Главная страница
Контакты

    Басты бет


Келісілді директор

жүктеу 0.54 Mb.жүктеу 0.54 Mb.
бет1/3
Дата22.02.2020
өлшемі0.54 Mb.

Келісілді директор


  1   2   3
БЕКІТІЛДІ Бірінші проректор ______________ А.З. Исагулов «____» ____________ 2017ж. КЕЛІСІЛДІ Директор «Разрез Молодежный» ЖШС _________________ Ф.Э. Азизов «_____»________________2017ж. ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР ТІЗІМІ 6М050600 «Экономика» мамандығы (оқыту 1 жыл) «Ұлттық экономика» білім бағдарламасы № рк Кредиттер саны ECTS Кредиттер саны Пән атауы 1 2 3 4 1 53 (БП) 2 модулі KIKK 5202 Қаржылық инвестициялаудың қазіргі құралдары 2-1-0-1 Пререквизиттер: EMR 2205 «Экономиканы мемлекеттік реттеу» 2-1-0-4 Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу Берілген пәнді оқыту мақсаты: «Қаржылық инвестициялаудың қазіргі құралдары» пәнін негізгі қаржылық инвестициялау теориясы бойынша магистранттар білімін алу мақсатында, негізгі қаржылық инвестиция түрімен және қаржылық инвестицияның заманауи құралы сияқты бағалы қағаздар, негізгі функциялау инвестициялық компания және жеке ПИФ-те бағалы қағаз нарығындағы қор және «Хедж-қорымен» танысу.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Нарық - тауар өндірісі мен айналымы заңдары бойынша ұйымдастырылатын айырбасты сипаттайтын тауар қатынастарының жиынтығын білдіреді. Басқаша айтқанда, нарық - нақты тауар сатушылар мен оны сатып алушылардың басын қосатын кез келген институт немесе механизм.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Құнды қағаздар, бағалы қағаздар - мүліктік құқықты куәландыратын, дивиденд және пайыз түрінде белгілі бір ақша сомасын алуға құқық беретін құжат. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (15.1. 2001) сәйкес құнды қағаздардарға “облигация, коносамент, акция және заң актілерінде немесе соларда белгіленген тәртіппен құнды қағаз қатарына жатқызылған басқа да құжаттар” жатады (130-бап).
Негізгі бөлімдердің мазмұны: инвестицияның экономикалық категориясы инвестиция ретінде Капиталды (тнвестициялық) бағалы қағаздар: акция, облигация.
Экономика (гр. Οικονομία - үй шаруашылығын жүргізу өнері) - материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар.
Вексель, депозитті сертификаттар,чектер және БҚ басқасы. Инвестициялық пай. Мемлекеттік БҚ. Өндірістік бағалы қағаздар. Жылжымайтын мүлік нарығындағы бағалы қағаздар. Оқыту нәтижелері: қаржылық инвестициялық құрал ретінде бағалы қағаздар түрін таңдау дәлелін білу, әр түрлі бағалы қағаздар түрі бойынша салыстырмалы шығынын санау, дәлелденген инвестициялық компания немесе бағалы қағаздағы ұжымдық инвестиция ұйымы сияқты қорды таңдау. 2 модулі EBAT 5202 «Экономкиалық болжамдау әдістері және теориясы» 2-1-0-1 Пререквизиттер: SZH 2205 «Cтратегиялық жоспарлау» 2-1-0-1 Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу Берілген пәнді оқыту мақсаты: жалпытеориялық негізін алдын ала болжауды баяндау, әр түрлі деңгейдегі ұлттық экономиканы басқару экономикалық үрдісін дамыту болжау методологиялық әдістемелік сұрақтар;
Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
нақты практикалық икемділікті өткізуге қалыптастыру т.б. Негізгі бөлімдердің мазмұны: Жалпы теориялық негізді алдын ала болжау.Ұлттық экономиканы басқару қазіргі тұжырымдамасмында алдын ала болжау. Экономикалық обьектіні дамыту келешектерін алдын ала болжау жалпы әдістемелік негізі. Әлеуметтік-экономикалық жүйесінің серпінді болжау әдістемесі. Болжамдау әдісі: мәні; ерекшеліктері; даму обьектісін болжамдау өндеу алгоритміне орны.
Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus - Әл-Хорезмидің атынан шыққан) - бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.)
Болжамдау әдісін жіктеу. Болжамдау аналитикалық кезеңінің әдістері. Болжамдық сараптамалық баға әдістері. Экономика обьектісін дамыту балансты дәлелдеуді болжау. Оқыту нәтижелері: ұлттық экономиканы басқару әр тұрлі деңгейінде үрдістері және экономикалық оқиғаның өзара байланысында талдай алу; әлеуметтік-экономикалық тиімділіктің белгілерді есептеумен айқындалған мәселелерді шешу тәсілдерін ұсыну, әлеуметтік-экономикалық зардап мүмкіндіктері және тәуекелді бағалау; экономикалық субьект міңезінің экономкиалық моделін болжамдау және стандартты теория негізіне, экономикалық үрдіс және оқиғаларды дамыту; қойылған тапсырмаға сәйкес экономикалық мәліметті қамтамасыз ету үшін аспапты қаражаттарды таңдауды жүзеге асыру. 2 53 (КП) 2 модулі UEB 5303 Ұлттық экономикалық бәсекегеқабілеттілігі 2-1-0-1 Пререквизиттер: EMR 2205 «Экономиканы мемлекеттік реттеу» 2-1-0-4 Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу Берілген пәнді оқыту мақсаты:меншікті әр түрлі формадағы ұлттық экономиканың бәсеке қабілеттілігі негізгі аңықтау әдісі, белгі және аңықтау, негізінен ұлттық экономика және нарық субьектісін басқару механизмі құрамдас бөлігі ретінде. Негізгі бөлімдердің мазмұны: Теориялық ой эволюциясы және бәсеке қабілеттілік. Бәсекеқабілеттілік алдында болған тұжырымдар, теориялық әзірлеу. Бәсекеқабілеттіліктің америкалық мектеп теориясы.
Механизм (гр. mehane - құрал, мәшине) - бір немесе бірнеше қатты денелерді басқа қатты денелер арқылы қажетті қозғалысқа келтіретін денелер жүйесі. Механизм құрылымдық белгілері бойынша топсалы (иінтіректі), бағдартқышты, тісті, сыналы, бұрамалы, ыңғайландырғыш, арнайы, шыбық қысқыш, иілгіш буынды, гидравликалық, пневматикалық және электрлі құрылғылары бар және т.б.
Америка (ис. América, порт. América, фр. Amérique, кеч. Amirika, айм. Amërika, нидер. Amerika) - Америка-батыс жарты шардағы екі құрлықтан тұратын дүние бөлігі. Атлант және Тынық мұхиттары аралығында. Оның құрамына Солтүстік Америка мен Оңтүстік Америка құрлықтары, дүние жүзіндегі ең үлкен арал-Гренландия және тағыда басқа жағалауға жақын аралдар кіреді.
Бәсекеқабілеттіліктің жалпылама теориясы. Бәсекеқабілеттілік экономикасының аңықтаудың негізгі әдістемесі. Қарағанды облысы және Қазақстан экономикасының бәсекеқабілеттілігі. Әлемдік және ұлттық экономикадағы Қарағанды облыс қалаларының бәсекеқабілеттілігі. Оқыту нәтижелері: экономиканың әр түрлі деңгейіндегі бәсекеқабілеттілікті бағалау және талдауды өткізу, фирманың бәсекеқабілеттілігін параметрлерін басқару жүйесінің негізгі функциялары, негізінен экономика компаниясы қазіргі кезеңде нарық бәсеке мәселесіне таладу жүргізу, практикалық икемділікті алу, пән бойынша ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар, нормативтік материалдармен және құжаттармен құжаттар.
Кезең - тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқая ояң бөліктер. Олардың едәуір белігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Кезең - тектоникалық немесе эрозиялық-денудациялық генезисті тау жотасы төбелерінің аралығындағы қырқалар; бар өрісіндегі жоғары қысымды екі атырап пен төмен кысымды екі атыраптың арасындағы кеңістік.
Фирма (итал. firma - қойылған қол) - пайда алу мақсатымен ресурстарды тауарлар өндіру немесе қызметтер көрсету үшін пайдаланатын, бір немесе бірнеше кәсіпкер иеленетін және басқаратын ұйым; заңи тұлға құқықтарын пайдаланатын шаруашылық, өнеркәсіптік, сауда кәсіпорны; бір текті немесе сабақтас кәсіпорындар бірлестігі; ұжымдық немесе жеке кәсіпкерлердің ең кең таралған ортақ атауы.
2 модулі MZHA 5303 «Мемлекеттік-жеке әріптестік» 2-1-0-1 Пререквизиттер: EMR 3303 «Экономиканы мемлекеттік реттеу» 2-1-0-4 Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу Берілген пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттік-жеке әріптестік (МЖӘ) практикасында және формасы туралы магистранттардың негізгі білімін қалыптастыру, қойылған тапсырманы шешу үшін муниципалдық басқару және мемлекеттәк мүшемен қолдану. Негізгі бөлімдердің мазмұны: мемлекеттік-жеке кәсңпкерлік саласында тиімді басқару сұрақтары бойынша Еуропалық экономикалық комиссия Практикалық басшылықта бейнеленген МЖӘ спецификасы мемлекет өзара қатынасы және бизнес формасы ретінде.
Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.
Еуропа (гр. Ευρώπη, семит тілінің “эреб” - “батыс” сөзінен шыққан, Ежелгі Грекияда Эгей теңізінің батысындағы жерлер осылай аталған) - Еуразия құрлығының батысын алып жатқан дүние бөлігі. Азиямен бірге Еуразия құрылығын құрайтын әлем бөлшегі.
Шетелдік және отандық практикада мемлекеттік-жеке кәсіпкерлік моделдері белгісінде бөлінген. МЖӘ-жобасын іске асыру кезінде басқару тәуекел мүмкіндігі. Отандық практика негізінде МЖӘ қаржылық құралын бағалау. МЖӘ даму инстуционалдық ортасына бағалау. Инновациялық салада МЖӘні болашақты қолдану бағалау. Транспортты инфрақұрылым саласында МЖӘ болашақты қолдануды бағалау. Тұрғын-коммуналдық шаруашылық саласында МЖӘ болашақты қолдануды бағалау. Оқыту нәтижелері: жаһандық ортада нарықты және экономикалық агент міңезі экономикалық талдау әдісімен ие болу, мемлекеттік-жеке кәсіпкерлік жобасын еңгізу үшін тиімді ұсынылатын бағалау, шаруашылық субьектісі және халық үшін мемлекеттік-жеке кәсңпкерліктің шығынпайдасын бағалау, мемлекеттік-жеке кәсіпкерлікті пайдаланумен және бюджетті қаражат есебімен жобаларды жүзеге асыруға салыстырмалы шығынды талдауды жүзеге асыру 3 53 (КП) 3 модулі BB 5304 Бизнесті бағалау 2-1-0-1 Пререквизиттер: KE 3303 «Кәсіпорын экономикасы» 2-1-0-5 Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу Берілген пәнді оқыту мақсаты: әр түрлі меншік формасындағы бизнесті (кәсіпорын) негізгі әдістерін және бағалау құнын шаруашылық формасындағы және нақты есепті шешу үшін комплексті бағалау есеп жүйесін оқыту.
Жоба - жасалуға, қайта құрылуға, қалпына келтірілуге, салынуға тиісті кәсіпорындар мен ғимараттардың, қондырғылар мен жабдықтардың, аппараттардың, т.б. макеттері, есептеулері және принципті дәлелдері көрсетілген техникалық құжаттар жиынтығы.
Негізгі бөлімдердің мазмұны: Қазіргі бизнесті бағалау түсінігі: пәндер, мақсаттар,тәсілі. Әдістемелік негізгі кәсіпорын құнының бағасы. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау. Бизнесті бағалауға кіріс тәсілі. Бизнес бағасына салыстырмалы тәсілі. Бизнесті бағалауға шығынды тәсілі. Бизнесті бағалаудың опциондық әдіс. Бақылау құнының бағасы және бақыламайтын акция пакеті.Қосылыстарда және жұтуларда бизнесті бағалау.Бизнесті бағалау туралы (кәсіпорын) есеп беруін құру. Оқыту нәтижелері:.өзіндік бағалау алгоритмін өңдеуін білу; экономикалық ақпарат жүйесін өңдеу, ішкі және сыртқы саладағы шаруашылық субьектісінің әрекеті;
Бақылау - зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда Бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.
Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.
Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
материалды баға ерекшелігінде және материалды емес активтер бөлшектеу. 3 модулі ОТ 5304 «Ойын теориясы» 2-1-0-1 Пререквизиттер: КKET 3220 «Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау» 2-1-0-6 Постреквизиттер: IZHBZH 5206 Инновациялық жобаны бизнес жоспарлау 2-2-0-2 МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу Берілген пәнді оқыту мақсаты: ғылыми-ой өрісті қалыптастыру, қоюға болашақ мамандарды теориялық және қолданба дайындығы, тапсырма және үш типті мәселені шешу және зерттеу, туатын көкейкесті өндірістік және әлеуметтік-экономикалық қызмет Негізгі бөлімдердің мазмұны: Ойын теориясының пәні. Ойын үрдісінг модельдеу.Ойын теориясының базалық түсінігі және жанжалдарды жіктеу. Парето-тиімділігі және Нэшу бойынша тепе-теңдік.Ұтымдылық. Стратегиялық басқару шешімін қабылдау үшін ойын теориясын қабылдау. Тәуекел жағдайындағы шешімді қабылдау. Ұтымды инвестициялық стратегияны таңдау. Қайқы нүктемен ойындар. Ойын бағасы және аралас стратегия. Нөл емес суммалармен екі тұлғамен ойындар. Екі тұлғаның кооперативті ойыны. Арбитраж. Табиғатпен ойындар және толық емес ақпаратпен ойындар.
Ойын (Игра; game) - 1) ойын теориясында - тайталасушы екі жақтың мінез-құлық моделі. Антагонистік және антагонистік емес ойындарды, сонымен қатар табиғатқа қарсы екінші жақтағы ойындарды айрықшалайды; 2) есептеу техникасында - белгілі бір ойын алгоритмі бойынша үйрету, жаттықтыру, жағдайды ұқсаттыру (компьютерлік іскерлік ойындар) мақсатында, сонымен қатар көңіл көтеру мақсатында (компьютерлік ойындар) адамның компьютермен әрекеттестігі.
Стратегия гр. strategia - әскер кіргізу - қоғамдық, саяси күреске басшылық өнері, оны жүргізудің қоғам (кәсіпорын, партия) дамуының нақты кезеңінің нақты жағдайларынан туындайтын жалпы жоспары, белгілі бір мақсатқа қол жеткізуге бағытталған қаражат пен ресурстарды пайдалану тәсілі.
Тұлға - жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және қоғам мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым. Aдамның әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы, қоғамның даму жемісі және белсенді қызмет ету мен қарым-қатынас орнату арқылы жеке адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне енгізудің жемісі.
Бізді қоршаған орта: жан-жануарлар мен өсімдіктер, Жер мен Ай, Күн мен алыстағы жұлдыздар - осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді.
Табиғатпен ойындағы рациональды таңдау белгісі. Көп мақсаттық тапсырмалар. Оқыту нәтижелері: бастапқы дперектерді талдау және жинау тәсілі, экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер есептеу ұшін қажет, шаруашылық субьект қызметін міездейтін, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері және экономикалық есептеу нормативті-құықтық базасына әрекет ететін және типтік әдіс негізінде қабілетті, мiнездейтiн қызметтер шаруашылық жүргiзушi субъектi, 4 53 (КП) 3 модулі ShB 5305 Шығындарды басқару 2-1-0-1 Пререквизиттер: KE 3303 «Кәсіпорын экономикасы» 2-1-0-5 Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу Берілген пәнді оқыту мақсаты: КР-дағы кәсіпорын бақылау механизмінің элементінен құралатындай шығынды басқару практикасымен теориямен танысу. Негізгі бөлімдердің мазмұны: Шығынды басқару теориясының негізгі жағдайы. Экономикалық табиғат шығыны және оның шығынын жіктеу.Бюджеттеу шығыны. Шығын сметасын өңдеу тәртібі. Өнім өзіндік құңын есептеу. Шығын талдау негізіне қысқамерзімді басқару шешіміне қабылдау. CVP- талдау. Капиталды салым бойынша қабылдау шешімі кезінде нәтижесі және шығынды талдау және есебі. Шығынға жүгінудің негізгі принциптері. шығынды бақылау; есеп тиімділігі және жүйені бақылау. Трансфер баға белгілеуді басқару. Оқыту нәтижелері: основные принципы расчета издержек обращения.есеп әдісін және шығын есептеу; есептеудiң мақалаларына арналған топтауды; құрылымды және шығын сметасы, айналым шығындарын есептеу негізгі принциптері.
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.
Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
3 модулі ENU 5305 Еңбектi нормалау және ұйымы 2-1-0-1 Пререквизиттер: КЕ 3303 «Кәсіпорын экономикасы» 2-1-0-5 Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу Берілген пәнді оқыту мақсаты:ұйым облысында мәселені оқу болып табылады, тірі еңбек шығынының есептеу және оларды жетілдіру бойынша өлшемді аңықтау үшін еңбек үрдісін нормалау және, сондай ақ сапа және орындалған жұмыстардың саны үшін төлем деңгейіне аңықтау, өндірістік кәсңпорында еңбектейтін тиімді қызметті қамтамасыз ету Негізгі бөлімдердің мазмұны: Кәсіпорынға еңбек ұйымы: мазмұны, негізгі факторлар және принциптер. Еңбек тиімділігінің көрсеткіштері. Еңбек шарты және факторлар оны қалыптастыру. Еңбек қауңпсіздігі және күзету. Жұмыс уақыты.
Фактор, экологияда - 1) процестердің қозғаушы күші немесе оларға ықпалы бар жағдай, қайсыбір процестегі, құбылыстағы мәнді жағдай; 2) факторлық талдауда зерттелетін айнымалы шамалар арасындағы корреляция өрнегінің көрінісі.
Уақыт - өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу, олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын сипаттауда, және нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланатын маңызды мүшесі. Уақыт мифология, философия және ғылымның әр салада пайдалану үшін қарама-қайшылысыз сипаттау, зерттеу нысаны болып, талай-талай ұлы ғалымдарды өмірге әкелген.
Демалыс және еібек режимі. Жұмыс уақытының шығынды жіктеу. ФРД. Хронометраж. Моменттік бақылаулар әдісі. Еңбек үрдісінің оптимизациясы. Жұмыс орнының ұйымы. Еңбек кооперациясы және бөліну формасы.Еңбек төлемінің жүйесі және формалар. Еңбек уәждемесі. Шетел тәжірибесі. Оқыту нәтижелері: еібек үрдістерін нормалау және оның төлемдер, ұйым әдістері және принциптерін білу; жұмыс уақыты және еңбек шығынының деңгейін аңықтау икемділігіне ие болу; жұмыс орнының ұйым әдісін және оны қызмет ету; негізгі еңбек нормасын орындау облысында өңдіріске алдыңғы жағдайға талдай алу. «Әлемдік экономика» білім бағдарламасы 1 2 3 4 5 53 (БП) 2 модулі HGTBSK 5202 Халықаралық ғылыми-техникалық байланыстар және сауда қызметтері 2-1-0-1 Пререквизиттер: Mar 2206 Маркетинг 2-1-0-4 Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу Берілген пәнді оқыту мақсаты: интелектуалды меншік сауда обьектісіндегі Қазақстанды қосу жолының мүмкіндігі және технологиямен және халықаралық қызметті айырбастау дамуына жағдайдағы оның Бүкіләлемдік сауда ұйымының мүшесі негізгі үрдістері туралы студенттерге ұсынуын қалыптастыру.
Маркетинг (ағылш. marketіng - рынок‚ базар‚ өткізу‚ сауда) - кәсіпорынның (фирманың, бірлестіктің‚ т.б.) тауар өндіру-өткізу және сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі. Маркетинг нарық дамуының жай-күйі мен келешегін зерделеуге негізделеді, тұтыну мен өндіріс өніміне (тауарға‚ көрсетілетін қызметке) сұранымды қалыптастырады, табыс алу мақсатымен рынокта тауарлардың өткізілуін тездетуге бағытталады. Маркетинг - сұранымды жан-жақты зерделеп‚ болжау‚ жарнаманы пайдалану‚ өндірісті ынталандыру‚ сақтау мен тасымалдаудың осы заманғы тәсілдерін‚ тауарлардың тұтынушыға жетуіне жәрдемдесетін тех. және басқа түрлерін қолдану негізінде кәсіпорынның жаңа өнімді әзірлеу‚ өндіру мен өткізу жөніндегі ұйымдық-техникалық‚ қаржы‚ коммерциялық және басқа қызмет түрлері жатады.
Негізгі бөлімдердің мазмұны: саладағы халықаралық сауда ерекшеліктеі; іскерлік қызметтер, халықаралық туризм, транспортты қызметтер, білімдік және ақпараттық қызметтері және басқасы; әлем нарығындағы қызмет жаһандауына үрдіс; сауда қызметтерін реттеу формалары және ұлттық және мемлекетаралық деңгейі . Оқыту нәтижелері:халықаралық экономикалық қатынас (ХЭҚ) жиынтығы туралы білімді тереңдету және кеңейту, әлем шаруашылығының білімдік мәні бүтін жүйесі ретінде; Қызмет спецификасы туралы ерекше тауар ретінде және кәдімгі тауардан оның ерекшеленуі, технология мәні туралы және формасы оның ХЭҚ жүйесінде оны жіберу;
Тауар - қоғамда айырбастау, сатып алу-сату жолымен бөлінетін, құны бар еңбек өнімі, яғни материалдық-заттық пішіндегі өндірістік-экономикалық қызметтің кез келген өнімі, қажеттілікті қанағаттандыратын және базарға жұрттың назарын аудару, сатып алу, пайдалану не тұтыну мақсатымен ұсынылатын нәрселер, яғни сатып алу-сату, сатушы мен сатып алушы арасындағы нарықтық қатынастар нысаны.
2 модулі HSRKA 5202 Халықаралық сауданы реттеуді құқықтық аспектілері 2-1-0-1 Пререквизиттер: Mar 2206 Маркетинг 2-1-0-4 Постреквизиттер: МЭЗЖ орындау және магистрлік диссертацияны жазу Берілген пәнді оқыту мақсаты: халықаралық коммерциялық операцияны құқықтық реттеу және ұйым туралы білімді алу; халықаралық коммерциялық практикаға қатысты және халықаралық экономикалық ұйымды өңдеу, негізгі құжаттармен танысу. Негізгі бөлімдердің мазмұны: Халықаралық коммерциялық практиканы ұйымдық-құқықтық реттеу. Халықаралық коммерциялық терминдер. Халықаралық контракт түрлері және мазмұны. Халықаралық контрактты орындау. Халықаралық кездесу операциясының құқықтық реттеуі. Халықаралық саудада делдалдық қызметті құқықтық реттеу. Құқықтық аспектіде аукциондарда және халықаралық тауарда коммерциялық операция техникасы және ұйымдастыру.
Маклер (нем. mаkler – делдал, арада жүруші) - тауарларды, бағалы қағаздарды сатып алу-сату саласында кәсіби түрде делдалдықпен айналысатын адам; сақтандырумен байланысты мәмілеге қатысатын адам; сақтандыру агентінен айрырмашылығы - Маклер сақтандыру ұйымында жалданып жұмыс істемейді; келісім-шарттарды өзінің есебінен сатып алушы және сатушы биржа делдалы (оның клиент үшін мәміле жасасатын делдалдан өзгешелігі осында). Биржа қызметкерлерін, сондай-ақ тауар секцияларында сауда-саттық жүргізушілерді және делдалдардың мәміле жасасуға ауызша келісімін реттеушілерді биржa маклері дейді. Шетелдік практикада маклер қор биржасындағы басты тұлғалардың бірі ретінде қаралады. Клиенттің тапсырмасы және соның есебінен әрекет ететін қор, валюта және тауар биржаларында мәміле жасау кезіндегі делдал; биржалық операциялардың белгілі бір түрі не маманданушы; төлем үшін әлдебір делдалдық қызмет көрсететін пысықай.
Аукцион - көпшілік алдында кім артық төлем ұсынса, бұйым және т.б. зат соған сатылатын бәсекелес, жария сауда. Бұл латынның auctіo, яғни бәсеке сауда деген сөзінен шыққан. Аукцион тұрақты не уақытша белгіленген орында, алдын ала хабарланған уақытта аукциондық сауда кезінде бұйым көрмеге қойылады.
Халықаралық жарнама қызметінің құқықтық реттеу. Халықаралық трансферт технологиясының құқықтық аспектілері. Халықаралық туризм бойынша құқықтық реттеу операциясы Оқыту нәтижелері: сыртық экономикалық қызметтің құықытық реттеу бағытында қажеті туралы ұсынысы болу; қажетті халықаралық коммерциялық терминдерді білу, санаты және түсінігі, сыртқы экономикалық құқық каркас бейнеленген; шаруашылық құжаттың негізгі түрлерін талдай алу, халықаралық коммерциялық практикаға қатысты.. 6 53 (КП) 2 модулі AEZHUSZH 5303 Әлем елінде жүргізілетін ұлттық салық жүйелері 2-1-0-1 Пререквизиттер: Mac 2212
  1   2   3


жүктеу 0.54 Mb.