Главная страница
Контакты

    Басты бет


Ортақ пайдаланудағы телефон желісімен (оптф) Voіp- желісін қосуды зерттеу

жүктеу 53.84 Kb.жүктеу 53.84 Kb.
Дата29.05.2017
өлшемі53.84 Kb.

Ортақ пайдаланудағы телефон желісімен (оптф) Voіp- желісін қосуды зерттеуФИТАТ М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті Әбілдаева А.С.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
, Толғанбаева М.Б.

ӘОЖ 379:003


ОРТАҚ ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ТЕЛЕФОН ЖЕЛІСІМЕН (ОПТФ) VoІP- ЖЕЛІСІН ҚОСУДЫ ЗЕРТТЕУ

АННОТАЦИЯ

При услугах IP-телефонии – пользователь делает вызов из дома или офиса, с обычного телефона или компьютера - все вызовы должны быть связаны с определенным пользователем даже при его путешествии.


АННОТАЦИЯ

IP-телефониясы – қызметтері кезінде тұтынушы үйінен немесе офистен әдететгі телефон немесе компьютерден шақыруды ұйымдастырады, барлық шақырулар оның саяхат жасап жүрген кезінде де тұтынушының нақты байланыстарын жасай алады.

ABSTRACT

When the IP-telephony services-user makes a call from your home or Office, with a conventional phone or computer-all calls must be associated with a specific user even when his journey

Түйіндік сөздер

Коммутация, дестелі телефония, дестелі коммутация,

Коммутация, пакетная коммутация, пакетная телефония

Commutation, package commutation, package telephony

IP-телефония – дауысты беру бойынша өзіндік қызмет көрсету, альтернативті дәстүрлі телефониясынан тұрады. Кейбір мемлекеттерде жалпы тұтынудағы телефонды желі қызметін ажырату үшін және IP-телефониясында мынадай түсінік қолданылады: қызмет көрсету сапасы мен жапқышы. IP-телефониясын анықтау кезде мыналар туады.

Заманауи жағдайда бүкіл әлем бойынша кең қолданыс тапқан Интернет желісіне қосылу, ол өз кезегінде ауқымды IP-желісін құрайды. IP-қолданушылар саны күн сайын артып келе жатыр, осының нәтижесінде IP мүмкіндіктерін арттыру орынды болып отыр, мысалы, ақпарат таратуда, интерактивті видеоконференцияда, дауысты ақпарат ағынын таратуда орын алады.

Ақпарат Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.

Толық дауысты және ақпаратты есептеу желілерінің жалпы инфраструктурасынан тыс интеграциялаудың практикалық мүмкіндігі «дестелі телефония» немесе «пакетті» - аналогты телефон сигналдарын ақпарат тарату арналары арқылы тарату технологиясы, деген ұғымның пайда болуына әкелді.

Сигнал (лат. signum - белгі) - берілген хабарды тасымалдайтын(алып жүретін) физикалық процесс.
IP-желілері арқылы дауысты тарату технологиясында негізгі екі термин қолданылады: IP-телефония (IP Telephony) немесе IP-желілеріндегі дауыс (Voice over IP – VoIP).

IP-телефония негізінде мынадай технология түсіндіріледі, кез-келген желіде дестелі коммутацияны қолданып, нақты уақыт тәртібінде IP протоколды қалааралық, жергілікті, халықаралық байланысты, факс алмасуды орнату үшін өте қажет болып табылуда.

Қазіргі кездегі IP-телефония дамуына қарай дәстүрлі технологияға қарағанда біршама артықшылықтарға ие болып отыр: • IP-телефонияның қызметі дәстүрлі қалааралық және халықаралық телефон байланысына қарағанда арзан;

 • дәстүрлі телефон желісінің байланыс арна құрылғылары жеңілдеу, эксплуатациялық шығындар;

 • дестелі коммутациясы бар желілер арна коммутациясы бар желілерге қарағанда ақауларға төзімді, бұл технологияда байланыс арнасының өнімділігі эффективті қолданылады.;

 • қолданушы қолжеткізудің жаңа құрылғыларына ие болады, дәстүрлі телефон аппараттарынан, факстардан бастап, компьютерлерге дейін;
  Компьютер Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.


 • қолданушылардың бірдей қызметтерге қол жеткізу мүмкіндігі, қай жерден және желіге қалай қосылғанына қарамастан;

 • пайдаланатын қызметтерді өзіне сай баптау мүмкіндігі.

ОПТЖ-мен VoІP-желісін қиылыстыру үшін медиашлюзды пайдалану керек. Мұндай шешімнің іске асырылуы екі жолмен орын алады .

Бірінші жағдайда TDM-желісін иеленетін және VoІP шешімдеріне көшкілері келмейтін клиенттерге медиашлюздарды (MG) бекітеді. КАТС тапсырушысы медиашлюзге (Prіmary Rate Іnterface ) ІSDN PRІ 2 Мбит/с арналарымен қосылады, ал MG TDM трафигін пакеттерде түрлендіреді, керек кезде дауыстың компрессиясын және басу функциясын жасайды. Бұдан басқа, медиашлюз нөмірлердің таратылуын, маршрутизация бойынша шешімді қабылдауға және RADІUS серверіндегі шақыруларды есепке алуды қолдай алады. Орталықтандырылған басқару функциясы, басқару, CDR-дің жазуларын және маршрутизацияны шақыруларды орталық басқару түйініне жүктеледі, (MGC, SІP Proxy, H.323 Gatekeeper немесе ІP-to-ІP Gateway ) операторда орналастырылған.

Екінші тәсіл бірлескен ІP-телефонияда ІP-телефондарды, ДК-телефондарды (PC Soft pһones ) және TDM базасында КАТС-қа енгізілген ІP-функцияларын басқаратын ІP-КАТС орнатылып қойылаған клиенттер үшін арналған. Пакетті телефония шешімі ретінде дәстүрлі КАТС-тың функциясы орындайды, (яғни, қолданушыларды, жергілікті коммутацияны тіркеу), және бұдан басқа мультимедиа қызметтеріне де қол жеткізеді, мысалы онлайндық директориялар және видеоконференциялар.

Мультимедиа (Multimedia) - компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және қозғалыстағы бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Ол ақпаратты кешенді түрде бейнелеуді - мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне-, аудио- және мультипликациялық түрде шығаруды - жүзеге асырады.
Шақыруларды ОПТЖ желісіне жіберу үшін клиенттің жағында ІP-TDM шлюзін орнату орнына оператор стандартты VoІP-интерфейсін қамтамасыз етеді, SІP немесе H.323 сияқты. Тапсырушы оператор желісіне тікелей операторға қол жеткізу маршрутизаторы арқылы қосылады, керек кезде клиенттен оператор желісіне дейін ол ақпарат тарату үшін де қолданылады. Операторда орнатылған шақыруларды басқару түйіндері (MGC, SІP Proxy немесе H.323 Gatekeeper) қосылу маршрутизацияның функциясын орындайды, CDR жазуларын генерациялау және т.б.

Мысал ретінде MageLan-нің көп сервистік жүйесін келтіруге болады. Бұл жүйенің құрылымдық схемасы 1.

Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
1- суретте көрсетілген. Etһernet 10/100Base-T шинасы бойынша байланысты ұйымдастыру үшін, (ОПТЖ) TDM-ның желіcінде жұмыс істейтін сандық коммутациямен VoІP желісін қосу үшін (Medіa GateWay-MGW ) тасымал шлюзі іске асырылған.

MGW шлюзі келесі функцияларды орындайды :

• MGCP, MEGACO/H.248 хаттамалары бойынша сыртқы шеткі жабдықпен өзара әрекеттесу

• сөйлеу мәліметтің ІP- пакеттерге өрнектеу

• ІP- пакеттердің маршрутизациясы.


Сурет 1.1 - MageLan-ның жүйесінің құрылымдық схемасы

Осы жұмыста қарастырылып отырған IP-телефония желісі 1,2-ші суретте көрсетілген шақырулардың негізгі түрлерін көрсетеді. Бұл суретте «Компьютерден телефонға» жағдайы орын алған. IP-телефония бағдарламалық жабдықтауымен, микрофон және акустикалық жүйесімен дыбыстық платасымен (адаптер) қосылады немесе Интернет желісіне, және басқа жағынан IP-телефония шлюзында АТС арқылы әдеттегі телефон аппаратымен жалғанады.

Акустика (грекше akustіkos - естілетін, тыңдалатын) - физиканың ең төменгі жиіліктен (шартты түрде 0 Гц) ең жоғарғы жиілікке (1011-1013 Гц) дейінгі аралығын қамтитын серпімді тербелістер мен толқындарды және олардың затпен өзара әсерлесуі мен түрліше қолданылуын зерттейтін саласы.


Сурет 1.2 IP-телефония шлюзында АТС арқылы әдеттегі телефон аппаратымен жалғау әдісі

Қорыта келе байланыс сапасын негізгі мынадай сипаттамалармен бағалауға болады:


 1. дауыс бұрмалануы деңгейі

 2. дауыстық дестелердің «жоғалып кету» жиілігі

2) дауыстық пакеттердің «жоғалу» жиілігі;

3) кідірі уақыты (бірінші абонент сөйлеген фразасы кезеңі арасы мен екінші абонент тыңдаған кездерінің арасы)Әдебиеттер тізімі
1. IP – телефония. Мифы и реальность. //Компьютер-пресс. 1999г., №4.

2. Новые системы связи. //Hard&Soft, 2000г., №5.3. Коммутация и маршрутизация IP/IPX трафика. М. В. Кульгин, АйТи. - М.: Компьютер-пресс, 2002.

 • ОРТАҚ ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ТЕЛЕФОН ЖЕЛІСІМЕН (ОПТФ) VoІP- ЖЕЛІСІН ҚОСУДЫ ЗЕРТТЕУ АННОТАЦИЯ
 • Түйіндік сөздер
 • Әдебиеттер тізімі

 • жүктеу 53.84 Kb.