Главная страница
Контакты

    Басты бет


Пән бағдарламасының (syllabus) титул беті

жүктеу 1.31 Mb.жүктеу 1.31 Mb.
бет1/8
Дата17.09.2017
өлшемі1.31 Mb.

Пән бағдарламасының (syllabus) титул беті


  1   2   3   4   5   6   7   8
Пән бағдарламасының (SYLLABUS) титул беті
Нысан

Н ҰС ПМУ 7.18.4/19
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Психология және педагогика кафедрасы

5В012000-Кәсіби білім, 5В012000-Кәсіби білім (к), 5В010700-Бейнелеу өнері және сызу мамандықтарының студенттеріне арналған«Психология және адамның дамуы» пәні бойынша
Пән бағдарламасы (Syllabus)

ПавлодарПән бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы

Нысан

Н ҰС ПМУ 7.18.4/19
БЕКІТЕМІН

ФЖжӨФ деканы

___________Ж.Т.Сарбалаев

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: _________ аға оқытушы Кударова Н.А.


5В012000-Кәсіби білім, 5В012000-Кәсіби білім (к), 5В010700-Бейнелеу өнері және сызу мамандықтарының студенттеріне арналған

««Психология және адамның дамуы»» пәні бойынша

Пән бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.

"Еңбек" - өзінің тұтынушылығын қамтамасыз етуге қажетті бүкіл заттар жиынтығын жасайтын адам әрекетінің негізгі формасы.

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама


Кафедра меңгерушісі __________ Бурдина Е.И. 20__ж. «____» ________
Гуманитарлық-педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ ж. «_____»____________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы _____________ Ксембаева С.К. 20_ж. «_____»___________1. Пән паспорты
Пәннің атауы «Психология және адамның дамуы»

Компоненттің міндетті пәніОқу мерзімі мен кредит саны

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 2

Барлық аудиторлық сабақтары – 45

Дәрістер: 30

Практикалық/семинарлық сабақтар: 15

СӨЖ: 90


СӨЖО: 22,5

Жалпы – 135


Бақылау нысаны

Қортынды бақылау нысаны: Емтихан– 2 семестр


Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: жалпы психологияПостреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: ақпараттану, саясаттану, философия.

Бақылау - зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда Бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.
Пәлсапа немесе философия - адамзат баласының сонау ықылым заманнан басталған білімі, қоғамдық сананың формасы, болмыс пен танымның жалпы заңдылықтары туралы ілім. Кез-келген адамды әлем, қоршаған орта, қоғам, дін, діл, білім, саясат, мәдениет секілді мәселелер бей-жай қалдырмайтыны айдан анық.


2. Оқытушы туралы мәлімет және байланысу ақпараттары

Аты-жөні: Кударова Назгуль Абильбековна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: аға оқытушы, психология магистрі

Кафедра «Психология және педагогика», аудитория 149

телефон: 67-36-85 (1139),

Е-mail:


3. Пән, мақсаттары мен міндеттері

Пәні, мақсаттары мен міндеттері

Жалпы психологияның және адам дамуының өзекті мәселелеріне оның теориялық-методологиялық негіздерін бекіту және кеңейту;

Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
зерттеудің жаңа әдістерін жасау; құрылымдарды зерттеу;
Әдіс , метод (гр. 'μέθοδος',methodes зерттеу не тану жолы, бір нәрсеге жетудің жолы) - көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызмет жүйесі. Әдіс философияда зерттелетін нәрсенің ойша нұсқасын жасау үшін қажетті таным құралы болып табылады.
Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
табиғи және жасанды(лабораториялық) жағдайларда адамның психикалық процестерінің дамуы мен жұмысын зерттеу;
Бізді қоршаған орта: жан-жануарлар мен өсімдіктер, Жер мен Ай, Күн мен алыстағы жұлдыздар - осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді.
Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.
іс-әрекеттін, коғамдық мінез-құлықтын және тіршіліктін субъектісі болып табылатын адамның жеке басының дамуын, құрылымдарының заңдылықтарын табу; психологиялық ғылымдардың теориялық және фактілер қорын жалпылау жатады.Пәнді оқу мақсаты: жалпы психология курсында алған білімдері мен зерттеу дағдылары негізінде студенттерде психологиялық ойлауды дамыту, кәсіби көзқарастарының ғылыми методологиялық принциптерін және психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауға ептіліктер мен дағдылар қалыптастыру.
Мән және құбылыс - дүниедегі объектілер мен процестердің қажетті жақтарын, танымның сатыларын бейнелейтін философиялық категориялар.
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.


Міндеттері:

-оқытылған психологиялық феномендердің заңдылықтары негізінде психологияның әр салалары бойынша студенттерде білімдерді жүйелендіру;

-психологиялық фактілер мен теорияларды жүйелі-психологиялық талдау процесінде студенттерде танымдық дағдылар мен ептіліктерді дамыту;

-дүние жүзілік және кеңестік психология ғылымдарының идеяларымен, негізгі принциптерімен таныстыру.


4. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттердің түсініктер туралы болу қажет:

- теориялық білімдерді практикада адекватты қолдану;

- зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;

Білу қажет:

-психологиялық құбылыстар мен процестердің негізгі


заңдылықтары жайлы білімдер;

Істей білу кажет:

- теориялық білімдерді практикада қолайлы қолдану;Тәжірибелік дағдыларды иелену:

- зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;

- кәсіби қарым-қатынас дағдылары;

Құзыретті болу:

- психологияның бұл саласында кәсіби қарым-қатынасты игеру қажет.


5 Пәнді оқытудағы тақырыптық жоспар
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды бөлуі

п/п

Тақырыптардың атауы

Сағат саны

к/о

с/о

Лек

Пр

СРС

Лек

Пр

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

Психологияға кіріспе Введение в психологию

1

Психология пәні. Ми және психика

1

0,5

6

0,5

-

4

2

Заманауи психологияның құрлымы, міндеттері мен әдістері

1

0,5
0,5

-

4

3

Сана мен психиканың дамуы

1

1

6

0,5

-

4

Іс- әрекетпен қарым- қатынастағы тұлға

4

Іс- әрекет


1

1
0,5

0,5

4

5

Қарым-қатынас

1

0,5

6

0,5

0,5

4

6

Топ және ұжым психологиясы

1

0,5
0,5

0,5

4

7

Тұлға психологиясы

1

0,5

6

0,5

0,5

4

Психикалық(танымдық)үдеріс

8

Зейін

1

0,5

6

0,5

0,5

4

9

Түйсік пен қабылдау

1

1
0,5

0,5

4

10

Ес

2

1

5

0,5

0,5

4

11

Ойлау

1

1
0,5

-

4

12

Қиял

2

1

5

0,5

-

4

Тұлғаның эмоционалды – еріктік сферасы

13

Сезім

1

0,5

5

-

0,5

4

14

Ерік

1

0,5
-

0,5

5

Тұлғаның жеке психологиялық ерекшеліктері

15

Темперамент

2

0,5

5

0,5

-

5

16

Мінез

1

0,5
0,5

-

5

17

Қабілеттер

1

1

5

0,5

-

5

Жас ерекшелік және педагогикалық психологияның жалпы сұрақтары

18
Жас ерекшелік және педагогикалық психологияның пәні, міндеттері және әдістері.

1

0,5

5

0,5

0,5

5

19

Тұлғаның онтогенезде қалыптасуы және психикалық дамудың заңдылықтар мен динамикасы.

1

0,5
0,5

0,5

5

Жас ерекшелік психология

20

Мектепке дейінгі баланың психикалық дамуы.

1

0,5

5

0,5

-

5

21

Бастауыш мектеп оқушының тұлғалық қалыптасуы және психикалық дамуы.

1

0,5

5

0,5

-

5

22

Жасөспірімнің тұлғалық қалыптасуы

1

0,5

5

0,5

-

5

23

Алғашқы жастық шақтың психолдогиясы.

1

0,5
0,5

-

5

Педагогикалық психологиясы

24

Тәрбиелеу мен өзін-озі тәрбиелеу психологиясы.

1
5

0,5

-

5

25

Оқу және оқыту психологиясы.

1
5

0,5

-

5

26

Педагогикалық іс-әрекетінің және педагогикалық тұлғасының психологиясы.

1
5

0,5

-

5
Итого 135 ч.

30

15

90

12

6

117  1   2   3   4   5   6   7   8

  • Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  • Іс- әрекет
  • Жас ерекшелік және педагогикалық психологияның пәні, міндеттері және әдістері.

  • жүктеу 1.31 Mb.