Главная страница
Контакты

    Басты бет


20 г. 20 г. 5B060200 «Информатика» мамандығы

жүктеу 456.69 Kb.жүктеу 456.69 Kb.
бет2/3
Дата21.03.2017
өлшемі456.69 Kb.

20 г. 20 г. 5B060200 «Информатика» мамандығы


1   2   3

Негізгі бөлімдер мазмұны: Компьютерлік желілерге кіріспе. Ашық жүйелер әрекеттесуінің эталонды үлгісі. Дискреттi мәлiметтердi жiберудiң негiзi. Локальды желілердің базалық технологиялары. Коммуникациялық жабдық. IP - желi. Желілік операциялық жүйелер. Компъютерлік желiлердегi әкiмшiлiк басқару.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек нақты практикалық міндеттерді шешу үшін локальды желілерді жобалау әдістері туралы түсініктің болуы.

EZhZh 6 модуль

KZh 3306 «Компьютерлік желілер» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

ADK 2219 1-0-2-3

DM 2202 1-0-1-3

OZh 1311 1-1-1-2

Постреквизиттері:

BT 4314 1-0-2-7

Берілген пэнді оқыту мақсаты: компьютерлік желілер ұйымы мен қызметінің қағидаттарын, желідегі дербес компьютер жұмысының ерекшеліктерін игеру, қазіргі заманғы компьютерлік желілік технологиялармен танысу, локальды желідегі жұмыстардың практикалық дағдыларын игеру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Компьютерлік желілерге кіріспе. Ашық жүйелер әрекеттесуінің эталонды үлгісі. Дискреттi мәлiметтердi жiберудiң негiзi. Локальды желілердің базалық технологиялары. Коммуникациялық жабдық. IP - желi. Желілік операциялық жүйелер. Компъютерлік желiлердегi әкiмшiлiк басқару.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек нақты практикалық міндеттерді шешу үшін локальды желілерді жобалау әдістері туралы түсініктің болуы.5/3
(БП)

EZhZh 6 модуль

ZhZhA 3307 «Жергілікті желілерді әкімшілік ету» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

OZh 1311 1-1-1-2

Постреквизиттері:

AKZhS 4329 1-0-2-7

ZhKM 4329 1-0-2-7

Берілген пэнді оқыту мақсаты: ақпараттық желілер, олардың құрылымы мен желілік компоненттері және т.б. жайында түсінік алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Желілерді ұйымдастыру негіздері. Мәліметтерді жіберу каналдары және желілік құрылғылар.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
Локальды желілер технологиясы. TCP/IP хаттамалары. Желiге қол жеткізуді басқару . Біріккен желілерді құру. Локальды есептеу желісіне жойылған қол жеткізуді ұйымдастыру. Қорғалған желілерді құру технологиясы.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек желілер топологиясы, байланыс каналына қол жеткізу әдістері, мәліметтерді жіберудің физикалық ортасы, ақпараттық жүйелер арасындағы ережелер мен мәліметтерді жіберу тәртібі жайлы түсінік алу.
Физика Физика (көне грекше: φύσις - табиғат) - зат әлемді және оның қозғалысын зерттейтін ғылым. Бұл жөнінде физика күш, энергия, масса, оқтама т.б. сияқты тұжырымдамалармен шұғылданады.
Ереже - дәстүрлі халық құқығының қайнар көзі, нормативтік-құқықтық қағидалар. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер сырт пішімі жағынан мақал-мәтелге, қанатты сөзге ұқсас болғанымен, нақтылығымен, дәйектілігімен ерекшеленеді.


EZhZh 6 модуль

ZhZhA 3307 «Жергілікті желілерді әкімшілік ету» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

OZh 1311 1-1-1-2

Постреквизиттері:

AKZhS 4329 1-0-2-7

ZhKM 4329 1-0-2-7

Берілген пэнді оқыту мақсаты: ақпараттық желілер, олардың құрылымы мен желілік компоненттері және т.б. жайында түсінік алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Желілерді ұйымдастыру негіздері. Мәліметтерді жіберу каналдары және желілік құрылғылар. Локальды желілер технологиясы. TCP/IP хаттамалары. Желiге қол жеткізуді басқару . Біріккен желілерді құру. Локальды есептеу желісіне жойылған қол жеткізуді ұйымдастыру. Қорғалған желілерді құру технологиясы.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек желілер топологиясы, байланыс каналына қол жеткізу әдістері, мәліметтерді жіберудің физикалық ортасы, ақпараттық жүйелер арасындағы ережелер мен мәліметтерді жіберу тәртібі жайлы түсінік алу.5/3
(БзП)

МА 7 модуль

KG 3208 «Компьютерлік графика» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

AGSA 1210 1-2-0-1

Постреквизиттері:

PM 4210 1-0-2-7

3-OGA 3209 2-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерде информатиканың бір бөлігі ретінде компьютерлік графиканың рөлі мен орны жайлы түсініктерді қалыптастыру.
Информатика (Computer science, informatics) - компьютер және одан басқа да техникалық құрылғылар көмегімен ақпараттарды алу, сақтау, түрлендіру, жеткізу және оны пайдалану зандылықтарын, тәсілдерін, жолдарын зерттейтін ғылым саласы.


Негізгі бөлімдер мазмұны: Растрлік графика. Түстер теориясы. Векторлық графика.
Бағытталған кесінді A B → }} деп A - “бас нүктесінен” бастап екінші B - “соңғы”нүктесіне дейінгі түзу бойындағы нүктелер жиыны.
Фрактальды графика. Графикалық редакторлар. Деректерді сығу. Машиналық графиканы аппараттық қамтамасыз ету. Жобалаудың аспапты құралдары.. CAD/CAM/CAE/PDM – жүйелері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек алынған білімдерді графикалық жұмыстарды орындау кезінде компьютерлік графиканың қолданбалы есептерін шешу үшін қолдану.

MA 7 модуль

KG 3208 «Компьютерлік графика» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

AGSA 1210 1-2-0-1

Постреквизиттері:

PM 4210 1-0-2-7

3-OGA 3209 2-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерде информатиканың бір бөлігі ретінде компьютерлік графиканың рөлі мен орны жайлы түсініктерді қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Растрлік графика. Түстер теориясы. Векторлық графика. Фрактальды графика. Графикалық редакторлар. Деректерді сығу. Машиналық графиканы аппараттық қамтамасыз ету. Жобалаудың аспапты құралдары.. CAD/CAM/CAE/PDM – жүйелері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек алынған білімдерді графикалық жұмыстарды орындау кезінде компьютерлік графиканың қолданбалы есептерін шешу үшін қолдану.6/4
(БзП)

МА 7 модуль

3-OGA 3209 «3 өлшемді графика және анимация» 2-0-2-6

Пререквизиттері:

KG 3208 1-0-2-5

Постреквизиттері:

РМ 4210 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің үш өлшемді графика құралдарының көмегімен анимациялық фильмдерді құрудағы анимациялық бейнелерді жасаудың теориялық және практикалық білімдерді меңгеруі.
Анимация (Animation) - ол қозғалыстың әр түрлі кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін экранда жылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы динамикасын бейнелеу тәсілі. Мультимедиа жүйесінде - қозғалыстың әр түрлі кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін жылдамдата көрсету арқылы қозғалыстағы объектіні экранда бейнелеу тәсілі.
Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.


Негізгі бөлімдер мазмұны:  Объектілерді модельдеу негіздері. Түрлендіргіштерді қолдану арқылы геометриялық модельдеу.
Геометрия (көне грекше: γεωμετρία; көне грекше: γῆ - жер и көне грекше: μετρέω - «өлшеу») - математиканың кеңістіктік пішіндер (формалар) мен қатынастарды, сондай-ақ, оларға ұқсас басқа да пішіндер мен қатынастарды зерттейтін саласы.
Құрама және полигональды объектілер. Жарық, жарық көздері және көлеңке. Камераларды қолдану.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек үш өлшемді графика құралдарының көмегімен анимациялық бейнелерді және анимациялық фильмдерді жасау.

7 модуль

3-OGA 3209 «3 өлшемді графика және анимация» 2-0-2-6

Пререквизиттері:

KG 3208 1-0-2-5

Постреквизиттері:

РМ 4210 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің үш өлшемді графика құралдарының көмегімен анимациялық фильмдерді құрудағы анимациялық бейнелерді жасаудың теориялық және практикалық білімдерді меңгеруі.

Негізгі бөлімдер мазмұны:  Объектілерді модельдеу негіздері. Түрлендіргіштерді қолдану арқылы геометриялық модельдеу. Құрама және полигональды объектілер. Жарық, жарық көздері және көлеңке. Камераларды қолдану.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек үш өлшемді графика құралдарының көмегімен анимациялық бейнелерді және анимациялық фильмдерді жасау.5/3
(БзП)

МА 7 модуль

PM 4210 «Параметрлік модельдеу» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

KG 3208 1-0-2-5

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Студенттерде параметрлік модельдеудің қағидаттары жайында түсініктерді қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Параметрлік модельдеу. Параметрлік геометриялық модельді құрудың әдістері. Геометриялық объектілер параметрлерін есептеу. Параметрлік сызбаларды редакциялау. CAD/CAM жүйелерінің бағдарламалықөнімдеріне және айырбас форматтарына қысқаша шолу.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек күрделі объектілердің параметрлік модельдерін құру үшін алынған білімдерді қолдануды үйрену.

МА 7 модуль

PM 4210 «Параметрлік модельдеу»

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

KG 3208 1-0-2-5

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Студенттерде параметрлік модельдеудің қағидаттары жайында түсініктерді қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Параметрлік модельдеу. Параметрлік геометриялық модельді құрудың әдістері. Геометриялық объектілер параметрлерін есептеу. Параметрлік сызбаларды редакциялау. CAD/CAM жүйелерінің бағдарламалықөнімдеріне және айырбас форматтарына қысқаша шолу.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек керек күрделі объектілердің параметрлік модельдерін құру үшін алынған білімдерді қолдануды үйрену.5/3
(БП)

ZhKS 8 модуль

OZh 1311 «Операциялық жүйелер» 1-1-1-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

Постреквизиттері:

KZh 3306 1-0-2-6

ZhZhA 3307 1-0-2-6

Берілген пэнді оқыту мақсаты: ОЖ-нің негізгі құрылымдық функцияларын, есептеуіш машиналар, жүйелер мен желілерді басқаратын негізгі ОЖ модульдерінің әдістерінің жүзеге асуын үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ОЖ классификациясы.Үрдістерді ұйымдастыру және басқару.Енгізу-шығаруды басқару. Файлдық жүйе. Жадты басқару. Телекоммуникациялық жолды басқару.
Файл (ағылш. File) - дерек сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады.
Телекоммуникациялар (ағылш. Telecommunications) - негізі ақпарат тарату құралдары мен әдістері болып табылатын әрекет аймағы. Телекоммуникациялар немесе коммуникациялар мемлекетгің инфрақұрылымның маңызды белігіне жатады.


Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек операциялық жүйенің негізгі құрылымы жайлы білу; қазіргі кездегі операйиялық жүйелерді орнатып, жөндей білу.

ZhKS 8 модуль

OZh 1311 «Операциялық жүйелер» 1-1-1-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

Постреквизиттері:

KZh 3306 1-0-2-6

ZhZhA 3307 1-0-2-6

Берілген пэнді оқыту мақсаты: ОЖ-нің негізгі құрылымдық функцияларын, есептеуіш машиналар, жүйелер мен желілерді басқаратын негізгі ОЖ модульдерінің әдістерінің жүзеге асуын үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ОЖ классификациясы.Үрдістерді ұйымдастыру және басқару.Енгізу-шығаруды басқару. Файлдық жүйе. Жадты басқару. Телекоммуникациялық жолды басқару.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек операциялық жүйенің негізгі құрылымы жайлы білу; қазіргі кездегі операйиялық жүйелерді орнатып, жөндей білу.5/3
(БП)

ZhKS 8 модуль

EZZh 4313 «Экспертті және зияткерлік жүйелер» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

BTT 1318 1-1-1-2

Постреквизиттері: -

Берілген пэнді оқыту мақсаты: жасанды интеллект міндеттерін шешу әдістері мен мәселелеріне кіріспе. Инженерия әдістері мен мазмұнын оқып-білу, сараптамалық жүйелер және нейрондық желілердің орны мен ерекшеліктері.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сараптамалық жүйелер. Білімдерді ұсыну әдістері. Жасанды интеллекттің тұжырымдамалық негіздері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек жасанды интеллект саласына жататын бағдарламалық өнімдерді әзірлеу жайлы түсінікке ие болу.
Жүйке жасушалары (нервные клетки, нейроны, нейроциты); (гр. neuronum, neurocytus; neuron - жүйке, kytos - жасуша) - жүйке ұлпасының негізгі морфологиялық және қызметтік құрылымдық бөлігі.
Жасанды интеллект (ЖИ, ағылш. Artificial intelligence, AI) - интеллектуалды компьютерлік бағдарламалар мен машиналар жасау технологиясы әрі ғылым.


ZhKS 8 модуль

EZZh 4313 «Экспертті және зияткерлік жүйелер» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

BTT 1318 1-1-1-2

Постреквизиттері: -

Берілген пэнді оқыту мақсаты: жасанды интеллект міндеттерін шешу әдістері мен мәселелеріне кіріспе. Инженерия әдістері мен мазмұнын оқып-білу, сараптамалық жүйелер және нейрондық желілердің орны мен ерекшеліктері.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сараптамалық жүйелер. Білімдерді ұсыну әдістері. Жасанды интеллекттің тұжырымдамалық негіздері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек жасанды интеллект саласына жататын бағдарламалық өнімдерді әзірлеу жайлы түсінікке ие болу.5/3
(БП)

ZhKS 8 модуль

BT 4314 «Бұлттық технология» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

AGSA 1210 1-2-0-1

Постреквизиттері: -

Берілген пэнді оқыту мақсаты: қалыптастыру көлем теориялық қажеттi және бұлтты есептеулер, бiлулердiң технологиялары туралы практикалық өнер-бiлiмдер және бұлтты технологиялардың қадiр-қасиеттерiн өткiзу практикалық дағдылар қазiргi есептеуiш мiндеттердi шешiмде, осы технологияны аспаптық құралдардың зерттеуi.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бұлтты есептеулердi негiз. Негiзгi технологиялар және бұлтты есептеулердi стандарттар.

Оқыту нәтижелері: бұлтты технологиялар қолдану облысы ақсүйектер; бұлтты есептеулердi инфрақұрылымның ақсүйектерi; бұлтты инфрақұрылымның мәнмәтiнiнде қауiпсiздiк, масштабтау, жазу, резервтiк көшiрудiң сұрақтары ақсүйектер; бұлтты бағдарламалау iстiң тетiгiн бiлесiң; әзiрлеу үшiн жүйелi әкiмшiлiк етудiң дағдылары ие болсын және бұлт жазылатын қолданбаларды ерiп жүру; қолданудың тиiмдiлiгiн бағалау, ұзақ мерзiмдi келешектер, бұлтты есептеулердi экономиканың зерттеуi.
Экономика (гр. Οικονομία - үй шаруашылығын жүргізу өнері) - материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар.


ZhKS 8 модуль

BT 4314 «Бұлттық технология» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

AGSA 1210 1-2-0-1

Постреквизиттері: -

Берілген пэнді оқыту мақсаты: қалыптастыру көлем теориялық қажеттi және бұлтты есептеулер, бiлулердiң технологиялары туралы практикалық өнер-бiлiмдер және бұлтты технологиялардың қадiр-қасиеттерiн өткiзу практикалық дағдылар қазiргi есептеуiш мiндеттердi шешiмде, осы технологияны аспаптық құралдардың зерттеуi.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бұлтты есептеулердi негiз. Негiзгi технологиялар және бұлтты есептеулердi стандарттар.

Оқыту нәтижелері: бұлтты технологиялар қолдану облысы ақсүйектер; бұлтты есептеулердi инфрақұрылымның ақсүйектерi; бұлтты инфрақұрылымның мәнмәтiнiнде қауiпсiздiк, масштабтау, жазу, резервтiк көшiрудiң сұрақтары ақсүйектер; бұлтты бағдарламалау iстiң тетiгiн бiлесiң; әзiрлеу үшiн жүйелi әкiмшiлiк етудiң дағдылары ие болсын және бұлт жазылатын қолданбаларды ерiп жүру; қолданудың тиiмдiлiгiн бағалау, ұзақ мерзiмдi келешектер, бұлтты есептеулердi экономиканың зерттеуi.5/3
(БзП)

KU 9 модуль

Fiz 1215 «Физика» 1-1-1-2

Пререквизиттері:

AGSA 1210 1-2-0-1

Постреквизиттері:

KZh 3306 1-0-2-6

Берілген пэнді оқыту мақсаты: ғылымның негізгі білімін қалыптастыру – қолданбалы ұғымдарды, маңызды деректерді және заңдар мен қағидаларды қалыптастыру; тек жалпы білім беруді емес, сонымен қоса қолданбалы ұғымдарды; физикалық болмыстарды бақылауды үйрену және түсіну; физикаға қызығушылықты тудыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Механика. Термодинамика и молекулярлық физика Электр және магнетизм.
Бақылау - зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда Бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.
Ұғым - объективті нағыздық нәрселерін және олардың қасиеттерін көрсететін абстрактілі ойлау формаларының бірі. Ұғым туралы мәселені талдауды "белгі" ұғымын қарастырудан бастайық.
Термодинамика (грек. θέρμη - "жылу", δύναμις - "күш") - физика ғылымындағы жылудың жұмыс және басқа энергия түрлерімен арадағы қарым-қатынасын зерттейтін тармағы. Термодинамика - тәжірибелерден жинақталған нәтижелерге сүйенетін феноменологиялық ғылым.
Электр және магнетизм - 2011 жылы Алматы қаласы «Қазақ университеті» баспасында басылып шыққан кітап. Кітап авторы/құрастырушысы - Ф. Б. Бәйімбетова, Т. С. Рамазанов. Беттер саны - 280.
Тербелімтер және толқындар, оптика.
Толқын - ай мен күннің тартылыс күштерінен, желдің әсерінен, атмосфералық қысымның ауытқуларынан, су асты жер сілкіністері мен жанартау атқылауларынан немесе кеме қозғалыстарынан пайда болатын теңіздер мен мұхиттардағы сулы ортаның тербелмелі қозғалысы.
Кванттық физика. Ядерлы физика.Әлемнің физикалық көрінісі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек физика лабораториясында жұмыс істеу барысында техникалық қауіпсіздік ережелерін білу; қоршаған ортаны сақтау; қоршаған ортаның диалектико-материалистік ұғымын қалыптастыру.

KU 9 модуль

Fiz 1215 «Физика» 1-1-1-2

Пререквизиттері:

AGSA 1210 1-2-0-1

Постреквизиттері:

KZh 3306 1-0-2-6

Берілген пэнді оқыту мақсаты: ғылымның негізгі білімін қалыптастыру – қолданбалы ұғымдарды, маңызды деректерді және заңдар мен қағидаларды қалыптастыру; тек жалпы білім беруді емес, сонымен қоса қолданбалы ұғымдарды; физикалық болмыстарды бақылауды үйрену және түсіну; физикаға қызығушылықты тудыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Механика. Термодинамика и молекулярлық физика Электр және магнетизм. Тербелімтер және толқындар, оптика. Кванттық физика. Ядерлы физика.Әлемнің физикалық көрінісі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек физика лабораториясында жұмыс істеу барысында техникалық қауіпсіздік ережелерін білу; қоршаған ортаны сақтау; қоршаған ортаның диалектико-материалистік ұғымын қалыптастыру.3/2
(БзП)
1   2   3


жүктеу 456.69 Kb.