорғау.
Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:

Тапсырманы Зертханалық жұмыс №12-де көрсетілген әдістемелік нұсқауға сүйене отырып орындаңыз


Таратпа материалдар:
1-тапсырма

ИКТ-ны практикаға енгізу жолында туындайтын мәселелерге салқын қандылықпен карап, оларды шешу кезінде мектептегі информациялық жүйелердің мынадай негізгі әлементтеріне әсер ететінін айту керек: • әдістемелік жабдықтау жағына;

 • мұғалімдер мен әкімшілік органдарын дайындауға;

 • қолданбалы программалық жабдықта-маларға (әнциклопедиялар, меди-ресурстар, моделъдеу, әкімшшк-шаруашылық кешенін баскаруға)

 • базалык программалық платформаға (Windows операциялық жүйесі Office);

 • аппараттык кешенге (компьютерлер, жергілікті желі, Интернетке крсылу).

Тәжірибе көрсеткендей, оқытудың компьютерлік технологиясын келесі әдістерді қолдану аркылы жүзеге асыруға әсер етеді:

 • Ақпараттық әдіс, үйренушінің танымдық қызметін;

 • Компьютерлік модельдеу әдісі, мәліметтер базасы мен білімді, гипермәтіндерді қолдану арқылы білім алушының танымдық қызметін жүзеге асыру;

 • Автоматты оқыту және білімді бақылау әдісі, математикалық және логика-лингвистикалық модельдерді қолдануға негізделген, танымдық кызметті дамытады;

 • Авгоматтандырылған оқыту және білімді бағалау әдісі, автоматтандырылған оқыту жүйелерін. тестілеу жүйелері мен мультимедианы қолдануға негізделген, танымдық қызметті дамытады;

 • Ойындық әдіс, компьютерлік, іскерлік ойындарды, әксперттік жүйелерді қолдануға негізделген танымдык қызметті дамытады.

 • Білім беруде ақпараттық технолоғияларды сәтті тарату, сауатты қолдану және интенсивті дамыту бірнеше факторларға байланысты екендігі аныкталды:

 • Техникалық (компьютерлік) база жағдайы;


Бір деңгейлі модельді мына жағдайларда қолдануға болады:

 • тыңдаушылар тұратын аудандарда қашықтықтықтан оқытудың бөлімін орналастыруға мүмкіндік жоқ;

 • белгілі бір курс бойынша бір топтың тыңдаушылары облыстың әр түрлі аудандарында тұрады;

 • белгілі бір аудан бойынша тыңдаушылар саны өте аз.

Бұл модельде тыңдаушыға оқу мерзімін өзі анықтауға мүмкіндік беріледі.
2-тапсырма

Семестрлік курс 3 модульден тұрады. Әрбір модуль студентке қажет мына материалдардан тұрады:

А) теориялық материал;

Б) форум-семинар, онда маңызды мәселелер мен есептер талқыланады; студенттердің хабарламаларын оқытушы бағалайды, форум материалдары порталда сақталады.

В) әдістемелік кеңестер мен тапсыру уақыты көрсетілген практикалық тапсырмалар (зертханалық жұмыстар, тексеру жұмыстары); студент орындаған жұмысын архивтік түрде әлектрондық поштамен мұғалімге жібереді;
Г) чат-кеңестер, белгілі бір уақыт мезетінде оқытушы мен студенттер қандай да бір сұраққа кеңестер алу үшін Порталға қосылады.

Д) online–тест, нақты уақыт режимінде студентке өтілген материал бойынша тесттік сұрақтар береді, уақыт шектеулі;

Е) әдістемелік кеңестер мен тапсыру уақыты көрсетілген курстық жұмыстардың тапсырмалары;

Ж) әлектрондық аттестациялау ведомосі;

Пайдаланылған әдебиеттер


 1. Журнал «Информатика и образование», № 7 -2006ж. (41-45 б)

 2. Журнал «Информатика и образование», № 2 -2006ж. (49-57 б)

 3. Журнал «Информатика негіздері» № 1 – 2005 ж (11-14 б)

 4. Журнал «Мектеп» № 11 (6 бет)

 5. Қазақстан және ТМД елдеіндегі білім беруді ақпараттандырудың IV Халықаралық форумының ғылыми мақалалар жинағы (18-19 бет. 38-39 бет. 118-119 бет. 460-461 бет).

 6. Сайт: www.edu.gov.kz


3-тапсырма

МазмұныКіріспе.

Қашықтан оқытудың білім саласындағы рөлі ...................................


2


1-тарау. Қашықтықтықтан оқыту (ҚО) технологиясын ұйымдастырудың теориялық негіздемесі ..............................

4


  1. ҚО-ды ұйымдастырудың теориялық негіздері ..........................

4

  1. Қашықтықтықтан оқытуды ұйымдастыру технологиялары .....

5

  1. Қазақстан Республикасының кәсіптік жоғары, қосымша кәсіптік білім беретін білім беру ұйымдарында қашықтықтық нысаны бойынша оқытуды ұйымдастыру ережесі ...................

7


  1. Қашықтықтан оқыту – білім саласындағы нарықтық қатынастарды жетілдіру жолы ............................... .....................

16


 1. ТАРАУ. Қашықтықтықтан оқыту технологиясын ұйымдастырудың дидактикалық негіздері. .................................

19


2.1. Қашықтықтықтан оқыту технологиясын жетілдіру негізінде оқу матералдарына қойылатын дидактикалық шарттар мен оқыту тәсілдері ................................................................................

19


2.2. Білім беру мекемелері қызметкерлерінің білімін қашықтықтықтан арттырудың аймақтық моделі .........................

21


2.3. COMPEТЕNTUM.MAGISTER қашықтықтықтан оқыту жүйесіне қысқаша сипаттама ............................... ........................

23


2.4. Жоғарғы оқу орындарында қашықтықтықтан оқыту технологиясын ұйымдастырудың бағыттары ...........................

23


Қорытынды .........................................................................................

29

Пайдаланылған әдебиеттер .................................................................

30Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Информатика: Базовый курс Учебник/ под ред. Н.В. Макаровой. – СПб, Питер, 2001 г.

 2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. 3-е изд./ под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002

 3. Балапанов Е.К., Бөрібаев Б.Б., Дәулеткулов А. 30 сабақ информатикадан. Алматы: Жағамбек, 1999

 4. Основы работы с компьютером. руководство пользователя. корпорация Microsoft, 2004

 5. Основы работы с Microsoft Office и Internet. руководство пользователя. корпорация Microsoft, 2004

 6. Практикум по курсу «Информатика» В. Т. Безручко. М. 2002, «Финансы и статистика»

 7. Лабораторный практикум по информатике. Под ред. Острейковского В. А., М., ВШ, 2003


Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №13
Тақырыбы: Кестелермен жұмыс: Автоформат, формула, мәліметтерді сұрыптау
Мақсаты: Мәтін ішіне кесте салу, оның элементерімен танысу, кесте бөпіктерін және оның ішіндегі мәтінді белгілеу, кесте ішінде курсорды жылдам жылжыту, оның бағанасын, енін
өзгерту әрекеттерін орындап үйрену
Тапсырмалар:

1-тапсырма

Жаңа құжат құрыңыз. Таратпа материалда көрсетілген кестелерді салып, толтырыңыз (Кесте параметрлері, стилі, ұяшықтар саны нұсқаға ұқсас болу керек). Кесте тақырыбының, кестедегі мәтінге үлгіде көрсетілген шрифт параметрлерін орнатыңыз. Есепетеулерді жүргізіңіз. «Кесте» деген сақтаңыз. Жабыңыз.


Сұрақтар:

 1. Кестенің негізгі элементтерін

 2. Құжатқа кестені орналастыру жолын айтыңыз

 3. «Кестенің автоформаты» терминіне анықтама беріңіз

 4. Берілген кестеге диаграмма құру тәсілдері

 5. Кесте ішндегі ұяшықтарды біріктіру тәсілдеріТапсыру формасы: Тапсырманы әдістемелік нұсқаға сүйене отырып, таратпа материалда ұсынылған өз нұсқаңызды таңдап, орындаңыз. Жұмыс нәтижесін баспадан А4 бетке шығарып, тапсырыңыз. Орындалу жолын СОӨЖ дәптеріңізге жазып, оқытушыға түсіндіріңіз. Сұрақтарға жауапты СОӨЖ дәптеріңізге жазыңыз. Ауызша қорғау.
Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:

Тапсырманы Зертханалық жұмыс №12-де көрсетілген әдістемелік нұсқауға сүйене отырып орындаңыз


Таратпа материалдар:

Оқушылардың үлгеріміАты-жөні

Математика

Қазақ тілі

Орыс тілі

1

Иван И.И

5

5

4

2

Ким А.А.

5

5

5

3

Алимов Б.А.

4

4

4

4

Талғатұлы М.Т.

3

3

3

5

Каримова А.Т.

5

3

4

6

Масалимов А.А.

4

3

3

7

Қамза Д.Ж.

4

4

4

8

Серікқызы Н.С.

4

4

4
Сынып бойынша орташа баға:

Барлық бағалардың қосындысы:

Сыныптағы бағалардың ең үлкені:
Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Информатика: Базовый курс Учебник/ под ред. Н.В. Макаровой. – СПб, Питер, 2001 г.

 2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. 3-е изд./ под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002

 3. Балапанов Е.К., Бөрібаев Б.Б., Дәулеткулов А. 30 сабақ информатикадан. Алматы: Жағамбек, 1999

 4. Основы работы с компьютером. руководство пользователя. корпорация Microsoft, 2004

 5. Основы работы с Microsoft Office и Internet. руководство пользователя. корпорация Microsoft, 2004

 6. Практикум по курсу «Информатика» В. Т. Безручко. М. 2002, «Финансы и статистика»

 7. Лабораторный практикум по информатике. Под ред. Острейковского В. А., М., ВШ, 2003


Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №14
Тақырыбы: MS Equation 3.0. объектісін пайдаланып математикалық өрнектерді енгізу. Фигуралы мәтіндермен жұмыс.
Мақсаты: Мәтін ішіне математикалық өренктерді және фигуралы мәтіндерді қосуды үйрену
Тапсырмалар:
1-тапсырма

Жаңа құжат құрыңыз. Бетке нұсқада көрсетілген параметрлерді тағайындаңыз. Математикалық оқулықтардан нұсқада көрсетілген тақырып бойынша математикалық формулалардан тұратын фрагментті теріп жазыңыз. Фрагментті таңдауды, оның көлемін оқытушымен ақылдасып жасаңыз. Нұсқаңызда көрсетілген атаумен сақтаңыз. Жабыңыз.


2-тапсырма

Жаңа құжат құрыңыз. Нұсқаңызыда көрсетілген мерекелік шақыру тақырыбына байланысыты тапсырмаларды Word редакторының мүмкіндіктерін пайдаланып орындаңыз. Нұсқаңызда көрсетілген атаумен сақтаңыз. Жабыңыз.


Сұрақтар:

 1. MS Equation 3.0. объектісінің мақсаты

 2. Құжатқа математикалық өрнектерді кірістіру жолын айтыңыз

 3. MS Equation 3.0. терезесіне сипаттама беріңіз

 4. Құжатқа ClipGallery коллекциясының суреттерін кірістіру жолын айтыңыз

 5. Сурет салу құралдарын сипаттаңыз


Тапсыру формасы: Тапсырманы әдістемелік нұсқаға сүйене отырып, таратпа материалда ұсынылған өз нұсқаңызды таңдап, орындаңыз. Жұмыс нәтижесін баспадан А4 бетке шығарып, тапсырыңыз. Орындалу жолын СОӨЖ дәптеріңізге жазып, оқытушыға түсіндіріңіз. Сұрақтарға жауапты СОӨЖ дәптеріңізге жазыңыз. Ауызша қорғау.
Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:

Тапсырманы Зертханалық жұмыс №25-те көрсетілген әдістемелік нұсқауға сүйене отырып орындаңыз


Таратпа материалдар:

1-тапсырма

1-нұсқа

Бет параметрлері:

Оң жақтан-3

Сол жақтан-2

Жоғарыдан-2

Төменнен-2

Тақырыбы: «Шектер теориясы»
2-нұсқа

Бет параметрлері:

Оң жақтан-3

Сол жақтан-2

Жоғарыдан-2

Төменнен-2

Тақырыбы: «Функцияның үздіксіздігі»
3-нұсқа

Бет параметрлері:

Оң жақтан-3

Сол жақтан-2

Жоғарыдан-2

Төменнен-2

Тақырыбы: «Дифференциалдау ережесі»
4-нұсқа

Бет параметрлері:

Оң жақтан-3

Сол жақтан-2

Жоғарыдан-2

Төменнен-2

Тақырыбы: «Тейлор қатары»
5-нұсқа

Бет параметрлері:

Оң жақтан-3

Сол жақтан-2

Жоғарыдан-2

Төменнен-2

Тақырыбы: «Рунге-Кутта әдісі»
6-нұсқа

Бет параметрлері:

Оң жақтан-3

Сол жақтан-2

Жоғарыдан-2

Төменнен-2

Тақырыбы: «Матрицаға орындалатын әрекеттер»
7-нұсқа

Бет параметрлері:

Оң жақтан-3

Сол жақтан-2

Жоғарыдан-2

Төменнен-2

Тақырыбы: «Бірінші дәрежедегі дифференциалдық теңдеулер»
8-нұсқа

Бет параметрлері:

Оң жақтан-3

Сол жақтан-2

Жоғарыдан-2

Төменнен-2

Тақырыбы: «Сызықты емес теңдеулерді шешуге арналған Ньютон әдісі»
9-нұсқа

Бет параметрлері:

Оң жақтан-3

Сол жақтан-2

Жоғарыдан-2

Төменнен-2

Тақырыбы: «Лагранж бойынша интерполяциалау»
10-нұсқа

Бет параметрлері:

Оң жақтан-3

Сол жақтан-2

Жоғарыдан-2

Төменнен-2

Тақырыбы: «Анықталған интеграл»
2-тапсырма

1-нұсқа

Тақырыбы: «Үйлену тойына шақыру»

Файлдың аты: Приглашение.doc

2-нұсқа

Тақырыбы: «Педагогикалық институт түлектерін мерекелік кешке шақыру»

Файлдың аты: Открытка.doc

3-нұсқа

Тақырыбы: «Ректорат жиналысына шақыру»

Файлдың аты: Ректорат.doc

4-нұсқа

Тақырыбы: «50 жылдық мерейтойға шақыру»

Файлдың аты: Юбелей.doc

5-нұсқа

Тақырыбы: «Жаңа жылдық мерекеге шақыру»

Файлдың аты: Новый_год.doc6-нұсқа

Тақырыбы: «8 наурыз мерекелік кешіне шақыру»

Файлдың аты: Март.doc

7-нұсқа

Тақырыбы: «Өндіріс акционерлерін жиналысқа шақыру»

Файлдың аты: Акционер.doc

8-нұсқа

Тақырыбы: «50 жылдық мерейтойға шақыру»

Файлдың аты: Юбелей.doc

9-нұсқа

Тақырыбы: «Туған күнге шақыру»

Файлдың аты: ДеньРождения.doc

10-нұсқа

Тақырыбы: «Конференцияға қатысушыларды шақыру»

Файлдың аты: Конференция.doc
Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Информатика: Базовый курс Учебник/ под ред. Н.В. Макаровой. – СПб, Питер, 2001 г.

 2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. 3-е изд./ под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002

 3. Балапанов Е.К., Бөрібаев Б.Б., Дәулеткулов А. 30 сабақ информатикадан. Алматы: Жағамбек, 1999

 4. Основы работы с компьютером. руководство пользователя. корпорация Microsoft, 2004

 5. Основы работы с Microsoft Office и Internet. руководство пользователя. корпорация Microsoft, 2004

 6. Практикум по курсу «Информатика» В. Т. Безручко. М. 2002, «Финансы и статистика»

 7. Лабораторный практикум по информатике. Под ред. Острейковского В. А., М., ВШ, 2003


Қосымшалар
Қосымша №1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ МЕМЕЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

ФИЗИКА- МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасы


РЕФЕРАТ

Тақырыбы: « реферат тақырыбы»

Орындаған:

(қолы) (аты-жөні)

Тапсыру уақыты:


Тексерген:

(қолы) (аты-жөні)

Семей, 200_ ж.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі - Қазақстан Республикасының Үкіметі құрамына енетін орталық атқарушы органы.


Студенттің өздік жұмысы №1

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32


жүктеу 5.51 Mb.