Главная страница
Контакты

    Басты бет


$$$ 1 Англияда аударма теориясы бойынша алғашқы теориялық тұжырымдарды жасауға тырысқандар: a ғалым-лингвистер b аудармашы-практиктер c филологтар d аударма теоретиктері e тіл мамандары $$$ 2

жүктеу 0.77 Mb.жүктеу 0.77 Mb.
бет1/4
Дата10.03.2020
өлшемі0.77 Mb.

$$$ 1 Англияда аударма теориясы бойынша алғашқы теориялық тұжырымдарды жасауға тырысқандар: a ғалым-лингвистер b аудармашы-практиктер c филологтар d аударма теоретиктері e тіл мамандары $$$ 2


  1   2   3   4


$$$ 1

Англияда аударма теориясы бойынша алғашқы теориялық тұжырымдарды жасауға тырысқандар:

A) ғалым-лингвистер

B) аудармашы-практиктер

C) филологтар

D) аударма теоретиктері

E) тіл мамандары
$$$ 2

Дж. Драйден “Понтийские послание” аудармасының алғы сөзінде ұсынды:

A) тек қана сөзбе- сөз аудармаға көңіл қою керек (метафраз)

B) тек түпнұсқаның мазмұнына көңіл қою керек (парафраз)

C) аударманың 3 түрін айқындау керек: метафраз, парафраз, имитация

D) аударманың 2 түрін айқындау керек: метафраз и парафраз

E) тек имитацияға көңіл қою керек.
$$$ 3

Шығыс Германия аудармашылар жұмысына тән сипаттама:

A) аударманың комуникативті амалы

B) аударманың семантикалық амалы

C) аударманың экстралингвистикалық амалы

D) аударманың лингвистикалық амалы

E) аударманың прагматикалық амалы
$$$ 4

О. Каденің айтуынша, аудармашы қызметті атқарады:

A) хабарды алушы

B) қайта кодтаушы

C) хабарды жіберуші

D) хабарды алушы, қайта кодтаушы, хабарды жіберуші

E) хабарды алушы, қайта кодтаушы, хабарды жіберуші, аударманы түзетуші
$$$ 5

Аударма тарихы бойынша аударманың бірінші түрі?

А) Жазбаша аударма

В) Екі түрі де қатар пайда болды

С) Жазбаша -ауызша аударма

D)Ауызша аударма

Е) Ауызша-жазбаша аударма


$$$ 6

Ежелгі заманда аудармашыларды дайындайтын мектептерді көрсетіңіз:

А) Түрік қағандығы, Хиуа хандығы

В) Корей, Жапон

С) Ассирия, Вавилон, Мысыр

D)Қытай, Үндістан, Парсы елі

Е) Греция, Рим, Месопатамия .
$$$ 7

Аудармашы түпнұсқадағы экспрессивті құралдарды көшірместен, өз

тіліндегі құралдарды пайдаланады. Бұл ережені не деп атайды?

А) абстрактілі сөздер

В) аллитерация

С) окказионалды сөздер

D)каламбур

Е) аударманың экспрессивті идиомалылығы


$$$ 8

“Кәсібім- аудармашы” кітабының авторы:

А) И. Алексеева

В) Л.Маслова

С) В. Верещагин

D) А. Чужакин

Е) Г. Мириам
$$$ 9

Ең алғашқы компьютерлік техниканы коммерциялық түрде қолдану қай жылы басталды?  1. 1984

  2. 1985

  3. 1986

  4. 1987

  5. 1990

$$$ 10


Аудармашының қызметіне не жатады?

A) психолингвистика

B) лингвоэтика

C) лингвистика

D) ораторлық

E) еңбекқорлық

$$$ 11

Аудармашы жұмысы адамның қай мүшесіне күш түсуімен ерекшеленеді?A) есту

B) сөйлеу

C) сезу

D) -


E) ойлау

$$$ 12


Көркем шығарманы аударуда аудармашы ең басты қандай қасиетке ие болуы керек?

A) шығармашылық

B) музыкалық

C) саяси


D) тілдік

E) әдеби
$$$ 13

Көркем шығарманы аудару қалай бағаланады?

A) терминдердің дұрыстығына байланысты

B) іске асырылуына байланысты

C) әдеби құндылықтарына байланысты

D) ақпараттардың дәлдігіне байланысты

E) компьютердің көмегіне байланысты


$$$ 14

Техникалық аударма қалай бағаланады?

A) терминдердің дұрыстығына байланысты

B) іске асырылуына байланысты

C) әдеби құндылықтарына байланысты

D) ақпараттардың дәлдігіне байланысты

E) компьютердің көмегіне байланысты
$$$ 15

Жарнаманы аудару қалай бағаланады?

A) терминдердің дұрыстығына байланысты

B) іске асырылуына байланысты

C) әдеби құндылықтарына байланысты

D) ақпараттардың дәлдігіне байланысты

E) компьютердің көмегіне байланысты
$$$ 16

Машиналық аударма қалай жүзеге асады?

A) терминдердің дұрыстығына байланысты

B) іске асырылуына байланысты

C) әдеби құндылықтарына байланысты

D) ақпараттардың дәлдігіне байланысты

E) компьютердің көмегіне байланысты
$$$ 17

Ақпараттық аударма қалай бағаланады?

A) терминдердің дұрыстығына байланысты

B) іске асырылуына байланысты

C) әдеби құндылықтарына байланысты

D) ақпараттардың дәлдігіне байланысты

E) компьютердің көмегіне байланысты
$$$ 18

Аудармашының жұмыс сипаты әсіресе аударманың қай түрінде өзгеріске ұшырады?

A) жазбаша аударма

B) ауызша аударма

C) бірізді аударма

D) синхронды аударма

E) абзацты – фразалық аударма
$$$ 19

Вербальды қарым-қатынастың негізгі неше түрі бар?

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5
$$$ 20

Вербальды емес қарым-қатынас түрлеріне не жатады?

A) қабылдаушыға ақпарат жеткізу

B) ақпарат жинау

C) қабылдаушыны көндіру

D) -


E) ым
$$$ 21

Вербальды қарым-қатынас түрлеріне не жатады?

A) ақпарат жинау

B) дауыс ырғағы

C) ым

D) дауыс екпініE) пауза
$$$ 22

Автоматтық аударма дегеніміз:

A) аударма үрдісін жылдамдату

B) аударма барысында аудармашы контексті қажет етпейді

C) түпнұсқа мәтінін интерпретациялау

D) компьютерлік аударма

E) автоматтық деңгейдегі аудармашылық дағдылар

$$$ 23


.... 1852 жылы "Ағылшын сөздердің және тұрақты сөз тіркестерінің тезаурусы" атты кітапты шығарған болатын.

А)Ағылшын ғалымы Питер Марк Роже

В)Ч. Лэйрд

С)Орыс ғалымы М.В. Ломоносов

D) Вильгельм Гумбольдт,

E) Александр Афанасьевич Потебня


$$$ 24

...– әр түрлі мәдениет жеке тұлғалары мен топтар арасындағы қарым-қатынастардың әр түрлі формаларының топтамасы.

А)Мәдени мұра

В)Мәдениет

С) Мәдениаралық коммуникация

D)Коммуниканттар

E)Ақпараттық коммуникация
$$$ 25

Монах-аудармашыларға білім берген ....ең танымал монастыр мектептерінің бірі Сан-Галлен монастырьдің тұсындағы Швейцариядағы Ноткер мектебі болды

А)I-I Iғасырларда

В) X-XI ғасырларда

С) XI-XII ғасырларда

D)IX-X ғасырларда

E) IX-XIX ғасырларда

$$$ 26


Монах-аудармашыларға білім берген.... XII-XIII ғасырларда танымал болды.

А)Австриядағы монастырьлар

В) Сан-Галлен монастырьдің тұсындағы Швейцариядағы Ноткер мектебі

С) Толедо қаласындағы монастыр мектебі

D)Ресей монастыр мектептері

E)Ресейдің бас монастыры


$$$ 27

Дүниежүзілік аударма күні белгілі жазушы, тарихшы және аудармашы ..... өлген күні 30 қыркүйекке 420 жылы дәлме-дәл келеді.

А)Дж. Стайнердің

В) Вильгельм Гумбольдттың

С) Л. С. Бархударовтың

D)Цицеронның

E) киелі Иеронимның

$$$ 28


Ең тұңғыш рет аударманы ауызша және жазбаша деп бөлген кім?

А) Г.В. Чернов

В) И.И.халеева

С) Р.К. Миньяр -Белоручев

D) Б.Харрис

Е) А.Тайтлер


$$$ 29

Аударма саласында жаңа серпіліс ... басталды

А) Он бесінші ғасырдың басында

В) Он тоғызыншы ғасырдың басында

С) Жиырмасыншы ғасырдың ортасында

D) Он жетінші ғасырдың аяғында

Е) Жиырма бірінші ғасырдың аяғында

$$$ 30


Синхронды аударма алғаш рет ... енгізілген

А) 1945


В) 1943

С)1955


D) 1946

Е) 1988


$$$ 31

«Құран Кәрім» алғаш рет латын тіліне ... аударылды

А) ХV ғ

В) VII ғ


С)ХІV ғ

D) Х ғ


Е) ХІІ ғ

$$$32


Қазіргі заманғы аудармашылар үшін ....– олардың кәсібінің рәмізі.

A) Вавилон мұнарасы

B) Ниневия кітапханасы

C) Ассирия

D) Эйфел мұнарасы

E) Одиссеея поэмасы


$$$ 33

Семиотикааралық аударма, немесе трансмутация, яғни

А) тілдің лингвистикалық белгілерін бейлингвистикалық белгілер жүйесі арқылы қайталау.

В) бір тілдің лингвистикалық белгілерін басқа тілде беру;

С) бір тілдің лингвистикалық белгілерін сол тілдің басқа белгілерімен сипаттау

D) түсініктеме, талдау, мазмұндау, бір тілдің ескі нұсқасында жазылған шығарманы жаңаша сөйлету

E) көне түркі тіліндегі жәдігерлерді бүгінгі қазақ тілінде түсінікті етіп жеткізу

$$$ 34


“Аударма туралы ғылымның нысанасы – екі тілді қолдану арқылы жүзеге асатын жай ғана коммуникация емес, түпнұсқаның аудармашы мен қабылдаушының өзара әрекеттесуін корреляциялайтын қызметтен құралатын коммуникация. Бұл коммуникацияның орталық буыны аудармашының қызметіне барып тіреледі, немесе сөздік әрекеттің ең күрделі түрлерінің бірі болып табылатын аударма осы сөздің толық мағынасындағы аударма болып есептеледі” –деген анықтама ... тиесілі.

А) Р.К. Миньяр-Белоручевке

В) Я.И. Рецкерге

С) А.В. Федоровқа

D) А .Нойбертке

E) Ж. Мунэн

$$$ 35

Синхронды аударма алғаш рет ... енгізілген

А) 1945

В) 1943


С)1955

D) 1946


Е) 1988

$$$ 37


«Құран Кәрімді» латын тіліне ... аударған

А) Абай Құнанбаев

В) Жанна Д’ арк

С) Алфред Нобель

D) Петр І

Е) Петр Достопочтенный

$$$ 38

    1680 жылы ағылшын аудармашысы Дж.Драйден  (1631-1700) аударманың 3 түрін ұсынады:
А) «метафраз»,  «парафраз» , «имитация» (еліктеу)

В) реферативті,толық және ішінара аударма

С) Прагматикалық, эстетикалық-поэтикалық ,этнографиялық аударма

D) көркем аударма; ақпараттық аударма; ғылыми аударма;

Е) ресми аударма; публицистикалық аударма; жарнамалық аударма
$$$ 39

М.О. Әуезов 1955 жылы жазылған ... атты мақаласында аударманың үш түрін атап өтеді.

А) «Көркем аударманың кейбір теориялық мәселелері»

В) «Аударматанудың негіздері»

С) «Аударма өнері»

D) «Аударманың лингвистикалық теориясы»

Е) «Аударманың мақсаттары»

$$$ 40


Қазақстандағы әдеби аударма мамандарын дайындайтын негізгі оқу орны- ... .

А) Қазақ Аль-Фараби атындағы Ұлттық Университет

В) Қазақ- Неміс Университеті

С) Евразиялық Университет

D) Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университет

Е) Қазақ-Британ Университеті

$$$ 41

Қазақ Абылайхан атындағы Халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университетінде аударма факультеті ... жылы ашылдыА) 1989

В) 1998


С) 1888

D) 1988


Е) 1798
$$$ 42

«Абай жолы» романы ... тілге аударылды

А) 32

В) 33


С) 35

D) 38


Е) 34
$$$ 43

Ы.Алтынсарин қандай жазушының шығармасын аударған?

А) Крылов

В) Есенин

С)Гейне

D) Гомер


Е) Жюль Верн
$$$ 44А...Л.Н.Толстойдың,И.А.Крыловтың,А.С.Пушкиннің,М.Ю.Лермонтовтың шығармаларын қазақшаға аударудың алғашқы үлгісін Абай Құнанбаевпен Ыбырай Алтынсарин жасады.
А) Он тоғызыншы ғасырдың соңына таман

В)Жиырмасыншы ғасырда

С)Он төртінші ғасырдың ортасында

D)Ежелгі дәуірде

Е) Ұлы Отан соғысы жылдары
$$$ 45 СЛ.Н.Толстойдың,И.А.Крыловтың,А.С.Пушкиннің,М.Ю.Лермонтовтың шығармаларын қазақшаға аударудың алғашқы үлгісін ...жасады.

А) М.О.Ауезов

В) В.Г. Белинский

С) Абай Құнанбаевпен Ыбырай Алтынсарин

D) Ә.Нұрпейісов

Е)С. Сейфуллин мен І.Жансүгіров


$$$ 46

Қазақ халқының аударма жұмысы қай әдебиеттің негізінде басталды?

А.Ежелгі Шығыс әдебиеті;

В.Орыс әдебиеті;

С.Грек әдебиеті;

D.Қазақ әдебиеті;

Е.Украин әдебиеті.

$$$ 47


Аударма жұмысы қай елдерде ерте басталған?

А.Ежелгі Грекия;

В.Қытай;

С.Ресей;


D.Қазақстан;

Е.Үнді.
$$$ 48

Пушкиннің «Евгений Онегин» романынан үзінділерді алғаш рет аударған кім?

А.Ш.Құдайбердіұлы

В.М.Мақатаев

С. А.Құнанбайұлы;

D.М.Әуезов;

Е.Ғ.Мүсірепов.


$$$ 49

«Қараңғы түнде тау қалқып» өлеңін аударған кім?

А.М.Әуезов;

В.Ғ.Орманов;

С.А.Құнанбайұлы;

D.Ы.Алтынсарин;

Е.А.Байтұрсынұлы.
$$$ 50

«Түркістан уәлаяты» газетінің редакторы ұлты башқұрт, ... еді.

А) Хасен Жанышев

В) Заманбек Шайхы Әлібеков

С) Жүсіп Қазыбеков

D) Мирасұлы Ибрагимов

Е) Шоқан Уәлиханов

$$$ 51


Алғашқы аударма үлгілері қайдан басталды?

А.Газет;


В.Журнал;

С.Радио;


D.Теледидар;

Е.Ауызша.


$$$ 52

Аударма жұмысын бірінші кім бастады?

А.Абай;

В.Шоқан;


С.Сәкен;

D.Ыбырай;

Е.Мұхтар.
$$$ 53

«Абай жолы» романы ... тілге аударылды

А) 32

В) 33


С) 35

D) 38


Е) 34
$$$ 54

Ы.Алтынсарин қандай жазушының шығармасын аударған?

А) Крылов

В) Есенин

С)Гейне

D) Гомер


Е) Жюль Верн
$$$ 55

...Л.Н.Толстойдың,И.А.Крыловтың,А.С.Пушкиннің,М.Ю.Лермонтовтың шығармаларын қазақшаға аударудың алғашқы үлгісін Абай Құнанбаевпен Ыбырай Алтынсарин жасады.


А) Он тоғызыншы ғасырдың соңына таман

В)Жиырмасыншы ғасырда

С)Он төртінші ғасырдың ортасында

D)Ежелгі дәуірде

Е) Ұлы Отан соғысы жылдары
$$$ 56

Л.Н.Толстойдың,И.А.Крыловтың,А.С.Пушкиннің,М.Ю.Лермонтовтың шығармаларын қазақшаға аударудың алғашқы үлгісін ...жасады.

А) М.О.Ауезов

В) В.Г. Белинский

С) Абай Құнанбаевпен Ыбырай Алтынсарин

D) Ә.Нұрпейісов

Е)С. Сейфуллин мен І.Жансүгіров
$$$ 57

Қазақ халқының аударма жұмысы қай әдебиеттің негізінде басталды?

А.Ежелгі Шығыс әдебиеті;

В.Орыс әдебиеті;

С.Грек әдебиеті;

D.Қазақ әдебиеті;

Е.Украин әдебиеті.
$$$58

Аударма жұмысы қай елдерде ерте басталған?

А.Ежелгі Грекия;

В.Қытай;


С.Ресей;

D.Қазақстан;

Е.Үнді.
$$$ 59

Аудармашы еңбегін компьютерлендіру Қазақстанда қай жылы басталды?

A) 1990 ж

B) 1980 ж

C) 1985 ж

D) 1986 ж

E) 1992 ж
$$$ 60


Аудармашыларға тәрбие беретін мамандандырылған мекемелердің ең біріншісі 1921 жылы Шетел Істер Министрлігі тұсында Германияда ашылған .....арналған арнайы курстар болып табылады.

А) Сөзбе-сөз (буквальный) аудармаға

В) Өңделген (адаптированный) аудармаға

С) Барабар (адекватный) аудармаға

D) Антонимдік аудармаға

E) ауызша аудармашыларға


$$$ 61

1964 жылдан бастап ....аудармашылық мекемелердің деңгейлерін бағалауда сарапшылық кеңес беретін, жоғары білім беретін аудармашы мекемелердің халықаралық бірлестігі пайда болды.

А) CIUTI(Conference Internationale Permanente d’Instituts Universitaires pour la formation de Traducteurs et d’Tnterpretes)

В) ESIT (Ecole Supereure d’Tnterpretes et Traducteurs)

С) БҰҰ-ның білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұйымы

D) FIT (Federation Internationale des Traducteurs) Халықаралық аудармашылар федерациясы (ХАФ);

E) AIIC (Association Internationale de Conference) – Халықаралық ауызша конференц – аудармашылар қоғамдастығы,
$$$ 62

Сорбонна тұсындағы ауызша және жазбаша аудармашыларды оқытатын жоғары мектеп.... .

А) CIUTI(Conference Internationale Permanente d’Instituts Universitaires pour la formation de Traducteurs et d’Tnterpretes)

В) BDÜ


С) ESIT (Ecole Supereure d’Tnterpretes et Traducteurs)

D) FIT (Federation Internationale des Traducteurs) Халықаралық аудармашылар федерациясы (ХАФ);

E) AIIC (Association Internationale de Conference) – Халықаралық ауызша конференц – аудармашылар қоғамдастығы,
$$$ 63

Германияда ғы ауызша және жазбаша аудармашылардың федералды одағы-... .

А) FIT

В) АТА


С) AIIC

D) VdÜ


E) BDÜ
$$$ 64

Халықаралық аудармашылар федерациясы -... .

А) FIT

В) АТА


С) AIIC

D) VdÜ


E) BDÜ
$$$ 65

Американдық аудармашылар қоғамдастығы-... .

А) FIT

В) АТА


С) AIIC

D) VdÜ


E) BDÜ
$$$ 66

Ресей аудармашылар одағы 1991 жылы құрылды және 1993жылы ....-қа толық қанды мүше болып кірді.

А) FIT

В) АТА


С) AIIC

D) VdÜ


E) BDÜ

$$$ 67


Еуропалық әдебиет аудармашылар қоғамдастығы- .... .

А) FIT


В) АТА

С) AIIC


D) CEATL

E) BDÜ


$$$68

Халықаралық басылымдар арасынан ....жылы шыға бастады “Babel” (Вавилон) журналы шыға бастады

А)1945

В)1948


С)1955

D)1805


E)1904
$$$ 69

...жылы ХАФ (FIT) Дүниежүзілік аударма күнін бекітті.

А) 1991

В) 1948


С) 1955

D)1805


E)1904
$$$ 70

Халықаралық ауызша конференц – аудармашылар қоғамдастығы

А) FIT

В) АТА


С) AIIC

D) CEATL

E) BDÜ
$$$ 71

...-көркем және ғылыми әдебиеттер аудармашылардың федералды одағы .

А) FIT

В) АТА


С) AIIC

D) VdÜ


E) BDÜ

$$$ 72С


Синхронды аудармашыларды дайындайтын әйгілі мектеп .... қаласында орналасқан.

А) Москва

В) Париж

С) Женева

D) Берлин

Е) Лондон


$$$ 73

Ресейдегі Совет Одағы кезеңінен бері дипломатиялық қызметке арнайы аудармашылар дайындап келген оқу орны - .... .

А) Нижегородтық Лингвистикалық Университет

В) Мәскеу Мемлекеттік Педагогикалық тілдер институты

С) Мәскеудегі Мемлекеттік халықаралық қатынастар Институты

D) Евразиялық Университет

Е) Мәскеудегі Мемлекеттік Лингвистикалық Университет

$$$ 74


Австрияның аудармашылар одағы ... қаласында орналасқан.

А) Берн


В) Келн

С) Мюнхен

D) Вена

Е) Бонн


$$$ 75

Мәжіліс аудармашыларының Халықаралық Ассоциациясы ... қаласында құрылды.

А) Париж

В) Берлин

С) Келн

D) Бонн


Е) Берн
$$$ 76

Мәскеу Мемлекеттік Педагогикалық Шетел тілдер институтында аударма факультеті ... ашылды

А) 1767

В) 1812


С) 1921

D) 1942


Е) 1999

$$$ 77


Мәжіліс аудармашыларының Халықаралық Ассоциациясы ... жылы құрылды

А) 1953


В) 1798

С) 1867


D) 1389

Е) 1456


$$$ 78

Мәжіліс аудармашыларының Халықаралық Ассоциациясының негізгі мақсаты - ... анықтау

А) Кәсіби – этикалық нормаларды және жұмыс істеу жағдаяттарын

В) Аудармашыларды

С) Мәжілістерді

D) Кәсіби мамандықтары

Е) Кәсіркерлерді

$$$ 79


.... университеті АҚШ-тағы ең әйгілі жекеменшік жоғары оқу орны.

А) Сорбонн

В) Оксфорд

С)Хайдельберг

D) Гарвард

Е) Гермерсхайм

$$$ 80

Батыс Германиядағы 50-ші жылдардан бастап аудармашылар дайындап келе жатқан оқу орны- ... университетіА) Хайдельберг

В) Сорбонн

С)Гарвард

D) Оксфорд

Е) Гумбольдт
$$$ 81

Мәжіліс аудармашыларының Халықаралық Ассоциациясының негізгі мақсаты -.... анықтау.

А) мәжілістерді

В) Кәсіпкерлерді

С)Кәсіби-этикалық нормаларды және жұмыс істеу жағдаяттарын

D) кәсіби мамандықтарды

Е) аудармашыларды

$$$ 82


Қазақстандағы әдеби аударма мамандарын дайындайтын негізгі оқу орны- ... .

А) Қазақ Аль-Фараби атындағы Ұлттық Университет

В) Қазақ- Неміс Университеті

С) Евразиялық Университет

D) Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университет

Е) Қазақ-Британ Университеті

$$$ 83

Қазақ Абылайхан атындағы Халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университетінде аударма факультеті ... жылы ашылдыА) 1989

В) 1998


С) 1888

D) 1988


Е) 1798

$$$ 84

Санкт-Петербургте аударматану мектебін құрушылардың бірі:

A) Е.В. Бреус

B) О. Каде

C) А.В. Федоров

D) В.Н. Комиссаров

E) В.С. Виноградов
$$$ 85

Россиядағы алдыңғы қатарлы аударматану мектебі болып саналады:

A) Мәскеулік және Санкт-Петербургтік

B) Мәскеулік және Новосібірлік

C) Пермдік және Новосібірлік

D) Санкт-Петербургтік және Тверлік

E) Тверлік және Пермдік
$$$86

Аудармашылар одағына мына мемлекеттер кіреді:

А) Қытай, Қырғызстан, Қазақстан

В) Ресей, АҚШ, Франция, Украина

С) Ресей, АҚШ, Германия, Жапония

D) Жапония, Голландия, Франция

Е) Қазақстан, Ресей, АҚШ
$$$ 87

Ресейде аудармашылар одағы мына жылы құрылды:

А) 1909

В) 1991


С) 2005

D) 1806


Е) 1995
$$$ 88

Аудармашылар одағына ең соңғы боп кірген ел:

А) Қазақстан 2005

В) Қырғызстан 1991

С) Ресей 1998

D) Өзбекстан 1993

Е) Жапония 1995
$$$ 89

Аудармашылар одағы келесі қызметтерді жүзеге асырады:

А) Жұмыс тауып береді

В) Кітаптар, сөздіктер шығарады

С) Тәжрибелермен алмасады, қиын мәселелерді шешеді

D) Әр түрлі аудармалар жасауға үйретеді

Е) Жоғарғылардың барлығын іске асырады

$$$ 90


Халықаралық басылымдар арасынан ....жылы шыға бастады “Babel” (Вавилон) журналы шыға бастады

А)1945


В)1948

С)1955


D)1805

E)1904


$$$ 91

“Мастерство перевода” басылымы ... шықты.

А) 1960–1970

В) 1940-1950

С) 1980–1990

D) 1970–1980

E) 1990–2000
$$$ 92

“Тетради переводчика” жинағы... шықты.

А) 1970–1980

В) 1940-1950

С) 1980–1990

D) 1978–1988

E) 1965–1970
$$$ 93 “Тетради переводчика” жинағы... редакциясымен шықты.

А) Л. С. Бархударовтың

В) Е.В. Бреустің

С) О. Каденің

D) В.Н. Комиссаровтың

E) В.С. Виноградовтың


$$$ 94 “Мастерство перевода” басылымы... арналды.

А) көркем аударма мәселелеріне

В) техникалық аударма мәселелеріне

С) аударма практикасы мәселелеріне

D)жарнама аудармасы мәселелеріне

E) жоғарыдағылардың барлығы


$$$ 95

“Тетради переводчика” жинағы... арналды.

А) көркем аударма, техникалық аударма, аударма практикасы мәселелеріне

В) техникалық аударма мәселелеріне

С) аударма практикасы мәселелеріне

D)жарнама аудармасы мәселелеріне

E) жоғарыдағылардың барлығы
$$$ 96

Австрияның “Ü wie Übersetzen”... шыға бастады.

А) 1990

В) 1986


С) 1975

D)1970


E) 1914
$$$ 97

“TEXTconTEXT.Translation – Theorie-Didaktik-Praxis”... шыға бастады.

А) 1986

В) 1990С) 1975

D)1970


E) 1914

$$$ 98


CIUTI (Conference Internationale Permanente d’Instituts Universitaires pour la formation de Traducteurs et d’Tnterpretes)- халықаралық бірлестігі ... пайда болды.

А) 1964


В) 1990

С) 1975


D)1970

E) 1914
$$$ 99

.... аудармашылық мекемелердің деңгейлерін бағалауда сарапшылық кеңес беретін, жоғары білім беретін аудармашы мекемелердің халықаралық бірлестігі.

А) CIUTI

В) CEATL

С) AIIC


D) VdÜ

E) BDÜ


$$$ 100

Халықаралық ғылыми қоғам , аударматануды өз алдына ғылыми пән ретінде позициясын бекіту үшін – Еуропалық аударматану қоғамы құрылды.

А) 1992

В) 1990С) 1975

D)1970


E) 1914

@@@ Аудармашының және аудармашы емес кісінің көзқарасымен аудармашы мамандығы жайлы түсінік

$$$ 1


Аудармашыға ең басты қандай қасиетке ие болуы керек?

A) шығармашылық

B) музыкалық

C) саяси


D) тілдік

E) әдеби
$$$ 2

Көркем шығарманы аударуда аудармашы ең басты қандай қасиетке ие болуы керек?

A) шығармашылық

B) музыкалық

C) саяси


D) тілдік

E) әдеби

  1   2   3   4

  • $$$ 87
  • @@@ Аудармашының және аудармашы емес кісінің көзқарасымен аудармашы мамандығы жайлы түсінік

  • жүктеу 0.77 Mb.