Главная страница
Контакты

    Басты бет


Жұмыстың мақсаты: Операциялық жүйемен жұмыс жасап үйрену. Norton commander бағдарламасымен жұмыс жасау. Windows операциялық жүйесімен танысу және жұмыс жасап үйрену. Б

жүктеу 399.8 Kb.жүктеу 399.8 Kb.
бет3/4
Дата09.03.2017
өлшемі399.8 Kb.

Жұмыстың мақсаты: Операциялық жүйемен жұмыс жасап үйрену. Norton commander бағдарламасымен жұмыс жасау. Windows операциялық жүйесімен танысу және жұмыс жасап үйрену. Б


1   2   3   4

Команда (Command) менюiнiң командалары


командалар

пернелер

қызметi

қазақша

орысша


Ағылшын

Каталог тармақтары (дерево каталог)

Tree

Alt F1

Экранға каталог тармақтарын шығарады

Диск белгiсiн өзгерту (изменение метки)

Volume

Label


Ctrl F4

Экранға диск белгiсiн өзгертуге арналған сұхбаттық терезе шығады, онда керек белгiнi енгiзiп,Enter пернесiн басу керек

Жады мәлiметi (информация памяти)

Memory

Info


Alt F5

Экранға жады туралы мәлiмет шығарады

Каталог мөлшерi (размер каталогов)

Directory

Sizes


Alt F6

Экранға курсор тұрған каталогта жазылған файлдар мөлшерiнiң қосындысын байт өлшемiнде көрсетедi және соңғы түзетiлген уақытын шығарады

Файл iздеу

(поиск файлов)Find file

Alt F7

Экранға ағымдық дискiден немесе каталогтан файл iздеуге арналған сұхбаттық терезе ашылады, онда файл атын * белгiсiн қолданып,шамамен енгiзуге болады

Командалар тарихы

(журнал команд)History

File F8

Экранға соңғы командалар тiзiмiн шығарады

Жол сандары

(число строк на экране)EGA

lines


Alt F9

Тақтадағы жол санын өзгертедi, монитор түрiне байланысты жиi,қайта басса сирек жолдар тағайындауға болады

Тақта ауыстыру

(Обмен панелей)Swap

Panels


Ctrl U

Тақтадар орнын ауыстырады

Тақталарды ашу/жабу

Panels on/off

Ctrl O

Тақталарды экраннан өшiредi,қайта басса шығады

Каталогтар салыстыру

Compane

Directories


Екi тақтадағы ашылған каталогтар мазмұнын салыстырады,бiрiнде жоқ файлдар екiншiсiнде басқа түспен боялады

Электрондық поштаны қабылдау және жiберу

Send/rec

Eive mail


Бұл команда Commander mail программасын орындайды,жаңа хабарларды MCI Mail арқылы OUT каталогiне жiбередi әрi IN каталогыiне көшiредi

Commander mail прграммасын орындау

Command

Er mael

Commander mail программасын орындайды, IN каталогiнде хабар оқуға және жаңа хабар құруға болады

Қолданушы менюiн құру

Menu

File edit


Қолданушы менюiн құруға арналған сұхбаттық терезе ашыладыКелтiру (Options) менюiнiң командалары


NC-дағы компьютер құрылғылары (экран,тышқан)мен командалар режимдерiнiң тағайындалған жиынтығын конфигурация деп атайды.

Файлдардың кеңейтiлуi бойынша орындаушы программамен жалғастыратын файлды кеңейту файлы деп атайды. Кеңейту файлы файл атауы бойынша орындаушы программаны шақырып, оған файлдарды кеңейтiлуi бойынша параметр ретiнде тағайындап орындауға мүмкiндiк бередi.

командалар

пернелер

қызметi

қазақша

Орысша


Ағылшын

Конфигурация

Configura

-tion

Конфигурация тағайынд

Параметрлер тағайындау


Кеңейту файлын құру


Көру файлын құру


Редактор


Қолданушы меню


Жол көрсету


Басқару тақтасы

Каталогтар мазмұнын екi режимде шығаруға болады:Толық түрi. (Full): файл атының тұсында оның мөлшерi байт өлшемiнде, соңғы рет жөнделген не жасалғанмерзiмi және уақыты көрсетiледi.Каталог атының оң жағында >SUB-DIR< деген жазу тұрады. Каталог мазмұның бiрiншi жолында басқа каталогқа өту жолы қос нүкте <<..>> арқылы көрсетiледi, >UP-DIR< белгiсi жазылады.

Қысқа түрi (Brief): тек файл аты көрсетiледi, каталогтарды файлдардан жазылуы бойынша ажыратуға болады, каталогтар – бас әрiппен, файлдар-кiшi әрiппен жазылады.

Функционалдық пернелер қызметi


F1 – көмек (экранға анықтама шығарады);

F2 – шақыру (экранға қолданушы менюiн шығарады.).;

F3 – оқу (экранға файл мазмұнын шығарады);

F4 – түзету (экранға редакторда файл мазмұнын көрсетуге шығарады);

F5 – көшiру (файл немесе каталогты көшiру);

F6 – ат өзгерту (файл немесе каталогтың атын өзгертедi немесе басқа жерге орнын ауыстырады);

F7 – каталог (жаңа каталог құруға арналады);

F8 - өшiру (файл немесе каталогты дискiден өшiредi);

F9 – меню шығару (NC меню жолын экранға шығарады);

F’10 – шығу (NC жұмысын аяқтайды);

Alt F1 – диск (сол жақ тақтада диск атаулары шығады);

Alt F2 – диск (оң жақ тақтада диск атаулары шығады);

Alt F3 – оқу (файл мазмұнын қарау);

Alt F4 – түзету (файл мазмұнына түзету еңгiзу);

Alt F5 – сығу (файлдарды архивтеу);

Alt F6 – алу (архивтелген файлдан керек файлды алу):

Alt F7 - iздеу (дискiден файлды iздеу);

Alt F8 – журнал (соңғы командалар тiзiмi):

Alt F9 – жол (тақтадағы жолсанын өзгерту);

Alt F10 – тармақ (каталог тармақтарын шығару);Тақтада файлдар мен каталогтардың шығу тәртiбi

Тақтада информацияны түрлi ретпен шығаруға болады. Мысалы аты бойынша реттелсе алфавит ретiмен шығарылады, мөлшерi бойынша-ең көп орын алатын файлдан бастап шығады.

N (Name) – аттары бойынша реттеу;

E (Extension) – кеңейтiлуi бойынша реттеу;

T (Time) – уақыты бойынша реттеу;

S (Size) – мөлшерi бойынша реттеу;

U (Unsorted) – реттелмеген каталог мазмұны;

Тақтадағы информацияны керек ретпен шығару үшiн F9 пернесiн басу керек, содан соң сол жақ тақта үшiн L (Left), немесе оң жақ тақта үшiн R әрпiн (Right) басыңыз, ең соңында N,E,M,S,U пернелерiнiң бiрiн басыңыз.

Мысалы: мөлшерi бойынша реттелген информацияны сол жақ тақтада шығару үшiн келесi пернелердi басасыз.


F9 L S
Басқа дискiге көшу


Керек дискi мазмұның кез-келген тақтада көруге болады:

Alt F1 – сол жақ тақтада дискiлер атауларының тiзiмiн шықарады;

Alt F2 – оң жақ тақтада дискiлер атауларынық тiзiмiн шықарады;

Керек дискiнiң атына курсор қойып, Enter пернесiн басқан соң таңдалған диск ағымдық болып, тақтаға мазмұны шығады.

Немесе командылар жолында (DOS шақыруы жолында “>” белгiсi бар) басқа дискiге көшу үшiн диск атауын және қос нүкте терiп, Enter пернесiн басыңыз.

Мысалы:


C:

Бiр каталогтан басқа каталогқа көшу
1   2   3   4

  • Келтiру (Options) менюiнiң командалары
  • Функционалдық пернелер қызметi
  • Тақтада файлдар мен каталогтардың шығу тәртiбi
  • F9 L S Басқа дискiге көшу
  • Бiр каталогтан басқа каталогқа көшу

  • жүктеу 399.8 Kb.