Главная страница
Контакты

    Басты бет


Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

жүктеу 0.9 Mb.жүктеу 0.9 Mb.
бет3/4
Дата08.04.2017
өлшемі0.9 Mb.

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


1   2   3   4

тегі

Горизонтальды сызып алу (horizontal rule) құжатты бөлікке бөлу үшін қолданылады. Бір ғана


тегі арқылы бетке мүлдем өзгеше түр беруге болады.
тегін тәжірибеде көріңіз және сонда сіз қолданып жүрген сызықтан өзгеше сызық аласыз.


тегі


Форматтаусыз мәтінді бейнелеу.

тегі

тегі оған қосылған мәтіннің жыпылықтауын туғызады.

Гипермәтіндік сілтеме

Жоғарыда қарастырылған мәтінді бейнелеу құралдары, құжаттың басты тегі - гипермәтіндік сілтемеге – қосымша, сөзсіз маңызды болып келеді. Гипермәтіндік сілтеме жазу үшін, “зәкір (якорь)” (anchor) деп аталатын …… контейнері қолданылады. Зәкір бірнеше атрибут қабылдайды, ең негізгісі HREF (Hyper Text Reference) болып табылады. Қарапайым сілтемені мына түрде жазуға болады:

Деректер базасының индексі“Жусан”

HREF атрибутының мәні болып, “polyn.net.kiae.su” машинасында “index.shtml” құжат адресі табылады, оған рұқсат HTTP протоколы арқылы беріледі. Осы адрестің жазу формасы универсалды локаторлық ресурс (Universe Resource Locator) деп аталады және WWW технологиясының құрама бөлімі болып табылады.

А контейнерінің мазмұны, тег басы және тег соңы аралығында қосылады, мәтінде контекстік гипермәтіндік сілтемеге арналған түспен бөлінеді.

Web-серверді құрұдың ерекшелігі, онда көрсетілген ақпаратты жеке бөліктерге бөлуге болады. Жеке бөліктер арасындағы байланыс ұйымдары гипермәтіндік сілтеме арқылы анықталады.


Өзін тексеруге арналған сұрақтар:

1. html-құжатының құрылымы. Беттің құрылымдық элементтері.Элементтер типі.

2. WWW-сервисінің жұмыс тәртібі. Сервер және клиент арасында мәлімет алмасу. Формалар.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Веб-дизайн/Дмитрий Кирсанов - СПб: Символ-Плюс, 2004-376 стр.

2. HTML 4.0 в подлиннике/Матросов, Сергеев, Чаунин – СПб: BHV, 2000 – 672 стр.

4-ДӘРІС. Бет дизайнына кестелерді қолдану

Дәріс мазмұны:


 • , ,
  , ,
  .

 • NOWRAP, COLSPAN=, ROWSPAN=, WIDTH=, UNIT=, COLSPEC=, DP=, СELLPADDING=, ALIGN= және VALIGN=, BORDER=, CELLSPACING= атрибуттары.  HTML-да кестенің жазылу тәсілдері.

  тегі.

  Кестенің жазылуы үшін

  тегі қолданылады.
  тегі басқалар сияқты жолды кестеге дейін және кестеден кейін автоматты түрде аударады.  тегі.

  тегі (Table – Row сөзінен қысқартылған) – кестенің жолын құрады. Егер кесте екі жиын тегінен құралса, онда ол екі жолдан да тұрады. Сіз бір жолға орналастыратын бүкіл мәтін, басқа тег және атрибуттар тегтерінің арасына орналасуы қажет.

  тегтерімен қоршалуы керек. Жолдағы тегтерінің саны ұяшық санын анықтайды. тегтерінің бес сыңарлы жолы бес ұяшықтан тұрады.

  тақырып тегі қолданылады. Бұл тегімен аналогты болып келеді. тегтерінің арасындағы мәтін автоматты түрде қою шрифтпен жазылады және үнсіздік бойынша ұяшықтың ортасында орналасады. Орталықтандыруды алып тастауға болады және мәтінді сол жақ немесе оң жақ жиек бойынша тегістеуге болады. Егер ні <В> тегімен және атрибутымен бірге қолданса, онда мәтін де тақырып сияқты көрінеді. Бірақта, барлық браузерлердің кестеде қою шрифті қабылдамайтынын ескерген жөн, сондықтан кестенің тақырыбын
  тегі.

  Кесте жолының ішінде әдетте берілгендер ұяшығы орналасады. Мәтін немесе бейне құрайтын әрбір ұяшық

  тегі.

  Кестенің баған және жолының тақырыпшасын беру кезінде

  көмегімен берген дұрыс.  тегі.

  кестенің тақырыбын құруға рұқсат береді. Үнсіздік бойынша тақырып орталықтанады және () кестесінің үстінде немесе () кестенің астында орналасады. Тақырып кез-келген мәтіннен және бейнеден тұруы мүмкін. Кей кезде тегі сурет астындағы жазуға қолданылады.  NOWRAP атрибуты .

  Кестедегі ұяшықтың бір жолына сыймайтын кез-келген мәтін келесі жолға көшеді. Бірақта, NOWRAP атрибутын

  және тегтерімен бірге қолданғанда ұяшықтың ұзындығы мәтін бір жолға сыятындай етіп кеңейтіледі.  COLSPAN= атрибуты.

  және тегтері COLSPAN= атрибутының көмегімен модифицирленеді (Column Span, бағандардың бірігуі). Егер сіз қандай да бір ұяшықты кеңейткіңіз келсе, онда осы COLSPAN= атрибутын қолдануға болады.  ROWSPAN= атрибуты.

  және тегтерінде қолданылатын ROWSPAN= атрибуты COLSPAN= атрибутына аналогты болып келеді және ол жолдардың санын береді. Егер сіз ROWSPAN= атрибутында санды көрсетсеңіз, онда жолдың сәйкес саны кеңейтілген ұяшықтың үстінде болуы қажет.Оны кестенің төменгі жағына орналастырмау керек.  WIDTH= атрибуты.

  WIDTH= атрибуты екі жағдайда қолданылады.Оны барлық кестенің енін беруде

  тегіне қоюға болады және ұяшық тобының немесе ұяшық енін беруде немесе
  тегтерінде қолдануға болады. Енін пиксельмен немесе пайызбен көрсетуге болады. Мысалы, егер сіз тегінде WIDTH=250 деп берсеңіз, онда сіз монитордағы бет өлшеміне тәуелсіз ені 250 пиксель кестені аласыз.
  тегінде WIDTH=50% беру кезінде, кесте экрандағы кез келген өлшемдегі бейнеде беттің жарты енін алып тұрады.

  UNIT=атрибуты.

  тегінің UNIT=атрибуты барлық кесте мен оның жеке бағандарының өлшемдерін көрсетуде қолданылатын өлшем бірлікті анықтайды. UNIT=атрибуты үш мәнді қабылдауы мүмкін:

  UNIT=EN - үнсіздік бойынша қосылатын мән және en - бос орынға тең өлшем бірлікті береді. Еn - бос орын - әріпінің еніне тең типографты өлшем бірлік. Бос орынның нақты өлшемі таңдалған шрифтке тәуелді: ұсақ шрифтке қарағанда ірі шрифтке en - бос орын көбірек беріледі. Әдетте en- бос орын шрифт өлшемінің жартысына тең. Мысалы, 12 - пунктті шрифт үшін en - бос орын 4 - пунктті алады.

  UNIT=RELTIVE барлық кесте еніндегі баға енін процентпен беру үшін қолданылады. Бұл тәсілді мүмкіндігінше проценттегі енді көрсетудің орнына қолдануға болады. Қолданылатын бірлікті беру кезінде енгізілген сандар проценттердегі бағандар ені болып қабылданады.

  UNIT= PIXELS – бұл мән экрандағы бағанның енін нақты білуде қолданылады. Бұл жағдайда оны пиксельмен беру оңай. Мысалы,

  кестенің енін 340 пиксельмен формалайды.

  COLSPEC=атрибуты.

  UNIT=атрибутымен бірге қолданылатын COLSPEC=атрибуты кестенің әрбір бағаны қанша орын алатынын және онда берілгендер қалай тегістелетінін анықтайды. Тек

  тегінде ғана қолданылады.

  COLSPEC= барлық бағанды санайды және әрқайсысы үшін тегістеу мен өлшем береді. Баған үшін (немесе ұяшық үшін) тегістеудің 5 тәсілі бар: L – сол жақ жиек бойынша, C – центр бойынша, R – оң жақ жиек бойынша, J – оң және сол жақ жиек бойынша және D – ондық үтір бойынша тегістеу. Егер сізде 5 баған болса, онда оның енімен әрқайсысын тегістеуді келесідей анықтауыңызға болады.  DP=атрибуты.

  DP=атрибуты (Decimal Point, ондық белгі) ондық бөлгіштің толық бөлімін бөлуде қолданылатын символды анықтайды. DP= “.”(үнсіздік бойынша) ондық символ ретінде нүктені көрсетеді. DP= “,” үтірді береді.  Бос ұяшықтар.

  Егер ұяшық берілгендерді қамтымаса, онда оған шекарада қажет етілмейді. Егер сіз ұяшықтың берілгендері болмай, шекарасы болғанын қаласаңыз сіз оған көрсетілім кезінде көрінбейтін бір нәрсе қоюыңыз қажет.


  бос жолын қолдануға болады. Алынған ұяшыққа ешқандай берілгендерді енгізбей-ақ, олардың ендерін пиксельмен анықтап бос бағандарды да беруге болады. Бұл тәсіл бетке мәтін мен графиканы қою кезінде пайдалы болуы мүмкін.

  СELLPADDING=атрибуты.

  СELLPADDING=атрибуты - ұяшық берілгендерімен оның шекарасы арасындағы бос кеңістіктің енін анықтайды, яғни ұяшық ішінен алаң береді.  ALIGN= және VALIGN= атрибуттары.

  ,
  және тегтерін ALIGN= және VALIGN= атрибуттарының көмегімен модифицирлеуге болады. ALIGN=атрибуты мәтін және графиканың горизонталь бойынша тегістелуін анықтайды, яғни оң және сол жақ жиек бойынша, центрі бойынша тегістеу.
  Горизонтальдар - жер бетіндегі абсолюттік биіктіктері бірдей нүктелерді қосатын және жинақталғанда бедер нысанын беретін картадағы сызықтар. Қима биіктігін тандау бедердің, масштабтың сипатына және картаның арналу мақсатына байланысты.
  Горизонталь тегістеу бірнеше тәсілмен берілуі мүмкін:

  ALIGN=BLEEDLEFT – ұяшықтың берілгендерін сол жаққа тығыздап қысады.

  ALIGN= LEFT - СELLPADDING=атрибутымен берілген ұяшықтың берілгендерін жылжыту есебімен сол жаққа тегістейді.

  ALIGN=CENTER – ұяшықтың берілгендерін центр бойынша орналастырады.

  ALIGN=RIGHT - СELLPADDING=атрибутымен берілген ұяшықтың берілгендерін жылжыту есебімен оң жаққа тегістейді.

  VALIGN= атрибуты – мәтін және графиканы ұяшық ішінен вертикаль бойынша тегістейді. Вертикаль тегістеу келесі тәсілдермен берілуі мүмкін:

  VALIGN=TOP – ұяшықтың берілгендерін оның жоғарғы шекарасында тегістейді.

  VALIGN=MIDDLE – ұяшықтың берілгендерін вертикаль бойынша орталықтандырады.

  VALIGN=BOTTOM - ұяшықтың берілгендерін оның төменгі шекарасында тегістейді.

  BORDER=атрибуты.

  тегінде үнемі кестенің өзі және кестенің ұяшықтарын қоршап тұратын рамкалардың, яғни сызықтардың қалай көрінетіндігін анықтайды. Егер сіз рамкасын бермесеңіз, онда сызығы жоқ кесте аласыз.

  CELLSPACING= атрибуты.

  CELLSPACING= атрибуты – ұяшықтар арасындағы аралық енді пиксельмен анықтайды. Егер бұл атрибут берілмесе, онда үнсіздік бойынша 2 пиксельге тең көлем беріледі. CELLSPACING= атрибутын мәтін мен графиканы өзіңізге қажетті жерге орналастыру үшін қолданылады. Егер сіз бос орын қалдырғыңыз келсе, онда ұяшыққа бос орынды жазуға болады.


  Өзін тексеруге арналған сұрақтар:

  1. Статикалық және динамикалық құжаттарды өңдеудегі ерекшеліктер.

  2. Белгі тілдердің жалпы принциптері.

  Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.

  Ұсынылатын әдебиеттер:

  1. HTML и CSS на примерах/Мержевич – СПб: BHV, 2005-448 стр.

  2. HTML и CSS. Совместное использование/ДеБольт – СПб: НТ-Пресс, 2006-504 стр.

  Фрейм_дер_Дәріс_мазмұны'>5–ДӘРІС. Фреймдер
  Дәріс мазмұны:


  • Фрейм дегеніміз не?

  • Фреймдер не үшін қолданылады?

  • Фреймдер қалай жұмыс істейді?

  • Фреймдік құрылым жасау

  • Берілгендері бар фреймді дайындау


  Фреймдер

  Фрейм дегеніміз не?

  Фрейм дегеніміз – сурет айналасындағы жақтау, терезе немесе бет деген сөздермен мағыналас. -деген тегті енгізеді, НТМL-беттің дизайнері экран браузерін бөліктерге бөледі. Нәтижесінде бетті қарап отырған адам оның бөліктерін басқа бөліктеріне тәуелсіз қарай береді. Фреймдерді қабылдайтын браузер әр түрлі беттерді түрлі секцияларға , фреймдарға жүктеп тастайды. Мысалы,сіз бетті өзіңіздің фирмалық белгіңізді экранның жоғарғы бөлігіне орналастырып, қалған бөліктерін қолданушы өзі ары қарай қарапайым тәсілмен ашып отыратындай етіп құруыңызға болады. Жанынан навигациялық батырмалар қоюға болады. Оның көмегімен оқырман осы батырманы тышқанмен шерткенде орын ауыстырылмай, эканның белгілі бір бөлігі ғана қозғалады.  Фреймдер не үшін қолданылады?

  Навигация құралдарының немесе фирмалық белгінің фиксациясы – фреймдерді қолданудың көрнекі тәсілі болғаны оларды толық қолдану деген сөз емес. Фреймдерді қолдануда дизайнерлердің ойына ең бірінші саналып өткен шешімдер келеді. Бірақ браузер экранына фрейм қойылған сайын сіз берілгендерді орналастыруға арналған территорияны қысқартып отырасыз. Сіз фреймдерді неғұрлым көбірек кіргізсеңіз, пайдалы кеңістік соғұрлым азаяды және сіз осы әрекетіңізбен фреймдері бар Web-беттердегі навигациялармен таныс емес өз оқырмандарыңызды шатастырасыз.

  Мысалы,фреймде ең қажетті беттердің алғашқы бірнеше деңгейлерінде компанияның логотипін сақтап, ал негізгі берілгендерді фреймдерсіз көрсеткен дұрыс.

  Фреймдер қалай жұмыс істейді?

  Фреймдер күрделі болғанымен оларды түсіну оңай, егер кесте ұяшықтарына аналогия жүргізсе.Фреймдердің экранда орналасуы ұяшықтардың кестеде орналасуы сияқты: тегтер мен атрибуттар кестедегі сияқты жұмыс атқарады. Бірақ, беттегі бірлік фреймдер мен кесте ұяшықтары арасындағы аналогияның маңыздылығымен қоса оның айырмашылығын ажырата білген жөн.Ұяшық берілгендері кестесі бар HTML-бетінің кодында берілген. Кестенің берілгендерін құрайтын мәтін немесе графика, HTML-бетіндегі кестені бейнелейтін тег немесе атрибут сияқты енгізіледі. Керісінше, фреймдері бар экран HTML-бетте (frameset ) деп аталатын сөзбен бейнеленеді. Фреймдердегі берілгендер кез - келген жерде – басқа каталогта, локальді серверде немесе желінің жойылған түйіндерінің бірінде орналасқан бөлек HTML-бет. Фреймдік құрылым фреймі бар экранды ұйымдастыру тәсілін және әрбір фреймнің бастапқы берілгендері қайда орналасқанын ғана анықтайды.Барлық фреймдер үшін олардың берілгендерінің орнын бейнелейтін URL болады. Ереже бойынша фреймдік құрылымы бар бетте олардың берілгендері болмайды.Мұндай бет үлкен емес – ол экранны ңтек кадрлық құрылымын ғана анықтайды.Құжат фреймдерге жүктелген уақытта сіз осы құжаттағы сілтемеге тышқанмен шертіп, басқа кадрлардағы фреймдік құрылымда жасалған бір - бірімен байланысқан құжаттарды шақыруыңызға болады.  Фреймдері бар қарапайым беттерді құру.

  фреймі бар НТМL беттерді құру және негізгі тегтер мен атрибуттардың қажеттілігін жақсылап түсіну үшін фреймдері бар қарапайым жолдар жұбын құрайық.

  Екі фреймнен тұратын бет құрайық.Сол жақтан басылымдар мазмұнының тақырыбын бейнелейтін, ал оң жақтан басылымдардың өздерін бейнелейтін фрейм құрайық. Қолданушы мазмұн орналасқан экран бөлігіндегі сілемені тышқанмен шерткенде, сол басылым оң жақта пайда болатындай етіп жасайық. Бұл фреймдерді қолдануда кеңінен таралған әдіс.

  Фреймдік құрылым жасау.

  Алдымен біз фреймдердің қайда орналасуын және олардың қандай мөлшерде болатын беттің жалпы түрін ойластыруымыз қажет.Содан кейін олардың мазмұны жайлы қарастырамыз.Төменде тегінің көмегімен құрылған қарапайым фреймдік құрылымның коды көрсетілген.Мынаған назар аударыңыз:фреймдік құрылымы бар бетте <ВОDY> тегі жоқ.  Берілгендері бар фреймді дайындау

  Енді берілгендері бар фрейм жасайық.Сол жақ фреймге оң жақ фреймдегі екі беттің арасында ауысып тышқанмен шертетін menu.html бетін құрайық. menu.html файлы бұл – мазмұн ретінде құрылған қарапайым НТМL-бет. Негізінде біз мазмұны бар дайын бетті алып оны қолдана беруімізге болады. Бұл фреймнің жіңішке жіне биік екенін ұмытпаңыз, сондықтан оған жүктелетін бет соған сәйкес жобалануы қажет. Енді сілтемені тышқанмен шерткенде басқа беттердің қайда пайда болатынын анықтауымыз қажет. Біз олардың оң жақта пайда болуын қалағандықтан сілтеме тегіне ТАRGET= (TARGЕТ="main") атрибутын енгізейік. Бұл қолданушы сілтемені басқан кезде шақырылып отырған бет main фреймінде пайда болады дегенді білдіреді. Біз main фрейміндегі барлық беттерді бейнелегендіктен, мазмұндағы барлық сілтемелердің тегіне ТАRGЕТ="main" атрибутын қосамыз, сонда сол жақтағы фреймде қай жерде тышқанмен шертсек, сол жерде бет пайда болады, ал ол бізге керек емес, бірақ басқа жағдайда олай жасаған керек те болып қалады. Мысалы, сіз жай ғана келесі сілтемелерді шығарып беретін < Мазмұнның басқа пункттері > сілтемесін қосуыңызға болады. Оқырмандар сілтемелердің көптігін байқау үшін мазмұнды ұзынырақ етіп жасаған дұрыс.  main фреймін дайындау

  Оң жақтағы main фреймінде HTML-беттер болады. Сіз кішірек болып көрінетіндей терезеде жобалағаныңыз дұрыс, себебі экранның белгілі бір бөлігінде мазмұнның сол жақ кадрлары орналасады. Но больше эти страницы ничем не примечательны.  </span></b><b>тегін пайдалану.</b> <p>Сіздің көптеген қолданушыларыңызда әлі фреймдермен жұмыс істей алмайтын браузерлер бар. Сол себепті сіздің негізгі беттеріңізді фреймсіз ұсынған жөн. Егер сіздің фреймдік құрылымды бетіңізде ескірген браузерлі оқырман болса, онда осы бетте орналасқан < NOFRAMES >және </ NOFRAMES >тегтерінің арасындағылардың барлығы өте жақсы көрініп тұратын болады - браузер жай ғана фреймдерді елемейтін болады. Сондықтан міндетті түрде <ВODY></ВОDY> тегтерін пайдалану керек. Әйтпесе, сіз экранды қайта фреймдерсіз құруыңыза тура келеді. Фреймдік бетке No Frames (Фреймсіз) батырмасын кірістіруге болады. Оның бағыты белгілі. Мұндай әдіс ойға қонымды және тез жүзеге асады. </p> <br /><b>Өзін тексеруге арналған сұрақтар</b>: <p>1. Қолданушыдан қайтымды ақпаратты алудың мақсатқа лайықтылығы</p> <p>2. Қонақ кітап/форумды құру. <br /><b>Ұсынылатын әдебиеттер</b>: </p> <p>1. HTML и CSS на примерах/Мержевич – СПб: BHV, 2005-448 стр.</p> <p>2. HTML и CSS. Совместное использование/ДеБольт – СПб: НТ-Пресс, 2006-504 стр. <br /> <br /> <br /><b><span id='ЗЕРТХАНАЛЫҚ_ЖҰМЫСТАРДЫ_ЖҮРГІЗУГЕ_АРНАЛҒАН__ӘДІСТЕМЕЛІК_НҰСҚАУЛАР_1-Зертханалық_жұмыс._JavaScript'>ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН</span></b> <br /> <br /><b>ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР</b> <br /><b>1-Зертханалық жұмыс. <b>JavaScript</b> пен танысу</b> <br /><b>Сабақтың мазмұны</b> <br /> <br /><b>JavaScript дегеніміз не.<div style="padding:5px; margin-left:34px;text-align:justify;width:69%;">JavaScript (/ˈdʒɑːvɑːˌskrɪpt/) - объектіге бағытталған скрипттік (немесе сценарийлер) бағдарламалау тілі. ECMAScript тілінің диалекті болып табылады. ECMA-262 спецификациясының Conformance бөліміне сәйкес ECMAScript спецификациясының жүзеге асқан өнімі.</div> </b>JavaScript – Netscape фирмасында өңделген скриптерді жазуға арналған жаңа тіл. JavaScript көмегімен сіз интерактивті Web- беттеді жеңіл құра аласыз. Бұл бөлімде JavaScript көмегімен не жасау керектігін көре аласыз және оны қалай жасау керектігін көресіз. <br /> <br /><b><span id='JavaScript_-_бұл_Java_емес!'>JavaScript - бұл Java емес!</span> </b>Адамдар көбісі аттары ұқсас болғандықтан JavaScript – ті Java тілімен бірдей деп ойлайды. Бірақ ол олай емес. Мен сіздерге бұл екі тілдің ұқсас еместігін көрсетемін, JavaScript – бұл Java емес. <br /> <br /><b>JavaScript жүктеу</b>. JavaScript тілінде жазылған скриптерді жүктеу үшін не істеуге болады? JavaScript пен жұмыс <a href="/internet-banking-arili-kommunaldi-izmetke-ai-toleu.html">істейтін сізге браузер керек</a>, мысалы, Netscape Navigator (2.0 версиясынан бастап) немесе <b><span id='Microsoft_Internet_Explorer'>Microsoft Internet Explorer</span></b> (MSIE - 3.<div style="padding:5px; margin-left:34px;text-align:justify;width:69%;">Internet Explorer (қысқаша ІЕ не MSIE) - Microsoft компаниясы 1995 ж. бастап Microsoft Windows амалдық жүйесі құрамдас бөлігі ретінде жасаған графиктік ғаламтор шолғыш өнімі. Бұл бағдарлама 1999 ж. бастап дүние жүзі бойынша қолданымы ең көлемді бағдарлама болып, 2002-2003 жж.</div>0 версиясынан бастап). Бұл екі браузерде кең таралғандықтан көптеген адамдар JavaScript тілінде жазылған скрипттермен жұмыс істеу мүмкіндіктерін алды. Сіздің web-беттерініңізді жақсарту құралы ретінде JavaScript тілін таңдау маңызды аргумент болып табылады. </p> <p>Бұл басшылықты қолданған кезде басқа да HTML сияқты тілдеррді қолдануға тура келеді.</p> <br /> <br /><b><span id='HTML-_бетте_JavaScript_–ті_орналастыру.'>HTML- бетте JavaScript –ті орналастыру.</span> </b>JavaScript скрипт коды міндетті түрде HTML – бетте орналасады. Келесі қарапайым мысалда көруге болады: <br /> <br /><i></i>
1   2   3   4

 • Өзін тексеруге арналған сұрақтар
 • 4-ДӘРІС. Бет дизайнына кестелерді қолдану Дәріс мазмұны
 • HTML-да кестенің жазылу тәсілдері. тегі.
 • СELLPADDING=атрибуты.
 • ALIGN= және VALIGN= атрибуттары. , және тегтерін ALIGN= және VALIGN= атрибуттарының көмегімен модифицирлеуге болады. ALIGN=атрибуты мәтін және графиканың горизонталь
 • 5–ДӘРІС. Фрейм дер Дәріс мазмұны
 • Фрейм дер Ф рейм дегеніміз не
 • Фреймдер не үшін қолданылады
 • Фреймдер қалай жұмыс істейді
 • Фреймдері бар қарапайым беттерді құру.
 • Берілгендері бар фреймді дайындау
 • тегін пайдалану.
 • ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 1-Зертханалық жұмыс. JavaScript
 • JavaScript - бұл Java емес!
 • Microsoft Internet Explorer
 • HTML- бетте JavaScript –ті орналастыру.

 • жүктеу 0.9 Mb.