Главная страница
Контакты

    Басты бет


Компьютердің құрылымы және жұмыс істеу принципі Компьютердің кеңарнасы дегеніміз?

жүктеу 30.83 Kb.жүктеу 30.83 Kb.
Дата22.02.2020
өлшемі30.83 Kb.

Компьютердің құрылымы және жұмыс істеу принципі Компьютердің кеңарнасы дегеніміз?


Компьютердің құрылымы және жұмыс істеу принципі Компьютердің кеңарнасы дегеніміз А) сыртқы құрылғы      б)  жадтау құрылғысы     с)  компьютердің негізгі бөліктерін жалғастыратын сымдар;
Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.
Қандай құрылғылар сыртқыға жатады а) микропроцессор    б) плоттер    с) басқару құрылғысы    д) пернетақта Қандай құрылғылар қосымша деп аталады а) математикалық процессор      б) принтер  с) арифметикалық-логикалық құрылғы    д) жадқа тікелей шығу контроллері Мультимедиа құрал-жабдықтарының функциялық қызметтеріне нелер жатады а)  арифметикалық операцияларды орындау, б) сөздерді тану   с) ақпарат сақтау  д) компьютердің барлық құрауыштарының жұмысын реттеу ;
Арифметика (грек. arіthmētіkē, arіthmos – сан) - сандар (бүтін және бөлшек) және оларға қолданылатын амалдар туралы ғылым (грекше arіthmetіke, arіthmos – сан).
Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.
Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Жүйелік шина функцияларына не жатады а) деректерді оқу     б) үш бағыт бойынша ақпарат беруді қамтамасыз етуді;  с) ақпарат сақтау;  д) файлдарды жазу. Стримердің міндеті. а) сыртқы  құрылғыларды компьютер кенарнасына қосу; б) берілген программа бойынша компьютер жұмысын басқару в) сирек пайдаланылатын ақпаратты тұрақты сақтау Жедел жадтау құрылғысы, бұл- ішкі жад, онда а) компьютер желіден ағытылғанда да ақпарат сақталады, б) нақтылы міндеттерді шешуге арналған программалар сақталады с) уақыттың осы мезетінде орындалатын программа және ол тікелей жұмыс істейтін деректер сақталады.                                                          Кеш жады: а) уақыттың берілген мезетінде программа өңдеу жады; б) шағын  көлемді жедел жад, онда жедел жадтың ең жиі пайдаланылатын бөліктері сақталады; с) операциялық жүйе программаларын сақтауға арналған жад. Сыртқы құрылғылар қандай қызмет атқарады а) ақпарат сақтау және өңдеу б) компьютердің пайдаланушымен, басқару обьектілерімен және басқа ЭЕМ –дермен өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету с) берілген программа бойынша ЭЕМ жұмысын басқару, компьютердің барлық құрауыштарының жұмысын реттеу. Келесі құрылғылардан енгізу құрылғысын көрсетіңдер а)  телефакс    б) сәулелік қалам    в) плоттер  г) қатқыл магниттік дискіде тасымалдаушы д) пернетақта    е) сканер Процессор ақпаратты қандай түрде өңдейді а) ондық санау жүйесінде     б) мәтіндік түрде     в) екілік кодта Компьютер құрамына мультимедиа құрал-жабдықтарымен бірге міндетті түрде мыналар енеді: а) модем        б) CD-ROM үшін дискжетек және дыбыстық плата с) диджитайзер мен плоттер Адаптер: а) компьютерге сыртқы құрылғыларды қосуға арналған программалық құрал-жабдық в) арнайы құрылғы, ол арқылы сыртқы құрылғы ақпараттық кеңарнаға қосылады.
Мультимедиа (Multimedia) - компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және қозғалыстағы бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Ол ақпаратты кешенді түрде бейнелеуді - мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне-, аудио- және мультипликациялық түрде шығаруды - жүзеге асырады.
с) сегіз, он алты немесе отыз екі сымнан тұратын жиынтық. Компьютер жұмысының өнімділігі (операцияларды орындау шапшандығы) неге байланысты а) жадтаушы құрылғылардың сыйымдылығы мен тезәрекеттігіне; в) қоректендіру кернеуіне; с) сыртық жад сыйымдылығына д) пернелерді басу шапшаңдығына ; е) проецссордың тактілік жиілігіне; Компьютерді желіден ағытқанда қай жеріндегі бүкіл ақпарат өшіріледі а) магнитоптикалық дискіде; б) магниттік тоспаларда; с) CD-ROM –да; д) жедел жадта Микропроцессордың міндеті: а) сыртқы құрылғыларды ақпараттық кеңарнаға қосу; б)  ЭЕМ-нің барлық блоктары жұмысын басқару; с) жоғары деңгейдегі программалық тілдерінде жазылған программаны машиналық кодқа аудару;
Перне (Клавиша; key) - 1) пернетақтадағы бір перне; оны басқанда таңбаға сәйкес код қалыптасады да, ол экранға шығады немесе белгілі бір әрекет іске асады; 2) криптографиялық кілт - ақпаратты шифрлау және кері шифрлау үшін пайдаланылатын құпия код (символдар жинағы); 3) кілт - мәліметтер файлындағы жазбаны немесе жазбалар тобын ұқсастырғыш.
Сыйымдылық (Емкость; capacity) - 1) компьютер жадына, сақтау құрылғыларына жазуға болатын мәліметтердің ең көп мөлшері (өлшем бірліктері: бит, байт, сөз немесе таңба). Биттермен, байттармен (Кб, Мб, Гб), символдармен немесе сөздермен өлшенеді; 2) байланыс арнасында - мәліметтер жеткізу (өткізу) мүмкіндігі (бір секундта өткізілетін мәліметтер көлемі); 3) машиналық сөздің немесе регистрдің ұзыңдығы.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
Машиналық код (Машинный код; computer (machine) code) - 1) жоғары деңгейлі программалау тілін аудару арқылы алынған машиналық тілдегі программа; компилятордың немесе ассемблердің көмегімен алынган, микропроцессор қабылдайтын және орындайтын
д) ақпаратпен арифметикалық және логикалық операциялар орындау.


жүктеу 30.83 Kb.