Главная страница
Контакты

    Басты бет


Қызметтерді орындау мерзімі: Лот №1 2019 ж. 2-4-ші тоқсан

жүктеу 44.2 Kb.жүктеу 44.2 Kb.
Дата15.03.2019
өлшемі44.2 Kb.

Қызметтерді орындау мерзімі: Лот №1 2019 ж. 2-4-ші тоқсан


«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2019 жылғы 19 наурыз күні сағат 11-00-де 2019 жылға «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ қажеттіктері үшін Мердігердің жабдығы мен материалдарынан радиорелелік байланыс желісі, транкингілік радиобайланыс жүйесін құру және баптау бойынша қызметтерді сатып алу жөнінде, оның ішінде мына лоттар бойынша ашық тендер өткізетінін хабарлайды: Лот №1 - «2019 жылға «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ қажеттіктері үшін Мердігердің материалдарынан транкингілік радиобайланыс жүйесін құру және баптау»;
Радиобайланыс - радиотолқын көмегімен ақпарат алмасу. Радиобайланыс жүйесінің ақпарат беруші жағында радиотаратқыштан және таратушы антенналардан тұратын радиотарату құрылғысы, ал қабылдаушы жағында қабылдау антенналары мен радиоқабылдагыштан тұратын радиоқабылдау құрылғысы орналасады.
Радио (лат. radio - оқимын, сәуле шығарамын ← radius - сәуле) - сымсыз байланыстың бір түрі, сигнал таратушы ретінде әуе толқындары пайдаланады. Радиобайланыстың қасиеті - әуе толқындар арқылы хабарларды аса шалғайға сымсыз әдісімен жеткізу.
Лот №2 – «2019 жылға «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ қажеттіктері үшін Мердігердің жабдығынан және материалдарынан радиорелелік байланыс желісі жүйесін құру және баптау». Қызметтерді орындау мерзімі: Лот № 1 – 2019 ж. 2-4-ші тоқсан; Лот № 2 – 2019 ж. 3-4-ші тоқсан. Қызметтердің орындалатын жері: Лот №1 – Павлодар облысы, Железин ауданы, Шарбақты ауданы. Лот №2 – Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлодар ауданы, Аққулы ауданы. Тендерге қатысуға Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №18 бұйрығымен бекітілген «Табиғи монополиялар субъектілерінің, шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер (бағалар, алым ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлері мен тарифтік сметалар бекіту кезінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесiнің» 7-т.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
Тауар - қоғамда айырбастау, сатып алу-сату жолымен бөлінетін, құны бар еңбек өнімі, яғни материалдық-заттық пішіндегі өндірістік-экономикалық қызметтің кез келген өнімі, қажеттілікті қанағаттандыратын және базарға жұрттың назарын аудару, сатып алу, пайдалану не тұтыну мақсатымен ұсынылатын нәрселер, яғни сатып алу-сату, сатушы мен сатып алушы арасындағы нарықтық қатынастар нысаны.
көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушілерге рұқсат етіледі.
Біліктілік, квалификация - адамның белгілі бір білім жүйесін тәжірибеде пайдалана алу қабілеті. Адамның өзі таңдаған қызметінде өз білімін көтеріп, нені, қалай және не үшін үйренетінін алдын-ала айқындап, білікті маман болуға бағытталуы.
Тендерлік құжаттама пакетін әлеуетті жеткізуші алуға берілген сенімхатты және тендерлік құжаттаманың төлемі туралы құжатты ұсынғаннан кейін, Павлодар қ., Кривенко көш., 27 мекенжайы бойынша № 405 кабинетте 2019 жылғы 18 наурыз күні сағ. 11-00-ге дейін және жұмыс күндері сағ. 09.00-ден 13.00-ге дейін дейінгі мерзімде алуға болады. Тендерлік құжаттама пакетінің құны 1165 теңгені құрайды және «Сбербанк» АҚ-ның Павлодар қ. Еншілес банкіндегі «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың шотына, БСК SABRKZKA, ЖСК KZ91914398414ВС01588, БСН 020640000163 немесе бухгалтерияға төленеді.
Бухгалтерия (нем. Вuсh – кітап және нем. halten – ұстау) - заңды тұлғалардың күнделікті есеп-қисабын (оның ішінде жалақы есептеу де) жүргізетін арнайы құрылымдық бөлімі. Бухгалтерияны бас бухгалтер, ал штаттық кестеде мұндай лауазым қаралмаса аға бухгалтер басқарады.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне және ҚР мүгедектерінің қоғамдық бірлестігімен жасалатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өндіретін ұйымдарға тендерлік құжаттама тегін ұсынылады. Әлеуетті жеткізушілер тендерге қатысу туралы тендерлік өтінімдерін жапсырылған конвертте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-қа мына мекен-жай бойынша ұсына алады: Павлодар қ., Кривенко көш., 27, № 405 кабинет. Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 19 наурыз сағ. 09-30-ға дейін. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді тендерлік комиссия Павлодар қ., Орталық өнеркәсіптік аймақ, құрылыс 2014 мекен-жайы бойынша 2019 жылғы 19 наурыз күні сағ. 11-00-де ашады. Әлеуетті жеткізушілер және олардың өкілдері (бірінші басшының қолымен және мөрмен расталған сенімхатты ұсына отырып) тендерлік өтінімдер салынған конвертті ашу кезінде қатыса алады. Табиғи монополия субъектісінің қызметтерін (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылар «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-та өткізілетін, 2019 жылға «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ қажеттіктері үшін Мердігердің жабдығы мен материалдарынан радиорелелік байланыс желісі, транкингілік радиобайланыс жүйесін құру және баптау бойынша қызметтерді сатып алу жөніндегі ашық тендерге бақылаушы ретінде қатыса алады. Сатып алуға арналған бағдарлы сома ҚҚС-пен – 90 155 520,00 теңге. Тендерге тапсырыс берушінің пошталық мекенжайы: «Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, Павлодар қ., Орталық өнеркәсіптік аймақ, құрылыс 2014. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды (8-7182) 39-97-60 телефоны бойынша алуға болады. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» объявляет о проведении 19 марта 2019 года в 11-00 час. открытого тендера по закупу услуг по монтажу и настройке системы радиорелейной линии связи, транкинговой радиосвязи из оборудования и материалов Подрядчика для нужд АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на 2019 год, в том числе по лотам: Лот №1 - «Монтаж и натсройка системы транкинговой радиосвязи из оборудования для нужд АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» из материалов Подрядчика на 2019 год»; Лот №2 – «Монтаж и настройка системы радиорелейной линии связи из оборудования для нужд АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» из материалов Подрядчика на 2019 год». Срок выполнения услуг: по лоту №1 – 2-4 квартал 2019г.; по лоту №2 -3-4 квартал 2019г. Место выполнения услуг: Лот №1 – Павлодарская область, Железинский район, Щербактинский район. Лот №2 – Павлодарская область, г.Павлодар, Павлодарский район, Лебяженский район. К участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п.7 Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра Республики Казахстан от 20.01.2015г. №18. Пакет тендерной документации можно получить в срок до 11-00 час. 18 марта 2019 года и в рабочие дни с 09.00 часов до 13.00 часов по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, кабинет № 405 после предоставления потенциальным поставщиком доверенности на получение и документа об оплате тендерной документации. Стоимость пакета тендерной документации составляет 1165 тенге и вносится на счет АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в ДБ АО Сбербанк г.Павлодар, БИК SABRKZKA, ИИК KZ91914398414ВС01588, БИН 020640000163 либо в бухгалтерию. Субъектам малого предпринимательства и организациям, производящим товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов РК тендерная документация предоставляется бесплатно. Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, каб. № 405. Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 09-30 часов 19 марта 2019 года. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 11-00 часов 19 марта 2019 года по адресу: г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014. Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением доверенности, заверенной подписью первого руководителя и печатью) могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии вправе участвовать в качестве наблюдателей в проводимом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» открытом тендере по закупу услуг по монтажу и настройке системы радиорелейной линии связи, транкинговой радиосвязи из оборудования и материалов Подрядчика для нужд АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на 2019 год. Ориентировочная сумма закупа – 90 155 520,00 тенге с НДС. Почтовый адрес заказчика тендера: АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014. Дополнительную информацию и справки можно получить по тел. (8-7182) 39-97-60.


жүктеу 44.2 Kb.