Главная страница
Контакты

    Басты бет


Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі «Қазконтент» Акционерлік қоғамы Dreamweaver cs6 Оқу-әдістемелік құралы Астана, 2013 Dreamweaver cs6 2

жүктеу 1.02 Mb.жүктеу 1.02 Mb.
бет3/6
Дата10.03.2017
өлшемі1.02 Mb.

Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі «Қазконтент» Акционерлік қоғамы Dreamweaver cs6 Оқу-әдістемелік құралы Астана, 2013 Dreamweaver cs6 2


1   2   3   4   5   6

,

,

,

,

және

тегтерінің көмегімен жасалады. Веб-беттерді қарауға арналған,

компьютер, Брайль шрифтін тануға арналған құрылғы, ұялы теле-

фон сияқты кез келген құрылғы осы тегтердің көмегімен пішімделген

мәтінді тақырып деп қабылдайды.

Блок тақырыбы (Заголовок блока; block header) - блоктың басында орналасып, ол жайлы мәліметтер беретін және операциялық жүйеде қолданылатын арнайы жазба. Мысалы, блок тақырыбында оған кіретін логикалық жазбалар саны көрсетілуі мүмкін.
Тақырыптар кітаптарда жаса-

латындай HTML бетті қосалқы тақырыпшалары бар мағыналық

бөлімдерге бөледі.

Осы тегтерді пайдалана отырып тақырыптарды пішімдейік.

1. Бос HTML құжат жасаңыз (File ⇒ New), ашылған терезеде Page

Type бағанында HTML таңдап, Create пернесін басыңыз.

2. Құрал-саймандар панелінде Design атты көрсету режиміне өтіңіз

(6.4-сурет).

6.4-сурет. Design атты көрсету режимінің пернесі

3. Мәтіннің келесі алты жолын жазыңыз (6.5--сурет).

Dreamweaver CS6

64

6.5-сурет. Мәтіннің алты жолы4. Heading 1 мәтінін таңдаңыз да Format ашылатын тізіміндегі

қасиеттер инспекторында Heading 1 тармағын таңдаңыз (6.6-сурет).

6.6-сурет. Қасиеттер инспекторындағы Format ашылатын тізімі

Кеңес. Егер Format ашылатын тізімі шықпаса, қасиеттер

инспекторындағы HTML пернесін басу қажет.

Мәтінмен жұмыс істеу

65

Бұл мәтінді

тегі пішімдейді. Егер Split көрсету режиміне өтетінболсаңыз, онда келесіні көресіз (6.7-сурет):

6.7-сурет. Пішімделген бірінші мәтін

5. Heading 2 мәтініне Heading 2 тақырыбын қолданыңыз және тағы

басқа. Сізде төмендегідей нәтиже шығуы тиіс (6.8-сурет):

Dreamweaver CS6

66

6.8-сурет. Тақырыптарға арналып пішімделген мәтінМәтінмен жұмыс істеу

67

ТАҚЫРЫПТАРҒА CSS ҚОЛДАНУтегіндегі мәтіннің (Heading2) басқа тақырыптардан айырыл-

мауын қамтамасыз ету үшін ереже жасайық.

1.

тегі арқылы мәтіндік курсорды пішімделген мәтінге ерікті

позицияға қойыңыз. Қажет болған кезде CSS Styles панелін ашу үшін

мәзірдің window ⇒ CSS Styles пәрменін орындаңыз (6.9--сурет).

6.9-сурет. CSS Styles панелі

2. New CSS rule таңбасын басардың алдында жаңа CSS файлын

жасап алыңыз. File ⇒ New басыңыз, Page Type

бағанында CSS таңдаңыз, Create пернесін

басыңыз. Жаңа CSS құжаты ашылады. Оны сіздің жергілікті сайтыңыз

орналасқан директорияның түбіріндегі Styles бумасында style.css

деп сақтаңыз (6.10--сурет).

Dreamweaver CS6

68

6.10-сурет. Стиль файлының орналасуы3. Осыдан кейін New CSS rule таңбасын басыңыз,

ашылған терезедегі (6.11 -сурет) Selector Type ашылатын тізімінде

Compound тармағын таңдаңыз. Less Specifi c пернесін, бұдан кейін

OK пернесін басыңыз.

Мәтінмен жұмыс істеу

69

6.11-сурет. New CSS rule диалогтық терезесіCSS rule Defi nition for h2 in style.css диалогтық терезесі ашыла-

ды (6.12 -сурет).

Dreamweaver CS6

70

6.12-сурет. CSS rule Defi nition for h2 in style.cssдиалогтық терезесі

4. Type санатындағы Font-size өрісінде 175% мәнін енгізіңіз, ал

Color өрісінде #0a0 мәнін енгізіңіз.

5. Box санатындағы margin атты басқару элементтерінің тобында

Same for all жалаушасын алып тастаңыз да Bottom өрісінде 7px мәнін

енгізіңіз, ал Top өрісінде 17px мәнін енгізіңіз. ОК пернесін басыңыз.

6. Барлық файлдарды сақтаңыз. Түпкілікті нәтижесі (6.13-сурет):

Мәтінмен жұмыс істеу

71

6.13-сурет. Түпкілікті нәтижеDreamweaver CS6

72

ТЕСТ1. __________ ең үлкен көлемді мәтінді қамтамасыз етеді.

a. h6


b. 24

c. h1


d. bold

2. Төмендегі тегтердің қайсысы тақырыптарды жасауға арналған?

a.

b.


c.

d.3. HTmL-де тақырыптардың неше тегі бар?

a. 4


b. 5

c. 6


d. 7

4. Пішімдеудің көмегімен мәтінді қалай HTmL-тақырыпқа

айналдыруға болады?

a. Қасиеттер инспекторының Format ашылатын тізімін пайдалану

арқылы.

b. Қасиеттер инспекторының Class ашылатын тізімін пайдалануарқылы.

c. Қасиеттер инспекторының Page Properties… пернесін басу арқылы.

d. CSS ережелірінің көмегімен.

5. Бөлініп алынған мәтінді немесе объектіні пішімдеу үшін

пайдаланылатын панель қалай аталады?

a. Insert панелі

b. Button панелі

c. Қасиеттер инспекторы

d. Тегтер инспекторы

Мәтінмен жұмыс істеу

73

6. Келесі пайымдаулардың қайсысы дұрыс?a. Веб-контенттің ең маңызды бөлігі – басқа сайттарға жасалатын

сілтемелер.

b. Веб-контенттің ең маңызды бөлігі – арнайы эффектілер.

c. Веб-контенттің ең маңызды бөлігі – графикалық контент.

d. Веб-контенттің ең маңызды бөлігі – мәтіндік ақпарат.

Мәтіндік ақпарат (текстовая информация; text information) - алфавиттік, цифрлық және басқа арнайы символдар жиыны. Мәлімет сақтайтын физикалық құрылғыларда ақпарат осы символдар тізбегімен беріледі.

7. Рыба мәтіні деген не?

a. Əзірлеме ретінде пайдаланылатын мәтін.

b. Бір немесе бірнеше сөйлемнен тұратын мәтіннің бір үзіндісі.

c. Қандай да бір мәтіннің сөзбе-сөз үзіндісі.

d. Контентке арналған мәтінді жазған кезде пайдаланылған ақпараттың

көзіне жасалған сілтеме.

8. Төменде аталғандардың қайсысы үшінші деңгейдегі тақырып

ашатын HTmL тегі болып табылады?

a.b.

c. <#h3>


d.

1   2   3   4   5   6


жүктеу 1.02 Mb.