Главная страница
Контакты

    Басты бет


20 г. 20 г. 5B060200 «Информатика» мамандығы

жүктеу 456.69 Kb.жүктеу 456.69 Kb.
бет1/3
Дата21.03.2017
өлшемі456.69 Kb.

20 г. 20 г. 5B060200 «Информатика» мамандығы


  1   2   3

БЕКІТІЛДІ БЕКІТІЛДІ

ЖШС «МИКРО-ЛЮКС СЕРВИС» директоры ЖШС «EPAM Kazakhstan» директоры_______________________ Рыков А.С. __________________ Качалов В.

«_____» __________ 20____г. «_____» __________ 20____г.
5B060200 - «Информатика» мамандығы (2015 жылғы қабылдау)
р/к

Кредиттер саны

ECTS/

кредиттер саны

Элективтік пәндер тізімі

«Қолданбалы информатика» білім беру траекториясы

«Компьютерлік графика және Web-дизайн» білім беру траекториясы
1

2

3

45/3
(БзП)

EZhZh 6 модуль

AEMU 1204 «ӘЕМ ұйымдастыру» 1-1-1-1

Пререквизиттері:

Постреквизиттері:

KZhI 3205 1-0-2-5

Берілген пэнді оқыту мақсаты: қазіргі ЭВМнің ұйымдастырылу ұстанымдарының, кешендері мен жүйелердің негізгі білімдерін студенттерде қалыптастыру; студенттердің негізгі әдіс-айла және бағдарламалық басқарманың әдістері мен ассемблерлік деңгейде есептеуші техниканы меңгеруі;

Негізгі бөлімдер мазмұны: ЭВМ-нің негізгі құрылысы. Шиналар мен жадтар жүйесін ұйымдастыру. Енгізу-шығару жүйесі. Есептеуіш жүйесінің құрылысы.

Оқытудың нәтижесі: жалпы білуі керек студенттерде ЭВМнің техникалық ұйымдастырылу ұстанымдарының, кешендері мен жүйелердің негізгі білімдерін қалыптастыру; функционалды және ЭВМ ұйымының құрылымы жайында білу;
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
Басқарма - Мемлекеттік атқару және билік жүргізу органдарының құрамындағы әкімшілік бөлімше; Кәсіпорынның, ұйымның қызметіне алқа түрінде басшылық жасайтын, белгілі бір мерзімге сайланатын орган. Оны әдетте, ұжым мүшелерінің жалпы жиналысы сайлаған төраға басқарады; Ұжым басшысы.
Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.
Әдіс , метод (гр. 'μέθοδος',methodes зерттеу не тану жолы, бір нәрсеге жетудің жолы) - көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызмет жүйесі. Әдіс философияда зерттелетін нәрсенің ойша нұсқасын жасау үшін қажетті таным құралы болып табылады.
Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
ЭВМ негізгі құрылымы жайында хабардар болу Енгізу-шығару құрылымын уйымдастыру; ЭВМ жүйесі мен кешендерінің кең салалардағы мүмкіншіліктерін пайдалану;

EZhZh 6 модуль

AEMU 1204 «ӘЕМ ұйымдастыру» 1-1-1-1

Пререквизиттері:

Постреквизиттері:

KZhI 3205 1-0-2-5

Берілген пэнді оқыту мақсаты: қазіргі ЭВМнің ұйымдастырылу ұстанымдарының, кешендері мен жүйелердің негізгі білімдерін студенттерде қалыптастыру; студенттердің негізгі әдіс-айла және бағдарламалық басқарманың әдістері мен ассемблерлік деңгейде есептеуші техниканы меңгеруі;

Негізгі бөлімдер мазмұны: ЭВМ-нің негізгі құрылысы. Шиналар мен жадтар жүйесін ұйымдастыру. Енгізу-шығару жүйесі. Есептеуіш жүйесінің құрылысы.

Оқытудың нәтижесі: жалпы білуі керек студенттерде ЭВМнің техникалық ұйымдастырылу ұстанымдарының, кешендері мен жүйелердің негізгі білімдерін қалыптастыру; функционалды және ЭВМ ұйымының құрылымы жайында білу; ЭВМ негізгі құрылымы жайында хабардар болу Енгізу-шығару құрылымын уйымдастыру; ЭВМ жүйесі мен кешендерінің кең салалардағы мүмкіншіліктерін пайдалану;5/3
(БзП)

EZhZh 6 модуль

KZhI 3205 «Компьютерлік жүйелер интерфейстері» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

AGSA 1210 1-2-0-1

Постреквизиттері:

AKZhS 4329 1-0-2-7

AZhZhA 4330 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: түрлі әдіснамаларды қолдану ерекшеліктері мен мүмкіндктері және қолданбалы интерфейстерді жобалау технологиялары жайлы білімдер жүйесі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Интерфейстердің негізгі түсініктері, есептерді алгоритмизациялау негіздері, әсерлі алгоритмдерді құру және қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалану; қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін оқып-білу, компьютерлер мен компьютерлік желілерді аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету құралдары.
Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus - Әл-Хорезмидің атынан шыққан) - бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.)
Ақпарат Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.


Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек бағдарлама сапасының көрсеткіші мен оның интерфейсінің мінездемесі арасындағы өзара байланысты айқындау, сапаны қамтамасыз ету әдістері.

EZhZh 6 модуль

KZhI 3205 «Компьютерлік жүйелер интерфейстері» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

AGSA 1210 1-2-0-1

Постреквизиттері:

AKZhS 4329 1-0-2-7

AZhZhA 4330 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: түрлі әдіснамаларды қолдану ерекшеліктері мен мүмкіндктері және қолданбалы интерфейстерді жобалау технологиялары жайлы білімдер жүйесі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Интерфейстердің негізгі түсініктері, есептерді алгоритмизациялау негіздері, әсерлі алгоритмдерді құру және қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалану; қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін оқып-білу, компьютерлер мен компьютерлік желілерді аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету құралдары.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек бағдарлама сапасының көрсеткіші мен оның интерфейсінің мінездемесі арасындағы өзара байланысты айқындау, сапаны қамтамасыз ету әдістері.5/3
(БП)

EZhZh 6 модуль

KZh 3306 «Компьютерлік желілер» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

ADK 2219 1-0-2-3

DM 2202 1-0-1-3

OZh 1311 1-1-1-2

Постреквизиттері:

BT 4314 1-0-2-7

Берілген пэнді оқыту мақсаты: компьютерлік желілер ұйымы мен қызметінің қағидаттарын, желідегі дербес компьютер жұмысының ерекшеліктерін игеру, қазіргі заманғы компьютерлік желілік технологиялармен танысу, локальды желідегі жұмыстардың практикалық дағдыларын игеру.
Дербес компьютер Дербес компьютер (қысқаша ДК) - компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар: стационарлық және тасымалы компьютерлер.

  1   2   3

  • 060200 - «Информатика» мамандығы (201 5 жылғы қабылдау)
  • Қолданбалы информатика» білім беру траекториясы « Компьютер лік графика және Web-дизайн
  • EZhZh
  • Оқытудың нәтижесі : жалпы білуі керек
  • EZhZh 6 модуль
  • Негізгі бөлімдер мазмұны
  • EZhZh 6
  • 4314 1-0-2-7 Берілген пэнді оқыту мақсаты

  • жүктеу 456.69 Kb.