Главная страница
Контакты

    Басты бет


Компьютердің ҚҰрылғылары тарихи деректерден

жүктеу 252.21 Kb.жүктеу 252.21 Kb.
бет1/2
Дата09.03.2017
өлшемі252.21 Kb.

Компьютердің ҚҰрылғылары тарихи деректерден


  1   2

КОМПЬЮТЕРДІҢ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
2.1. Тарихи деректерден

Адамзат баласы дамудың барлық тарихи кезеңдерінде

есептеу жұмыстарын жүргізіп отыруға әрқашанда мүқтаж

болды. Алғашқы кезеңдерде оған, аяқ-кол саусақтары секілді

қарапайым қүралдар жеткілікті болды.

Кезең - тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқая ояң бөліктер. Олардың едәуір белігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Кезең - тектоникалық немесе эрозиялық-денудациялық генезисті тау жотасы төбелерінің аралығындағы қырқалар; бар өрісіндегі жоғары қысымды екі атырап пен төмен кысымды екі атыраптың арасындағы кеңістік.
Рылым мен техника

дамуына байланысты есептеу жүмыстарының қажеттілігі

артып, оны жеңілдету үшін арнайы құралдар - абак, есепшот,

арифмометр, арнаулы математикалык кестелер шығарыла

бастады. Бірақ үстіміздегі ғасырдың 40 жылдарында, ядролық

физиканьщ даму ерекшеліктеріне байланысты, қолмеи есептеу

істері көптеген материалдық ресурстарды жәнг адамның тікелей

араласуын талап ете бастады. Мысалы, "Манхеттен жобасын"

(АҚШ-тағы атом бомбасын жасау) іске асыру кезінде есептеу

жүмыстарына 600 адам қатысты, олардың бірсыпырасы тікелей

есептеумен айналысып, қалғандары сол жұмыстың дұрыстығын

тексеріп отырды.

Ресурстар (французша ressourse - құрал-жабдық, мүмкіндік), босалқы қорлар - табыс, ақшалай және басқа қаражат, құндылықтар мен олардың көздері.
Атом бомбасы (Атомная бомба) - авиациялық ядролық бомбаның алғашқы атауы. Оның әрекеті жарылғыш тізбекті ядролық бөлінуі реакциясына негізделген. Термоядролық синтез реакциясына негізделген сутек бомбаның пайда болуымен жалпы "ядролық бомба" деген термин орнықты.


XX ғасырдың ортасында информацияны өңдеуді

автоматтандыру ісінің қажеттілігі (көбінесе әскери талаптарға

сай) электрондық техника мен технологияның қарқынды

дамуына себепші болды.


Электроника табыстары нәтижесінде жасалынған

техникалық аспаптар электрондық есептеуіш машиналар

(ЭЕМ) деп атала бастады.
1946 жылы алғаш пайда болған ЭЕМ-дер электрондық

шамдар негізінде жүмыс істейтін, үлкен залдарда орналасқан,

көлемді электрондық жабдықтар болатын.

Аспап - адамның күнделікті тіршілігінде қолданылатын құрал немесе машинаның белгілі бір жұмыс атқаратын тетігі. Аспаптың кесетін (кескіш, бұрама тескіш, кергі, фреза т.б.), жағатын (штамп, дөңгелетпе т.б.)
Жабдық - бір нәрсеге керек механизмдер, тетіктер, әр түрлі құралғылар жинағы.
Бірак 1948 жылдың

өзінде-ақ электрондық шамдар шағын электрондық аспаптармен

- транзисторлармен алмастырылып, компьютерлердің бұрынғы

жүмыс өнімділігі сақталынғанмен, көлемі жүз есеге дейін

төмендеді.
70 жылдар соңында интегралдық схемалардан немесе

чиптерден жасалған мини-ЭЕМ-дер шыға бастады

(транзисторлар мен олардың арасындағы қажетті байланыстар

бір пластинада орналасқан). Осындай микропроцессорлардың

(біріктірілген интегралдық схемадан - БИС элементтерінен

тұратын) шығуы дербес компьютерлер заманының

басталғанының алғашқы белгісі болды.

Дербес компьютер Дербес компьютер (қысқаша ДК) - компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар: стационарлық және тасымалы компьютерлер.

Алғашқы есептеу жұмыстарын автоматтандыруға арналған

ЭЕМ-дер күннзн күнге артып келе жатқан информация ағынымен

жұмыс істеуде өте ыңғайлы құрал болып шықты.

Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.

Бастапқы кезеңдерде ЭЕМ-дерде тек арнайы үйретілген

адамдар ғана жұмыс істеді, бірақ онша дайындығы жоқ

адамдардың компьютерді пайдалану мұқтаждығы маман

еместерге арналған машина жасау қажеттілігін тудырды.

70 жылдар басында "тұрмыстық" (үйдегі) компьютерлер

деп аталған микрокомпьютерлер шықты. Олардың

мүмкіндіктері шектеулі болатын, тек ойнау үшін және шағын

мәтіндер теру үшін ғана пайдаланылды. 70 жылдар ортасында

тұрмыстық компьютерлердің етек алғаны сондай, оларды сусын

шығаратын фирмалар да (Coca Cola) жасай бастады.

Фирма (итал. firma - қойылған қол) - пайда алу мақсатымен ресурстарды тауарлар өндіру немесе қызметтер көрсету үшін пайдаланатын, бір немесе бірнеше кәсіпкер иеленетін және басқаратын ұйым; заңи тұлға құқықтарын пайдаланатын шаруашылық, өнеркәсіптік, сауда кәсіпорны; бір текті немесе сабақтас кәсіпорындар бірлестігі; ұжымдық немесе жеке кәсіпкерлердің ең кең таралған ортақ атауы.

Дегенмен, микрокомпьютерлер дамуындағы ең ел^лі оқиға

болып 1981 жылы IBM фирмасы жасаған, кейіннен "дербес

компьютер" деп аталған шағын компьютердің шығуы болды.

Микрокомпьютер (microcomputer) - микропроцессор базасында жасалған мөлшері шағын компьютер (микропроцессорлық компьютер). Микрокомпьютерлер құрамдас, дербес, шағын (столға қоятын), ықшам (портативтік), кәсіптік және түрмыстық деп бөлінеді.

Сол уақыттан бастап осы атау шағын компьютерлер

тобының жалпы аты есебінде түрақталынып қалды.
2.2. Компьютерлік жүйелер

IBM фирмасының анықтамасы бойынша компьютерлік(есептеу) жүйелер төрт негізгі құрамнан түрады:

1) шығарылатын есепті, орындалатын жұмысты мәселе

ретінде қойып, сонЬІй нәтижесін алатын адам;

2) аппараттық жасақтама (Hardware);

3) мәліметтер файлы;

Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.

4) компьютерді программалық жасақтамасы (Software).

Компьютерлік жүйелер үғымын немесе мәліметтерді өңдеу

жүйелерін осы төрт комбинацияны - машиналарды,

мәліметтерді, программаларды және адамды - біріктіре

қарастыру кезінде қолданады.


2.2.1. Компьютерлік жүйелерді пайдалану

Жұмыс өнімділігі. Басқа құралдар мен машиналарды

қолданғандағы сияқты, компьютерді пайдаланудың ең алғашқы

себебі - жұмыс өнімділігін арттыру болып саналады.

Егер компьютерді есеп-қисап жасау, мәліметтерді өндеу

немесе құжаттарды қағазға басып алу істеріне пайдапансаңыз,

сіз бір сағатта көптеген істерді тындырасыз. Мысалы,

машинкада мәтін басатын шебер адам бір минутта 60-тан 80

сөзге дейін жмесе 6-8 жолға дейін мәтін басатын болса, орташа

мүмкіндікті компьютер минутына 1200 жол баса алады. Демек,

бір компьютер 150-200 адамды алмастыра алады деген сөз.


Мәліметтерді өңдеу жылдамдығы. Компьютерді

пайдаланудағы екінші себеп - мәліметтерді үлкен жылдамдықпен

өңдеу болып саналады. Дайындығы мол маман адам минутына

250 сөз оқып шыға алатын болса, компьютер 1000 000 сөз оқи

алады екен. Мысалы, Чикаго каласының телефон аньщтамалығы

788 000 адамдар атауынан, ал адрестер мен телефон нөмірлерін

коссақ, 32 000 000 жол информациядан тұрады екеа Минутына

250 сөз оқитын адам осы анықтамалықты оқып шығу үшін 250

сағат уақыт жібереді. Ал, орта мүмкіндікті компьютер оны 30

секундқа жетпейтін уақытта оқып шыға алады. Сол себепті

телефон станцияларында, анықтамалық іздеу қызметтерінде

ЭЕМ кеңінен қолданылады.


Дәлдік пен ұкьштылық. Компьютерлік жүйелерді

пайдаланудағы үшінші себеп - олардың дәлдігі мен

үқыптылығында жатыр. Егер біз компьютерге нақты мәліметтер

беріп, оларды өңдеудің дүрыс жолдарын көрсетсек, ол

әрқашанда қатесіз дүрыс нәтижелер береді. Кейде компьютер

қате нәтиже берді деп айтылады. Мүндайда компьютердің

қателеспейтінін, қатенің себебі мәліметтердің оған дұрыс

берілмегендігінен, немесе осы мақсатқа арналған мәлімет-

терді өңдеу алгоритмінің қате болғанынан екенін ашып айту

кажет.
2.2.2. Аппараттық жабдықтар

Біз үлкен ЭЕМ-ді нзмесе дербес компьютерді алсақ та, олар

бір-біріне үқсас принципте жұмыс істейтін мынадай құрамнан

тұрады:

1. орталық процессор;2. енгізу құрылғысы;

3. есте сақтау құрылғысы;

Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Есте сақтау - жадында түту. Ес үрдістерінің бірі, жаңадан түсіп жатқан ақпаратты жадыға енгізуді белгілейді. Есте сақтау динамикасын психодиагностикалау әдістемесі - адамның есте сақтауының динамикалық сипаттарын анықтауға көмектесетін психодиагностикалық әдістемелер, көбіне бұл әдістемелер адам қаншалықты тез есте сақтайтынын және ақпаратты өндеуін анықтайды.

4. шығару құрылғысы.
Орталық процессор барлық, есептеу және информация

өңдірістерін орындайды. Бір интегралдық схемадан тұратын

процессор микропроцессор деп аталады.

Микропроцессор - жүйелік тақтаның ең маңызды құраласы, ол деректерді тікелей өңдейді, атап айтқанда, бөлектелген деректермен арифметикалық және логикалық амалдарды орындайды. Микропроцессор - бір немесе бірнеше үлкен интегралды кестеде орындалған, берілісті өңдейтін бағдарламалық құрылғы; көліктердің автоматты басқару агрегатында қолданылады.
Күрделі машиналарда

процессор бір-бірімен өзара байланысты бірнеше интегралдық

схемалар жиынынан тұрады.
Енгізу қүрылғысы информацияны компьютерге енгізу

қызметін атқарады.


Есте сақтау құрылғысы программаларды, мәліметтерді

және жұмыс нәтижелерін компыбтер жадына сақтауға арналғааШығару құрылгысы компьютердің жүмыс нәтижесін

адамдарға жеткізу үшін қолданылады.


2.3. Дербес ЭЕМ

2.3.1. Дербес ЭЕМ-нің элементтік базасы

Дербес __________ЭЕМ-нің (ДЭЕМ) элементтік базасы болатын

электрондық компоншттері информация өңдеудің белгілі бір

қызметін немесе оны сақтау ісін аткарады. Мұндай

компоненттер интегралдык схемалар деп аталады.

Интегралдық схема металдан не пластмассадан жасалған

қорапқа салынған жартылай өткізгішті кристалдардан түрады.

Жіңішке жіп секілді арнайы сымдар осы кристалды қораптың

шеткі тақшаларымен жалғастырады.

Пластмассалар, пластикалық материалдар - құрамында бұйымдарды дайындау кезінде созылғыштық немесе жоғары иілгіштік, пайдалану барысында шыны тәріздес немесе кристалдық қалпын сақтайтын полимер бар материалдар.
Кристалл ( гр. Krystallos- мұз; мөлдіртас) - атомдары, иондары не молекулалары кеңістіктік жақтар мен кристалдык торлардың геометриялық заңдылықтарына сәйкес реттеле орналасқан қатты дене. Әдетте минерал кристалдары көпжақты пішіндер түзеді, Бұл пішіндердің біршама тегіс жазықтықтары "Кристалл жақтары" деп аталса, сол жақтардың бір-бірімен шендесу сызықгары "Кристалл қырлары" деген атауға ие.

Жартылай өткізгішті кристалл көбівесе өте таза кремнийден

жасалады, оны жасауда вакуумдық бүрку, тырналау,

қоспаларды иондық түрде енгізу, дәлме-дәл фотолитография

тәрізді және де басқа жоғары сапалы технологиялар

қолданылады.

Вакуум (лат. vacuum - қуыс, бостық) - кеңістіктің еш заттегісіз күйі (физикалық вакуум), кейде газдық қысымы атмосфералық қысымнан әлдеқайда аздығын (техникалық вакуум) айтады. Вакуум - атмосфералық қысымның төменгі жайындағы газ қалыбы.
Фотолитография немесе оптикалық литография (әдетте, толқын ұзындығы 1 = 0,36 - 0,45 мкм болатын сәулелену пайдаланылады) - микроэлектроникадағы литографияның ең көп тараған түрі. Фотолитографияның көмегімен элементтерінің өлшемі 1,0-2,0 мкм және одан үлкен суреттерді алуға болады.


Осындай күрделі технология нәтижесінде кристалда электр

схемасына біріктірілгш "электрондық молекулалар" жасалады.

Олар бір кристалл көлемінде (5x5 мм) жүз мыңнан аса бір-

бірімен байланысқан "электрондық молекулаларды"

қүрастырып, өте күрделі информацияны түрлендіру

жүмыстарын орындай алады. Мүмкін болашақта осындай

схемалар элементтері рөлін тікелей ұғымдағы заттардьщ

молекулалары атқаратын шығар.


Интегралдық схемаларды жасау, тексеру, олардың

сапаларын бақылау - барлығы да автоматтандырылған, оның

үстіне оларды сериялық түрде шығару да меңгерілген.

Интегралдық схемаларды шығаруды баспаханалардағы кітапты

көбейтіп шығарумен салыстыруға болады. Олар өздерінің

атқаратын функцияларына қарай ЭЕМ-нің әртүрлі тетіктерінің -

шифраторлардың, сумматорлардың, күшейткіштердің

түрлеріне байланысты бөлек-бөлек топтарға жіктеліп, ]

серияларға бөлініп шығарылады.
Бұл схемалардың интегралдық (біріктірілген) деп аталу

себебі олардың бір кристалы күрделі логикалық функциялардың

белгілі біреуін орындай алады, сосын олардан транзисторлар

м е н д и о д т а р д а н к ү р а с т ы р ы л а т ы н с и я қ т ы м а ш и н а

қондырғылары оңай жасалады.

Тетік (ор. деталь) - құрастыру операцияларын қолданбай жасалған бұйымның бөлшегі.
Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.

ДЭЕМ бірыңғай аппараттық жүйеге біріктірілген техникалық

электрондық қүрылғылар жиынынан түрады. ДЭЕМ қүрамына

кіретін барлық қүрылғыларды олардың функционалдық

белгілеріне қарай екіге бөлу қалыптасқан, олар: жүйелік блок

және сыртқы қүрылғылар.

Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.


Жүйелік блок мыналардан түрады:

- микропроцессор;

- оперативті есте сақтаушы қүрылғы немесе жедел жады;

- тұрақты есте сақтаушы қүрылғы;

- қоректену блогы мен мәлімет енгізу-шығару порттары.

Ал, сыртқы қүрылғылар былайша бөлінеді:

- информация енгізу қүрылғылары;

- информация шығару құрылғылары;

- информация жинақтауыштар.

ДЭЕМ-нің құрамында ең аз дегшде жүйелік блок, бір-бірден

еягізу, шығару қүрылғылары және ең аз дегенде бір информация

жинақтауыш құрылғы кіреді. ДЭЕМ-де шешілетін мәселеге

байланысты пайдаланушы адам оның минималды

конфигурациясына қосымша шеткері құрылғыларды қосу

арқылы кеңейтуіне болады.

Пайдаланушы (Пользователь; user, subscriber) - 1) асқа жүйенің ресурстарын пайдаланатын программа немесе жүйе; 2) терминал(пернетақта мен экран) арқылы электрондық машинамен бірлесіп әрекет жасайтын адам.

Информация мен басқару командаларын енгізетін негізгі

құрылғыларға пернетақта (клавиатура), "тышқан" тәрізді

тетік және сканер (із кескіш) жатады. Осындай функцияларды

бұлардан өзге жарық қаламұштары, жарық сезгіш планшеттер,

джойстиктер (ұршық тәріздес тетік) және басқа да мәселелерді

шешуге қолданылатын қүралдар орындайды.

Планшет (фр. planchette тақтайша) - топографиялық суретке , түсіруге арналған аспаптар жиынтығына кіретін тегіс төрт бұрышты ағаш тақта және тақтаны үш аяқты мосыға бекітуге арналған құрылғы; Далалық топографиялық суретке түсіру кезіндегі карта бетінің түпнұсқасы; Графикалық сызбалар мен олар бойынша есептеулер жүргізуге арналған тендес көрсеткішпен қосылатын сызық торлары бар географиялық карта (сызба қағазының парағы) бекітілген тақта. Бұлар артиллериялық атыс, гидрографикалық жұмыстар жүргізуде және басқа жағдайларда қолданылады; Әуедегі және теңіздегі жағдайларды суреттеуге, маневр жасау міндеттерін орындауға, нысананы көрсетіп беруге және т.б. арналған әскери-теңіз флоты (ӘТФ) және әуе шабуылына қарсы қорғаныс (ӘШҚҚ) авиацияларындағы басшылық пункттерінің жауынгерлік-ақпараттық постарындағы арнайы құрылғы. Координаттың тік бұрышты немесе полярлы жүйесінде орындалған ашық (мөлдір) негізді координаталық тор оның құрама бөлігі болып табылады. Бұл құрылғылар механикаландырылған немесе автоматтандырылған болуы мүмкін.
Мысалы,

осылардың кейбіреуін жобалау жұмыстарын автоматтандыруда

қолдануға болады.


2.3.2. IBM дербес компьютерінің негізгі блоктары

Әдетте IBM дербес компьютерлері 2.1 суретте

көрсетілгендей мынадай бөліктерден (блоктардан) тұрады:

-жүйелік блок (тік немесе жатық қорапқа орналасқан) - 1-

блок;

-мәтіндік және графикалық информацияны кескіндеугеарналған монитор немесе дисплей - 2-блок;

-әртүрлі символдарды компьютерге енгізуге арналған перне

тақта немесе пернелік - 3-блок;

Графика - (гр. graphein, тырнау, жазу, салу дегеннен) Жазуда қолданылатын таңбалардың (әріп және тыныс белгілерінін) жиынтығы. Жазу танбалары жүйесі мен тілдін фонетикалық жүйесінің ара қатынасын, байланысын білдіреді.
Символ (грекше symbolon - танымдық белгі, таңба, рәміз, пернелеу) лингвистика, логика, математика ғылымдарында таңба ұғымын береді; өнерде, философияда нәрсенің, құбылыстың қасиетін, сыр-сипатын бейнелеп, астарлап білдіретін әмбебап эстетикалық категория.

Компьютердегі ең негізгі құрьшғы - жүйелік блок, оның ішіне

ДЭЕМ-нің басты құрылғылары орналасқан. Жүйелік блогы

қүрамында микропррцессор, жедел жад, түрақты есте

сақтаушы қүрылғы, қоректену блогы мен енгізу-шығару

порттары және мәлімет жинақтауыштар бар.

Бүлардан басқа компьютердің жүйелік блогына мынадай

қүрылғыларды қосуға болады:

- мәтіндік және графикалық информацияларды басып

шығаруға арналған принтер;

- графикалық курсормен басқарылатын құрылғы

"тышқан" графикалық қолтетігі.

-джойстик - компьютерлік ойындарда қолданылатын

қолмен басқарылатын тетік;

Ойын (Игра; game) - 1) ойын теориясында - тайталасушы екі жақтың мінез-құлық моделі. Антагонистік және антагонистік емес ойындарды, сонымен қатар табиғатқа қарсы екінші жақтағы ойындарды айрықшалайды; 2) есептеу техникасында - белгілі бір ойын алгоритмі бойынша үйрету, жаттықтыру, жағдайды ұқсаттыру (компьютерлік іскерлік ойындар) мақсатында, сонымен қатар көңіл көтеру мақсатында (компьютерлік ойындар) адамның компьютермен әрекеттестігі.-графиксызғыш немесе плоттер сызбаларды

(графиктерді) қағазға шығаруға арналған құрылғы; ,- сканер (ізкескіш)-графикалық немесе мәтінді

информацияларды оқуға арналған оптикалық құрылғы;- CD-ROM - компакт-дискілерді оқуға арналған құрылғы,

ол қозғалатын бейшлерді, мәтіндерді жәнз дыбыстарды

шығару үшін кеңінен пайдаланылады;

- модем- телефон желісі арқылы басқакомпьютерлермен

информация алмасуға арналған құрылғы;- стример - мәліметтерді магниттік таспада сақтауға

арналған құрылғы;- желілік адаптер компьютерді жергілікті желіде (торапта)

қолдануға мүмкіндік береді.

Сонымен ДЭЕМ-нің негізгі кұрылғыларына процессор, жад

(жедел және сыртқы), сыртқы құрылғыларды қосу және

мәліметтерді жеткізу құрылғылары жатады. Енді компьютерге

кіретін немесе оған қосылатын әртүрлі кұрылғылардың

сипаттамаларын қарастырайық.
Микропроцессор

Микропроцессор бір кристалда дайындалған (үлкен)

интегралдық схемалар - БИС, олар әртүрлі типтегі ЭЕМ

жасауға керекті элемент болып табылады. Оны әртүрлі

логикалық функцияны орындайтын етіп программалауға

болады, сондықтан программаны өзгерту арқылы

микропроцессорды арифметикалық құрылғы немесе енгізу-

шығару жүмыстарын басқарушы рөлінде қолдануға болады.

Арифметика Арифметика (грек. arіthmētіkē, arіthmos – сан) - сандар (бүтін және бөлшек) және оларға қолданылатын амалдар туралы ғылым (грекше arіthmetіke, arіthmos – сан).

Микропроцессорге жедел және тұрақты жад, енгізу-шығару

қүрылғыларын қосуға болады.
ІІМ тәрізді компьютерлерде INTEL фирмасының және басқа

да фирмалардың бір-біріге үйівсімді микропроцессорлары

пайдаланылады.
Микропроцессорлардың бір-бірінен өзгешелігі олардың

типтерінде (модельдерінде), яғни оның қарапайым амалдарды

орындайтын жүмыс жылдамдығының көрсеткіші - мегагерц -

МГц бірлігімен берілген тактылық (қадамдық) жиілігінде жатыр.

Бұған дейін кең тараған модельдерге Intel-8088 (5МГц), 80286

(20МГц), 80386SX (-25 МГц), 80386DX (40МГц), 80486

(ЮОМГц-ке дейін), Pentuim (75МГц-тен жоғары), Pentuim-Pro

(-300 МГц-тен жоғары), Pentuimll, Pentuimlll (800 МГц-ке

дейін) және 072 аPentuimlV (1000 МГц-тен жоғары) жатады, бүл

тізім олардың жұмыс өнімділігі мен соған сәйкес бағасының

өсуі бойынша реттеліп келтірілген. Кейде конструкциялық

ерекшеліктеріне қарай бір модельге кіретін процессорлардың

жиіліктері әртүрлі бола береді - жиілігі артқан сайын оның

жүмыс жылдамдьшы да өсе түседі.


Intel 8088, 80286, 80386 тәрізді бұрын шыққан

микропроцессорлардың аралас сандар мен амалдарды жылдам

орындайтын арнаулы командалары жоқ, сондықтан олар жүмыс

өнімділіктерін арттыратын қосымша математикалық

сопроцессорлармен (Turbo режимі) жабдықталады.

Математика Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.

Компьютерлер алып жүруге ыңғайлы вариантта да

жасалады (Laptop немесе Note book). Мұндай ЭЕМ-дерде

жүйелік блок, монитор және пернелік бір қорапта жасалған:

жүйелік блок першлік астында, ал монитор пернеліктің қақпағы

түрінде жасалған.

  1   2

 • "тұрмыстық"
 • 2.2. Компьютерлік жүйелер
 • 2.2.1. Компьютерлік жүйелерді пайдалану Жұмыс өнімділігі.
 • Мәліметтерді өңдеу жылдамдығы.
 • Орталық процессор
 • Енгізу қүрылғысы
 • Шығару құрылгысы
 • 2.3.2. IBM дербес компьютерінің негізгі блоктары
 • -графиксызғыш немесе плоттер
 • - CD-ROM
 • - стример
 • Микропроцессор Микропроцессор

 • жүктеу 252.21 Kb.