Главная страница
Контакты

    Басты бет


Құрастырушылар: п.ғ. к., профессор Кудышева А. А., магистр Шаймерденова А. К

жүктеу 191.82 Kb.жүктеу 191.82 Kb.
Дата15.04.2018
өлшемі191.82 Kb.

Құрастырушылар: п.ғ. к., профессор Кудышева А. А., магистр Шаймерденова А. К


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі С.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі - Қазақстан Республикасының Үкіметі құрамына енетін орталық атқарушы органы.
Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Психология және педагогика» кафедрасы Түсу емтиханының бағдарламасы 6М090500 – Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша Павлодар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі С.
Әлеуметтану - қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының институты.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Бекітемін С. Торайғыров атындағы ПМУ ректоры ___________ А. А. Өрсариев «___»_____________20__ж. Түсу емтиханының бағдарламасы 6М090500 – Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша Бағдарлама 2012 жылдың «23» тамызындағы № 1080 ҚР ПП бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары оқу орнынан кейінгі білім стандарты және 2012 жылдың 19 қаңтарында бекіген № 109 ҚР ПП жоғары оқу орнынан кейінгі білім кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім ұйымдарына оқуға қабылдаудың Типтік ережесі негізінде әзірленді.
Ереже - дәстүрлі халық құқығының қайнар көзі, нормативтік-құқықтық қағидалар. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер сырт пішімі жағынан мақал-мәтелге, қанатты сөзге ұқсас болғанымен, нақтылығымен, дәйектілігімен ерекшеленеді.
Құрастырушылар: п.ғ.к., профессор Кудышева А.А., магистр Шаймерденова А.К. _________________ Психология және педагогика кафедрасы Кафедра мәжілісінде ұсынылды _____________________________, хаттама №____ «___»__________20__г.
Педагогика (гр. 'παῖς', paіda - бала, гр. 'ἄγω', gogos - жетектеуші) - жеке адамды тәрбиелеп, қалыптастыру үшін белгілі мақсатқа бағытталған жүйелі тәрбие мен білім беру туралы ғылым; тәрбиені, білім беруді және оқытуды зерттейтін теориялық және практикалық ғылымдардың жиыны.
Кафедра меңгерушісі ________________ Бурдина Е.И. «____» ________20__ж. Гуманитарлық-педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды. «_____»______________20__ж. Хаттама №____ ОӘБ бастығы ________________ Шахажанова Г.К. «____» ________20__ж. КЕЛІСІЛДІ Факультет деканы ________________ Бегімтаев Ә.І. «____» _________20__ж. 1 Емтихан өткізу мақсаты мен міндеттері Неғұрлым дайындалған үміткерлерді анықтау үшін магистратураға түсушілердің білім деңгейін және оқуға деген мүддесін анықтау түсу емтиханының мақсаты болып табылады.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Түсу емтиханының міндеттері: мамандық мәселелері бойынша үміткерлердің құзіреттіліктерін анықтау; оқу мүддесін және болашақтағы кәсіби қызметтерін анықтау; магистратурада оқу үдерісінде болашақ магистранттың ғылыми, өндірістік және инновациялық қызметке дайындығын анықтау. 2 Емтиханды өткізу нысаны мен ұйымдастырылуы Түсу емтихандары ҚР БҒМ бекіткен мерзімде және түсу емтихандарын өткізу кестесіне сәйкес жүргізіледі. Мамандық бойынша түсу емтиханы кешенді емтихан болып саналады (КЕ) және құрама нысанда (компьютерлік тестілеу жазбаша (эссе) немесе компьютерлік тестілеу ауызша (питч)) үш тілдің біреуінде (қазақ, орыс, ағылшын) үштілді білім беру тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында жүргізіледі.
Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.
Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.
Емтиханның өтуінің барлық рәсімі бейнекамерада сақталады. Емтиханның өтуінің болжамды уақыты: - компьютерлік тестілеу - 45 минут (30 сұрақ.
Гипотеза (гр. ὑπόθεσις - негізгі, жорамал) - белгілі бір құбылысты түсіндіру үшін алға тартылатын және тәжірибе түрінде тексеруді және сенімді ғылыми теория болып қалыптасу үшін теориялық негізді талап ететін ғылыми болжам, дәлелденбеген тұжырымдама, жорамал.
1 сұраққа 1,5 минуттан уақыт белгіленеді); - жазбаша емтихан – эссе (30 мин); - питч – 2-3 мин. жұртшылық алдында сөйлеуге, 2 мин. сұрақ-жауапқа беріледі. Компьютерлік тестілеуге магистратураға түсуші барлық үміткер қатысады, емтиханның екінші бөлімі модульдік білім бағдарламасында жоспарланған білім траекториясына байланысты жүргізіледі. Оқытудың 2 траекториясы жоспарланған. № Оқу траекториясының атауы Емтихан қабылдау нысаны 1 Зерттеу (ғылыми-педагогикалық) эксперименталды (бейіндік) Құрама (компьютерлік тестілеу жазбаша (эссе)) 2 Кәсіпкерлік (Start Up - магистратура) Құрама (компьютерлік тестілеу питч) Емтиханды қабылдаудың құрама (компьютерлік тестілеу жазбаша) нысанында емтиханның әрбір кезеңіне: - компьютерлік тестілеу - 30 сұрақ мамандық бойынша, үміткерлердің кәсіби қызметке байланысты құзіреттіліктерін тексеру үшін; - жазбаша бөлім - Эссе, ынталандыру, оқыту және ғылыми-зерттеу қызметін анықтау жатады. Емтиханды қабылдаудың құрама (компьютерлік тестілеу питч) нысанында: Сұрақтарға жауап питчі (Презентациясы бар 3 минуттық баяндама және 2 минут комиссия сұрақтарына жауап беруге беріледі) таңдалған сала және олардың коммерциялық тартымдылығы стартап-жобаның идеяларын анықтау үшін жүргізіледі. Қабылдау комиссиясының құрамы мен қызмет саласы. Мамандық бойынша түсу емтиханын университет ректорының бұйрығымен бекітілген қабылдау комиссиясы (ҚК) өткізеді. Құрамы төраға және кемінде үш мүшеден тұруы тиіс және оның екеуі ғылым докторы болуы тиіс. Комиссия жұмысына факультет деканы, университеттің арнайы кафедраларының ПОҚ, бизнес-қоғамдастық өкілдері, ППС специальных кафедр университета, представители бизнес-сообщества, бөгде ұйымдардың өкілдері және комиссия хатшысы қатысады. Комиссия қызметінің аясына жатады: үміткерлердің мамандығы мәселелері бойынша құзыретін анықтау; оқу мүддесін және болашақтағы кәсіби қызметін анықтау; магистратурада оқу үдерісінде болашақ магистранттың ғылыми, өндірістік және инновациялық қызметке дайындығын анықтау. Түсу емтиханы алдын ала белгіленген компьютерлік залда және бейнежазбасы бар дәрісханада ҚК мүшелерінің кемінде жартысы болған кезде ғана өткізіледі. Емтиханды өткізу тәртібі: - үміткер кестеге сәйкес, белгіленген уақытта белгіленген дәрісханаға емтиханға келеді; - ҚК мүшелерінің рұқсатымен үміткер компьютерден жұмыс орнынжауап парақшасын алады; - жауап парағында үміткер өзінің тегін, аты, әкесінің аты немесе аты-жөні кодын, мамандығы және ол таңдаған оқыту траекториясын көрсетеді; Эссе үшін: - 30 минут ішінде үміткер эссе жазады (жауаптар қысқа нұсқа болуы, қажет болған жағдайда графиктер, формулалар, схемалар және т.
Формула (Formula) - электрондық кестедегі (Excel) математикалық өрнек, оның жұмыс нәтижесі торлардағы мәндерге байланысты болады. Мысалы, D5 торына енгізілген мынадай формула =а5+b5+с5 A5, В5, С5 торындағы сандардың қосындысын D5 торына орналастырады.
б қамтитын болуы тиіс.); - барлық сұрақтарға жауаптардың болжамды көлемі 3- 4 беттен көп болмауы керек; - барлық сұраққа жауап бергеннен кейін үміткер жауаптардың барлық парақтарында өз қолтаңбасын қояды және оларды қабылдау комиссиясының хатшысына тапсырады;
Автограф, қолтаңба (гр. autos - өзім және grapho - жазамын) - адамның өз қолымен жазған сөзі немесе қойылған қолы, мысалы, жазушының оқырманға берген қолтаңбасы; автордың өзі жазған қолтаңбасының мәтіні.
Питч үшін - питч тестілеу аяқталғаннан кейін кестеге сәйкес С. Торайғыров ПМУ дәріс залдарында жүргізіледі. Питч тапсыру форматы: үміткер 3 минут ішінде баяндамасын жасайды, бұдан соң 2 минут комиссия сұрақтарына жауап береді. Үміткерлердің питчін әділ бағалау мақсатында баяндама және сұрақтарға жауап беру мезгілінде дәрісханаға бір ғана үміткер босатылады. 3 Білімді бағалау тәртібі ҚК мүшелері үміткерлердің білімі мен әлеуетін әріптік-рейтингтік жүйе бойынша бағалайды. КЕ тапсыру барысында анықталған білімін бағалау туралы шешім комиссия мүшелерінің жабық отырысында ашық дауыс беру арқылы осы отырысқа қатысушының көп дауысына қатысты қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда, ҚК төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Барлық комиссия отырысы хаттамамен ресімделеді. Хаттаманы бітіртуші кафедра оқытушыларының арасынан тағайындалған комиссия құрамынан белгіленген ҚК хатшысы толтырады. Хаттамаға білімді бағалау, ҚК мүшелерінің ерекше пікірлері енгізіледі. КЕ нәтижелері КЭ емтихан күні университеттің ақпараттық стендтерінде жарияланады.
Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Үміткер бағасымен келіспеген жағдайда қолданыстағы ережелерге сәйкес апелляцияға бере алады. 4 Білімін бағалау критерийлері Баға 100 балдық шкала бойынша анықталады. Емтихан бойынша қорытынды рейтинг балл бойынша кестеге сәйкес түсу сандық эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға ауыстырылады емтихан ведомосына енгізіледі. Қорытынды баға балмен (Қ) Сандық эквивалент балмен (С) Әріптік бағалау жүйесі (Ә) Дәстүрлі жүйедегі баға (Д) Емтихан, диф. сынақ сынақ 95-100 4 А Өте жақсы есептелді 90-94 3,67 А- 85-89 3,33 В Жақсы 80-84 3,0 В 75-79 2,67 В- 70-74 2,33 С Қанағаттанарлық 65-69 2,0 С 60-64 1,67 С- 55-59 1,33 D 50-54 1,0 D 0-49 0 F Қанағаттанарлықсыз есептелмеді 5 Эссе және оны жазу әдістемесі Тапсырма (сөздің максималды саны - 300): Өзіңіздің магистратурада оқу кезінде болашақтағы ғылыми-зерттеу қызметіңіздің бағытын қалай елестетесіз Эссе құрылымы А қосымшасында көрсетілген. Эссе жазу әдістемесі. Эссе - шағын көлемді және еркін композициядағы прозалық шығарма. Эссе автордың нақты пән бойынша жеке пайымдауларын білдіреді және тақырып бойынша анықтаушы пайымдайындарын толық көрсетпеуі мүмкін. Көлеміне және функцияларына қарай бір жағынан, ғылыми мақалалар мен әдеби очерктерге, екінші жағынан − философиялық трактаттарға жақын болып келеді.
Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
Пәлсапа немесе философия - адамзат баласының сонау ықылым заманнан басталған білімі, қоғамдық сананың формасы, болмыс пен танымның жалпы заңдылықтары туралы ілім. Кез-келген адамды әлем, қоршаған орта, қоғам, дін, діл, білім, саясат, мәдениет секілді мәселелер бей-жай қалдырмайтыны айдан анық.
Эссе стиліне бейнелілік, шешендік және қарама-қайшы қою, ашық және ауызекі сөйлеу интонациясы тән. Жалпы алғанда эссе бірнеше бөліктен тұрады: - сөйлеу, онда негізгі мәселе айқындалады (10 мәтін көлемінен); - негізгі бөлім, мұнда автор сұрақ бойынша өзінің түйінді көзқарасын білдіреді (80 мәтін көлемінен); - қорытынды, мұнда автор өз эссесінің тұжырымын көрсетеді (мәтіннің 10 -на дейін). Эссе жекеше түрде бірінші жақта жазылады. Қабылдау қолайлы болу үшін мәтіннің мағыналық бөлігі абзацтармен ажыратылады, жаңа ой басталғанда жаңа жолдан басталып жазылады.
Мағына - сөздердің ұғыммен байланысты мәні, мазмұны. Сөз мағынасының қалыптасуына ұғымнан басқа да жәйттер себеп болады, ол адамның дүниеге көзқарасын, көңіл-күйін білдіреді. Сөз ұғымы тұтас, дербес болғанымен, мағынасы әлдеқайда кең әрі бірнешеу болуы мүмкін.
Осы мәселе бойынша дайындалу үшін мүмкіндігінше арнайы әдебиетпен танысу керек немесе эссе жазу әдістемесі бойынша нұсқаулықтармен танысу керек. 6 Питч және оны жазу әдістемесі Тапсырма: Сіз таңдаған сала бойынша өзіңіздің стартап-жоба ұсыныстарыңызды көрсетіңіз. Питч құрылымы Б қосымшасында берілген. Питч жазу әдістемесі Питч (Питчинг, pitch, pitching) – қысқаша сөздік (кейде бейне) ұсыныстар презентациясы, мақсаты - әлеуетті сатып алушының назарын аударту және қаржылай демеу алу, немесе сценарий сату. Негізінде питч төрт-бес сөйлемнен тұруы тиіс (бес минуттан аз). Питч ұзақтығы 3 минуттық баяндамадан тұруы тиіс және 2 минут ішінде коммерциялық уәжділікті жүзеге асыру мақсатында өндіріс, техникалық мүмкіндіктері тұрғысынан стартап-жоба бойынша комиссияның сұрақтарына жауап беруі тиіс. Осы мәселе бойынша дайындалу үшін мүмкіндігінше арнайы әдебиетпен танысу керек немесе питч жазу әдістемесі бойынша нұсқаулықтармен танысу керек. 7 6М090500 Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша түсу емтихандарының бағдарламаға енгізілген пәндерінің тізбесі - Жалпы және әлеуметтік психология - Әлеуметтік жұмыс теориясы 8 6М090500 Әлеуметтік жұмыс мамандығының түсу емтиханы пәндері бойынша сұрақтар тізімі 1-тақырып. Әлеуметтік жұмыстың тарихи алғышарты Әлеуметтік жұмыс кәсіби қызмет ретінде. Мәдениет тарихында қалыптасқан әлеуметтік жұмыстың пайда болуының негізгі алғышарттары. Шығыста да, батыста да ежелгі дәуірден бері қалыптасқан әлеуметтік көмек нысандары. Антикалық, орта ғасыр кезеңінде әлеуметтік көмек механизмдерінің қалыптасуы. Әлеуметтік қайырымдылыққа және оның одан әрі дамуына христиан дінінің әсері.
Механизм (гр. mehane - құрал, мәшине) - бір немесе бірнеше қатты денелерді басқа қатты денелер арқылы қажетті қозғалысқа келтіретін денелер жүйесі. Механизм құрылымдық белгілері бойынша топсалы (иінтіректі), бағдартқышты, тісті, сыналы, бұрамалы, ыңғайландырғыш, арнайы, шыбық қысқыш, иілгіш буынды, гидравликалық, пневматикалық және электрлі құрылғылары бар және т.б.
Кезең - тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқая ояң бөліктер. Олардың едәуір белігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Кезең - тектоникалық немесе эрозиялық-денудациялық генезисті тау жотасы төбелерінің аралығындағы қырқалар; бар өрісіндегі жоғары қысымды екі атырап пен төмен кысымды екі атыраптың арасындағы кеңістік.
Тарих (көне грек. ἱστορία -сұрастыру, зерттеу) - адамзат баласының өткенін зерттейтін қоғамдық ғылым.
Христиан діні (гр. Χριστός, Khristos, cөзбе-сөз аудармасы мәсіхтелгендер) Ибраһимдік дін (грекше Χριστός (Khristós) ағылшын тілінде 'anointed' - орыс тілі 'помазанный' - қазақша 'басты уқалау, сулау немесе басқа мәсіһ шалу') - Христостың өмірі мен Жаңа Өсиет іліміне негізделген монотеистік дін .
Әлеуметтік заңнаманың қалыптасуына гуманист Вивесаның рөлі. Әлеуметтік жұмыстың одан әрі дамуында мемлекеттің рөлін күшейту. Өндірістік төңкеріс әлеуметтік жұмыстың маңызды тарихи алғышарты ретінде. 2-тақырып. Әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесі Әлеуметтік теория және практиканың қазіргі заманғы модельдерінің жалпы өркениеттік қайнар көздері. Әлеуметтік теңсіздіктің өсуі, революциялық өзгерістер халықты әлеуметтік қорғау бойынша адекватты шараларды іздеудің объективті себептері ретінде, белсенді әлеуметтік саясат жүргізу.
Революция (лат. revolutіc - бетбұрыс, төңкеріс) - табиғат, қоғам өміріндегі, білім мен танымдағы сапалы өзгерістер. Білім мен танымдағы өзгерістер қатарына ғылыми - техникалық , мәдени, т.б. Революцияларды немесе бетбұрыстық мәні бар адамзат қол жеткізген табыстарды жатқызуға болады.
Әлеуметтік қорғау - мемлекеттің халықаралық және ұлттық нормалар негізінде адамның әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі аса маңызды міндеті. Неғұрлым тар мағынада алғанда - тұрмыс деңгейіне қатысты құқықтарды қамтамасыз ету.
Әлеуметтік саясат (ағылш. social politicy; лат. socialis - общеатен; адамдар өмірімен байланысты)- халықтың, оның негізгі жіктерінің, топтары мен санаттарының тұрмыс жағдайына ықпал етумен байланысты жалпы мемлекеттік саясат бөлігі.
Әлеуметтік мәселелерді шешудің негізгі тәсілдері: революциялық – жаңартушы, реформалық, антропологиялық.
Антропология - адамның шығу тегін, дамуын, дене құрылысын, нәсілдік ерекшеліктерін зерттейтін жалпы биология ғылымының қоғамдық ғылымдармен тығыз байланысы бар саласы. Антропология (грекше arthropos – адам, logos – ілім) терминін алғаш рет Аристотель енгізді.
Реформа(лат. reformate - қайта құру, жаңғырту) – өмір сүріп отырған әлеуметтік құрылымды сақтап, кейбір институттарды қайта құру, өзгерту.
Мемлекеттің қатысуын күшейту. 3-тақырып. Қазіргі замандағы халықты әлеуметтік қолдаудың негізгі моделдері Әр елдердегі мемлекеттік әлеуметтік қолдау тәсілдері, әдістері және ұйымдастырушылық ресімдеу жүйелерінің айырмашылықтары. Әлеуметтік қолдаудың еуропалық моделі. Американдық модель әлеуметтік көмек. ХХ ғасырдың 90-шы жылдарындағы жұмыссыздардың жоғары деңгейі, қорлардың шектелуінің өсуі, өзгермелі экономикалық даму жағдайларына әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінің икемделуі. Мемлекеттің әл-ауқаты реформасы бойынша батыс еуропалық елдері үкіметтерінің қабылданған шаралары.
Экономика (гр. Οικονομία - үй шаруашылығын жүргізу өнері) - материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар.
Еуропаның батысында орналасқан аймақ. Аумағы - 3,7 млн км². Халқы - шамамен 390 млн адам.
Эльберфельд жүйесінің ұстанымдары. Германия мен АҚШ-тағы әлеуметтік қорғау жүйесі. 4-тақырып. Әлеуметтік жұмыс жүйесі Әлеуметтік жұмыс жүйесін күрделі, ашық жүйе класына жатқызу. Әлеуметтік жұмыс жүйесінің негізгі элементтері. Әлеуметтік қызметтің жетекші мақсаты. Әлеуметтік жұмыстың жүйелік деңгейі. Қоғамдық сипаты ұштастыра отырып, мемлекеттік қолдауы – мен ерекшелігі қазіргі заманғы әлеуметтік саясат. Әлеуметтік жұмыс жүйесінің шарттары, тиімділігі. Әлеуметтік жұмыс институттары: жалпы профильді, арнайы. 5-тақырып. Қазақстан Республикасында әлеуметтік жұмыстың үрдістері және даму мәселелері Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан Республикасының әлеуметтік және экономикалық дамуы. Әлеуметтік мәселелер туралы ҚР конституциясы.
Конституция, Ата Заң ( латынның лат. constitutio - яғни «құрылым» сөзінен шыққан) - Мемлекеттің негізгі заңы, елдегі барлық басқа заңдарға қатысты жоғары заңды күшке ие заң немесе заңдар тобы.
Әлеуметтік саясаттың негізгі ережелері мен бағыттары. Әлеуметтік жұмыс мәселелері. Қазақстандағы әлеуметтік қызметкерлерді дайындау және кадрларды басқару. 6-тақырып. Әлеуметтік проблемалар теориясының әдіснамалық проблемалары Әлеуметтік жұмыс заңдылықтары, теориясы.
Әдіснама /методология/(грек. methodos - зерттеу жолы, теория және logos - іпім) -
Әлеуметтік жұмыс теориясының объектісі мен пәні. Басқа да ғылымдар ішіндегі әлеуметтік жұмыс теориясының орны мен рөлі. Әлеуметтік жұмыс ұстанымдары: детерминизм, гносеологический тәсіл, жеке тұлғалық тәсіл, бірлік принципі сана мен қызметі, жалпы философиялық, әлеуметтік – саяси, ұйымдастырушылық, психологиялық-педагогикалық, арнайы және т. б.
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.
Ұғымдық-категориялық аппараты. 7-тақырып. Әлеуметтік жұмыс әдістері Әлеуметтік жұмыстың эмпирикалық зерттеулерінің мақсаты. Әлеуметтік жұмыстың эмпирикалық зерттеулерінің төрт ерекшелігі. Сандық және сапалық әдістердің қатынасы. Әдістердің негізгі топтары: жалпы, жалпы ғылыми, жеке және (немесе арнайы). Әлеуметтік жұмыс әдістері әлеуметтік қорғау органдары жүйесінде. Әлеуметтік–экономикалық, ұйымдық–өкімдік, психологиялық–педагогикалық әдістері. Әлеуметтік жұмыстың жеке және топтық әдісі. Әлеуметтік жұмыстың басым бағыттары. 8-тақырып. Әлеуметтік жұмыстың нормативтік – құқықтық негіздері Жобалық құжаттама. Объектіні құжаттау. Әлеуметтік паспорт. Әлеуметтік құрылым паспортын құру кезеңдері. Әлеуметтік жобалаудың Ақпараттық массиві. Жобаланушы объектінің жалпы параметрлерінің жүйесі.
Мұнай мен газ қорларын көлемдік есептеу параметрлері. Мұнай кенорнының қорын есептеу параметрлері: Ғ - мұнайлы алаптың ауданы, M2; һ - қойнауқаттың тиімді қалыңдығы, м; j - тиімді кеуектілік; m - мұнаймен қанығу; b - қайтарым коэффиценті; a - мұнайдың меншікті салмағы; һ - қойнауқаттық мұнайдың есептеу коэффиценті.
Әлеуметтік жоба қағидалары. Әлеуметтік саясатты қамтамасыз ететін құқықтық құжаттар мен заңдар. 9-тақырып. Тұрғындардың түрлі топтарымен әлеуметтік жұмыс жүргізудің ерекшеліктері Мінез-құлық тәсіл әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде. Отбасытану, гендерология және феминология. Әлеуметтік геронтология. Қарттар мен мүгедектер үйінде қызмет көрсету мазмұны. Девиантты мінез-құлықтағы адамдармен, жетім балалармен жұмыс жүргізу ерекшелігі және т. б. 10-тақырып. Әлеуметтік жұмысты басқару және кадрлар даярлау Әлеуметтік жұмыстың ұйымдастырушылық құрылымы. Ұйым терминінің мағынасы. Нысандау белгілері. Нысанды емес ұйымдар. Формальды ұйымдар. Әлеуметтік жұмысты басқару. Басқарудың объектілері және субъектілері. Файоль теориясы бойынша басқару функциясы. Басқару мақсаты. Әлеуметтік саясатты жоспарлау. Әлеуметтік бағдарлама. Әлеуметтік жұмысты басқару деңгейі. Қазақстан Республикасында халықты әлеуметтік қорғау саласындағы негізгі мемлекеттік органдар. Мемлекеттік емес ұйымдар арқылы тұрғындарға әлеуметтік көмек көрсету. Әлеуметтік қызметкердің еңбек уәжі.
Қызметкер, жұмыскер - жұмысты еңбек шарты (келісімшарт) негізінде орындаушы, кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің ішкі еңбек тәртібіне бағынушы адам. Еңбек заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықтық шарттардың кез келгені бойынша (мердігерлік шарт, тапсырма, авторлық шарт бойынша) жұмыс атқарушы адам қызметкер болып саналмайды.
Әлеуметтік қызметкер жұмыс нәтижелерін есепке алу, бақылау және бағалау. Қазақстан Республикасы әлеуметтік қызметкерлерді кәсіби даярлау жүйесі. 11-тақырып. Психологияға кіріспе.
Психология - адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің сан−алуан сезім, аффективтік, интеллектуалды, басқа да туа біткен функцияларымен бірге сыртқы ортамен өзара әрекетін зерттейтін ғылым, кей-кезде адам мінез-құлығын зерттеу деп те анықталады.
Психология объектісі, пәні. Психология мақсаты мен міндеттері. Психология түсінігі, маңызы. Қарапайым түсініктерді қалыптастырудағы дайындау бағыты. Әлемдік психологиялық теориялар. Психология: методология, әдістер, әдістемелер. Психология: заңдары, заңдылықтары, принциптері. Психология: категориялар, түсініктер, терминдер. 12-тақырып. Психологиялық зерттеу әдістері Философиялық оқу ғылыми танымның әдіснамасы ретінде. Экспериментальды-эмпирикалық деңгей әдістері. Теориялық деңгей әдістері. Психологияның негізгі әдістері туралы түсінік. Бақылау, зертханалық және табиғи эксперимент. сауалнама және сұхбат және басқа да әдістері, материалды жинау. Психодиагностика, психологиялық тестер және психологиялық зерттеудің нақты әдістемесі. 13-тақырып. Адам психикасының шығу тегі және дамуы.
Психодиагностика (психо... және гр. diagnostikos - айырып тануға қабілетті) - адамның психикалық қасиеті мен күйін ғылыми дәлелді тәсілдер арқылы сандық сипатта бағалайтын және нақты сапалық тұрғыдан талдайтын,сөйтіп адам психологиясының көрінісі туралы дұрыс болжамдық мәлімет беретін ізденіс аумағы.
Психика (гр. psychikos - ішкі сезім, көңіл-күй) жинақтайтын рухани бірлестігі. Психика биологиялық эволюцияның жемісі және жалғасы. Психика сыртқы құбылыстар мен заттардың көрінісін белсенді және озық түрде бейнелейді.
Қоғамдық - тарихи психика және сана. Шынайылықтың объективті бейнесі ретіндегі психика туралы жалпы түсінік. Сана туралы түсінік. Сана психиканың дамуының жоғары сатысы ретінде. Әлеуметтік сананың мәні. Объективті әлемнің субъективті бейнесі ретіндегі психикалық көрініс. Психиканың түрлері, типтері, формалары. Негізгі қасиеттері, жалпы заңдылықтары. Психика құрылымы, құрамы: психикалық құбылыстар;
Мән және құбылыс - дүниедегі объектілер мен процестердің қажетті жақтарын, танымның сатыларын бейнелейтін философиялық категориялар.
психикалық функциялар; психикалық феномендер; психикалық әсерлер. С. Выготскийдің мәдени-тарихи теориясы. Жоғары психикалық функциялар. Сана түрлері, типтері, формалары. 14-тақырып Тұлға психологиясы мәселелері. Адам дара тұлға ретінде, даралық, тұлға, субъект, универсум. Жеке тұлға туралы түсінік. Тұлғаның әлеуметтік мәні. Жеке тұлға социогенез объектісі және субъектісі ретінде. Түрлері, типтері, формалары. Негізгі қасиеттері, жалпы заңдылықтары. Жеке тұлғаның құрамы, құрылымы: - жеке тұлғаның интенционалды саласы; жеке тұлғаның шұғыл саласы; модуляциялық (психофизиологиялық) саласы. Функциялары. Тұлға қалыптасуының механизмдері: идентификация; жекелену. 15-тақырып Психикалық әрекет. Іс-әрекет туралы түсінік. Қызмет - субъектінің қажеттіліктерін қанағаттандырудың және объектінің және сонымен қатар субъектінің қасиеттерін танудың ерекше түрі. Іс-әрекет теориясы. Кеңестік психологиядағы іс-әрекет теориясы. Кеңестік психологиядағы қызметтік көзқарас (Л. С. Выготский, А. Н.Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). А. Н.Леонтьев бойынша құрылымы қызметі. 16-тақырып. Топтың психологиялық талдамасы. Топ туралы түсінік. Жалпы сипаттамасы. Анықтама. Топ - әлеуметтік қауым, адамдар бірлестігі. Топ - адамдар бірлестігінің негізгі бірлігі. Топ - тиісті бірлескен белгілері бойынша: іс-әрекет сипаты, бірлескен тиістілігі, құрылымы, композициясы, даму деңгейі және т. б. бойынша әлеуметтік тұтастықтан ерекшеленетін қауым, адамдар бірлестігінің шектеулі көлемі. Түрлері, типтері, формалары тобы. 17-тақырып. Ұжымның психологиялық сипаттамасы. Ұжым туралы түсінік. Ұжым – топ дамуының ең жоғарғы деңгейі. Ұжым елеулі белгілері, өзіне тән қасиеттері. Ұжымға қойылатын талаптар. 18-тақырып Психикалық үдерістер. Сенсорлық үдерістер. Түйсік. Түйсік туралы түсінік. Сезім - бірлік заттардың (оның сезім мүшелеріне тікелей әсер етуі) жекелеген қасиеттерінің бейнеленуі. Түйсік классификациясы. Түйсік қасиеттері, заңдылықтары: заттылық, шынайы болуы тиіс, сезімталдығы табалдырықтар сезіну, холерик, синестезия, бейімделу, қарама-қарсылықты түйсігі, түйсіктердің өзара әрекеті, түйсік өтемақысы. 19-тақырып. Перцептивтік үдерістер. Қабылдау. Түйсік пен қабылдау ұқсастығы мен айырмашылығы. Қабылдау анықтамасы. Қабылдау - затты толықтай бейнелеу (жиынтығында оның құрамдас белгілері мен қасиеттерін) қабылдау. Түрлері, типтері. 20-тақырып. Мнемикалық үдерістер. Елестер. Түйсік, қабылдау және елестетудің ұқсастығы мен айырмашылығы. Елес – сезімдік және ұтымды танымның байланыстырушы ұясы. Елестету туралы түсінік. Елес - ми жандануы, алдыңғы әсерлердің санадағы іздері. 21-тақырып. Ес. Ес туралы түсінік. Ес - ақпаратты есте сақтау, тану және қайта өңдеудің психикалық үдерісі.
Есте сақтау - жадында түту. Ес үрдістерінің бірі, жаңадан түсіп жатқан ақпаратты жадыға енгізуді белгілейді. Есте сақтау динамикасын психодиагностикалау әдістемесі - адамның есте сақтауының динамикалық сипаттарын анықтауға көмектесетін психодиагностикалық әдістемелер, көбіне бұл әдістемелер адам қаншалықты тез есте сақтайтынын және ақпаратты өндеуін анықтайды.
Ес теориясы. Түрлері, үлгілері, жеке айырмашылықтары. Негізгі ес процестері: еске енгізу, есте сақтау, тану, қайта жаңғырту. Мнемикалық қабілеттерін ұтымды ету, қарқындату, белсендіру, мнемикалық іс-әрекетті оңтайландыру. 22-тақырып. Зияткерлік үдерістер. Ойлау. Ойлау анықтамасы. Ойлау – шындықтың жалпы және жанама бейнесі мен танымның психикалық үдерісі. Түрлері, үлгілері, ойлау. Нысандары мен операциялар, ойлау. Ойлау формасы: ұғым, пікір, қорытынды, пайым. Ойлау операциялары: талдау, синтез, салыстыру, жалпылау, абстракциялау, нақтылау, жіктеу, типологизация, жүйелеу. Ойлау заңдылықтары мен қасиеттері. Ойлау құрамы, құрылымы. Ойлау функциясы. 23-тақырып. Имажинитивті процестер. Қиял. Қиял туралы түсінік. Қиял - бар бейнелер барысында жаңа бейнелерді өңдеудің психикалық үдерісі. Қиял және елестің ұқсастығы мен айырмашылығы. Қиял түрлері: шығарушылық; шығармашылық. Қиял қасиеттері мен заңдылықтары. Қиял құрамы, құрылымы. Қиял функциясы. 24-тақырып. Коммуникативті процестер. Сөз. Сөйлеу туралы түсінік. Сөйлеу - тіл арқылы адамдар қарым-қатынасының психикалық процесі. Сөйлеу және тіл. Сөйлеу және ойлау. Сөйлеу түрлері. Сөйлеу қасиеттері мен заңдылықтары. Сөйлеу қызметтері: номинативті; сигнификативті; коммуникативтік; жалпылаушы; экспрессивтік; релятивтік және т. б. 25-тақырып. Психикалық жай-күй. Зейін. Зейін анықтамасы. Зейін - сыртқы және ішкі әлем объектілеріне зейіннің бағыттылығы мен тікелей мақсаттылығы. Зейін классификациясы: ырықсыз зейін; ес; ырықтан тыс. Зейін қасиеттері, заңдылықтары: көлемі, шоғырлануы, бөлінуі, ауысуы, күші, тұрақтылығы, ауытқуы, назар. Зейін құрамы, құрылымы. Зейін функциялары. Зейін деңгейі, сапасы. 26-тақырып. Эмоция мен сезім.
Эмоция (фр. emotion, лат. enoveo - толғану) - адам мен жануарлардың сыртқы және ішкі тітіркендіргіштер әсеріне реакциясы; қоршаған ортамен қарым-қатынас негізінде пайда болатын көңіл-күй.
Түйсік пен сезім ұқсастығы мен айырмашылығы. Қиял туралы түсінік. Эмоциялар мен сезімдер - әлемге, басқа адамдарға, өз-өзіне, сондай-ақ қанағаттандыруға немесе қанағаттандырмауға қатынасы арқылы байқалатын адамның шындықты көрсетуінің ерекше нысаны. 27-тақырып. Ерік. Ерік анықтамасы. Ерік – мақсатқа жету барысындағы сыртқы және ішкі кедергілерді жеңуге арналған күш-жігермен байланысты психикалық жай-күйі. 28-тақырып. Психикалық қасиеттер. Темперамент. Темперамент туралы түсінік. Темперамент - психикалық қызметтің динамикалық сипаттамасы. Темперамент теориясы: гуморальды теория (Гиппократ, Гален); конституционалдық теория (Кречмер, Шелдон); физиологиялық теория (И. П. Павлов, Теплов Б. М.). Темперамент түрлері. Жүйке жүйесінің типі және темперамент. Темпераменттің психологиялық мінездемесі. 29-тақырып. Мінез. Мінез бен темперамент ұқсастығы мен айырмашылығы. Мінезді анықтау. Мінез - әлемге, басқа адамдарға және өз-өзіне, адам қызметінің мінез-құлықта байқалатын жеке-типологиялық, тұрақты және маңызды психологиялық құлқының жиынтығы. Әдебиет тізімі Негізгі әдебиет 1. Мельников В. П. История социальной работы в России : учеб. Пособие В. П. Мельников, Е. И. Холостова. – М., 2011 2.Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхо­да к обучению: Учебное пособие. - М.: «Ось - 89», 2010. - 480 с. 3. Российская энциклопедия социальной работы : в 2 т. – М., 2012 4.Столяренко, Л. Д. Педагогическая психология:[учеб. пособие для вузов] Феникс 2011 5. Теория и методика социальной работы : учебник под ред. Проф. Е. И. Холостовой. – М., 2011 6. Холостова Е. И. Социальная работа : учеб. Пособие Е. И. Холостова. – М., 2012 7. Социальная работа: теория и практика : учеб. Пособие под ред. Е. И. Холостовой, А. С. Сорвиной. – М., 2012 8.Столяренко, Л. Д., Самыгин, С. И. Социальная психология Феникс 2012 9. Головей, Л. А. Практикум по возрастной психологии Речь 2011 10.Кроль, В. М. Педагогика:учеб. пособие для вузов по спец. Педагогика Высш. шк. 2011 11.Пидкасистый, П. И. Педагогика:учеб. пособие для вузов по непедагогич. спец. Юрайт: Высш. образование 2011 12.Крившенко, Л. П. Педагогика:учебник для вузов, обучающихся пед. спец. Проспект 2011 13.Сластенин, В. А., Исаев, И. Ф., Шиянов, Е. Н.Педагогика:[учеб. пособие для пед. вузов] Академия 2012 Қосымша: Давыдов В.В. Виды обобщения и обучения.М.,2005 Талызина Н.Ф. Практикум по педагогической психологии: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Акаде­мия», 2006.- 192 с. Шапарь, В. Б.  Практическая психология:тесты, методики, диагностика.
Диагностика (техникалық) - техникалық ақауларды іздестіруге жөне анықтауға арналған теория, әдістер және жабдықтар туралы ілім.
-Ростов нД:Феникс.-2010.-662 с. Морозов, А. В. Социальная психология:учебник для вузов и сред. спец. учеб. заведений.-[3-е изд., испр. и доп.].-М.:Академический проект.-2008.-335 Зимняя, И. А. Педагогическая психология:учебник для вузов.-3-е изд., пересмотр..-М.:МПСИ; Воронеж: МОДЭК. Педагогическая психология.-2010.-447 с. Дерябин, В. С. Психология личности и высшая нервная деятельность:психофизиологические очерки.-М.:Изд-во ЛКИ.-2010.-202 с А қосымшасы (Эссе құрылымы) Тапсырма (сөздің максималды саны - 300): Өзіңіздің магистратурада оқу кезінде болашақтағы ғылыми-зерттеу қызметіңіздің бағытын қалай елестетесіз 1) аты-жөні аты-жөнінің коды 2) Базалық білімі (мамандығы) 3) Болжамды тақырып бойынша зерттеулер қызметінің бағыты 4) Таңдалған зерттеу тақырыбының өзектілігі 5) Мақсаттары мен міндеттері 6) Зерттелу дәрежесі 7) Болжамды диссертациялық жұмыстың жаңалығы 8) Теориялық және тәжірибелік маңыздылығы Б қосымшасы (Питч құрылымы) Тапсырма: Сіз таңдаған сала бойынша өзіңіздің стартап-жоба ұсыныстарыңызды көрсетіңіз. Питч құрылымы: Не туралы айту керек: - Сіз кімсіз (компанияның атауы және логотипі); - Сіздің жоба қандай мәселені шешеді; - оның шешіміне сұраныс қандай; - Нарықбәсекелестер; - Сіздің шешім: негізгі технологиясы (қысқаша); - Сіздің шешім: бәсекелестер алдындағы артықшылық; - Бизнес-модель: сіз қалай ақша табасыз; - Маркетинг және сату: нарыққа қалай шығасыз;
Маркетинг (ағылш. marketіng - рынок‚ базар‚ өткізу‚ сауда) - кәсіпорынның (фирманың, бірлестіктің‚ т.б.) тауар өндіру-өткізу және сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі. Маркетинг нарық дамуының жай-күйі мен келешегін зерделеуге негізделеді, тұтыну мен өндіріс өніміне (тауарға‚ көрсетілетін қызметке) сұранымды қалыптастырады, табыс алу мақсатымен рынокта тауарлардың өткізілуін тездетуге бағытталады. Маркетинг - сұранымды жан-жақты зерделеп‚ болжау‚ жарнаманы пайдалану‚ өндірісті ынталандыру‚ сақтау мен тасымалдаудың осы заманғы тәсілдерін‚ тауарлардың тұтынушыға жетуіне жәрдемдесетін тех. және басқа түрлерін қолдану негізінде кәсіпорынның жаңа өнімді әзірлеу‚ өндіру мен өткізу жөніндегі ұйымдық-техникалық‚ қаржы‚ коммерциялық және басқа қызмет түрлері жатады.
- Түйінді көрсеткіштері: гипотезалар, болжамдар, табыс көрсеткіші; - Команда: неге сіз ғана бұл бизнесті жүзеге асыра аласыз; - Ағымдағы мәртебесі (не істелді), жоспар-кестесі (не және қашан жоспарлануда); - Капитал жұмсау қажеттілігі (қанша ақша қажет және не үшін) инвесторға ұсыныс (сіз олар үшін не ұсына аласыз); - Байланыстар.

  • Психодиагностика

  • жүктеу 191.82 Kb.