Главная страница
Контакты

    Басты бет


Операциялық жүйелер

жүктеу 1.56 Mb.жүктеу 1.56 Mb.
бет3/8
Дата10.03.2017
өлшемі1.56 Mb.

Операциялық жүйелер


1   2   3   4   5   6   7   8

Ерекше артықшылығы бар режимдегі ядро. Қосымшалардың орындалу жүрісін қауіпсіз басқаруда ОЖ қосымшаға деген ерекше артықшылықтары болуы қажет. Ендеше оның дұрыс жұмыс істемейтін қосымшасы ОЖ жұмысына кедергі болуы мүмкін, мысалы, оның кодтар бөлігін, ОЖ құрастырушылардыңбар жіберген күштері бос әурешілік болып қалады егер олардың шешімдерінің орындалуы қосымша молдульді жүйеден қорғамайды, қандай элегантты және эфектті шешімдер болмасын. Компьютер ресурстарының мультипрограммалық режимінде қосымшамен араларындағы дауда арбитрдың ролін ойнау үшін ОЖ ерекше қасиеттері болуы керек. Еш бір қосымша ОЖ бұйрығынсыз қосымша есте сақтау құралын алу мүмкіндігі жоқ, және процессорда ОЖ –де берілген уақытынан артық ұстауға, сыртқы құралдармен қатар атқаруға рұқсат жоқ.

Арнайы аппараттық құралдардың көмегінсіз ОЖ ерекше артықшылықты қолдаумен қамтамасыз ету мүмкін емес. Компьютердің аппаратурасы аз дегенде екі режимді ұстауы қажет: 1. Қолданушы режимі (user mode)

 2. Ядро режимі деп аталатын ерекше артықшылығы бар режим (remel mode), әлде супервизор (supervisor mode).

ОЖ кейбір бөліктері ерекше артықшылығы бар режимде, ал қосымша –қолданушы режимінде жұмыс атқарады деп мойындалады.

Ядро операциялық жүйенің барлық негізгі жүиелерін орындағандықтан, көбінесе ол артықшылық режимінде жұмыс істейтін операциялық жүйенің бөлігі болып саналады.

Кейде артықшылық режиміндегі жұмыс «ядро» түсінігінің негізгі анықтамасы болып саналады.
ОЖ утилиталары Жүйе орындайтын прог Қолднушы қосалқысы

Қолданушы режимі
ОЖ ядросы
Артықшылық режимі

Артықщылық режиміндегі ядро мен жүйенің ОЖ-сі


Процессордың міндеттерін ауыстырумен, Енгізу-Шығару құралдарын басқарумен механизмдерді реттеу және жадты қорғау рұқсатымен байланысты, тұтынушы режиміндегі кейбір критикалық командалардың орындалуына тиым салынатындықтан, қосымша бағыныңқы жағдайға қойылады.

Команда (command, instruction) - 1) программалау тілдерінде - кез келген операцияны орындауды және оған керекті мәліметтерді (операндыны) бейнелейтін өрнек; компьютер атқаруға тиіс операция сипаты; 2) ақпаратты өңдеу процесіне байланысты атқару құрылғысында жүйенің белгілі бір операцияны орындауын талап ететін басқару сигналы; 3) программа орындау процесінің адымын анықтайтын ұйғарым.

Жадты қорғау (Защита памяти; memory protection) - жадқа мәлімет жазу/ оқу кезінде сол мәліметтердің осы мезетте шығарылып жатқан есептің адрестік кеңістігіне жататындығын тексеру; қатарластыра бірнеше есеп шығару режіміңде солардың мәліметтерінің бірінен біріне ауыспауын қамтамасыз етеді.

Нұсқаулықтардың орындалуына тек белгілі жағдайларда ғана тиым салынса, тұтынушы режимінде ондай нұсқаулықтардың орындалуына сөзсіз тиым салынады (ондай нүсқауларға артықтандырылған режимдегі өту нұсқауы жатады). Мысалы; барлық қосымшалармен операциялық жүйеде жалпы деректерді сақтайтын, бірақ арнайы қосымшалар үшін монополиялық иелікте бөлінген кейінгі портқа рұқсат ететін қатқыл дискінің бақылаушысына рүқсат кезінде Енгізу-Шығару нұсқаулары қосымшаларға тиым салуы мүмкін.

Операциялық жүйенің артықшылықтары жадқа рұқсат етілгенде ұқсас түрде қамтамассыз етіледі. Мысалы; егер нұсқаулық операциялық жүйеде берілген қосымшасына жіберілген жадтың аумағында болса, онда қосымшаларға жадқа ену үшін нұсқаулықтар орындалуына рұқсат етіледі.

ДИСК (Disk) - шығарып оку-жазу бастиегіне қатысты айналдырылатын диск формасындағы мәліметтер. тасуышы; ақпаратты сақтау және қайта шығару қасиеті бар жұқа материалмен қапталған дөңгелек пластинка түрінде жасалған мәлімет тасуыш құрылғы.

Аумақ - құрлық бетінің өзіне тән табиғи, сондай-ақ адамның карекеті нәтижесінде жасалған қасиетгері мен ресурстары бар бөлігі. Ресурстардың ерекше түрлерінің болуымен - орналасуымен (ауданымен), географиялық орнының ерекшелігімен, табиғи ландшафтының өзіндік типтерімен, шаруашылыққа игерілу дәрежесімен, "қоғам қарекетінің кеңістіктік базисі" рөлін атқару қабілеттілігімен сипатталады.

Ал, операциялық жүйе және басқа қосымшаларда орын алатын жадтың аумағында болмайтын жағдайда тиым салынады. Жадқа енуге нұсқаулықтармен жадты қорғау конфигурациялық механизмдер нұсқаулары тек артықшылық режимінде ғана орындалуға рұқсат етілгендіктен, операциялық жүйенің толық бақылауы жүзеге асады.

Механизм (гр. mehane - құрал, мәшине) - бір немесе бірнеше қатты денелерді басқа қатты денелер арқылы қажетті қозғалысқа келтіретін денелер жүйесі. Механизм құрылымдық белгілері бойынша топсалы (иінтіректі), бағдартқышты, тісті, сыналы, бұрамалы, ыңғайландырғыш, арнайы, шыбық қысқыш, иілгіш буынды, гидравликалық, пневматикалық және электрлі құрылғылары бар және т.б.

Мысалы; (Мэйнфреймах ІВМ-де жадты қорғау кілттерінің өзгеруі немесе Рentium процессорында жад дескрипторларының кестесіндегі сілтемелерінің өзгеруі).


Жадты қорғау механизмі операциялық жүйе мен тек қосымшалардан өз жадтарының аумақтарын қорғауға ғана емес, сондай-ақ операциялық жүйемен белгіленген қандай да бір қосымшалардың жад аумақтарын басқа қосымшалардан қорғайды. Әр қосымша өз кеңістігінде жұмыс істейді. Бұл қасиеті жадтың өз аумағында жұмыс істейтін қате қосымшаларды таратпауға мүмкіндік береді. Сондықтан да оның қателері басқа қосымшалармен операциялық жүйеге әсер етеді.
Аппаратты жүзеге асыратын артықшылық деңгейінің мөлшерімен операциялық жүйені қолдайтын артықшылық деңгейінің мөлшері арасында байланыс жоқ.

ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,

4 деңгейлі базада Intel компаниясы процессорлармен қамтамассыз ететін 0S/2 операциялық жүйесі 3 деңгейлі артықшылық жүйені жасауда, ал Windows NT, UNIX және кейбір операциялық жүйе 2 деңгейлі жүйемен шектелуде. Бір жағынан егер аппарат 2 деңгейлі артықшылықты қолданса, операциялық жүйе осының негізінде программалық әдіспен дамыған қорғау жүйесін жасай алады. Мысалы; бұл жүйе иерархияны тудырушы артықшылықтардың бірнеше деңгейін қолдай алады. Бірнеше артықшылықтардың болуы операциялық жүйе модульдерінің арасында да толық егжей - тегжейлі реттеуді рұқсат етеді. Ішкі операциялық жүйе артықтандырылған және аз артықтандырылған бөліктердің пайда болуы операциялық жүйенің бағдарламалық кодттарының ішкі қателіктерінің беріктілігін көтеруге әкеледі. Себебі мұндай қателіктер тек модульдер ішінде белгіленген арнайы деңгейлі артықшылықпен таралады. Артықтандырылған модульдер бөлігі аз артықтандырылған модульдер деректеріне енуге және олардың орындалуын басқаруға рұқсат алатын деференциялық артықшылықтардың ортасындағы күрделі қолданбалы кешендер құруға мүмкіндік береді.

Процессор артықшылығының 2 режимі негізінде операциялық жүйе ресурстарды жекелей қорғайтын күрделі жүйе құра алады. Оған мысал ретінде файлдар мен каталогтардың әдеттегі қорғау жүйесі бола алады. Бұндай жүйе кез-келген тұтынушыға, әрі файлдармен каталогтарға рұқсат қоюға белгілі құқықтар бере алады.

Ядроның артықтандырылған режимге ауысуын қамтамассыз ететін операциялық жүйенің нақтылығы кейбір жүйелік шақыртулардың орындалуының бәсеңделуі арқасында жоғарлайды. Артықтандырылған жүйенің шақыртуы процессордың тұтынушы режимінен артықшылықтар режиміне ауысуына бастайды, ал қосымшаға қайтарылғанда - артықшылық режимінен тұтынушы режиміне ауысады. Процессорлардың барлық түрлерінде қосымша екі мәртелі тоқтатуда ауыстырылатындықтан, ауысымсыз режимі процедурасын шақыртуға қарағанда процедуралық ауысым режиміне көшу баяу жүзеге асады. Артықтандырылған ядромен тұтынушы режиміндегі қосымшаларға негізделген операциялық жүйе архитектурасы классикалық болады. Оны көптеген атақты операциялық жүйе оның ішінде - UNIX, VАХ VМS, ІВМ OS/390, OS/2 сияқты сан алуан нұсқаулары және арнайы модификациялармен - Windows NТ жүйелері бар.

Оқиғаларда соналардың өңдеушілері шегінеді мынаның сәулет классикалық түрінің, түйін жұмысын және қосымшаларды ұйымдастыра бірде және том ғой тәртіпте. Дәл осылай, түйін жұмысына арналған қалай белгілі мамандандырылған операциялық жүйе Novell компания NetWare 86| Pentium Intel х процессорларының пұрсатты тәртібін қолданады, дәл осылай және өз ерекше қосымшалардың - толтыра арту модульдерінің жұмысына арналған. Дәл осылай қалай тәртіптердің ауыстырып қосулары жоқ, бірақ мыналар жанында жад сенімді аппараттық қорғанышы жоқ болады, модульдермен орын иеленгеннің соналардың , дөрекі жұмыс істеуші қосымшадан, NetWare өңдеушілері өз операциялық жүйе сенімділік сондай потенциалды төмендеуіне кетті , шек қойылған терім сондықтан әрбір қосымша мүқият жөндеулері шоттың артынан сәулетшілік жетіспеушілік оны мынау мамандандырылған қосымшаларды компенсациялауға рұқсат етеді.

Потенциал (потенциалдық функция) - физикалық күш өрістерінің кең көлемді тобын (электрлік, гравитациялық, т.б.) және физикалық шамалардың вектормен көрсетілген өрістерін (сұйықтық жылдамдығының өрісі, т.б.)


Қолданушы режимі

Артықшылық режимі
NetWare ядросы

NLM


2.5-шi сурет.

Сурет, бөлмедегі сурет. Сурет әртүрлі бояулармен: акварельмен (қағазға немесе картон), майлы бояумен (холстқа, картонға, ағашқа), пастельмен (ерекше түрлі-түсті қарындаштармен қағазға немесе картонға) салынады.

Басқару жүйесiнiң ықшамдалған архитектурасы NetWare

Бiр тәртiпте жұмыстың ерекше құқықты режимін қолдамайтын процессорлар үшiн тiптi жасалған басқару жүйелерi ядро және қосымша арқылы жұмыс iстейдi. Мұндай түрдiң өте әйгiлi процессоры Intel 8088/86 болып табылды , IBM компанияснының дербес компьюлерге негiзі жараған процессоры.

Дербес - Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданындағы ауыл, Бадам ауылдық округі құрамында.

Бұл компьютерлерге арналып жасалған Microsoft компаниясымен игерiлген MS-DOS операциялық жүйесі, msdos.

MS-DOS (ағылш. MicroSoft Disk Operating System - Microsoft фирмасының Дискілік Амалдық Жүйесі) - дербес компьютерлерде және оларға сыйысымды құрылғыларда пайдаланылатын амалдық жүйе.

sys және io.sysтiң жүйелiк шақыруларға command.comның командалық интерпретаторы, жүйелiк утилиталар және қосымшаларға айналған (модулдердың ядро атауын пайдаланылып, ол олар негiзi бойынша болып табылғандығымен ) жүйенiң ядро құрастырылған екi модулдерінен тұрды. MS-DOS архитектурасы ОЖ-нің 2.1-шi сурет келтiрiлген архитектурасына сәйкес келедi. Дөрекi жазылған қосымшалар кейде жоғарыд айтылған MS-DOS-тың негiзгi модулдерін әбден қирата алды, бiрақ (дербес компьютер, MSXтың сондайы, СР/М үшiн ерте басқару жүйелерiнiң көп ұқсас түрлері) MS-DOS-тың қолдану облысы және ОЖ-нің биiк сенiмдiлiкке қойылатын талаптарының көрсетпедi.

Жұмыстың (80286-дан бастай ) Intel мүмкiндiгiнiң процессорларының ерекше құқықты режимiндегi болжамдардың кенжелеулерiнде пайда болуына MS-DOS-тың өңдеуішi болмады. Бұл ОЖ-лер 8086/88-шi процессорды шығаратын нақты тәртiп деп аталатындарға осы тип процессорларында әрдайым жұмыс iстейдi. Нақты тәртiп қолданбалы тәртiптiң синонимы болып табылғанда санамауы керек болғанында емес, оның екiнiң бiрiмен ерекше құқықты режимінде болғанына байланысты.

Нақты тәртiп тек қана оған ерте 8086/88-шi үлгiсiмен және екiнiң бiрiмен процессорлардың кешiрек үлгiлерiнiң үйлесiмдiгiне iске асырылды артықшылықтардың төрт деңгейлерi бiрлерде кешiрек үлгiлердiң процессорларының түсiнiктi барлық ерекшелiктерi болып қалыптасатын процессордың қорғал қалған жұмыс тәртiбi, соның iшiнде және жұмыс болып табылады.


ОЖ-нің көп қабатты құрылымы

Орналасқан жiктер үш иерархиялық болуға тұратын жүйенi сияқты қарау мүмкiн ядроның негiзiнде ОЖ басқарумен сияқты қарау мүмкiн жұмыс iстейтiн есептеуiш жүйенi: төменгi қабатты аппаратура, аралық ядро, программа және қосымша арқылы өңделетiн утилиталар (2.

Аралық (лат. intervallum) - Cаптағы, ұрыс алдындағы, ұрыстық және жорықтық реттегі әскери қызметшілердің, қарулардың, машиналардың, ұшу апараттарының, кемелердің, сондай-ақ бөлімшелер мен бөлімдердің арасындағы майданшеп бойынша қашықтық; Көршілес қарулар снарядтарының көрші түсу нүктелері арасындағы майданшеп бойынша кашықтық; Зениттік басқарылатын ракеталарды жіберу, сондай-ақ торпедалар жіберу кезіндегі аралық үзіліс; Бірінен кейін бірі ұшқан ұшақтардың (тікұшақтардың) бір шектен не бір нүктеден кезектесе ұшып өтуге тиіс кауіпсіз уақыт аралығы.

Аппаратура (ағылш. Hardware, equipment) - компьютердің техникалық құралдары мен физикалық жабдықтары; (механикалық, электрлік және электрондык құрылғылар) яғни компьютердің құрамындағы құрылғылар: мысалы, пернетақта, монитор және т.б.

Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.

6-шы сурет ) және жүйенiң беттiк қабаттары деп топтастыруға болады. Есептеуiш жүйелер қабатшы құрылымды концентрлi дөңгелектердiң жүйелік түрiнде сол әрбiр жiк тек қана жапсарлас жiктермен әрекеттесе алатын айғақ мысал келтiруін суреттеуге қабылдаған. Шындығында, қосымшаның ОЖ-сі мұндай ұйымдардың жанында, аппаратурамен тiкелей әрекеттесе алмағанында емес, тек қана ядроның жiгi арқылы байланысадыбезимени-1

2.6-шы сурет. Есептеуiш жүйенiң үш қабатты схемасы

Көп қабатты жол кез келген түрдiң күрделi жүйелерiнiң сол санда болып табылатын және программалық декомпозициясының әмбебап және тиiмдi әдiсi. Жүйе бұл жолдың сәйкестерi жiктердiң иерархиясынан тұрады. Әрбiр жiк жоғары жатқан жiк (2.7-шi сурет ) қабат аралық интерфейстердi құрастырған функциялардың кейбiр жиыны ол үшiн орындайтын қызметін көрсетедi.

Жиын - математиканың маңызды ұғымдарының бірі. Жиын немесе жиынтық ұғымы қарапайым математикалық ұғымға жатады. Сондықтан Жиын ұғымының анықтамасы берілмейді. Ол аксиомалық жолмен енгізіледі. Дегенмен Жиынды мысалдар арқылы түсіндіруге болады.

Иерархия бойынша жоғары келесi жiк қабаттай өз функциялары күрделiрек салады және өз кезегімен жасауға арналған қарапайымдарымен толып қалады қабаттай жоғары жатқан функциялары әлi әлмендiген функцияларының негiзiнде төменде жатады. Қатал ережелер жүйе жiктердiң арасындағы тек қана өзара модулдарының арасындағы әрекеттесулер байланысы кез келген бола алатын iшiндегі қабаттан тұрады.

Ереже - дәстүрлі халық құқығының қайнар көзі, нормативтік-құқықтық қағидалар. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер сырт пішімі жағынан мақал-мәтелге, қанатты сөзге ұқсас болғанымен, нақтылығымен, дәйектілігімен ерекшеленеді.

Жеке модуль өз жұмысын орындай алады немесе қабаттай басқа модульге өз сұранысын немесе төменде жатқанға көмегi үшiн сұранысын қабат аралық интерфейс арқылы өз алдына қабаттайды

.безимени-1 копия

Мұндай жүйесiн ұйымдастыру қадырларды көп алады. Ол жүйенiң өңдеуiн айтарлықтай ықшамдайды, жiктердiң функциясы және қабат аралық интерфейстердi жоғарыдан төменге анықтап, содан соң толық iске асырудың жанында жiктердiң функцияларының қуаты төменнен жоғарыға қозғала бiртiндеп өсiп жетiлдiруге өйткенi бастапқыда мүмкiндiк бередi. Егер күште қалған бұл iшкi өзгерiстердiң қабат аралық интерфейс болса, бұдан басқалар, жүйенiң жаңғыртуының жанында модулдар қажетсiз жiктердiң қалған жағдайлардалар өзгерiс қандай болмасын өндiрiп алуға iшiнде қабаттай өзгертуге болады.
Күрделi көп қызметтi кешен болмен ядро болғандықтан, онда көп қабатты жолға әдетте ядроның құрылымына да таралады.

Әдет- адамның күнбе-күнгі тіршілік қажетіне байланысты қалыптасқан тұрақты мінез, іс-қимыл ерекшелігі. “Ауру қалса да әдет қалмайды” деу, әдеттің тұрақты қажеттілікке айналғанын көрсетеді. Әдеттің ұнамды, ұнамсыз түрлері болады.

Ядро келесі қабаттардан тұрады: 1. ОЖ-нің аппаратты қолдауының құралдары. Басқару жүйесi туралы осыған дейiндер айтылған программалардың кешенi сияқты , бiрақ жалпы айтылғандар, ОЖ-дің функцияларының бөлiгi аппаратты құралдармен де орындала алады. Сондықтан программалық және аппаратты құрал, не жиынтық қалай басқару жүйесiнiң анықтауымды кейде кездестiруге болады. 3.8. суреттегі табиғи, басқару жүйелерiне әкетедi, компьютердiң барлық емес аппаратты құрылым емес, есептеуiш процесстердiң ұйымдарында тiкелей қатысатын ОЖ-дің аппаратты қолдауды тек қана құралы, демек : ерекше құқықты режимнiң қолдауының құралдары, үзулердi жүйенi, тағы сол сияқтыларды контекст процесстерiнiң ауыстырып қосуды құралы, жадтың облыстарының қорғау құралы.

 2. ОЖ-ге тәуелдi компоненттер. Бұл жiк компьютердiң аппаратты платформасының ерекшелiгiн шағылысатын программалық модулдарды құрастырады.

  Бізді қоршаған орта: жан-жануарлар мен өсімдіктер, Жер мен Ай, Күн мен алыстағы жұлдыздар - осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді.

  Платформа (фр. plate – жайпақ, forme - форма) - геологияда қозғалмалығы біршама аз, жазық немесе үстірт тәрізді бедерлі, екі жікқабатты құрылымдық қабаттан – іргетастан және шөгінді тыстан тұратын жер қыртысының кең ауқымды атырабы.

  Бұл жiк жақсы болғандалар жоғары жатқан толық экрандалады аппаратураның ерекшелiктерiнен ядро қабатта. Бұл жоғары жатқан өндеуге мүмкiндiк бередi осы ОЖ қолдалатын аппаратты платформалардың барлық түрлерге арналған жалғыз дана қазiргi машина - тәуелсiз модулдардың негiзiнде қабатта. Windows NTтiң басқару жүйесiнiң HAL жiгi қызмет көрсете аладуға қабаттай мысалымен перделейтiн.

 3. Ядроның негiздi тетiктерi. Бұл жiк дисктегi жадтан беттерiнiң контекст процесстерiнiң программалық ауыстырып қосу өте қарапайым ядро операциялары, үзулердi диспетчеризацияны, орын ауыстыруын орындайды және тағы сол сияқтылар керi. Рет мәлiметтiң модулдары, не беттiк қабаттардың модулдарға арналған олардың атқарғыш механизмдарымен деп атауға қабаттай тек қана олар ресурстарды бөлу туралы шешiмдердi қабылдамайды шешiм қабылданған жоғарыда жан-жақты зерттейдi бередi. Мысалы, осы уақытта ағымдағы процесстiң орындауын үзетiн және процесстiң орындауы бастауы керек болатын туралы шешiм, жоғары жатқан жiкте процесстердiң менеджерiмен қабылданады, негiздi тетiктер қабаттаймын процесстiң контекстiне ағымдағы процесстiң контекстiнен ауыстырып қосу орындауы керек болған процесстiң контекстiне ағымдағы процесстiң контекстiнен ауыстырып қосу орындауы керек болған туралы тек қана нұсқау берiледi.

 4. Қорлардың менеджерлерi. Бұл жiк есептеуiш жүйенiң негiзгi қорларымен басқару бойынша стратегиялық есеп iске асыратын қуатты функционалдық модулдардан тұрады.

  Бастау, өзен бастауы - өзеннің бастау алатын орны (картада - нүкте); әдетте, ағынның тұрақты арнасы басталатын орынға сәйкес келеді. Өзеннің бастауы жер астынан қайнап шығатын бұлақ, батпақ, көл, мұздық немесе екі саланың косылатын орны болуы мүмкін.

  Стратегия гр. strategia - әскер кіргізу - қоғамдық, саяси күреске басшылық өнері, оны жүргізудің қоғам (кәсіпорын, партия) дамуының нақты кезеңінің нақты жағдайларынан туындайтын жалпы жоспары, белгілі бір мақсатқа қол жеткізуге бағытталған қаражат пен ресурстарды пайдалану тәсілі.

  Жiк мәлiметте әдетте процесстердiң (диспетчерлермен сонымен бiрге деп аталатын ) менеджерi, енгiзу-шығару, файл жүйесi және жедел жадтар жұмыс iстейдi. Мысалы, менеджерлер және файл жүйесiнiң менеджерi өзгеректерге бөлiктеу енгiзу-шығаруды менеджермен кейде бiрлестiруге, негiзiнендердiң жүйеге қолданушыларының рұқсатты басқару функциясы және оның жеке объекттерiне қауiпсiздiктiң жеке менеджерiне мiндеттейтiн бола алады. Еркiн және нақтылы түрдiң қолданылатын қорларының есеп жүргiзудiң менеджерлерiнiң әрбiрi және қосымшалардың сұрау салуларымен сәйкес олардың үлестiрiлуiн жоспарлайды. Мысалы, менеджер виртуалды жад жедел жад дискке беттерiнiң орын ауыстыруымен басқарады және сәйкесінше керi жұмыс істейді. Неткен жүктелгенiн менеджер үндеулердi қарқын зерттеп отыруы керек беткеңiз, олардың жад, мәлiмет қолданушы процесстердiң күйiнде болуды уақыт және ол негiздеймiн әлсiн-әлсiндi бет жүк түсiруге керек екенін және туралы шешiмдi қабылдайтын көп басқа параметрлер.

  Қарқын (Темп) - тапсырманың орындалуының немесе операцияның, құбылыстың қарқындык дамуының шапшандыгы (кейде тазалығы). Әскери істе Қарқынның мынадай түрлері болады: лап қою қарқынны; шабуыл қарқынны; десант түсіру қарқынны; теңіз десантын түсіру қарқынны, атыс қарқынны т.б.

  Мұнай мен газ қорларын көлемдік есептеу параметрлері. Мұнай кенорнының қорын есептеу параметрлері: Ғ - мұнайлы алаптың ауданы, M2; һ - қойнауқаттың тиімді қалыңдығы, м; j - тиімді кеуектілік; m - мұнаймен қанығу; b - қайтарым коэффиценті; a - мұнайдың меншікті салмағы; һ - қойнауқаттық мұнайдың есептеу коэффиценті.

  Менеджерiнiң қабылдаған шешiмдерiнiң орындау түрлері төменде жатқанғанға айналады нақты беттердiң (түсiруге ) жүктеуi туралы сұрау салулары бар негiздi тетiктер қабаттайды. Менеджерлер iшiнде қабаттай сол процессорға, жадтың облысының бiрнеше қорларына керек рұқсаттың процесске орындауына бiр уақытта айғақ шағылатын тар өзара байланыстар бар болады болуы мүмкiн, нақтылы файлға немесе енгiзу құрылымына - қорытынды. Мысалы, процесстер менеджер процесстiң жасауында оның кодтары және мәлiметтерге арналған жадтың нақтылы облысын процесске ерекшелеуi керек болған жадтың менеджерiне айналады.

 5. Жүйелiк шақыруларды интерфейсі. Бұл жiк ядроның жiгi ең жоғарғылар болып табылады және қосымшалармен және жүйелiк утилиталармен басқару жүйесiнiң қолданбалы программалық интерфейсi құрастыра тiкелей әрекеттеседi. Жүйелiк шақырулар мұндай кешендi әсерлердiң жүзеге асырулары үшiн функцияларға көмегi үшiндермен қорлардың менеджерлерi қабаттай әдетте айналады, және де бiрнеше мұндай үндеулердi қажет ете алды бiр жүйелiк шақыруды орындауға.
2.8-шi сурет. ОЖ ядросының көп қабатты құрылымы


ОЖ ядросының келтiрiлген бөлiктеуi қабатта болып табылады және шарты жеткiлiктi. Олардың арасындағы жiктердiң санын нақты жүйеде және функциялардың үлестiрiлуi бола алады.

Сан - мөлшерді сипаттайтын, санауда пайдаланылатын абстракт нәрсе.

Мысалы, машина - тәуелдi модулдардың жiгi NetWare-шы ОЖ аппаратты платформалардың тұрпаттастары үшiн қолайлы жүйеде негiздi тетiктердiң жiгiмен қосыла алады және әдетте жартылай,қорлардың менеджерлерiнiң жiгiмен ажыраймайды. Әрдайым қолданусыз қорларды жоспарлай қоймай, одан да басқа өз жоспарларын өз алдына жүзеге асырады, қорлардың менеджерлерi осы жағдайдағы негiздi тетiктерi жеке

2.9-шы сурет. UNIX ОЖ-ң Көп қабатты құрылымы
болуы мүмкiн және ядро жiктердiң үлкен санынан тұратында қарама-қарсы суретте келтірілген. Мысалы, қорлардың менеджерлерi, көп қабатты құрылыммен ядроның нақтылы жiгi, өз кезегiнде құрай ие бола алады. Мысалы, төменгi қабаты қатты дисктiң драйверiнiң құрылымдарының драйверi немесе желiлiк бейiмдеуiштi драйверлердi құрайтын енгiзу-шығаруды менеджерге бұл жад ең алдымен, жоғарғы мәлiметтiң логикалық ұйымымен файл жүйесi немесе торлық қызметтердiң хаттамаларының драйверi, шаруалы қабатта.

Сонымен бiрге нақты ОЖ-дегі жiктердiң өзара әрекеттесуі туралы әдiс схема жоғарыда корсетілген. Ядроның жұмысының үдеулерi үшiн басқа мағынада туралы тiкелей функцияларға төменгi қабат аралық өтiп кете қабаттай болады.

Мағына - сөздердің ұғыммен байланысты мәні, мазмұны. Сөз мағынасының қалыптасуына ұғымнан басқа да жәйттер себеп болады, ол адамның дүниеге көзқарасын, көңіл-күйін білдіреді. Сөз ұғымы тұтас, дербес болғанымен, мағынасы әлдеқайда кең әрі бірнешеу болуы мүмкін.

Мұндай терiс өзара әрекеттесудi типтi мысал жүйелiк шақыруды өңдеудi бастапқы кезең болып табылады.

Кезең - тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқая ояң бөліктер. Олардың едәуір белігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Кезең - тектоникалық немесе эрозиялық-денудациялық генезисті тау жотасы төбелерінің аралығындағы қырқалар; бар өрісіндегі жоғары қысымды екі атырап пен төмен кысымды екі атыраптың арасындағы кеңістік.

Жүйелiк шақырудың iске асырулары үшiн көп аппаратты платформаларға программалық үзудi нұсқауды қолданылады. Бұл қосымша негiздi тетiктердiң жiгiнде болатын алғашқы үзулердi өңдеулермен модул iс жүзiнде шақырады, бұл модул ендi керек функцияны жүйелiк шақырулар қабаттай шақырады. Сонымен бiрге жүйелiк шақыруларды өздерiнiң функциясы иерархиялық жiктердiң субординацияларын ядроның негiздi тетiктерiне тiкелей айнала кейде бұзады.

Ядроның жiктерiнiң санының таңдауы жауапты және күрделi iс болып табылады : қабат аралық өзара әрекеттесуге нәсiлдердiң қосымша тiркеме қағаздарының арқасында ядроның жұмысының кейбiр бәсеңдiгiне бағыттал жiктердiң санының үлкеюi, жiктердiң санының кiшiрейтуi жүйенiң кеңейтiлiмдiк және қисындылығын нашарлатады. Мысалы, UNIX-тiң көп болжамдары эволюциялық дамытуды ұзақ жол өткен басқару жүйелерi әдетте айқын ерекшеленген жiктердiң ептеген саны бар реттелген емес ядроларын алады, салыстырмалы жаңадан көрiнген басқару жүйелерiнде, Windows NT-нiң сондайы, ядро жiктердiң саны және олардың өзара әрекеттесуi көбiрек бөлiнген анағұрлым үлкенiрек дәрежеде формалданылған.

1   2   3   4   5   6   7   8

 • ОЖ-нің көп қабатты құрылымы
 • ОЖ-нің аппаратты қолдауының құралдары.
 • ОЖ-ге тәуелдi компоненттер.
 • Ядроның негiздi тетiктерi.
 • Қорлардың менеджерлерi.
 • Жүйелiк шақыруларды интерфейсі.

 • жүктеу 1.56 Mb.