Главная страница
Контакты

    Басты бет


Шекербекова Ш. Т., Бодаева И. Информатиканы медициналық жоғары оқу орындарында оқытудың ерекшеліктері

жүктеу 111.07 Kb.жүктеу 111.07 Kb.
бет1/2
Дата18.04.2017
өлшемі111.07 Kb.

Шекербекова Ш. Т., Бодаева И. Информатиканы медициналық жоғары оқу орындарында оқытудың ерекшеліктері


  1   2

ӘОК 372

Шекербекова Ш.Т., Бодаева И.
Информатиканы медициналық жоғары оқу орындарында оқытудың ерекшеліктері
(Алматы, Абай ат.

Медицина Медицина (лат. medicina: medicus - дәрігерлік, емдік) - адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайту, сырқаттарды емдеу мен аурудың алдын алу, денсаулық және жұмысқа қабілеттілік жағдайында, адамзат қоғамында ұзақ өмір сүруге жетуді көздейтін тәжірибелік іс-әрекеттің және ғылыми білімдердің жүйесі.

ҚазҰПУ)
Мақалада медициналық жоғары оқу орындарында информатика курсын оқыту жайлы қарастырылады. Медициналық жоғары оқу орындарында информатиканы оқытудың үш деңгейі сипатталып келтіріледі. Мақалада медициналық жоғары оқу орындарында информатиканы оқытудың ерекшеліктері көрсетіліп айтылады. Медициналық университеттерде жалпы білім беретін информатика курсын оқытудың мақсат, міндеттері қарастырылады. Сонымен қатар, медицина мен денсаулық сақтаудағы ақпараттық технологиялар бойынша оқытудың ерекшеліктері, мақсаты және міндеттері айтылады.

Информатика (Computer science, informatics) - компьютер және одан басқа да техникалық құрылғылар көмегімен ақпараттарды алу, сақтау, түрлендіру, жеткізу және оны пайдалану зандылықтарын, тәсілдерін, жолдарын зерттейтін ғылым саласы.

ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,

Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.

Ақпарат технологиясы Ақпарат технологиясы (ағылш. information technology, қысқ. IT) - объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс.

В статье рассматривается вопросы изучения информатики в медицинском высшем учебном заведений. Описывается три уровней изучения информатики в медицинском высшем учебном заведений. В статье рассказывается особенности изучения информатик в медицинском высшем учебном заведений. Рассматривается цель, задачи изучения общеобразовательной информатики в медицинском университете. А также, обобенности, цель и задачи обучения по информационных технологии в медицине и здравохранения.

The article discusses the problems of studying computer science in medical school. Describes three levels of computer science in medical schools. The article describes features of studying computer science in medical schools. Input a word goal, objectives of a comprehensive study of computer science at the Medical University. And also, obobennosti, purpose and objectives of training in information technology in Medicine and Public Health.
Түйін сөздер: информатика, медициналық университеттерде информатиканы оқыту деңгейлері, медицина және денсаулық саласындағы ақпараттық технологиялар, медициналық информатика,

Ключевые слова: информатика, уровней изучения информатики в медицинском университете, информационные технолоигии в медицинеи здравохранения, медицинская информатика

Keywords: computer science, computer science level study at the Medical University, information tehnoloigii of Health in medicine, medical informatics
Қазіргі таңда медициналық жоғары емдік құрал-жабдықтардың, соның ішінде сандық ақпаратты кодтау тәсілдерін қолданатын, сонымен қатар компьютерлендірілген кардиология, сандық ренгенегрфиялық техника және т.б. құралдардың көбеюі, болашақ медициналық маманның ақпараттық мәдениеті деңгейіне жоғары талаптар қоюда.

Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.

Мұның барлығы компьютер технологиясымен байланысты екендігі белгілі.

Компьютер Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.

Сондықтан жалпы білім беретін информатикадан білім, білік, дағдысы қалыптаспаған дәрігердің болашағын елестету мүмкін емес. Осыған орай медициналық жоғары оқу орындарына информатиканы оқыту қазіргі таңда өзекті мәселелердің біріне айналып отыр.

Медициналық жоғары оқу орнында информатиканы оқыту біздің пікірімізше, үш дайындық түрімен байланысты болуы тиіс. Біріншісі базалық дейгей – информатика бойынша дайындықтың «стандартты» деңгейі – жоғарғы оқу орындарында таңдалған мамандық бойынша оқыту барысында оқу жоспарын орындау мақсатында оқытылады. Сондай-ақ «емдеу ісі» және «педиатрия» мамандықтарын дайындауда, пәннің типтік бағдарламасы негізінде дайындалған жұмыс бағдарламасымен сәйкесінше меңгерілетін информатикадан білім, білік, дағдылар.

Маманды дайындаудың екінші деңгейі жоғары медициналық білімі бар, сондай-ақ арнайы практикалық денсаулық сақтау саласында мамандандырылған маманға арналады. Бұл деңгейдің мазмұны дәрігердің нақты жұмыс орынында қолданылатын ақпараттық технологияларды меңгерту болып табылады (провизор, орташа медициналық жұмысшы). Бұл пәнді интернатурада да оқытуға болады.
Медициналық жоғары оқу орындарында информатиканы оқыту деңгейлері


Базалық деңгей

Жалпы информатика бойынша білім, білік дағдысының болуы, сондай-ақ медициналық информатиканың белсенді мәселелеріне бағытталатын сауатты компьютерді қолданушы

Профильдік деңгей

Кәсіби іс-әрекетінде медициналық информатика туралы білімі, білік, дағдысы болуы (компьютерлік технологияны меңгерген мамандандырылған дәрігер, денсаулық сақтау басшылары, провизор, орташа медициналық жұмысшы)

Кәсіби деңгей

Медициналық информатика бойынша арнайы білім, білік және дағдысы болуы. Қолданбалы медициналық саладағы программист, қолданбалы программист локальды есептеуіш желінің администраторы және емдеу-профилактикалық мекемесін басқаруға арналған автоматтандырылған жүйе (врач-информатика)

Оқу жоспарына сәйкес базалық оқыту жалпы информатика және медициналық информатика оқытылады. «Фармация» және «Медбике ісі» мамандықтарында жалпы және медициналық информатика бойынша сәйкесінше біркезеңдік дайындық немесе біліктілікті арттыру аясы бойынша білімді жетілдіру қарастырылған.

Үшінші деңгей «арнайы» - информатика саласы бойынша ғылыми іс-әрекетін арттыру үшін жоғары сатыдағы

  1   2


жүктеу 111.07 Kb.