Главная страница
Контакты

    Басты бет


Практикум Тапсырма атауы: Операциялық жүйені іске қосу және инициализациялау

жүктеу 170.5 Kb.жүктеу 170.5 Kb.
бет2/2
Дата10.03.2017
өлшемі170.5 Kb.

Практикум Тапсырма атауы: Операциялық жүйені іске қосу және инициализациялау


1   2

№2 зертханалық практикумТапсырма атауы: Енгізу-шығаруды ұйымдастыру тәсілдері. Файлға еркін қатынас құру.
Қатынас құру, қатынау (Доступ; access) - 1) сұраныс бойынша мәліметтерді алу мүмкіндігі; мәліметтерді таңдау тәсілдерінің сипаттамасы; 2) сақтау құрылғысымен және онда орналасқан файлдармен мәліметтерді жазу немесе оқу үшін байланыс орнату процедурасы.
Енгізу-шығарудың стандартты кітапханасы.
Кітапхана Кітапхана - мәдени-ағартушылық мекеме. Кітапхана баспасөз шығармаларын жинау, сақтау, насихаттаумен, оқырмандарға баспасөз шығармаларын берумен, мәдени-ағарту және ғылыми-көпшілік жұмыстарын ұйымдастырумен шұғылданады.

(Дербес компьютерде тәжірибелік жұмыс)
2 зертханалық практикумға арналған тапсырма.

Енгізу-шығаруды құрылғыларының алгоритмдерінің жұмысын, функцияларын және құрылымдарын оқып үйрену. Драйверлердің конфигурациялау файлдарын, енгізу-шығару стандартты кітапханаларын және енгізу-шығаруды қайта бағыттау командаларын оқу. Командалық интерпретатормен жұмыс жасау.


3. Зертханалық практикумды орындау үшін әдістемелік нұсқау
Жаттығу. Компьютерлік желіні Setup бағдарламалық құралы арқылы баптау.

Setup бағдарламасы есептеу жүесінің базалық енгізу – шығару құрамына кіреді және алғашқы аппараттық конфигурациясын баптау үшін арналған. Баптаулардың басты мақсаты – жүйенің құрамын BIOS құралдарының көмегімен автоматты түрде анықталуын қамтамасыз ету. Қосымша тапсырма – бүкіл жүйенің баптауын оптимальдау және әсерін (эффективнось) жоғарлату.

Көп жағдайда Setup бағдарламасы блок питанияны қосқан кезде лезде Delete батырмасын басу арқылы шақырылады. Басқа жағдайда басқа батырмалар комбинациясы қолданылуы мүмкін – қажетті ақпарат компьютерді іске қосқан кезде монитор экранына шығады. CMOS микросхемеларын баптауларды біліксіз өзгерту компьютерлік жүйенің істен шығуына әкеп соғуы мүмкін.

Жаттығуды орындау реті: 1. Компьютерлік жүйені іске қосыңыз.

 2. Экранда ақпарат пайда болған кезде Delete батырмасын басыңыз - Setup бағдарламасы іске қосылып, меню ашылады.

 3. Курсорды баскару батырмалары арқылы менюден STANDAHRD CMOS SETUP (CMOS микросхемаларын стандартты баптау) пунктін таңдаңыз.

 4. Ашылған терезеден жүелік сағатты және жүйелік күнтізбенің орнатылуын тексерініз. Бапталу параметрін таңдау курсовды басқару батырмалары арқылы, ал параметрлерді өзгерту PAGE UP/PAGE DOWN батырмалары арқылы орындалады.

 5. Алдыңғы менюге ESС батырмасы арқылы қайта оралыңыз.

 6. BIOS FEATURES SETUP (BIOS параметрлерін баптау) пунктін таңдаңыз. ENTER батырмасын басыңыз.

 7. Ашылған терезеден компьютердің қосылуы қай дисктен басталатынын тексеріңіз. Іске қосу реті BOOT SEQUENCE пунктінда беріледі. PAGE UP және PAGE DOWN батырмалары арқылы компьютерге іске қосудың мүмкін варинттарын қарастырыңыз. С: (ол штатты жұмыс кезінде қолданылады) қатты дисктен іске қосу вариантыа ерекше көңіл бөліңіз, және А: (ол, егер қандай да бір себептер бойынша жүктеу қатты дисктен орындалмаса компьютердің жұмыс қабілеттілігін қайта қалпына келтіру кезінде қолданады) иілгіш дисктен іске қосу вариантына да көңіл аударыңыз.

 8. Typemating Rate Setting пунктіна көңіл бөліңіз – егер ол қосылған (Enabled) болса, онда BIOS – ты бапту арқылы пернетақта үшін символдарды автоматты қайталау функцияларын баптауды басқаруға болады.
  Символ (грекше symbolon - танымдық белгі, таңба, рәміз, пернелеу) лингвистика, логика, математика ғылымдарында таңба ұғымын береді; өнерде, философияда нәрсенің, құбылыстың қасиетін, сыр-сипатын бейнелеп, астарлап білдіретін әмбебап эстетикалық категория.
  Мұндай жағдайда қайталауға дейінгі милисекундта өлшенетін уақыт интервалын Typemeting Delay (қайталау алдында ұстап қалу) параметрін орнату арқылы анықталады, ал секундта өлшенетін қайталау жиілігі Typemeting Rate (қайтаау жиілігі) параметрін орнату арқылы анықталады.

 9. ESC батырмасын басу арқылы алдыңғы менбге қайтп ораламыз.

SETUP программасымен жұмысты өзгертілген нәтижелерді сақтамай аяқтаймыз. Ол үшін ESC батырмасын басыңыз да сұраныс алған кезде өзгертулерді сақтамай шығуды Y (Yes/Ия) батырмасын басып растаймыз.
Зертханалық жұмысқа ұсынылған әдебиеттер тізімі

 1. Дейл Харви. Операционные системы. Распределенные системы, сети, безопасность. М.: БИНОМ-ПРЕСС, 2007. - 704 с.

 2. Иванов М.И., Спиридонов Э.С., Волков Б.А., Клыков М.С. Автоматизированные системы управления строительством. - М.: ИПК «Желдориздат», 2000. - 640 с.

 3. Меняев М. Ф. Информатика и основы программирования: Учеб. пособие для вузов / - М.: Омега-Л, 2007. - 458 с.

 4. Могилев А. В., Хеннер Е. К., Пак Н. И.. Информатика: Учеб. пособие для вузов / - М.: Академия, 2006. - 336 с.

 5. Новиков Ю.Н., Черепанов А.С. Персональные компьютеры: аппаратура, системы, Интернет: учебник / - СПб.
  Аппаратура (ағылш. Hardware, equipment) - компьютердің техникалық құралдары мен физикалық жабдықтары; (механикалық, электрлік және электрондык құрылғылар) яғни компьютердің құрамындағы құрылғылар: мысалы, пернетақта, монитор және т.б.
  : Питер, 2001. - 464 с.


Бақылау сұрақтары

 1. Құрылғы драйверінің түсінігі?

 2. Tset командасының функциясы?

 3. Құрылғы айлдары қай каталогта сақталады?

 4. Драйверлердің конфигурациялау файлдары?

Құрылғы файлдары қай команда арқылы құрылады?

№3 зертханалық практикумТапсырма атауы: Файлдық жүйенің базалық функциялары. Файлдарға қатынас құру. Файлдар мен каталогтармен жұмыс. Файлдар мен каталогтар қорғау.

(Дербес компьютерде тәжірибелік жұмыс)


№3 зертханалық жұмысқа арналған тапсырма.

Файлдық жүйенің базалық функцияларын және Linux ОЖ-де файлдармен және каталогтармен жұмыс жасайтын командаларды оқып үйрену. Файл атрибуттары, chmod командасымен жұмыс жасау – файлдарға қатынау құқығын өзгерту. Файлдармен каталогтарды қорғау.


Негізгі әдебиет: 3[29-48], 10[80-96]

Қосымша әдебиет: 15[262-293]


Бақылау сұрақтары.

 1. Файл түсінігі?

 2. Файлмен жұмыс жасайтын негізгі командалар?

 3. Файл атрибуттары?

 4. Анықтама қалай ұйымдастырылады?

5. Chmod командасының синтаксисі?

№4 зертханалық практикумТапсырма атауы: Үрдістер мен ағындар
(Дербес компьютерде тәжірибелік жұмыс)

№4 зертханалық жұмысқа арналған тапсырма.

Үрдістер мен ағындарды зерттеу. Linux ОЖ үрдістермен ағындарды құратын командаларды оқу. Үрдісті басқаратын командаларды үйрену.


Негізгі әдебиет: 10[64-77], 2[221-242]

Қосымша әдебиет: 15[262-293]


Бақылау сұрақтары.

1.Үрдіс түсінігі?

2. Үрдіс жоспарлаушысының түсінігі?

3. Құрған үрдістен ағын қалай ажырытылады?

4. Үрдістермен ағындармен жұмыс жасайтын командалар?


 1. Үрдіс идентификаторы қалай беріледі (PID)?№5 зертханалық практикумТапсырма атауы: Ядро жұмысы. Жүйедегі сұраныстарды орындау үшін базалық функцияларды қарастыру.
(Дербес компьютерде тәжірибелік жұмыс)
5 зертханалық жұмысқа арналған тапсырма.
Unix ОЖ ядросының ішкі құрылымын зерттеу, және жүйедегі сұраныстарға қызмет көрсететін базалық функцияларды оқу.
Негізгі әдебиет: 9[205-237], 2[191-201]

Қосымша әдебиет: 5[262-293]


Бақылау сұрақтары.

    1. Қандай бағыныңұы жүйеден Unix жүйесінің ішкі құрылымы турады?

    2. Ядроның негізгі тапсырмалары?

    3. Linux ядросының конфигурациялау?

    4. Ядроның жүктелетін модульдері?


Зертханалық практикумның мақсаты Windows және Linux операциялық жүйелерін оқу және СИ тілінде программалау.

1   2

 • №3 зертханалық практикум
 • №4 зертханалық практикум
 • №5 зертханалық практикум

 • жүктеу 170.5 Kb.