Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Ақпарат үрдістері» бөлімі бойынша тест сұрақтары

жүктеу 344.3 Kb.



жүктеу 344.3 Kb.
бет1/2
Дата05.04.2017
өлшемі344.3 Kb.

«Ақпарат үрдістері» бөлімі бойынша тест сұрақтары


  1   2

«Ақпарат үрдістері» бөлімі бойынша тест сұрақтары
1. Ақпаратты зерттеу, оның қасиеттерін білу және өлшеу жөніндегі ғылым саласы қалай аталады?

A) Математика;

B) Физика;

C) Кибернетика;

D) Информатика;

Е) Философия:

2.

Физика (көне грекше: φύσις - табиғат) - зат әлемді және оның қозғалысын зерттейтін ғылым. Бұл жөнінде физика күш, энергия, масса, оқтама т.б. сияқты тұжырымдамалармен шұғылданады.
Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.
Пәлсапа немесе философия - адамзат баласының сонау ықылым заманнан басталған білімі, қоғамдық сананың формасы, болмыс пен танымның жалпы заңдылықтары туралы ілім. Кез-келген адамды әлем, қоршаған орта, қоғам, дін, діл, білім, саясат, мәдениет секілді мәселелер бей-жай қалдырмайтыны айдан анық.
“Информатика” құрамы қандай бөліктерден тұрады?

A) Алгоритмдік;

Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus - Әл-Хорезмидің атынан шыққан) - бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.)

B) Программалық;

C) Техникалық;

D) А-С;

Е) Дұрыс жауабы жоқ:



3. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі:

А) Бит;


В) Байт;

С) Файл;


D) Бағдарлама;

Е) Жарлық:

4. Ақпараттың түрлену жолдарын зерттейтін ғылымды ... дейміз.

A) Математика;

B) Физика;

C) Кибернетика;

D) Информатика;

Е) Философия:

5. ЭЕМ-нің көмегімен ақпаратты жинау, енгізу, тасымалдау, сұрыптау, іздеу, реттеу, өзгерту және өңдеу жұмыстарының тізбегі қалай аталады?

A) Ақпараттық технология;

Ақпарат технологиясы (ағылш. information technology, қысқ. IT) - объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс.

B) Телефон;

C) Модем;

D) Технологиялар;

Е) В, С-жауаптары:

6. Екілік таңбаның бір таңбасы қалай аталады?

A) Байт;


B) Бит;

C) А-В;


D) Килобайт;

Е) Мегабайт:

7. Қатар орналасқан сегіз бит қалай аталады?

A) Байт;


B) Бит;

C) А-В;


D) Килобайт;

Е) Мегабайт:

8. Ақпараттық техника дегеніміз не?

A) Ақпаратты өңдеуге керекті техникалық аспаптар жиыны;

B) Үздік-үздік цифр түрінде берілген дискретті мәліметтермен жұмыс істейді;

C) Үздіксіз сигнал ретінде берілетін мәліметтерді пайдаланады;

Сигнал (лат. signum - белгі) - берілген хабарды тасымалдайтын(алып жүретін) физикалық процесс.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.

D) Техникалық аспаптар жиыны;

Е) Ақпараттарды өңдейді:

9. Бір Мегабайт-қа сәйкес:

А) 1024 Кб;

В) 256 б;

С) 1024 б;

D) Берілген жауаптардың ішінде дұрыс жауап жоқ;

Е) 1000 Кб.

10. Енгізу операциясы кезінде компьютерге енгізілетін фактілер жиынтығы (сандар немесе сөздер) – бұл:

A) мәліметтер;

B) ақпарат;

C) сандар;

D) мәтін;

E) таңба.

11. Компьютермен өңделетін ақпарат немен кодталады:

A) жай цифрлердің көмегімен;

B) тек қана нөлдер мен бірлердің көмегімен;

C) символдар көмегімен;

D) цифрлар және символдар көмегімен;

E) барлық жауаптар дұрыс.

12. Мәліметтер – бұл:

А) нақтылықты түсіну нәтижесі;

В) өңдеуге ыңғайлы түрде көрсетілген ақпарат;

С) кез келген ақпарат;

D) көздер (источник) арқылы берілетіннің барлығы;

Е) алып тасталған анықталмағандық.

13. Байт – бұл:

A) 0 немесе 1 арқылы бейнеленген ақпараттың бірлік саны;

B) ЖСҚ-ғы әріптің кодын өзгертетін құралы;

Символ (грекше symbolon - танымдық белгі, таңба, рәміз, пернелеу) лингвистика, логика, математика ғылымдарында таңба ұғымын береді; өнерде, философияда нәрсенің, құбылыстың қасиетін, сыр-сипатын бейнелеп, астарлап білдіретін әмбебап эстетикалық категория.
Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.

C) сегіз биттен тұратын тізбек;

D) төрт он алтылық цифрлардан тұратын үйлесімділік;

E) сегіз саннан тұратын тізбек.

14. Ақпараттың өлшем бірліктері:

A) стек, регистр;

B) бит, слоттар;

C) байт, стек;

D) модем, ұяшық;

E) бит, байт.

15. Информатика ғылымы:

A) техникалық тасымалдаушыларда ақпараттың орналасуын оқытады;

B) ЭЕМ-ның көмегімен ақпаратты жинақтау, сақтау, өңдеу, түрлендірулермен байланысты сұрақтарды және де ақпараттың жалпы қасиетін және құрылымын зерттейді;

C) оқу процесінде есептеу жүйелерді, желілерді және телекоммуникацияларды қолданады;

D) телекоммуникациялық технологиялар туралы;

E) компьютерлік желілерде ақпаратны жинақтау, сақтау, өңдеу туралы сұрақтарды және де ақпаратның жалпы қасиеттерін оқытады.

Телекоммуникациялар (ағылш. Telecommunications) - негізі ақпарат тарату құралдары мен әдістері болып табылатын әрекет аймағы. Телекоммуникациялар немесе коммуникациялар мемлекетгің инфрақұрылымның маңызды белігіне жатады.
Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
Компьютерлік желі Компьютерлік желі (ағылш. сomputer network) - барлық құрылғылардың бір бірімен өзара әрекеттесуіне мүмкіндік беретін байланыс желілері арқылы қосылған компьютерлердің және басып шығарғыштар мен мәтіналғылар сияқты басқа құрылғылардың тобы.

16. Қажетті дәлдігі бұзылмайтын алғашқы берілгендерді өзгертседе, ақпараттың қандай қасиеті оның қабілеттілігін қайтарады:

А) Ақиқаттылығы;

В) Орнықтылығы;

С) Дәлдігі;

D) Өз уақытындағы;

Е) Өзектілігі.

17. Ақпарат өңдеу стадиясы бойынша бөлінеді:

А) Айнымалы және тұрақты;

В) Мәтіндік және графикалық;

Графика - (гр. graphein, тырнау, жазу, салу дегеннен) Жазуда қолданылатын таңбалардың (әріп және тыныс белгілерінін) жиынтығы. Жазу танбалары жүйесі мен тілдін фонетикалық жүйесінің ара қатынасын, байланысын білдіреді.

С) Бірінші, екінші, аралық және нәтижелі;

D) Кіретін, шығатын, ішкі және сыртқы;

Е) Жоспарлы, нормативті-анықтауыш, есептелінетін және жедел.

18. Келесі өрнектердің қайсысы 1 байт ақпаратты көрсетеді:

A) 0011;


B) 00112031;

C) abcd;


D) 00110101;

E) а1с2е3.

19. Есептеу құрылғыларында екілік санау жүйесін қолдануды кім ұсынды:

А) Ч. Бэббидж;

В) Б. Паскаль;

С) Г. Лейбниц;

D) Дж. Буль;

Е) Дж. Фон Нейман.

20. Ақпаратты бейнелеу тәсілдері бойынша мына түрлерге бөлуге болады:

A) Әлеуметтік, политикалық, экономикалық, техникалық, діндік;

Әлеуметтану Әлеуметтану - қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының институты.
Экономика (гр. Οικονομία - үй шаруашылығын жүргізу өнері) - материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар.

В) Математикалық, медициналық, психологиялық, биологиялық;

Психология - адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің сан−алуан сезім, аффективтік, интеллектуалды, басқа да туа біткен функцияларымен бірге сыртқы ортамен өзара әрекетін зерттейтін ғылым, кей-кезде адам мінез-құлығын зерттеу деп те анықталады.
Медицина (лат. medicina: medicus - дәрігерлік, емдік) - адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайту, сырқаттарды емдеу мен аурудың алдын алу, денсаулық және жұмысқа қабілеттілік жағдайында, адамзат қоғамында ұзақ өмір сүруге жетуді көздейтін тәжірибелік іс-әрекеттің және ғылыми білімдердің жүйесі.

С) Мәтіндік, сандық, символдық, графикалық, кестелік;

D) Кәдімгі, ғылыми, өндірістік, басқарушылық;

Е) Визуалды, дыбыстық, дене арқылы сезіну , иісті сезу, дәмді сезу.

21. Бір типті мәліметтерді басқа типті мәліметтермен көрсету қалай аталады:

A) Ақпарттың кодталуы;

B) Ақпарттың түрлендіруі;

C) Ақпараттың тасымалдануы;

D) Ақпараттың объективтілігі;

E) Ақпараттың мезгілділігі;

22. Төменде берілген мәліметтердің құрылымдық типтері қайсысы жоқ:

A) Сызықтық;

B) Иерархиялық;

C) Кестелік;

D) Мәтіндік;

E) дұрыс жауап жоқ.

23. Санды жазу үшін қолданылатын символдар саны қалай аталады:

А) Санау жүйесінің негізі;

В) Санау жүйесінің базасы;

С) Санау жүйесінің көрсеткіші;

D) Санау жүйесінің разрядтарының саны;

Е) Санау жүйесінің алфавиті.

24. Ақпараттың қай қасиеті оның қоршаған ортаның объективті айқынға сәйкестігін көрсетеді:

A) Ақиқаттылығы;

B) Өзектілігі;

C) Дұрыстылығы;

D) Дәлділігі;

E) Мезгілділігі.

25. Қай тізбекте ақпаратты өлшеу бірліктері өсу ретімен көрсетілген:

А) Байт, килобайт, мегабайт, бит;

B) килобайт, байт, бит, мегабайт;

C) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт;

D) мегабайт, килобайт, гигабайт, байт;

E) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.

26. Адамның аппараттық және бағдарламалық жабдықтармен өзара қарым қатынастың құралдары және әдістері:

A) Қолданушы интерфейсі;

Интерфейс (Interface-inter-өзара, і face-бет жағы) - 1) программалаушылардың кәсіптік тілінде - өзара әрекеттесу "жазықтығы", пайдаланушы мен компьютердің қарым-қатынасы, яғни екі жүйенің немесе адам мен компьютердің өзара мәліметтер алмасуын жасақтайтын аппараттық-программалық құралдардың жиынтығы; 2) есептеуіш жүйе құрылғыларының не (немесе) программалардың өзара әсерлесуін жасақтайтын құралдар мен ережелер жиынтығы; есептеуіш жүйедегі құрылғыларды үйлестіру немесе жүйелер арасында үйлестіруге пайдаланылатын үйлестіргіш техникалық және программалық құралдар жиынтығы; жүйелердің, құрылғылардың немесе программалардың екі арасын бөлу шекарасы; екі қызметтік құрылғының және олардың қосылу, алмасу сигналдары және т.б. сипаттамаларымен анықталған шекарасы; 3) ішкі программаға басқаруды беру мен бастапқы программаға қайту процедурасы туралы сипаттамалар мен келісімдер жиынтығы.
Әдіс , метод (гр. 'μέθοδος',methodes зерттеу не тану жолы, бір нәрсеге жетудің жолы) - көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызмет жүйесі. Әдіс философияда зерттелетін нәрсенің ойша нұсқасын жасау үшін қажетті таным құралы болып табылады.

B) Аппараттық интерфейсі;

C) Бағдарламалық интерфейсі;

D) Аппараттық-бағдарламалық интерфейсі;

E) Графикалық интерфейсі;

27. Пікірлердің қайсысы ақпараттық қоғам туралы нақты түсінікті көрсетеді:

А) Қоғамда жұмыс істейтіндердің көбісі ақпаратты шығарумен, сақтаумен, өңдеумен және ақпаратты іске асырумен қызмет етеді, әсіресе оның жоғарғы формасымен – біліммен;

В) Қоғамдағы жұмыс істейтіндердің көбісі қызмет көрсету саласында;

С) Қоғамда жұмыс істейтіндердің көбісі бағдарламалық жасақтарды шығарумен айналысады;

D) Қоғамда оқытудың негізі тек қана компьютерде болады;

Е) Қоғамда жұмыс істейтіндердің көбісі материалдық өнімдер шығару саласында.

28. Қоғамды ақпараттандыру дегеніміз:

A) Есептеуіш техниканың кең таралу үрдісі;

Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.
Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.

B) Есептеуіш техниканың құралдарының көмегімен ақпараттық қорды қолдану және құру негізінде ақпараттық қажеттілікті қанағаттандыру және азаматтардың, ұйымдардың құқықтарын іске асыру үшін тиімді шарттарды құрудың ұйымдастырылған әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық үрдісі;

C) Жаңа ақпараттық технологияны ендіру үрдісі;

D) Ақпаратты өңдеу ақпараттық технологиясын жаппай ендіру үрдісі;

E) Компьютерлік сауатсыздықты жою үрдісі.

29. Ақпараттық техника құрамы.

A) ЭЕМ, телеграф, магниттік жазу;

B) ЭЕМ, телеграф, теледидар, телефон;

Азамат [арабша азамат: 1. ұлылық, мәртебелілік; 2. тәкаппарлық; 3. кереметтілік; 4. ұлы мәртебелілік (сұлтандар титулы)] - 1. ел азаматы; 2. кәмелеттілік; 3. дара тұлға. Азамат ұғымын мемл. деңгейде қарастырғанда, ол қоғамның тең құқықты мүшесі мәніне ие болады.
Теледидар - телехабар бағдарламаларындағы бейне мен дыбыстық сүйемелдеудің радио сигналдарын күшейту мен түрлендіруге арналған теле, радиоқабылдағыш теледидар түрлі түсті, ақаласықара кескінді, стационарлы және тасымалды болып ажыратылады.

C) теледидар, телефон, радио;

D) магиттік жазу, телефон, телеграф;

E) ЭЕМ, телеграф, магниттік жазу, теледидар, телефон, радио.

30. Ақпараттық жүйе дегеніміз:

A) Ақпараттарды алу және өңдеу әдістер жиыны

B) Компьютерлендірудің дамытудың жеткілікті шарттары

C) Мәліметтерді өңдеуге қатысатын құралдар, әдістердің өзара байланыс жиынтығы

D) Сандық мәліметтерді өңдеуге арналған электрондық құрылғы

E) Желілік байланыс


«Дербес компьютердің құрылғылары» бөлімі бойынша тест сұрақтары
1. Интернетке қосылу үшін және электронды поштаның қызметін пайдалану үшін қандай құрылғы қажет:

А) Модем;

В) Монитор;

С) Тышқан;

D) Сканер;

Е) Плоттер.

2. Компьютерге мәтіндік және графикалық ақпаратты енгізетін құрылғы:

A) Сканер;

B) Стример;

C) Модем;

D) Плоттер;

E) Факс-модем.

3. Қай құрылғы дербес компьютердің перифериялық (шалғай) құрылғысына жатады:

А) Сканер;

Интернет (оқылуы [интэрнэ́т]; ағылш. Internet - International Network) - компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі.
Дербес компьютер Дербес компьютер (қысқаша ДК) - компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар: стационарлық және тасымалы компьютерлер.

В) Қоректену блогы;

С) Жүйелік тақта;

D) Видео тақта;

Е) Электрондық схема.

4. Сканер – бұл:

А) Компьютерге, мәтіндік және графикалық ақпаратны енгізетін құрылғы;

В) График салатын құрылғы;

С) Ақпаратты желіде алмастыру құрылғысы;

D) Дербес компьютерді жергілікті желіге біріктіретін құрылғы;

Е) Дыбыстық сигналды аналогты сигналға түрлендіретін құрылғы.

5. Микропроцессор – бұл:

А) Компьютердің негізгі түйіні;

Алмастыру - белгілі бір n элементті қандай да бір ретте (тәртіпте) қайталамай орналастыру. Берілген n элементтен барлығы әр түрлі n! = 1*2...n Алмастыруы жасалады. Алмастыруға байланысты көптеген есептер ауыстыру терминдері арқылы тұжырымдалады.
Микропроцессор - жүйелік тақтаның ең маңызды құраласы, ол деректерді тікелей өңдейді, атап айтқанда, бөлектелген деректермен арифметикалық және логикалық амалдарды орындайды. Микропроцессор - бір немесе бірнеше үлкен интегралды кестеде орындалған, берілісті өңдейтін бағдарламалық құрылғы; көліктердің автоматты басқару агрегатында қолданылады.

В) Ақпаратты сақтау құрылғысы;

С) Байланыс каналы;

D) Енгізу құрылғысы;

Е) Шығару құрылғысы.

6. Қай құрылғы дискретті сигналды үздіксіз сигналға және керісінше түрлендіреді:

A) Контроллер;

B) Микропроцессор;

C) Модем;

D) Жүйелік шина;

E) Дұрыс жауабы жоқ.

7. Тоқ көзі өшіп тұрғанда ақпарат жадының қай түрінде сақталады:

A) RAM;


B) ROM;

C) WARE;


D) SOFTWARE;

E) DISC.


8. Процессордың негізгі мінздемесі:

A) 1 Секундта орындалатын қарапайым әрекеттердің (команда) саны;

Секунд - (лат. secunda dіvіsіo - екінші бөліну) (бастапқыда градустың, одан кейін сағаттың) - 1) уақыттың жүйелік бірлігі; СИ жүйесіндегі өлшем бірлігі. Белгіленуі - С; 1 с - Cs атомының (өлшемдер мен салмақтар бойынша 13-Бас конференцияның резолюциясы бойынша, 1967) аса жұқа екі деңгейінің арасынан өткен сәуле шығаруының 9 192 631 770 периодына тең.

B) Негізгі жадының пайдаланылатын көлемі;

C) Сыртқы жадының пайдаланылатын көлемі;

D) Қажетті қуат;

E) Ақпараттың көлемі.

9. Процессордың функциялары неден тұрады:

А) ЭЕМ-ді электронды желіге қосу;

В) ЭЕМ-ге енгізілетін мәліметтерді өңдеу;

С) Мәліметтерді баспаға шығару;

D) Мәліметтерді енгізу;

Е) Суреттерді қарау.

10. ЭЕМ қай буыны үлкен интегралдық схемамен жұмыс істедейді:

А) I;


B) II;

С) III;


D) IV;

E) I и II.

11. АҚШ-та шыққан алғашқы ЭЕМ қалай аталды:

А) IBM;


В) ENIAC;

С) KORVET;

D) Pentium;

Е) Macintosh.

12. Мәліметтерді жіберуде модемның функциялары:

А) Цифрлік сигналды аналогтық сигналға түрлендіру;

В) Аналогты сигналды цифрлік сигналға түрлендіру;

С) Дыбыстық сигналды аналогтық сигналға түрлендіру;

D) Дербес копьютерлерді жергілікті желіге біріктіру;

Е) Дербес копьютерлерді ауқымды желіге біріктіру.

13. Қатты магниттік дисктердің бір бірінен айырмашылықтары:

A) Сақталатын ақпараттың үлкен көлемі;

B) Жоғарғы жылдамдықпен ақпараттың алмасуы;

C) Барлық жауап дұрыс;

D) Ақпаратты жазу және оқу мүмкіндігімен;

E) Ақпаратты жаңарту мүмкіндігімен.

14. Жедел жады не үшін керек:

А) Ақпаратты ұзақ уақыт сақтау үшін;

В) Өзгертілмейтін ақпаратты сақтау үшін;

С) Уақыттың ағымдағы мезгілінде ақпаратты қысқа мерзімге сақтау үшін;

D) Файлды дискке қысқа мерзімге сақтау үшін;

Файл (ағылш. File) - дерек сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады.

Е) Өзгерілмейтін ақпаратты ұзақ уақытқа сақтау үшін.

15. ДЭЕМ-ның базалық құрылғыларына кіреді:

1) Енгізу құрылғысы;

2) Шығару құрылғысы;

3) Жүйелік блок;

4) Сыртқы құрылғылар;

5) Ішкі құрылғылар:

А) 1, 2, 3;

В) 1, 4, 2;

С) 1, 2, 5;

D) 4, 5, 2;

Е) 1, 2, 5.

16. RАМ-жедел жады қандай функцияларды орындайды:

A) Ақпаратты уақытша сақтау функциясы, компьютерді сөндіргенде ол тазаланбайды;

B) Ақпаратты уақытша сақтау функциясы, компьютерді сөндіргенде ол тазаланады;

C) Ақпаратты уақытша сақтау функциясы, компьютерді қоректендіру жағдайына тәуелсіз;

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні - тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың 16 желтоқсанында аталып өтеді. Бұл күн ұлттық, мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке болғандықтан 16-17-желтоқсан күндері күнтізбеде демалыс болып табылады.
Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.

D) Үлкен уақыт аралығында ақпаратты сақтау функциясы;

E) Компакт-дисктен ақпаратты оқу және жазу функциясы.

17. Компьютердің негізгі параметрлері:

1) Жедел жадының көлемі;

2) Пернетақтаның жылдамдығы;

3) Процессордың жылдамдығы;

4) Дисктегі жадының көлемі;

5) Экранның шешу қабілеті.

А) 1), 2), 3);

В) 1), 3), 5);

С) 1), 3), 4), 5);

D) 3),4), 5);

Е) 1),2), 3), 4).

18. Бейнетақта не үшін керек:

A) Компьютерлерді өз-өзімен қосуға;

B) Компьютер мониторынан сигналдарды алуға;

C) Жүйелік блокпен монитордың арасында байланыс құруды және бірге жұмыс істеуді жүзеге асырады;

D) Сканермен жұмыс істегенде графикті өңдеу кезінде негізгі процессорға көмектесуді жүзеге асырады;

E) Компьютермен және таңба берілгендерді енгізуімен басқару.

19. Компьютер жұмысының жылдамдығы неге байланысты:

А) Тактілік жиілігіне;

B) Қосылған принтердің бар болуы немесе болмауына;

C) Операциялық жүйе интерфейсінің ұйымдастырылуына;

D) Сыртқы есте сақтау құрылғысының көлеміне;

Принтер (ағылш. printer) - мәтін мен кескіндерді қағазға немесе басқа да басып шығарылатын арқауларға шығаруға арналған құрылғы, ЭЕМ-ның ақпарат басып шығаруға арналған перифериялық құрылғыларының бір түрі.
Есте сақтау - жадында түту. Ес үрдістерінің бірі, жаңадан түсіп жатқан ақпаратты жадыға енгізуді белгілейді. Есте сақтау динамикасын психодиагностикалау әдістемесі - адамның есте сақтауының динамикалық сипаттарын анықтауға көмектесетін психодиагностикалық әдістемелер, көбіне бұл әдістемелер адам қаншалықты тез есте сақтайтынын және ақпаратты өндеуін анықтайды.

E) Өңделетін ақпараттың көлеміне.

20. Жедел жадының адрестенуі – бұл:

А) Жадының құрылымдық бөліктерінің дискреттілігі:

B) Жедел жадының энергияға тәуелділігі:

C) Жадының әр бір бөлігіне қатынау мүмкіндігі:

D) Жедел жадының әр бір ұяшығының нөмірінің бар болуы;

E) Жедел жадының энергияға тәуелсіздігі.

21. Ең бірінші ENIAC электрондық-есептеуіш машинасы кімнің басқаруымен құрылды:

А) Д. Анастасова;

B) Г. Айкена;

C) Т. Килбурна және Ф. Вильямса;

D) К. Цузе;

E) Дж. Маучли және Дж. П. Эккерта.

22. Алғашқы ЭЕМ-нің негізгі кемшіліктері:

A) Бағдарламаны сақтай алмаушылығы;

B) Ақпаратты шығара алмаушылығы;

C) Оператормен әрекеттесе алмаушылығы;

D) Өз ара әрекеттесе алмаушылығы;

E) Жадының үлкен көлемі.

23. Нүктелі-матрицалық принтердің жұмыс істеу негізі:

A) Қағазға таңба салатын инелер;

B) Арнайы сия бүрккіш;

C) Лазер;

D) Бояғыш көбікше;

E) Оптика.

24. ЭЕМ құрылғылары немен байланысқан:

А) Шинамен;

В) Жоғарывольтты сілтеуішпен;

С) Телефондық желімен;

D) Радиосигналдармен;

Е) Драйвермен.

25. ДК негізгі құрылғыларының тізімін көрсетіңіз:

А) Микропроцессор, сопроцессор, монитор;

B) Орталық процессор, жедел жады, енгізу-шығару құрылғысы;

C) Монитор, винчестер, принтер;

D) Арифметикалықлогикалық құрылғы, басқару құрылғысы, сопроцессор;

Винчестер, винчестерлік диск (Винчестерский диск, винчестер; Winchester disk) - қатты магниттік дискідегі десте; бастиектер мен жетектер бөлігі және дискілер дестесі бірігіп біртұтас (ауа кірмейтіндей етіліп) жабылған модуль құрайтын сақтау құрылғысы.
Арифметика (грек. arіthmētіkē, arіthmos – сан) - сандар (бүтін және бөлшек) және оларға қолданылатын амалдар туралы ғылым (грекше arіthmetіke, arіthmos – сан).
Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.

E) Сканер, тышқан, монитор, принтер.

26. Процессор құрамына кіретін құрылғылардың тізімін көрсетіңіз:

А) Жедел есте сақтау қрылғысы, принтер;

B) Кэш-жады, бейнежады;

C) Сканер, тұрақты есте сақтау құрылғысы;

D) Арифметикалық-логикалық құрылғы, басқару құрылғысы;

E) Дисплейді процессор, бейнеадаптер.

27. Қайсысы сақтау құрылғыларына жатады?:

A) Стриммер

B) ZIP – жинақтауыштар;

C) JAZ жинақтауыштар;

D) Флэш жинақтауыштар;

Е) Барлығы дұрыс,

28. Микропроцессорлардың бір бірінен өзгешелігі қандай:

А) Енгізу шығару құрылғыларымен;

В) Тактілік жиілігі және разрядтілігімен;

С) Уақыт санауышпен;

D) Жедел жады көлемімен;

Е) Жүйелік блоктың сыртқы формаларымен.

29. Процессор ақпаратты өңдейді:

A) Ондық санау жүйесінде;

B) Екілік кодта;

C) Бейсик тілінде;

D) Мәтіндік түрде;

E) Шифрленген түрде.

30. “ЭЕМ бесінші буыны” жобасының авторлары қандай мәселені шешкісі келді және шешіп жатыр:

А) Адам интеллектісін модельдеу (жасанды интеллектті құру);

B) Арзан және қуатты компьютерлерді жасау;

C) Секундына 10 миллиардтан көп операция жасайтын ДК-дің өнімділігін арттыру;

D) Басқа физикалық принциптеріне сәйкес ЭЕМ түйіндерін құру;

Жоба - жасалуға, қайта құрылуға, қалпына келтірілуге, салынуға тиісті кәсіпорындар мен ғимараттардың, қондырғылар мен жабдықтардың, аппараттардың, т.б. макеттері, есептеулері және принципті дәлелдері көрсетілген техникалық құжаттар жиынтығы.
Интеллект (лат. іntellectus - таным, ұғыну, аңдау) - жеке тұлғаның ақыл-ой қабілеті. Ақыл-ой сезімі адамның таным әрекетімен байланысты.
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.

E) Біріңғай адамдық – машиналық интеллектті құру.


«Windows XP операциялық жүйесі» бөлімі бойынша тест сұрақтары
1. Файлдың типін анықтау үшін нені білу керек:

А) файлдың орналасуын;

В) файлдың кеңейтілуін;

С) файлдың өлшемін;

D) файлдың толық атын;

Е) Файл орналасқан каталог атын.

2. Каталог құрамында не болуы мүмкін:

А) тек файлдар;

В) сандық және символдық берілгендер ;

С) Домен аттары;

Д) диск туралы мәліметтер;

Е) Файлдар және бағынышты каталогтар.

3. Жарлық – бұл:

А) нақты бағдарламаны іске қосатын файл;

В) вирусқа тексеретін жады облысы;

С) Қызметші командаларды сақтайтын жады облысы;

D) бағдарламаға, құжатқа немесе кейбір объектіге тікелей қатынас жасауға арналған сілтеме;

Е) графикалық объектілерді жасайтын бағдарлама.

4. Қай символ файлдың атында кез келген символдар санын белгілейді:

А) *;


В) ?;

С) ";


D) ;

Е) %.


5. Компьютерді іске қосқаннан кейін операциялық жүйе жүктелуінің алғашқы кезеңінде не істейді:

А) компьютерді тестілейді;

Команда (command, instruction) - 1) программалау тілдерінде - кез келген операцияны орындауды және оған керекті мәліметтерді (операндыны) бейнелейтін өрнек; компьютер атқаруға тиіс операция сипаты; 2) ақпаратты өңдеу процесіне байланысты атқару құрылғысында жүйенің белгілі бір операцияны орындауын талап ететін басқару сигналы; 3) программа орындау процесінің адымын анықтайтын ұйғарым.
Кезең - тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқая ояң бөліктер. Олардың едәуір белігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Кезең - тектоникалық немесе эрозиялық-денудациялық генезисті тау жотасы төбелерінің аралығындағы қырқалар; бар өрісіндегі жоғары қысымды екі атырап пен төмен кысымды екі атыраптың арасындағы кеңістік.

В) дискте МS DOS бағдарламаларын іздейді ;

С) io.sys оқиды;

D) командаларды анықтайды;

Е) перифериялық (шалғай) құрылғыларды анықтайды.

6. Жанама мәзір қай кезде шығады:

А) тышқанның сол батырмасын басқанда;


В) тышқанның оң батырмасын басқанда;

С) А1t тышқанның сол батырмасын басқанда;

D) Ctrl тышқанның сол батырмасын басқанда;

Е) Shift тышқанның сол батырмасын басқанда.

7. Windows қосымшасының терезелерінің өлшемі:

А) тұрақты өлшем;

В) өзгеретін өлшем;

С) өзгермейтін өлшем ;

D) тек 210 Х 297 мм;

Е) тек қолданушымен анықталған өлшем ғана.

8. Файл деген не:

А) Бағдарлама;

В) Мәліметтерді сақтайтын аты бар дискідегі орын;

С) Берілгендер жиыны;

D) Шифрленген ақпарат;

Е) Жарлық.

9. Windows деген не:

A) Қолданбалы пакет;

B) Операциялық жүйе;

C) Мәтіндік редактор;

D) Компьютер моделі;

E) Монитор моделі.

10. Жұмыс үстеліндегі есептер тақтасында не орналасқан:



  1. Сол уақытта жүктелген қосымшалардың терезелерінің батырмалары;

B) Жүйелік мәзірдің батырмалары;

C) Функционалдық пернелердің көмегі;

Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.

D) Жүйелік мәзірдің баптауы;

E) Стандарттық таңбалар.

11. Windows-тың жұмыс үстелі - бұл:

А) Мой компьютер терезесі;

В) Экранның төменгі жағы;

С) Экранның жоғарғы жағы;

D) Сілтеуіш терезесі;

Е) Экранның бүкіл жері.

12. Каталог – бұл:

А) Магниттік дискідегі файлдар мен каталогтар аты;


  1   2

  • Әлеуметтік
  • «Дербес компьютердің құрылғылары» бөлімі бойынша тест сұрақтары 1. Интернетке
  • «Windows XP операциялық жүйесі» бөлімі бойынша тест сұрақтары

  • жүктеу 344.3 Kb.