Главная страница
Контакты

    Басты бет


Психологиялық зерттеу әдістері бойынша 1 аралық бақылау

жүктеу 405.31 Kb.жүктеу 405.31 Kb.
Дата05.06.2018
өлшемі405.31 Kb.

Психологиялық зерттеу әдістері бойынша 1 аралық бақылауПсихологиялық зерттеу әдістері бойынша

1 аралық бақылау

 1. Психологияның зерттеу әдістері дегеніміз :

 1. Психологияда қолданатын әдістер мен әдістерінің арасындағы байланыстар

 2. Белгілі бір уақыт аралығындағы құбылыс пен объектіні неше қайтара зерттеуге мүмкіндік береді.

 3. Адамның психикасының, сыртқы көрінісін зерттеу

 4. Бақылау мен эксперименттің аралық түрі болып есептелінеді

 5. Шынайы фактіге қайшы келетін гипотеза


2. Салыстыру әдісі: 

 1. әртүрлі құбылыстар мен  объектілерді салыстыруға мүмкіндік береді.

 2. белгілі бір уақыт аралығындағы құбылыс пен объектіні неше қайтара зерттеуге мүмкіндік береді.

 3. әр ғылым саласының әдіс жиынтығын қолдану.

 4. бақылау; әңгімелесу; эксперимент;  тест жатады.

 5. анкеттеу; интервью; сұрақнама; сұхбат.


3. Лонгитюдты әдіс :

 1. белгілі бір уақыт аралығындағы құбылыстар мен объектілерді неше қайтара зерттеуге мүмкіндік береді.

 2. әр ғылым саласының әдіс жиынтығын қолдану

 3. бақылау; әңгімелесу; эксперимент;  тест жатады

 4. лабораториялық және табиғи болып екіге бөлінеді

 5. анкета; интервью; сұрақнама; сұхбат


4. Комплексті (кешенді) әдіс :

 1. әр ғылым салаларының әдістер жиынтығын қолдану.

 2. бақылау; әңгімелесу; эксперимент;  тест жатады.

 3. анкета; интервью; сұрақнама; сұхбат

 4. лабораториялық және табиғи болып екіге бөлінеді

 5. белгілі бір уақыт аралығындағы құбылыс пен объектіні неше қайтара зерттеуге мүмкіндік береді.


5. Эмпирикалық әдіс :

 1. бақылау; әңгімелесу; эксперимент;  тестілеулер жатады.

 2. анкета; интервью; сұрақнама; сұхбат.

 3. лабораториялық және табиғи болып екіге бөлінеді

 4. белгілі бір уақыт аралығындағы құбылыс пен объектіні неше қайтара зерттеуге мүмкіндік береді.

 5. әр ғылым саласының әдіс жиынтығын қолдану


6. Әңгімелесу:

 1. анкеттеу; интервью; сұрақнама; сұхбаттар.

 2. лабораториялық және табиғи болып екіге бөлінеді

 3. белгілі бір уақыт аралығындағы құбылыс пен объектіні неше қайтара зерттеуге мүмкіндік береді.

 4. әр ғылым саласының әдіс жиынтығын қолдану

 5. бақылау; әңгімелесу; эксперимент;  тест жатады


7. Эксперимент :

 1. лабораториялық және табиғи әдістер болып екіге бөлінеді

 2. әр ғылым саласының әдіс жиынтығын қолдану

 3. белгілі бір уақыт аралығындағы құбылыс пен объектіні неше қайтара зерттеуге мүмкіндік береді.

 4. анкета; интервью; сұрақнама; сұхбат

 5. бақылау; әңгімелесу; эксперимент;  тест жатады

8. Сөйлесу арқылы ақпаратпен алмасу : 1. Әңгімелесулер

 2. Анкета

 3. Тест

 4. Эксперимент

 5. Бақылау

9. Екі не одан да көп объектілердің типологиясын жіктеу мақсатында салыстырып қарастыратын зерттеу әдісі: 1. Салыстырмалы әдістер

 2. Бақылау әдісі

 3. Лонгитюдтіәдіс

 4. Комплексті әдіс

 5. Анкета

10. Эмпирикалық зерттеу әдісіне жатады: 1. Эксперименттер

 2. Лонгитюдті әдіс

 3. Бақылау әдісі

 4. Анкета

 5. Әңгімелесу

11. Бақылау дегеніміз: 1. Адамның психикасының, сыртқы көріністерін зерттеу.

 2. Әңгімелесу арқылы ақпарат алмасу

 3. Эксперимент жүргізу

 4. Сауалнама өткізу

 5. Интервью алу

12. Қазіргі заманғы психологиялық зерттеулерде қолданылатын ең негізгі және маңызды әдіс түрі: 1. Эксперименттер

 2. Генетикалық

 3. Тест

 4. Анкета

 5. Интервью

13. Ең алғаш эксперименталды лабораторияны ашқан кім: 1. Вундт

 2. Л.С.Выготский

 3. В.М.Бехтерев

 4. З.Фрейд

 5. Л.С. Крысько

14. Тестілеудің спецификалық сипаттамасы болып табылады... 1. Стандартты процедуралар

 2. Тапсырманы іріктеудегі жеке көзқарас

 3. Алынған нәтиженің тереңдігі

 4. Алынған нәтиженің субъективтілігі

 5. Сауалнама объективтілігі

15. Жеке пайымдаудан жалпыға көшуге негізделген зерттеу әдісі қалай аталады: 1. Индуктивтіліктер

 2. Рангілік

 3. Тіркелу

 4. Бақылау

 5. Анкета

16. Адамның өзін-өзі бақылауы... 1. Интроспекция әдістері

 2. Интеракция әдісі

 3. Интерференция әдісі

 4. интуиция

 5. интервью

17. Проекция феномені негізінде жатқан әдістер тобы қалай аталады: 1. Проективті әдістер

 2. Эмпирикалық

 3. Тест әдісі

 4. Сауалнама

 5. Интерактивті әдіс

18. Қарым-қатынас арқылы психиканы зерттеу қалай аталады: 1. Әңгімелесу әдістері

 2. Интерактивті әдіс

 3. Лонгитюдті әдіс

 4. Проективті әдіс

 5. Интроспекция

19. Психология өзіндік және эксперименталды ғылыми білім саласына қай кезеңде айналды: 1. 19 ғасыр

 2. 20 ғ.

 3. 21ғ.

 4. 18ғ.

 5. 17ғ.

20. Табиғи экспериметті психологияға тұнғыш еңгізген кім: 1. А.Ф. Лазурский

 2. Выготский

 3. Крысько

 4. Кеттел

 5. Бине

21. 90-шы жылдарда кім алғаш рет ойлау процесіне тәжірибе жасады: 1. А.Бине

 2. В.Г.Крысько

 3. Р.Б.Кеттел

 4. В.В.Вундт

 5. Г.Т.Фехнер

22. Эксперимент әдісімен зейін мен қабылдауға зерттеу жүргізген ғалым 1. Н.Ланге

 2. В.Г.Крысько

 3. Р.Б.Кеттел

 4. В.В.Вундт

 5. Г.Т.Фехнер

23. Психологияда адамның психикалық ерекшеліктерін зерттейтін әдістер тобы нешеге бөлінеді: 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 7

 5. 9

24. Психологияда адамның психикалық ерекшеліктерін зерттейтін әдістер тобы;

 1. Негізгі және қосалқы әдістер

 2. Арнайы әдіс

 3. Жалпы әдіс

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Жеке әдіс

25. Лабораториялық эксперимент 1. Арнайы ұйымдастырылып, құралдар мен аспаптарды қолдану арқылы жүргізіледі. 

 2. Арнайы дайындықты қажет етпейді

 3. Арнайы құрал мен аспапты қажет етпейді

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Бақылау мен эксперименттің аралық түрі болып есептелінеді

26. Қай жылы А.Ф.Лазурский табиғи экспериментті тұңғыш енгізді: 1. 1910

 2. 1896

 3. 1898

 4. 1897

 5. 1899

27. Статистикалық гипотеза: 1. алынған нәтиженің таңдалған статистикалық модельдерге қаншалықты сәйкес келетіні туралы болжам

 2. арнайы әдістемеге болжам

 3. математикалық болжам

 4. физикалық болжам

 5. дұрыс жауап жоқ

28. Қай жылы А.Бине статистикалық жағынан негізделген интеллектуалдық тест жасап шығарды: 1. 1905-1907ж

 2. 1885-1892ж

 3. 1805-1806ж

 4. 1845-1904ж

 5. 1990ж

29. Социометрия әдісін ғылымға енгізген кім: 1. Л.Моррено

 2. Фишер

 3. Спирмен

 4. Парсонс

 5. Айзенк

30. «Кім үлкен»әдістемесі кімдікі: 1. В.Кравцов

 2. Фишер

 3. Гальтон

 4. Эльконин

 5. Айзенк

31. Факторлық талдауды ғылымға енгізген:

А. Р.Кеттел

В.Кравцов

С.Гальтон

D. Эльконин

Е.Айзенк
32. Шульте әдістемесі неге байланысты:


 1. Зейінге

 2. Түйсік

 3. Қабылдау

 4. Ойлау

 5. Сөйлеу

33. Шмишек тесті ... арналған: 1. Жеткіншектер акцентуациясын анықтауға

 2. Жасөспірім акцентуациясын анықтауға

 3. Сәби акцентуациясын анықтауға

 4. Балалық шақ акцентуациясын анықтауға

 5. Ересек акцентуациясын анықтауға

34. Басса-дарки сауалнамасында неше тұжырымдама берілген: 1. 75

 2. 105

 3. 113

 4. 107

 5. 109

35. Жеткіншектер агрессиясын диагностикалау әдістемесі: 1. «Басса-Дарки» әдістемесі

 2. «Шмишек тесті»

 3. «Жаңбыр астындағы адам»

 4. «Отбасы суреті»

 5. «Жануарлар мектебі»

36. Кеттелдің 16 факторлық тестін орындау уақыты: 1. 30 мин

 2. 45 мин

 3. 25 мин

 4. 35мин

 5. 55мин

37. Темпераментті анықтауға арналған тест авторы: 1. Я.Стреляу

 2. Кеттел

 3. Басса-Дарки

 4. Леонгард

 5. Шмишек

38. Темпераментті зерттеуге арналған Айзенк тесті неше сұрақтан тұрады: 1. 57

 2. 100

 3. 90

 4. 60

 5. 70

39. Факторлық талдауды психологиялық зерттеуде қолдану жолдарын анықтап берген ғалым: 1. Ч.Спирмен

 2. Парсонс

 3. Гальтон

 4. Симон

 5. Фишер

40. Темпераментті анықтауға арналған Я. Стреляу тесті неше сұрақтардан тұрады: 1. 134

 2. 130

 3. 120

 4. 110

 5. 100

41. Тест ұғымын ғылымға енгізген кім: 1. Ф.Гальтон

 2. Фишер

 3. Спирмен

 4. Парсонс

 5. Айзенк

42. «Шульте кестелер» әдістемесі неше кестеден тұрады: 1. 5

 2. 2

 3. 4

 4. 8

 5. 6

43. ШТУР әдістемесі неше субтесттен тұрады: 1. 6

 2. 5

 3. 3

 4. 1

 5. 7

44. Л. Венгердің әдістемесі: 1. «Үлгі мен ереже»әдістемесі

 2. «Үлгі мен ұстаным»

 3. «Ереже мене нұсқау»

 4. «Нұсқау мен қағида»

 5. «Қағида мен нұсқау»

45. Жабық анкеталық сұрақ-ол сұрақтың бір түрі, онда: 1. Жауаптың барлық варианттары көрсетілген.

 2. Жауаптың варианты көрсетілмеген.

 3. Жауаптың варианты толық көрсетілмеген.

 4. Респондент ауызша жауапты береді.

 5. Респондент психолог айтқан тұжырымдаманы жазады.

46. Ашық анкеталық сұрақ-ол сұрақтың бір түрі онда: 1. Жауаптар варианттары көрсетілмеген.

 2. Жауаптың барлық варианты көрсетілген.

 3. Жауаптың варианты толық көрсетілмеген.

 4. Респондент ауызша жауапты береді.

 5. Респондент психолог айтқан тұжырымдаманы жазады.

47. Зерттеу пәні және объектісі туралы білімі бір – адам: 1. Эксперттер.

 2. Реципиент.

 3. Анкетер.

 4. Интервьюер.

 5. Теоретик.

48. Құжаттарды санды талдау түріне жататын: 1. Контент-анализдер

 2. Фокус-тобы әдісі

 3. Ішкі бақылау әдісі

 4. Сыртқы бақылау әдісі

 5. Дельфий әдісі

49. Жеке тұлғаны талдау-жинақтау түрінде зерттеу :

 1. Әрбір адамның психологиялық келбетінде барлық адамдарға тән жалпылық, даралық қасиеттермен сипатталады.

 2. Алынған нәтиженің таңдалған статистикалық модельге қаншалықты сәйкес келетіні туралы болжам

 3. Белгілі бір топты бақылау

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Ішкі бақылау

50. Әртүрлі табиғи жағдайда жеке тұлғаның іс-әрекеті мен қылықтарын қабылдаудың негізінде мақсатты зерттеу: 1. Бақылаулар жүргізу

 2. Эксперимент

 3. Интервью

 4. Сауалнама

 5. Анкета

51. Психологиялық экспериментте нұсқаулықты бұзу неге әкеледі: 1. Алынған психологиялық деректерді пайдалана алмауға

 2. Психологиялық ауруға шалдығу

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Аффектіге

 5. Берілген деректі жақсы ұғынуға

52. Анализ байланысты...: 1. Синтездермен

 2. Анкета

 3. Сауалнама

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Интервью

53. Эмпирикалық зерттеу негізіне не жатады: 1. Шынайы фактілер

 2. Аргумент

 3. Тест

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Теория

54. Сыналушылардың жас құрамы неден анықталады: 1. Зерттеу мақсаттарынан

 2. Жұмыс барысы

 3. Ештеңеден

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Сауалнама

55. Зерттелетін психикалық құбылыстардың сандық сипаттамаларын анықтау қалай аталады: 1. Өлшеулер.

 2. Бақылау

 3. Сауалнама

 4. Анкета

 5. Дұрыс жауап жоқ

56. Гипотеза ... сақталуы мүмкін: 1. Шынай тәжірибе фактілеріне қайшы келмесе

 2. Берілген фактіге қарсы келсе

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Фактіге сүйенбесе

 5. Әрдайым

57. Өзіне тәуелсіз айнымалы және тәуелді айнымалыны қосатын гипотезаның арасындағы қарым-қатынас: 1. Құбылыстар арасындағы себептік байланыстар болатын гипотеза

 2. Шынайы фактіге қайшы келетін гипотеза

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Бұрыс гипотеза

 5. Фактіге сүйенбесе

58. Егер нұсқау сыналушыға түсінікті болмаса, онда зерттеуші...: 1. Нұсқауларды тағы бір рет оқып шығулары қажет

 2. Дұрыс жауап жоқ

 3. Қайтадан оқуға тиісті емес

 4. Зерттеу мақсатымен таныстыруы керек

 5. Зерттеуді ары қарай жалғастыра береді

59. Егер бақыланушылар өздерінің мінез-қылығын бақылап отырғанын білсе, бұл әдіс ...деп аталады: 1. Кіріскен бақылаулар

 2. Кіріспеген бақылау

 3. Анкета

 4. Сауалнама

 5. Әңгімелесу

60. Зерттеу нәтижелері мен қорытындыларын шығару барысында ... ұстану қажет: 1. Әдіснама принциптерін

 2. Дұрыс жауап жоқ

 3. Интуицияны

 4. Фактіні

 5. Теорияны

61. Процестер мен құбылыстардыолардың нақты немесе идеалды модельдер көмегімен зерттеу әдісі – бұл ...: 1. Модельдеулер

 2. Интерпретациялау

 3. Интервью

 4. Сұхбаттасу

 5. Дұрыс жауап жоқ

62. Зерттеуші басқарады: 1. Психикаға әсер ететін жағдайлардың сыртқы параметрлерімен

 2. Сынайтын адамдарды

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Интуицияны

 5. Бақылауды

63. Эксперименталды әдіске жатады: 1. Лабораториялық

 2. Медициналық

 3. Лингвистикалық

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Математикалық

64. Айғақтайтын (констатирующий)эксперимент — бұл: 1. Айқын фактілерді орнату

 2. Жалған фактіні орнату

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Фактіге сүйенбеу

 5. Интерпретациялау

65. Лабораториялық эксперимент ... болуы мүмкін: 1. Жасанды

 2. Дұрыс жауап жоқ

 3. Лонгитюдты

 4. Модельдеу

 5. Математикалық

66. Бақылау не үшін қолданылады: 1. Ақпараттар жинау үшін

 2. Айқын фактілерді орнату

 3. Жалған фактіні орнату

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Интерпретациялау

67. Бейресми бақылау негізінде жатқан белгіні атаңыз: 1. Жоспарлылық

 2. Модельдеу

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Интерпретация

 5. Интеграция

68. Эксперименттің қажетті қорытынды кезеңі болып табылады: 1. Эксперименттерден кейінгі сұхбаттасу.

 2. Экспериментке дейін сұхбат

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Анкета

 5. Интервью

69. Нақты құбылыстар мен фактілерді сипаттап зерттейтін ғылым: 1. Эмпирикалық.

 2. Қосалқы

 3. Жанама

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Интервью

70. Ғылыми мәселе ... болуы тиіс: 1. Операционализмды.

 2. Дұрыс жауап жоқ

 3. Қиын

 4. Жасанды

 5. Жағымды

71. Обсервационды әдістер — бұл қандай модельдеу ...: 1. Математикалық модельдеу.

 2. Қиын

 3. Жасанды

 4. Жағымды

 5. Дұрыс жауап жоқ

72. Зерттеу әдісі неше кезеңді қамтиды: 1. 4

 2. 3

 3. 5

 4. 7

 5. 9

73. Айғақтайтын (констатирующий) эксперимент нені анықтайды: 1. Адамның даму барысында қалыптасқан заңдылықтар мен фактілерді

 2. Жалған фактіні орнату

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Фактіге сүйенбеу

 5. Интерпретациялау

74. Әдіс дегеніміз не: 1. Көздеген мақсаттарға жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызметер жүйесі

 2. Адамның даму барысында қалыптасқан заңдылық мен факті

 3. Жалған фактіні орнату

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Интерпретациялау

75. Зерттеу әдісінің соңғы кезеңіне не жатады: 1. Алынған нәтижелерді сандық және сапалық талдау, материалдарын зерттеулер

 2. Адамның даму барысында қалыптасқан заңдылық мен факті

 3. Жалған фактіні орнату

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Математикалық модельдеу

76. Зерттеу әдісінің үшінші кезеңіне жатады: 1. Зерттеу үшін таңдалған әдіс тәсілдер көмегімен негізгі нақты материалдар жинау

 2. Алынған нәтижені сандық және сапалық талдау, материалды зерттеу

 3. Адамның даму барысында қалыптасқан заңдылық мен факті

 4. Жалған фактіні орнату

 5. Дұрыс жауап жоқ

77. Зерттеу үшін таңдалған әдіс тәсілдер көмегімен негізгі нақты материал жинау, зерттеу әдісінің нешінші кезеңіне жатады: 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 6

 5. 8

78. Алынған нәтижелерді сандық және сапалық талдау, материалдарын зерттеу, зерттеу әдісінің нешінші кезеңіне жатады: 1. 4

 2. 5

 3. 3

 4. 1

 5. 7

79. Сақтауға қажет негізгі әдіснамалық ұстаным: 1. Ғылыми психологиядағы әдістер объективті болулары керек

 2. Зерттеу әдісі жалған және фактіге сүйенбеу керек

 3. Әдіс жалған фактіні орнатуы керек

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Зерттелінуші ер адам болуы қажет

80. Б.Г.Ананьев бойынша психологиядағы әдістер неше топқа бөлінеді: 1. 4

 2. 1

 3. 3

 4. 5

 5. 7

81. Бірінші эксперименталды психологиялық лаборатория ... шеңберінде құрылды: 1. Интроспекттілі психология.

 2. Жалған фактіні орнату

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Интерпретациялау

82. Гипотезаның салыстырмалық ұстанымын ... білдіреді: 1. Келесі зерттеулерде гипотезаны жоққа шығару ықтималдықтары бар

 2. Зерттеу әдісі жалған және фактіге сүйенбеу керек

 3. Әдіс жалған фактіні орнатуы керек

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Зерттелінуші ер адам болуы қажет

83. Зерттеудің бірінші кезеңі болып табылады: 1. Мәселелерді алғашқы орнатып қою

 2. Әдіс жалған фактіні орнатуы керек

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Зерттелінуші ер адам болуы қажет

 5. Зерттеу әдісі жалған және фактіге сүйенбеу керек

84. Жүргізілетін зерттеудегі негізгі жазбаша құжаттар: 1. Жалпы жоспарлар мен бағдарламалары

 2. Жалған фактіні орнату

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Интерпретациялау

85. Эксперименттік материалдың математикалық талдау жоспары жасалуы тиіс кезең: 1. Эксперименттерді жоспарлау

 2. Эксперимент болдырмау

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Интерпретациялау

86. Экспериментті жоспарлау не үшін қажет: 1. Эксперименттің ішкі және сыртқы валидтіліктерін қамтамасыз етулері

 2. Жалған фактіні орнату

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Интерпретациялау

87. Б.Г. Ананьев бойынша лангитюдты, салыстыру, комплекстік әдістер қай әдістер тобына жатады: 1. Ұйымдастыру әдістері

 2. Орнықтыру әдісі

 3. Талдау әдісі

 4. Бақылау әдісі

 5. Дұрыс жауап жоқ

88. Психикалық қасиеттерді қамту бойынша тесттер бөлінеді; 1. Жеке тұлғалық және интеллектіліктері

 2. Ауыр және жеңіл

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Төмен және жоғары

 5. Математикалық модельдеу

89. Уақытша ұымдастыру белгісі бойынша бақылау ... болып ажыратылады: 1. Үздіксіз және дискретті

 2. Ауыр және жеңіл

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Төмен және жоғары

 5. Математикалық модельдеу

90. Біртектілік дәрежесі бойынша тесттер ... болуы мүмкін: 1. Гомогенді және гетерогенді.

 2. Ауыр және жеңіл

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Төмен және жоғары

 5. Математикалық модельдеу

91. Нысан бойынша сұрақтар ... болуы мүмкін: 1. Тікелей және жанама

 2. Төмен және жоғары

 3. Математикалық модельдеу

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Ауыр және жеңіл

92. Абстракцияның шекті жағдайы болып табылады: 1. Идеализациялар

 2. Математикалық модельдеу

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Жалған фактіні орнату

 5. Гомогенді және гетерогенді

93. Психологияның ғылым ретінде қалыптасудың екінші кезеңіндегі зерттеу пәні; 1. Сана.

 2. Идеализация

 3. Математикалық модельдеу

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Жалған фактіні орнату

94. Психологияның ғылым ретінде қалыптасудың бірінші кезеңіндегі зерттеу пәні; 1. Жан

 2. Табиғат

 3. Физика

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Идеализация

95. Психологияның ғылым ретінде қалыптасудың үшінші кезеңіндегі зерттеу пәні; 1. Мінез-құлық

 2. Табиғат

 3. Физика

 4. Биология

 5. Дұрыс жауап жоқ

96. . Психологияның ғылым ретінде қалыптасудың төртінші кезеңіндегі зерттеу пәні; 1. Психика

 2. Физика

 3. Биология

 4. Табиғат

 5. Дұрыс жауап жоқ

97. Ғылыми ұғымдарды бідіретін болжам: 1. Гипотеза

 2. Психика

 3. Мінез-құлық

 4. Жан

 5. Сезім

98. Антикалық философиядағы идеалистік бағыттың өкілі: 1. Пифагор

 2. В.Кравцов

 3. Р.Кеттел

 4. Л.Морено

 5. Н.Ланге

99. Проективті мәселелердің артықшылығы: 1. Конфликтілі жағдайлардың болмауы.

 2. Идеализация

 3. Математикалық модельдеу

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Жалған фактіні орнату

100. Сапалық талдау өткізу кезінде ... назар аудару керек: 1. Жаңадан дамушы психикалық құбылыстарға

 2. Идеализация

 3. Математикалық модельдеу

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Жалған фактіні орнату

101. Факторлық анализ кезінде сенімді факторлық шешімді тек тіркелетін параметрлерден сыналушылардың саны ... асып кеткен жағдайда алуға болады: 1. Кем дегенде 3 есе

 2. Кем дегенде 4 есе

 3. Көп дегенде 2 есе

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Мүлдем аспаса

102. Тұлғалық, жеке дара психологиялық ерекшеліктерді зерттеуде ... қолданған дұрыс: 1. Тәуелсіз сипаттамаларды жалпылау әдістері

 2. Идеализация

 3. Математикалық модельдеу

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Жалған фактіні орнату

103. Зерттеудің сынаушы-іздеу түрі; 1. Пилотажды зерттеулер

 2. Идеализация

 3. Математикалық модельдеу

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Жалған фактіні орнату

104. Зерттеу нәтижесінде қол жеткізіліуі тиіс аралық және түпкі нәтижелерді қалай атайды: 1. Зерттеу мақсаттары

 2. Жұмыс барысы

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Жалған фактіні орнату

105. Сыналушыға білдертпейтін, қарым-қатынас және қызметке енгізілген психологиялық эксперимент түрі: 1. Табиғи

 2. Арнайы

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Идеализация

106. Эксперименттер сериясы ... үшін қолданылады: 1. Психикалық процесстердің динамикаларын зерттеу

 2. Дұрыс жауап жоқ

 3. Математикалық модельдеу

 4. Жалған фактіні орнату

 5. Идеализация

107. Субъектімен қабылданбайтын психикалық құбылыстардың жиынтығы бұл - ...: 1. Санасыздығы.

 2. Дұрыс жауап жоқ

 3. Математикалық модельдеу

 4. Жалған фактіні орнату

 5. Идеализация

108. Идеалды эксперименттің нағыз эксперименттен сәйкесітігі мынадан көрінеді...: 1. Валидтілігінен

 2. Дұрыс жауап жоқ

 3. Математикалық модельдеу

 4. Жалған фактіні орнату

 5. Идеализация

109. Индивидтің өмір сүруі мен дамуына қажетті белсенділік жағдайы ...: 1. Қажеттіліктер

 2. Валидтілік

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Жалған фактіні орнату

110. Даму кезеңіндегі мақсатқа қол жеткізу жолындағы кедергілердің интеллектуалды мінез-құлқына қабілеті: 1. Интеллектуалдық іс-әрекеттер

 2. Валидтілік

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Жалған фактіні орнату

111. Қоршаған ортаны тануда, өзінді де тану бұл - ... даму кезеңі: 1. Өзіндік санасы.

 2. Валидтілік

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Жалған фактіні орнату

112. Жеке және құбылыстардың шектелген облыстарын зерттеу тәсілдері бұл - ...: 1. Әдістемелер

 2. Валидтілік

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Жалған фактіні орнату

113. Салыстыру - ... пайдаланатын логикалық операция: 1. Анализ және синтездер

 2. Валидтілік

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Жалған фактіні орнату

114. Салыстырмалы зерттеу әдістері ... арасындағы салыстыруды болжайды: 1. Норма және патологиялар

 2. Анализ және синтез

 3. Валидтілік

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Математикалық модельдеу

115. Тесттер осылардың негізінде классификацияланады: 1. Маңыздылығы, өткізу түрлері, қолдану мақсаттары

 2. Анализ және синтез

 3. Валидтілік

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Математикалық модельдеу

116. Креативтілік тесттері - ... зерттеу үшін психодиагностикалық әдістемелердің жиынтығы: 1. Жеке тұлғаның шығармашылық қабілеттерін

 2. Анализ және синтез

 3. Валидтілік

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Математикалық модельдеу

117. Жеке тұлғалық тестілер - ... бағалауға арналған психодиагностикалық әдістер: 1. Мотивация, мінез-құлық, эмоциялар

 2. Жеке тұлғаның шығармашылық қабілетін

 3. Анализ және синтез

 4. Валидтілік

 5. Дұрыс жауап жоқ

118. Даму кезеңіндегі және оның түпкі нәтижесі алдын-ала анықталмаған даму типінің атауы: 1. Қалыптаспағандар

 2. Жеке тұлғаның шығармашылық қабілеті

 3. Анализ және синтез

 4. Валидтілік

 5. Дұрыс жауап жоқ

119. «Жасырын эксперимент» әдісі жиі қолданылады: 1. Табиғи эксперименттерде

 2. Анализ және синтез

 3. Валидтілік

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Математикалық модельдеу

120. Адамдар зерттеуге қалай қатысуы қажет: 1. Өз еріктерімен қатысқандары жөн

 2. Еріксіз, күштеп

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Қатыспауы тиіс

 5. Еріксіз


121. Адамдар тобын ұзақ уақыт қайталай зерттеу әдісі:

 1. Лонгитюдті

 2. Валидтілік

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Интеграция


122. Адамның ой кеңістігін анықтау туралы экспериментті қай ғалым жүргізді:

 1. Х.А.Вяткин

 2. А.Бине

 3. Н.Ланге

 4. Р.Кеттел

 5. Дұрыс жауап жоқ

123. Ақпараттарды жалпылау, нәтижелер мен қорытынды өндеу психологиялық зерттеудің этапы: 1. Нәтижелер беруші

 2. Валидтілік

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Интеграция


124. Алғашқы эксперименталды лаборатория ... қаласында пайда болды:

 1. Лейпцигте

 2. Германияда

 3. Парижде

 4. Венада

 5. Венецияда

125. Алғашқы адамзатты зерттеу мәселесі қай елден шықты ... 1. Қытайдан

 2. Франция

 3. Германия

 4. Ресей

 5. Өзбекстан

126. Артефакты дерекнама дегеніміз- 1. Зерттелушінің өз болжамдарын растауға құмартқан кезде ұғынбастан бұрмалап алулары

 2. Бұрынғы заманғы бағалы зат

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Интеграция

 5. Валидтілік

127. Архив әдісі –бұл 1. Іс-әрекет өнімдерін зерттеулері

 2. Бұрынғы заманғы бағалы зат

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Математикалық модельдеу

 5. Интеграция


128. Бағдарлы зерттеу әрекетінің негізгі П. Я. Гальперин бойынша болып табылады:

 1. Ойлауы.

 2. Есту

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Интеграция

 5. Валидтілік

129. Белгілі жоспар бойынша жүйелі түрде біраз уақыт бойында зерттелуші адамның психикалық ерекшеліктерін қадағалаудағы әдіс: 1. Байқаулар

 2. Бағалау

 3. Қадағалау

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Көру

130. Белгілі жоспар бойынша жүйелі түрде біраз уақыт бойында зерттелуші адамның психикалық ерекшеліктерін қадағалаудағы әдіс: 1. Тесттер

 2. Бағалау

 3. Көру

 4. Қадағалау

 5. Дұрыс жауап жоқ

131. Бір ғана тәуелсіз айнымалы өзгеретін эксперимент-бұл: 1. Дәстүрлі эксперименттер

 2. Критикалық

 3. Факторлық эксперимент

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Қадағалау

132. Бір уақытта барлық мүмкін гипотезаларды тексеру үшін қолданатын эксперимент түрі: 1. Критикалық эксперименттер

 2. Факторлық эксперимент

 3. Дұрыс жауап жоқ

 4. Қадағалау

 5. Дәстүрлі эксперимент

133. Бірнеше тәуелсіз айнымалылар өзгеретін эксперимент –бұл: 1. Факторлық эксперименттер

 2. Дұрыс жауап жоқ

 3. Қадағалау

 4. Дәстүрлі эксперимент

 5. Критикалық эксперимент

134. Психологиядағы эксперименталды әдістер мен рефлекторлық теорияның келуіне ықпал жасаған ғылымдар тобы;

 1. Жаратылыстану ғылымдары

 2. Философиялық ғылым

 3. Техникалық ғылым

 4. Өнертану

 5. Гуманитарлық

135. Психология зерттеулерінің 20 ғасырдың басында дағдарысқа ұшырау себебі: 1. Экономикалық өндірістер талабынан

 2. Діни тыйымнан

 3. Зерттеу әдісінен

 4. Мемлекет саясатынан

 5. Әлеуметтік көзқарастан

136. Генетикалық психологиялық зерттеулер аймағы: 1. Балалар психикасы

 2. Ересек психикасы

 3. Жануар әрекет қылығы

 4. Сана мен әрекет байланысы

 5. Адам интеллекті

137. Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулері: 1. Танымдық процесстер

 2. Тума қасиет

 3. Мінез

 4. Қабілет

 5. Көңіл-күй қалыпы

138. Психологиядағы зерттеу әдісінің мәні неше принципке орай айқындалады: 1. 4

 2. 5

 3. 7

 4. 9

 5. 11

139. Зерттеу әдісінің мәні 4 принципке орай айқындалады, солардың ішіндегі ең бірінші дәрежесі: 1. Құбылыстардың ішкі сыртқы сәйкестіктерін таба білулері

 2. Тарихи талдау

 3. Биологиялық фактор пайдалану

 4. Психиканың көрініс формасын ескеру

 5. Психикалық заңдылықты даму процесінде қарастыру

140. Зерттеуге әр түрлі ғылым өкілдері қатысып, бір объекті жан жақты түрлі құралдармен зерттеу әдісі: 1. Комлексті әдістер

 2. Лонгитюд

 3. Эксперименттік

 4. Аутотренинг

 5. Бақылау

141. Ұйымдастыру әдістері тобына кіретін зерттеу тәсілі: 1. Лонгитюдты әдістер

 2. Сапалық бақылау

 3. Бақылау

 4. Әңгімелесу

 5. Топ тренингі

142. Психологиялық болжауда өз ішіне қамтитын әдістер тобы : 1. Эмпирикалық әдістер

 2. Ұйымдастыру

 3. Деректі өңдеу

 4. Реттеу

 5. Түзету

143.Педагогикалық процессті зерттеуде көп қолданылатын әрі ең қолайлы әдіс: 1. Әңгімелесу әдістері

 2. Эксперименттік

 3. Шығармашылық

 4. Комплекстік

 5. Психотерапиялық ықпал

144. Өзінің ұрыншақтығын қарсыласына тана салып оны дау дамайдың себепшісі етіп көрсету әдісі: 1. Көшіру әдістері

 2. Жаналу әдісі

 3. Сәйкестендіру әдісі

 4. Ығыстыру

 5. Ауыстыру

145.Әрқандай білім қорының ғылымдық деңгейге көтерілуінің шартты белгісі: 1. Зерттеу әдістері

 2. Мақсаты

 3. Мазмұны

 4. Тұжырымдау формасы

 5. Міндеті

146. Дедуктивті әдіс дегеніміз: 1. Жалпы ережелерден жеке пікірге келу

 2. Жеке фактіден жалпыға келу

 3. Кездейсоқ элемент тану

 4. Тұтастай форма қабылдау

 5. Жалпы мағына шығару

147.Жеке фактілер негізінде жалпы пікірге келу әдісі: 1. Индуктивті әдістер

 2. Дедуктивті әдіс

 3. Интроспектті әдіс

 4. Лонгитюдті

 5. Комплексті

148. Шығармашылық қиял әдісі аглютинация дегеніміз: 1. Қосылулары

 2. Қосарлануы

 3. Бірін бірін жоюы

 4. Қайталауы

 5. Жеке элемент бір бейнеде бөлінуі

149.Адамдар тобын ұзақ уақыт қайталайтын зерттеу әдісі : 1. Лонгитюдты әдістер

 2. Анкеттеу

 3. Бақылау

 4. Интервью

 5. Салыстыру

150. Гуманитарлық ғылымдарыдың негізгі зерттеу объектісі: 1. Адамдар табиғаты мен болмыстары

 2. Жануар дүниесі

 3. Өсімдік дүниесі

 4. Заттар мен құбылыстар

 5. Жалпы тіршілік

151.Психология зерттеуіндегі ерекше құбылыстар ауқымы: 1. Адам ықылас ниеттері

 2. Саясат мәселесі

 3. Экологиялық жағдай

 4. Этнографиялық процесс

 5. Демографиялық құбылыс

152. Психологияның кризистен шығып ғылымдық сипат алуының әдіснамалық тұғыры: 1. Диалектикалық материализмдер

 2. Объективті идеализм

 3. Діни догматика

 4. Дуалистік философия

 5. Метофизикалық көзқарас

153. Адамдардың тұрмыс еңбек барысында тәсілдер мен идеялар болжамдар бөлісу алмасу құралы: 1. Тілі

 2. Қиял

 3. Сезім

 4. Зейін

 5. Ой

154.Болжамдарды анықтау барысында адамды ақиқатқа жетелеуші сезім түрі: 1. Сенімдері

 2. Наным

 3. Болжам

 4. Күдік

 5. Күмән

155. Зерттеу объектісі адам болған барша ғылымдардың жетістіктерін біріктіріп байланыстырушы білім саласы: 1. Психология

 2. Кибернетика

 3. Экономика

 4. Антропология

 5. Физика

156.Психологияның тек сана жөніндегі ғылым еместігін дәлелдеуге негіз болған зерттеулер: 1. Невропатологиядағы

 2. Физиология

 3. Логика

 4. Экология

 5. Биологияда


157. Бихевиоризм зерттеулерінің объектісі

 1. Әрекет-қылықтар

 2. Жан

 3. Сана

 4. Интеллект

 5. Психикалық тұтастық


158. Іс-әрекет қырларының ішінде психологияның зерттейтіні:

 1. Субъекттер жоспары

 2. Іс әрекет мазмұны

 3. Іс нәтижесі

 4. Қызмет барысы

 5. Объект құрылымы


159. Зейін көлемін эксперименталды зерттеу үшін қажет ақпарат:

 1. Тахископтар

 2. Кардиограф

 3. Феноскоп

 4. Кардиограф

 5. Кинескоп


160. Бұл эксперименттің нәтижесі ары қарайғы зерттеу бағытын нақтылауға көмектеседі:

 1. Пилотажды экспериментер

 2. Тарихи талдау

 3. Биологиялық фактор пайдалану

 4. Психиканың көрініс формасын ескеру

 5. Психикалық заңдылықты даму процесінде қарастыру

161.Стандартизация дегеніміз не:

 1. Тесттің қатаң түрде бекітілген бөліктерін (нусқау, тапсырмалар жиынтығы, тест нәтижелерін есептеу мен интерпретацияла) жасап шығаруды қамтамасыз ететін эксперименталды, әдістемелік, статистикалық шаралардың жиынтықтары

 2. Тест түрі

 3. Стандартталған, зерттеу уақыты қысқа, сандық, жекелей психикалық ерекшеліктерді анықтауға арналған әдіс

 4. Бақылау мен тексеруді, бағалау мен бағаны, жинақталған статистикалық деректер талдауын, дидактикалық процестің жүрісін, бағытын жəне жобалануын қамтиды

 5. Стандартталмаған, зерттеу уақыты қысқа, сандық, жекелей психикалық ерекшеліктерді анықтауға арналған әдіс

162.Психодиагностикада стандартизацияның неше түрі бар:

 1. 2

 2. 3

 3. 1

 4. 7

 5. 5

163.2 стандартизация дегеніміз не:

 1. Нұсқауды беру, тестті жүргізу процедурасын және жауап беру бланкілерін, нәтижелерді тіркеу әдістерін бір қалыпқа келтірулер

 2. Алғашқы «шикі» балдарды көрсеткіштің эмпирикалық мәніне емес, оның стандартизация таңдау тобындағы нәтижелер үлестіріміндегі алатын орнына негізделеген стандартты (статистикалық) шкалаға ауыстыру

 3. Эмпирикалық үлестірім қалыпты үлестірмге сәйкестігі жағынан талдау

 4. Алғашқы «шикі» балдар эмпирикалық үлестірім түрінде келтіру

 5. Тест құрастырылып, репрезентативті таңдау тобына жүргізу

164.3 стандартизация дегеніміз не:

 1. Алғашқы «шикі» балдарды көрсеткіштің эмпирикалық мәніне емес, оның стандартизация таңдау тобындағы нәтижелер үлестіріміндегі алатын орнына негізделеген стандартты (статистикалық) шкалаға ауыстырулар

 2. Нұсқауды беру, тестті жүргізу процедурасын және жауап беру бланкілерін, нәтижелерді тіркеу әдістерін бір қалыпқа келтіру

 3. Эмпирикалық үлестірім қалыпты үлестірмге сәйкестігі жағынан талдау

 4. Алғашқы «шикі» балдар эмпирикалық үлестірім түрінде келтіру

 5. Тест құрастырылып, репрезентативті таңдау тобына жүргізу

165.Стандартты шкала неше параметр арқылы сипатталады:

 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 1

 5. 9

166.Стандартты шкала қандай параметрлермен сипатталады:

 1. Орта арифметикалық мән және стандартты ауытқулар

 2. Алғашқы және эмпирикалық

 3. Стандартты және стандартты емес

 4. Стандартты және эмпирикалық

 5. Эмпирикалық және стандартты емес

167.Стандартизация арқылы не жасалады:

 1. Тесттік нормалар

 2. Стандарттық мән

 3. Алғашқы мән

 4. Арифметикалық мән

 5. Стандартты емес мән

168.Егер эмпирикалық үлестірім қалыпты үлестірімге сәйкес келсе, онда қандай стандартизация жүргізіледі:

 1. Сызықтық стандартизациялар

 2. Сызықтық емес

 3. Арифметикалқы

 4. Тесттік

 5. Алғашқы

169.Егер эмпирикалық үлестірім қалыпты үлестірімнен басқаша болса, онда қандай стандартизация жүргізіледі:

 1. Сызықтық емес стандартизациялар

 2. Сызықтық

 3. Арифметикалқы

 4. Тесттік

 5. Алғашқы

170.Психодиагностикалық сандық әдістер қашан пайда болды:

 1. ХХ ғасырдың 50-60жылдары

 2. ХІХ ғасырдың 30-40жылдар

 3. ХІХ ғасырдың 20-40жылдар

 4. ХІХ ғасырдың 10-30жылдар

 5. ХІХ ғасырдың 70-80жылдар

171.Тесттің қатаң түрде бекітілген бөліктерін (нусқау, тапсырмалар жиынтығы, тест нәтижелерін есептеу мен интерпретацияла) жасап шығаруды қамтамасыз ететін эксперименталды, әдістемелік, статистикалық шаралардың жиынтығы не деп аталады:

 1. Стандартизациялар

 2. Сызықтық стандартизация

 3. Сызықтық емес стандартизация

 4. Тесттік норма

 5. Эмпирикалық стандартизация

172.Нұсқауды беру, тестті жүргізу процедурасын және жауап беру бланкілерін, нәтижелерді тіркеу әдістерін бір қалыпқа келтіру стандартизацияның қай түрі:

 1. 2 стандартизациялар

 2. Тесттік

 3. Эмпирикалық

 4. Сызықтық

 5. Сызықтық емес

173.Алғашқы «шикі» балдарды көрсеткіштің эмпирикалық мәніне емес, оның стандартизация таңдау тобындағы нәтижелер үлестіріміндегі алатын орнына негізделеген стандартты (статистикалық) шкалаға ауыстыру стандартизацияның қай түрі:

 1. 3 стандартизациялар

 2. Тесттік

 3. Эмпирикалық

 4. Сызықтық

 5. Сызықтық емес

174.Орта арифметикалық мән және стандартты ауытқу параметрлері қандай шкаланы сипаттайды:

 1. Стандарттық шкалалар

 2. Алғашқы және эмпирикалық

 3. Стандартты емес

 4. Эмпирикалық

 5. Эмпирикалық емес

175.Сызықтық стандартизация қай кезде жүргізіледі:

 1. Егер эмпирикалық үлестірімдер қалыпты үлестірімдерге сәйкес келсе жүргізіледі

 2. Егер эмпирикалық үлестірім қалыпты үлестірімнен басқаша болса

 3. Стандарттық шкала болса

 4. Орта арифметикалық мән және стандартты ауытқу болса

 5. Стандартизация болса

176.Сызықтық емес стандартизация қай кезде жүргізіледі:

 1. Егер эмпирикалық үлестірімдер қалыпты үлестірімдерден басқаша болса жүргізіледі

 2. Егер эмпирикалық үлестірім қалыпты үлестірімге сәйкес келсе

 3. Стандарттық шкала болса

 4. Орта арифметикалық мән және стандартты ауытқу болса

 5. Стандартизация болса

177.Б.Г. Ананьев психодиагностикалық әдістерді нешеге бөліп көрсетті:

 1. 4

 2. 3

 3. 5

 4. 9

 5. 7

178.Психодиагностикалық әдістерді 4-ке бөліп көрсеткен кім:

 1. Б.Г.Ананьев

 2. Павлов

 3. Ухтомский

 4. Вундт

 5. Выготский

179.Б.Г. Ананьев қандай әдістерді 4-ке бөліп көрсеткен:

 1. Психодиагностикалық әдістер

 2. Психофизиологиялық әдіс

 3. Тесттік норма

 4. Стандартизациялық әдіс

 5. Психологиялық әдіс

180.Ананьев салыстырмалы ланыштивті және комплектті әдістерді қай әдіске жатқызды:

 1. Ұйымдастырушы әдістеріне

 2. Эмпирикалық әдіс

 3. Өңдеу тәсілі

 4. Интерприкациялық әдіс

 5. Психологиялық әдіс

181.Ананьев бақылау және өзін бақылау әдісін қай әдіске жатқызды:

 1. эмпирикалық әдістеріне

 2. Өңдеу тәсілі

 3. Интерприкациялық әдіс

 4. Психологиялық әдіс

 5. Ұйымдастырушы әдіс

182. Ананьев эмпирикалық әдіске қай әдістерді жатқызды:

 1. бақылау және өзін бақылаулары

 2. лабораториялық

 3. проксиометрикалық

 4. табиғи

 5. эксперимент

183.Интеллект ұғымын психологияға еңгізген кім:

 1. Ф.Гальтон

 2. Бине

 3. Спирмен

 4. Пиаже

 5. Штерн

184.Интеллект ұғымын Ф.Гальтон психологияға қай уақытта еңгізді:

 1. ХІХ ғасырдың соңында

 2. ХХ ғасырдың соңында

 3. ХХ ғасырдың ортасынд

 4. ХІХ ғасырдың аяғында

 5. ХVIII ғасырдың соңында

185.Ф.Гальтон ХІХ ғасырдың соңында психологгияға қандай ұғым еңгізді:

 1. Интеллекттік

 2. Зейін

 3. Парадигма

 4. Эксперимент

 5. Рефлекс

186. Гальтон бойынша интеллект дегеніміз не:

 1. Интеллект дегеніміз тұқым қуалаушылық жолмен берілетін қабілеттер

 2. Тұқым қуаламайтын жолмен берілетін қабілет

 3. Сыртқы дүние құбылыстарының адам миында бейнеленуі

 4. Қабілеттің бір түрі

 5. Ерекшелік

187.«Интеллект дегеніміз тұқым қуалаушылық жолмен берілетін қабілет», деген қай ғалым:

 1. Ф.Гальтон

 2. Бине

 3. Спирмен

 4. Пиаже

 5. Штерн

188.« Интеллект тесттері адамның осы сәтте не істей алатынын көрсетеді. Неге ол тестті осылай орындағанын біз білмейміз. Бұл сұраққа жауап беру үшін біз осы аданың дамуын, мотивациясын, тағы да басқа қасиеттерін зерттеуміз керек», деген қай ғалым:

 1. А.Анастази

 2. Бине

 3. Спирмен

 4. Пиаже

 5. Штерн

189.Бұрыңғы кеңес психологиясында инеллектуалды тесттерді неше топқа бөлген:

 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 9

 5. 7

190. Бұрыңғы кеңес психологиясында интеллектуалды тесттерді қандай топтарға бөлген:

 1. Вербальдықтар және вербальдық емес

 2. Ашық және жабық

 3. Эмпирикалық

 4. Жасанды және табиғи

 5. Сандық және сансыз

191.Стимулдық материал тілдік формада келтірілген тест интеллектулды тесттің қай түріне жатады:

 1. Вербальды тест

 2. Вербальды емес

 3. Жасанды

 4. Табиғи

 5. Ашық

192.Стимулдық материалдар көрнекі формада немесе заттық формада келтірілген тест интеллектуалды тесттің қай түріне жатады:

 1. Вербальдылар емес тест

 2. Вербальды

 3. Жасанды

 4. Табиғи

 5. Ашық

193.Балалардың интеллектісін өлшеуге арналған шкаланы алғаш құрастырғандар кімдер:

 1. А.Бине мен Т.Симон

 2. Бине мен Спирмен

 3. Пиаже мен Штерн

 4. Пиаже мен Бине

 5. Штерн мен Бине

194.А.Бине мен Т.Симон балалардың интеллектісін өлшеуге арналған шкаланы алғаш қай жылы құрастырған:

 1. 1905

 2. 1857

 3. 1859

 4. 1875

 5. 1896

195.1905 жылы А.Бине мен Т.Симон қандай шкала құрастырды:

 1. Балалардың интеллектісін өлшеуге арналған шкалаларды

 2. Қабілетті өлшеуге арналған

 3. Зейінін өлшеуге арналған

 4. Ес көлемін өлшеуге арналған

 5. Дұрыс жауабы жоқ

196.А.Бине мен Т.Симон кімдердің интеллектісін өлшеуге арналған шкаланы құрастырды:

 1. Балалардың

 2. Ересектер

 3. Жеткінщектер

 4. Жасөспірімдер

 5. Қарттар

197.А.Бине мен Т.Симон құрастырған балалардың интеллектісін өлшеуге арналған шкала қанша тапсырмадан тұрады:

 1. 30

 2. 20

 3. 80

 4. 40

 5. 60

198.Айзенктің интеллект тестті неше жас аралығындағыларға арналған:

 1. 18-50жас

 2. 20-40жас

 3. 10-20жас

 4. 40-60жас

 5. 30-40жас

199.18-50 жас аралығындағылардың интеллектісін анықтауға арналған тестті кім құрастырған:

 1. Айзенк

 2. П.Павлов

 3. А.Бине

 4. Т.Симон

 5. А.Анастази

200.Айзенктің интеллект тестті неше сұрақтан құралған:

 1. 40

 2. 15

 3. 25

 4. 55

 5. 35


 • жүктеу 405.31 Kb.