Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Интернетте программалау» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен «Информатика»

жүктеу 0.69 Mb.жүктеу 0.69 Mb.
Дата15.04.2017
өлшемі0.69 Mb.

«Интернетте программалау» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен «Информатика»


М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Педагогикалық институт директоры

__________

«__»__________ 2011 ж.«Интернетте программалау»

пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен

«Информатика» мамандығы бойынша дайындау бағытының 3 курс студенттеріне арналған кредиттік оқыту технологиясы бойынша

2 кредит
Курс

3

Семестр

6

Дәріс

15 сағат

Зертханалық сабақтар

15 сағат

СОӨЖ

30 сағат

СӨЖ

30 сағат

Емтихан

6 - ші семестрде

Барлығы

90 сағат


Орал-2011 ж.


Интернетте программалау ” бойынша курстың бағдарламасы

2010-2011 оқу жылы 6 семестр 2 кредит

3-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша “ Интернетте программалау ” пәнінен оқу-әдістемелік кешен “Информатика” мамандығына арналған ҚР МЖМБС негізінде құрастырылды.

Маман - ұйымның инженерлік-техникалық, экономикалық және басқа да жұмыстарымен айналысатын қызметкері. Маман, әдетте, жоғары немесе арнаулы орта білімді болады. Атап айтқанда, агроном, бухгалтер, геолог, инженер, математик, механик, техник, физиолог, суретші, экономист, энергетик, мұғалім, дәрігер, т.б.
Интернет (оқылуы [интэрнэ́т]; ағылш. Internet - International Network) - компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі.

Құрастырған: Имангалиев М.М. - оқытушы


Жалпы педагогика және информатика кафедрасының отырысында талқыланды.
Педагогика (гр. 'παῖς', paіda - бала, гр. 'ἄγω', gogos - жетектеуші) - жеке адамды тәрбиелеп, қалыптастыру үшін белгілі мақсатқа бағытталған жүйелі тәрбие мен білім беру туралы ғылым; тәрбиені, білім беруді және оқытуды зерттейтін теориялық және практикалық ғылымдардың жиыны.

“____” ________________2008 ж. № 1 хаттама.


Кафедра меңгерушісі___________ _______Жарылгапова Д.М.___________


(қолы) (аты-жөні)

Педагогикалық институттың оқу-әдістемелік кеңесі отырысында қарастырылды.

№ __ хаттама “___” _____________ 200__ ж.

Пединституттың оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы ________­­­­­

(қолы) (аты-жөні)

Интернетте программалау

Акпараттық технологиялардың орны мен мәнін дұрыс түсіну өндірістік процесстерге ғана емес түбінде коғамның дамуына тұтастай әсер етеді. Бүгінгі таңда акпараттық технологияларсыз бірде бір конкуренцияға төзімді мекемені елестету мүмкін емес, басшылар өз ұйымының баскаруының айкын болуын қалайды. Аукымды желінің қызметі, өзіндік WEB-беттер, сапалы телефондык каналдар, барлық офистер мен бөлімшелердің бәрін қамтитын компьютерлік желінін инфраструктурасы - бұл казіргі заман ұйымдарының табысының құраушылары. Мұның бәрі ақпараттық технологияларды тиімді колдана алатын маман кадрлардың кажеттілігін анықтайды, сондықтан ақпараттануды үйретуге көп көңіл бөлу қажет.


Пәннің мақсаты мен міндеттері, онын оқу процесіндегі орны


Пәннің мақсаты - компьютерлік білім беру, программалаудың негізін оқыту, компьютерде желілік мазмұнды есептерді шешу мәселелерін зерттеу болып келеді.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер міндетті:

 • дербес компьютерде іске асыру үшін есептерді кұрылымдау, алгоритмдеу, программалау және есептерді дайындауы және казіргі заман программалау тілдерінде жүзеге асыруы тиіс.

 • қазіргі заман колданбалы программалық жабдықтауын қолдануы тиіс;Пәнді окытудың міндеттері:

 • жана ақпараттык технологияларды өз бетімен меңгеру дағдысын үйрету.Берілген пәнді окыту үшін кажет пәндер тізімі:

- Информатика

 • Программалау тілдері және трансляциялау әдістері

 • - Жүйелі және қолданбалы программалау

 • - Қолданбалы программалық жабдыктау.ПӘН МАЗМҰНЫ


Акпараттық технологиялар казіргі кезеңде өте тез дамуда жаңалыктар әрбір жарты жылда болып жатыр. Ғылымның, техниканың байланыстың дамуы дербес компьютердің колданылуымен тікелей байланысты.
Дербес компьютер (қысқаша ДК) - компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар: стационарлық және тасымалы компьютерлер.
Аппаратты жабдыктаудағы табыстар таң каларлықтай акпараттарды өңдеу жылдамдығы айтарлықтай өсті. Есептеу техникасының адамзат қызметінің барлык саласына кен еңгізілу процесі компьютеризация деп аталды. Бұл ұғымның ішінде қоғамның ДК-ді қолдануының өсуі ғана емес, қойылған есептің шешуіне жанаша қарап үйренуі тиіс қазіргі заман адамының мамандык (әлеуметтік) санасының жаңадан кұрылуы да жатады.

Әртүрлі маман иелерінін білімі мен дағдысына деген кажеттілік өзгерді, бірінші орынға нақты бір есепті өзін шешу ғана емес, ал ол жұмысты дербес компьютер немесе онымен басқарылатын автоматты жүктей алу жатады.

Келесі жүзжылдыктың басына таман техникалык дамыған елдерде ақпараттардың негізгі бөлігі электронды түрде сақталады.

Дамыған елдер - индустриалды және ғылыми-техникалық төңкеріс кезеңін басынан өткерген, экономикада, мәдениетте және саяси-әлеуметтік құрылымда едәуір жоғары деңгейге көтерілген елдер.

Салыстырмалы түрде жаңа ерекшеліктер мен бағыттар ішінде объектілі - бағытталған тілдердін қолданылуы, визуалды программалау, қолданбаларды тез жасау, көп қолданушысы бар қолданбалар және т.б.

Бағыттау (орыс. наведение) - күштерге (сүңгуір қайықтарға, авиациялык ұшу аппараттарына) немесе қаруға (ракеталарға) козғалыс параметрлері (бағыт, жылдамдық, биіктік жөне т.б.) арқылы берілетін басқару тәсілі.

Оларды менгеру үшін теория жүзіндегі зертгеулермен қатар практикалык жұмыстардың дербес компьютерде шешілуі мен орындалуы қажет. Программалау саласындағы ақпараттану сабақтарында программалаудың барлык сатыларымен өтуді: есепті түсіну, алгоритмді қүру, компьютерде жүмыс істеу үшін программаларды жазу және дайындау, программаларды жүктеу, нәтижені санау және анализ жасау, сонымен қатар математика мен статистика есептерін шешу үшін графикалық, баспа жүйелерін және қолданбалы программаларды дағдылы қолдануды көздейді.

Графика - (гр. graphein, тырнау, жазу, салу дегеннен) Жазуда қолданылатын таңбалардың (әріп және тыныс белгілерінін) жиынтығы. Жазу танбалары жүйесі мен тілдін фонетикалық жүйесінің ара қатынасын, байланысын білдіреді.
Сабақ - бір пәнді оқытуға арналған оқу сағаты; мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі.
Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus - Әл-Хорезмидің атынан шыққан) - бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.)
Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.

Әдебиеттер 1. Олифер В.Г., Олифер Н.А.Компьютерные сети, принципы, технологии , протоколы.Санкт-Петербург, Питер, 2001. 670с.

 2. Ахметов К.С. Курс молодого бойца, М.: Компьютер Пресс, 1996.

 3. Воробьев Е.М., Введение в систему «Математика», М.: Финансы и статистика, 1998

 4. Информатика негіздері журналдары.2. «Интернетте программалау»

КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS)

“Информатика”– 2 кредит

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналғанКурс

3

Семестр

Кредит саны6

2


Дәріс

15 сағат

Зертханалық сабақтар

15 сағат

СОӨЖ

30 сағат

СӨЖ

30 сағат

Емтихан

6 - ші семестрде

Барлығы

90 сағат

2010- 2011 оқу жылының 1 семестрі _2_кредит

Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет:


Имангалиев М.М.– оқытушы, дәріс оқиды

Хабарласу үшін: к.8, ауд.315.

е-mail: mir_iman@mail.ru

Сафуллин Е.Н. – зертханалық сабақ жүргізетін оқытушылар, к.8, ауд.315Пән туралы мәлімет:

Семестр 15 апта оқу үрдісі мен 2 апта сессиядан тұрады.

Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.

Бір аптаға 2 кредит сағаты жоспарланады, оның 1 сағаты дәріс, 1 зертханалық сабақ. Сонымен бірге 2 сағаттан СӨЖ, СОӨЖ жүргізіледі.


сабақ

ұзақтығы

сабақ

ұзақтығы

1 дәріс

50 мин.

СОӨЖ

50 мин.

1 зертханалық сабақ

100 мин.

СОӨЖ

50 мин.

Кредит саны – 3

Өту орны: № 8(1) оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша

Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Зертхананлық сабақ

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


3

6

2

15

15

30

30

90

емтихан

Кіріспе

Келесі жүзжылдыктың басына таман техникалык дамыған елдерде ақпараттардың негізгі бөлігі электронды түрде сақталып, таратылады.

Сан - мөлшерді сипаттайтын, санауда пайдаланылатын абстракт нәрсе.
Ақпаратты желілік тасымалдау жұмысты шапшаңдатып, ақпараттандыру үрдісін жеделдетеді. Сондықтан Интернет сияқты ауқымды желіні пайдалану арқылы қажетті ақпаратты таратуға болады. Бұл арнайы программалау тілдері арқылы жүзеге асырылады.


Пән бойынша мағлұмат:

Пәнді оқытудың мақсаты –компьютерлік білім беру болашақ педагог мамандардың компьютерде желілік мазмұнды есептерді шешуін зерттей білуін және ақпараттық мәдениетін қалыптастыру.

Пәнді оқытудың міндеттері- жана ақпараттык технологияларды өз бетімен меңгеру дағдысын үйрету, желілік мәселелерді программалаудың негізін оқыту, оқу үрдісінде пайдаланылатын программалық қамтамасыз етуді пайдаланатын мамандарды дайындау.

Курстың мазмұны:

WWW

HTML, XHTML, Java тілдері туралы түсінік

Тэгтер


Түрлі ақпараттарды программалау ережелері

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер міндетті:


 • есептеу машиналары, жүйелері және желілердің архитектурасын,

 • техникалык қүрамдастарын, программалық жабдықтауын білуі тиіс;

 • дербес компьютерде іске асыру үшін есептерді кұрылымдау, алгоритмдеу, программалау және есептерді дайындауы және казіргі заман программалау тілдерінде жүзеге асыруы тиіс.

 • қазіргі заман колданбалы программалық жабдықтауын қолдануы тиіс;

Сабақ мазмұны мен кестесі

Апта

Тақырып

Мазмұны

СОӨЖ мазмұны

СӨЖ мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

1 апта

World Wide Web және HTML тіліне кіріспе

1 кредит сағаты

(дәріс)


Кеңейтілген бұкіләлемдік өрмек

URI деген не?

Фрагменттер идентификаторы

Салыстырмалы URI


Интернеттегі адрестерді салыстыру.

Жаңа терминдер мағынасын түсіну.
1 кредит сағаты

(зертханалық жұмыс)Блокнотпен жұмыс.

Блокнотпен жұмыс.

Блокнотпен жұмыс.

Блокнотпен жұмыс.
2 апта

HTML құжатының құрылымы

1 кредит сағаты

(дәріс)


HTML құжатының құрылымы

HTML құжатын құру негіздері

Құжат құрылымыЕрежелер мен шарттар.

Құжаттың атау, дене бөліктерін жазу ережелері.
1 кредит сағаты

(зертханалық жұмыс)Web-беттің алғашқы сұлбасы.

Мәтіннің түсі

Мәтіннің түсі

Мәтіннің түсі
3 апта

HTML тілінің базалық тэгтері

1 кредит сағаты

(дәріс)

HTML тілінің базалық тэгтері
Бұл мәтін экранға шығады1- деңгейдегі бас тақырып2- деңгейдегі ішкі тақырыпМына жолдар екі- үш қатарға бөлініп жазылғанымен олар бір жолға бірге жазылады.

Жабу тәгін жазбаса да болады.


Абзац басы тәгі тек жаңа жолға көшіріп қана қоймай, жол арасына орын қалдырып отырады.

Горизонтал сызықтан кейінгі мәтін
екі жолға бөлініп жазылған
Тәг атрибуттары.


Көбінесе ашылу тәгтерінің тигізетін әсерлерін түрлендіретін олардың атрибуттары болады.
Көрінетін көкжиек - аспан мен жер бетін астасып жаткандай етіп көрсететін сызық.
Атрибуттар немесе сипаттамалар – тәг атауының және бір-бірінен бос орын арқылы бөлініп жазылатын қосымша түйінді сөздерден тұрады.

Кейбір атрибуттар оның мәнін жазуды талап етеді. Атрибут мәні оның түйінді сөзінен теңдік белгісі (=) арқылы бөлініп жазылады. Атрибут мәні қостырнақшаға алынып жазылуы тиіс, бірақ кейде қостынақшаны жазбаса да болады.

Жабылу тәгтердің ешқашанда атрибуттары болмайды.

Құжаттың тақырыптан кейінгі негізгі бөлігі …


құжаттың негізгі тұлғасы...

HTML тәгтерінің қосарланып жазылуына мысалдар: • HTML тәгтерінің жалқы жазылуына мысалдар:

  HTML тәгтерінің атрибуттарымен бірге жазылуына мысалдар:

  BASK ROUND= ”RAIN. G1F”>  Құжатты безендіру тэгтері

  Параметрлер тізімін толық берудің қажеті жоқ, көбінесе олардың бірде біреуі болмауы да мүмкін, мұндайда олардың алдын-ала (үнсіз) келісім бойынша бекітілген мәндері қолданылады.

  BGCOLOR – құжаттың жалпы мәтінінің фоны түсін анықтайды, егер ол көрсетілмесе, ақ түс қолданылады. Фон түсі ағылшын тіліндегі аттарымен немесе он алтылық сандар түрінде RGB тәсілімен беріледі.
  Ағылшын тілі (ағылш. English, English language) - Үндіеуропа тілдері жанұясының батыс герман тобына жататын тіл. Ағылшын тілі ежелгі тіл болып есептеледі, ол қазіргі Ұлыбритания аумағын ежелде басып алған Англосаксондардың тілі, бірақ жауланған кельттердің тілдері де әсерін тигізген.
  Олар жайында кейінірек айтылады.

  Мысалы:  мұнда фон сары түсті болады.

  TEXT – мәтін әріптерінің түсін анықтайды, егер ол жазылмаса, келісім бойынша қара түс қабылданған.
  Әріп-дыбыстың графикалық таңбасы. Әріп дыбысты белгілегенімен, әріп пен дыбыстың арасында табиғи байланыс жоқ. Әріп - шартты таңба. Әліпбиде қанша әріп болуы тілдегі дыбыстың санына байланысты. Бірақ дыбыс пен әріп саны бірдей бола бермейді.
  Фон түсін өзгерткенде соған үйлесімді символдар түсі бекітіледі.
  Символ (грекше symbolon - танымдық белгі, таңба, рәміз, пернелеу) лингвистика, логика, математика ғылымдарында таңба ұғымын береді; өнерде, философияда нәрсенің, құбылыстың қасиетін, сыр-сипатын бейнелеп, астарлап білдіретін әмбебап эстетикалық категория.
  Бұл да ағылшын тіліндегі аттарымен немесе он алтылық сандар түрінде RGB тәсілімен беріледі.

  LINK – гипермәтіндік сілтеме ретінде қабылданған сөз тіркесінің түсін белгілейді. Егер көрсетілмесе, ол көк түс болып саналады.

  VLINK – пайдаланылған гипермәтіндік сілтеме түсін анықтайды. Келісім бойынша ол қызылқоңыр түс болып саналады.

  ALINK – гипермәтіндік сілтемені курсор көрсетіп тұрған кездегі оның түсін белгілейді. Бұл параметр өте сирек өзгертіледі.

  BACKGROUND – мәтіннің фонында орналасатын суретті анықтайды, ол түсқағаз (обои) рөлін атқарады. Суреттік файлдың типі gif немесе jpg болуы тиіс.

  Суреттің адресі көрсетілсе, ол Интернет желісінен тауып алынады. Мысалы:  2. HTML тілінде түрлі түстер он алтылық сандар түріндегі RGB тәсілімен берілуі де (COLOR= «#COFFCO» ), мүмкін, оның мүмкіндігі өте мол. Мұндағы алғашқы екі сан қызыл (Red) түс бөлігін, келесі екі сан – жасыл түс (Green) бөлігін, соңғы екі сан көк (Blue) түс бөлігін анықтайды. Жоғарыдағы көптеген параметрлер түсті пайдаланады, олар ағылшын тіліндегі негізгі он алты түс атымен немесе солардың кодтарымен төмендегідей түрде беріледі.

  Мұнай мен газ қорларын көлемдік есептеу параметрлері. Мұнай кенорнының қорын есептеу параметрлері: Ғ - мұнайлы алаптың ауданы, M2; һ - қойнауқаттың тиімді қалыңдығы, м; j - тиімді кеуектілік; m - мұнаймен қанығу; b - қайтарым коэффиценті; a - мұнайдың меншікті салмағы; һ - қойнауқаттық мұнайдың есептеу коэффиценті.
  Black=«#000000» қара

  Silver=«#C0C0C0» күміс түсті

  Gray=«#808080» сұр

  White=«#FFFFFF» ақ

  Maroon=«#800000» қызылкүрең

  Purple=«#800080» күлгін

  Red=«#FF0000» қызыл

  Fuchsia=«#FF00FF» қызғыш  Green=«#008000» жасыл

  Lime=«#00FF00» лимон түсті

  Olive=«#808000» кофе түсті

  Yellow=«#FFFF00» сары

  Navy=«#000080» қара көк

  Blue=«#0000FF» көгілдір

  Teal=«#008080» шай түсті

  Aqua=«#00FFFF» көк


  HTML 4.0 нұсқасынан (версиясынан) бастап кез келген құжатты әдемілеп әшекейлеу ісін, сол құжаттан бөлек жасауға болатын болды, алайда бұл мүмкіндікті көптеген броузерлер арқылы әзір жасауға болмайды. Сол себепті HTML тілінде, тек қана құжаттарды безендіру үшін ғана қолданылатын тәгтер бар. Мүмкін, HTML нұсқаларының алдағы түрлерінде осында жазылған кейбір тәгтердің қажеті болмайтын шығар, бірақ әзірше оларды пайдалануға болады.

  1. Әріптің мөлшерін, түсін және сызылымын таңдап алу үшін тәгін пайдаланады. Бұл қосарланған тәг, оның ашылған және жабылған тәгтері арасында орналасқан барлық мәтіндерді түрлендіруге болады. тәгінде қолдануға болатын SIZE=…; COLOR= …; FACE=…; тәрізді үш атрибуттың бірі тұруы тиіс.

  SIZE=… атрибуты әріптің көлемін (мөлшерін) тағайындайды. Әріптердің алдын ала берілетін жеті түрлі көлемі бар, олар 1-ден 7-ге дейінгі сандармен белгіленеді. Бұл сандар белгілі бір өлшем бірліктеріне сәйкес келмейді, тек санның мәні үлкейген сайын әріптің де мөлшері ұлғаяды. Егер сан көрсетілмесе, келісім бойынша ол 3-ке тең болып саналады.

  COLOR= … атрибуты әріптің түсін таңдау мүмкіндігін береді, ол ағылшн тіліндегі мағынасы бар түйінді сөз арқылы (мысалы, RED – қызыл) немесе RGB жүйесіндегі он алтылық санмен (мысалы, #FF0000 – бұл да қызыл) берілуі мүмкін.

  FACE=… атрибуты қаріп (шрифт) типін береді. Осы атрибуттың мәні компьютерде орнатылған қаріптер атының біріне сәйкес келуі керек. Бірақ Интернетте орнатылған құжатты қабылдайтын тұтынушының компьютеріндеқндай қаріптер орнатылғандығын алдын ала білу қиын, сол себепті осы атрибутты көрсетпеген дұрыс. Мысалы:  Алдарыңызда үшінші мөлшермен arial типімен жазылған қызыл түсті әріптер”

  Мұның нәтижесі:  Алдарыңызда үшінші мөлшермен arial пішімімен жазылған қызыл түсті әріптер

  2. Осы параметрлердің барлығын бүкіл құжат үшін бірлен беру қажет болса, онда атты бір ғана тәг пайдаланылады. Бұл тәгте де жоғарыда келтірілген атрибуттар пайдаланылады, олар қаріп түрін, түсін және мөлшерін анықтайды, егер олардың нақты мәндері көрсетілмесе, үнсіз келісім (по умолчанию) тәсілі бойынша белгілі бір мәндер таңдалып алынады.

  3. Тәгтердің тағы бір арнайы тобы қаріптердің сызылымын (начертание) өзгерту мүмкіндігін береді. және тәгтері араларында орналасқан мәтін қарайтылған қаріпке ауысады. және тәгтері қаріптерді курсивпен берсе, және тәгтері мәтіндердің астын сызып, және тәгтері- белдерінен сызылған символдарды бейнелейді. Мысалы:  Қаріп типін, түрін, мөлшерін басқару

  Негізгі қаріп Arial KZ типінде төртінші мөлшермен жазылған


  Бұл мәтін әріптері алдыңғыдан екі мөлшерге ұсақтау және ол басқа қаріп типі мен жасыл түсті қолданады.


  қарайтылған қаріп түрі  қисайтылған курсивпен жазылған қаріп түрі


  асты сызылған қаріп түрі


  белінен сызылған қаріп түрі  Мәтін фрагменттерін белгілеп ерекшелеу тәсілдері


  Мәтіндерді төмендегідей түрде ерекшелеуге болады  қалыңдатылған қарайтылған қаріптермен немесе

  қисайтылған курсивпен немесе  асты сызылған символдар арқылы жазуға болады.

  Оған қоса мәтіндерді ендері бірдей қаріптер арқылы логикалық стильде жазу мүмкіндіктері де бар.

  Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.


  Логикалық стильдер түрлері:
  EM - ағылшынның emphasis – акцент сөзінен шыққан, яғни курсив түрінде берілген мәтін бөлігі


  STRONG - ағылшынның strong emphasis – күшті акцент дегені, мәтін ішінде қарайтылған қаріп болып көрсетіледі.
  CODE – программа мәтінін көрсету үшін қолданылатын стиль түрі.
  SAMP - ағылшынның sample - мысал, үлгі деген сөзі, программа жұмысы нәтижелерін ендері бірдей моношрифт түрінде экранға шығарарда пайдаланылады.
  KBD – keyboar – пернетақта (клавиатура) қысқаша сөзі. Пернелерден негізілген сөз тіркестерін көрсету мақсатында қолданылады.
  VAR – variable - айнымалы сөзі, программадағы айнымалы аттарын жазу үшін енгізілген стиль түрі, қисайтылған курсивке ұқсас қаріп түрі.  Программа а жұмысының нәтижесі:  Мәтін фрагменттерін белгілеп ерекшелеу тәсілдері

  Мәтіндерді төмендегідей түрде ерекшелеуге болады  Қалыңдатылып қарайтылған қаріптермен немесе

  қисайтылған курсивпен немесе

  асты сызылған символдар арқылы жазуға болады

  Оған қоса мәтіндерді ендері бірдей қаріптер арқылы логикалық стильде жазу мүмкіндіктері де бар.

  Логикалық стильдер түрлері:

  EM - ағылшынның emphasis – акцент сөзінен шыққан, яғни курсив түрінде берілетін мәтін бөлігі

  STRONG - aғылшынның strong emphasis – күшті акцент дегені, мәтін ішінде қарайтылған қаріп болып көрсетіледі.

  CODE - программа мәтінін көрсету үшін қолданылатын стиль түрі.

  SAMP - ағылшынның sample – мысал, үлгі деген сөзі, программа жұмысы нәтижелерін ендері бірдей моношрифт түрінде экранға шығарарда пайдаланылады.

  KBD - keyboard – пернетақта (клавиатура) қысқаша сөзі. Пернелерден негізілген сөз тіркестерін көрсету мақсатында қолданылады.

  VAR - variable – айнымалы сөзі, программадағы айнымалы аттарын жазу үшін енгізілген стиль түрі, қисайтылған курсивке ұқсас қаріп түрі.

  HTML тілінде тізімдер жасау тәгтері


  Тізімдердің (lists) HTML тіліне енгізілуінің басты себебі – мәтіндік редакторлардың тізімдермен жұмыс істеу мүмкіндерінің мол болуы әсерінен деп айтуға болады. Тізім құрғанда оның жолдарын нөмірлеу немесе белгілеуді біртіндеп орындау қажет етілмей, бұл жұмысты программа өз міндетіне алады. Егер тізім жаңа жолмен толықтыратын немесе оның бірі қысқартылатын болса, онда нөмірлеу реттілігі де автоматты түрде түзетіледі. Тізім нөмірленбей, тек белгіленетін кездерде әрбір жол алдына маркерлеу белгілері: сызықшалар, дөңгелекшелер, тіктөртбұрыштылар, ромбылар және де басқа да таңбалар қойылады. Осының нәтижесінде тізім оқуға ыңғайлы түрдегі “фирмалық” сипатқа ие болады.

  Тізім жасау үшін қолданылатын тәгтерді шартты түрде екі топқа бөлуге болады: олардың біріншісі – тізімнің жалпы көрінісін анықтайтын атрибуттық сыртқы белгілер, ал екіншісі – оның құрылымын қалыптастыратынішкі белгілер.

  Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
  Соңғы ішкі белгілер үшін тек бір ғана ашылу тәгі қолданылады.

  Тізім тәгтерінің ең қарапайым түрі – нөмірленбеген белгілеу тізімі

   (unordered list)

   Нөмірленбеген тізімдер:


    және
   сыртқы тәгтерінің арасында орналасқан мәтін жолдары белгіленген тізім ретінде қабылданады. Мұнда әрбір белгіленетін мәтін жолын
  • ішкі тәгімен бастап отыру керек. Сонымен нөмірленбейтін тізімнің жазылу үлгісі мен оның экранға шығатын жұмыс нәтижесі мынадай болады:

   <
   тізімнің 1 жолы

   тізімнің 2 жолы

   ...

   тізімнің соңғы жолы


   UL>

  • тізімнің 1 жолы

  • тізімнің 2 жолы

   ...
   • 1-сурет


    Мысалы, мынадай программа соған сәйкес оң жақты көрсетілген тізімді шығару үшін қолданылады.     <
     Бақыт;

     Серік;


     Назым;

     Алма.


     LI> Бақыт;

    • Серік;

    • Назым;

    • Алма.

    2-сурет


    Нөмірленген тізімдер:

    Нөмірленген тізімдер алдыңғы тізім сияқты құрылады, тек әрбір жол алдына нөмір қойылады. Мысалы, жоғарыдағы программа жолдарын тек сыртқы тәгті

     (ordered list - реттелген тізім) өзгертіп былай жазсақ, оң жақта көрсетілген тізім экранға шығады:

      <
      1.Бақыт;

      2.Серік;


      3.Назым;

      4.Алма.


      LI> Бақыт;

     1. Серік;

     2. Назым;

     3. Алма .

     3-сурет


     Сонымен, нөмірленген тізім құрылымы жалпы түрде
      (ordered list-реттелген тізім) сыртқы тәгімен беріледі. Оның жазылу үлгісі мен нәтижесі мынадай болып келеді:       <
       1.Бақыт;

       2.Серік;


       3.Назым;

       4.Алма.       1. тізімнің 1 жолы

       2. тізімнің 2 жолы

       3. тізімнің 3 жолы

       4. ...
       LI> тізімнің 1жолы      1. тізімнің 2 жолы

      2. тізімнің 3 жолы

       ...      Нөмірленген тізімнің әрбір жолы реттелген тәртіп бойынша араб немесе рим сандарымен, әйтпесе латын алфавитінің әріптерімен таңбаланады.
      Латын әліпбиі, әлемде кеңінен қолданылады. Б.з.б. 7 ғасырдада Римде грек және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, б.з. 1 ғасырында қалыптасты. Жазу оңнан солға немесе солдан оңға қарай (брустрофедон бойынша) жазылып, бағыты әрдайым алмасып отырған. Б.з.б.
      Ол таңбаларды өзгерту type=”...” атрибутымен көрсетіледі, атрибут жазылмаса, нөмірлер 3-,4- суреттегідей реттелген араб цифрлармен көрсетіледі.

      Нөмірлеу таңбаларын анықтайтын type атрибутының мүмкін мәндері 1-кестеде көрсетілген.


      Туре атрибутының мумкін мәндері және олардың нөмірленуі


      Атрибут мәні

      Нөмірлену таңбалары

      Type=”1”

      Type=”i” Type=”I” Type=”a” Type=”A”      1, 2, 3, 4, …

      i, ii, iii, iv, …

      I, II, III, IV, …

      a, b, c, d, …

      A, B, C, D, …

      Мысалы, төмендегі программа экранға латынның кіші әріптерімен таңбаланған өзіне сәйкес тізімді экранға шығарады:

       <
       1.Бақыт;

       2.Серік;


       3.Назым;

       4.Алма.       a. Асқарұлы

       b. Беріков

       c. Ғабитқызы

       d. Дарханұлы

       e. Серіктегі

       LI>Асқарұлы;

      1. Беріков;

      2. Ғабитқызы

      3. Дарханұлы

      4. Серіктегі

      5-сурет


      Анықтау тізімдері:

      Анықтаулары бар тізімдер:

      (definition lists) жоғарыдағылардан өзгешелеу тәсілмен жасалады. Мұнда
     1. тәгі орнына
      (definition term- анықталатын термин) термин тәгі және оған қосымша
      (definition definition - анықтаманы анықтау) терминді түсіндіру белгісі жазылады.

      Төмендегі программада осыларға мысал келтірілген:      HTLM

      HTLM (Hyper Text Markup Language) термині-“гипермәтіндерді белгілеу тілі” деген сөздің қысқаша түрі. HTML тілінің алғашқы нұсқасын Европадағы ең кіші қарапайым түйіршіктер физикасы лабораториясының қызметкері Тим Бернерс-Ли жасаған болатын.
      Қызметкер, жұмыскер - жұмысты еңбек шарты (келісімшарт) негізінде орындаушы, кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің ішкі еңбек тәртібіне бағынушы адам. Еңбек заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықтық шарттардың кез келгені бойынша (мердігерлік шарт, тапсырма, авторлық шарт бойынша) жұмыс атқарушы адам қызметкер болып саналмайды.
      Еуропа (гр. Ευρώπη, семит тілінің “эреб” - “батыс” сөзінен шыққан, Ежелгі Грекияда Эгей теңізінің батысындағы жерлер осылай аталған) - Еуразия құрлығының батысын алып жатқан дүние бөлігі. Азиямен бірге Еуразия құрылығын құрайтын әлем бөлшегі.
      Физика (көне грекше: φύσις - табиғат) - зат әлемді және оның қозғалысын зерттейтін ғылым. Бұл жөнінде физика күш, энергия, масса, оқтама т.б. сияқты тұжырымдамалармен шұғылданады.

      HTML – құжат


      Аттары *.htm (Unix жүйесінде *.html болып жазылады)

      түрінде, яғни файл атына .htm тіркеу қосылып жазылатын мәтіндік файлдар      Бұл программаның экранға шығаратын нәтижесі мынадай болады:      HTML

      HTML (Hyper Text Markup Language) термині - “гипермәтіндерді белгілеу тілі” деген сөздің қысқаша түрі. HTML тілінің алғашқы нұсқасын Европадағы ең кіші қарапайым түйіршіктер физикасы лабораториясының қызметкері Тим Бернерс-Ли жасаған болатын.

      HTML – құжат

      Аттары .htm (Unix жүйесінде.html) түрінде, яғни файл атына .htm тіркеу қосылып жазылатын мәтіндік файлдар.
      Мұндағы
      және
      тәрізді
     2. тәрізді жабылмай, жалқы түрде жазылады. Егер анықталатын термин түсінігі бір жолға сиятындай қысқа болса, онда
      сыртқы тәгін қолдануға болады. Мысалы, мынадай рпограмма фрагменті:      A

      Латын алфавитінің бірінші әрпі
      B

      Латын алфавитінің екінші әрпі


      C

      Латын алфавитінің үшінші әрпі


      D

      Латын алфавитінің төртінші әрпі


      экранға төмендегідей мәтін шығады:      А. Латын алфавитінің бірінші әрпі

      Б. Латын алфавитінің екінші әрпі

      С. Латын алфавитінің үшінші әрпі

      D. Латын алфавитінің төртінші әрпі      Сырғымалы жолдарды ұйымдастыру      тәгтері мәтіндерді үздіксіз жылжып отыратын «сырғымалы жол» түрінде экранға шығарады. Бұл тәгтің ашылуы кезінде тізбектеліп жазылатын бірсыпыра атрибуттері (немесе параметрлері) бар, оларсырғымалы жолдың жылжу жылдамдығын, бағытын, әріптері түсін, т.б. өзгертеді. Параметрлерді өзгертпеуге, яғни жазбауға да болады, онда олардың алдын ала келісім бойынша (значение по умолчению) бұрын орнатылған мәндері іске қосылады.

      Енді жиі өзгертілетін параметрлерді және олардың мүмкін мәндерін қарастырайық.

      BEHAVIOR – мәтіннің бір бағыты (SCROLL) немесе қос бағытта да (ALTERNATE) жылжуын, әйтпесе жылжымай тоқтап тұруын (SLID) қамтамасыз етеді. Оның мүмкін мәндері: SCROLL |SLIDE| ALTERNATE.

      BGCOLOR – “сырғымалы жолдың” фон түсін анықтайды, он алтылық RGB формасында немесе ағылшынша белгісі бар түс аты беріледі.

      Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.
      Мысалы,


      BGCOLOR =”GREEN”


      DIRECTION – жолдың сырғу бағытын анықтайды, оның мүмкін мәндері: LEFT (солға) және RIGHT (оңға) келісім бойынша LEFT мәні іске қосылады.

      HEIGHT – “сырғымалы жолдың” биіктігін пиксель (нүктелер) арқылы анықтайтын бүтін сан, оны пайызбен де (%) көрсетуге болады.

      WIDTH – экрандағы “сырғымалы жолдың” енін пиксель арқылы көрсететін бүтін сан, оны пайызбен де (%) көрсетуге болады. Алдын ала келісім бойынша 100% болып саналады.

      Келесі мысал осы тәгі мен оның параметрлерін пайдалану жолын көрсетеді.


      Мысал


      <BODY text=red>      Сырғымалы жолдар мысалдары
      DIRECTION=”RIGHT” HEIGHT=30> Бұл алғашқы сырғымалы жол


      WIDTN=”90%”> Бұл екінші сырғымалы жол


      DIRECTION=”LEFT” HEIGHT=30>

      Бұл үшінші сырғымалы жол
      1. Мәтін қарпін анықтайтын қасиет:
      1. font-family

      2. align

      3. height

      4. width
      1. Мәтінді астын сызып ерекшелеу тегі:      1. Сайттың физикалық құрылымы:
      1. Жасалатын сайтта орын алатын файлдардың орналасу алгоритмі

      2. Сайттың парақтарының арасындағы байланыс

      3. Сайттан сайтқа өту құралы

      4. Сайт ішінде орын ауыстыру алгоритмі
      1. Қандай әншейін хостинг серверлары бар?
      1. www.narod.ru

      2. www.uralskweb.kz

      3. www.wksu.kz

      4. www.yahoo.com
      1. Электронды почтаның ең ірі әншейін сервері:
      1. www.mail.ru

      2. www.subscribe.ru

      3. www.mail.kz

      4. mail.wksu.kz
      1. Интернетке қосылу мүмкіндігін беретін фирма
      1. Провайдер

      2. Майкрософт

      3. Хостинг

      4. Модератор
      1. Тег дегеніміз не?
      1. Пішімдеу құрылымын басқару элементі

      2. WEB-парақтағы мәтін

      3. HTML-дағы айнымалылар

      4. Комментарий
      1. Тегтердің дұрыс орналасу реті:


      1. <html></html> тегінің атрибуты

      Барлық семестр уақытында 2 рубеждік бақылау (7-ші – 15 – ші жұмада).
      Уақыт - өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу, олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын сипаттауда, және нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланатын маңызды мүшесі. Уақыт мифология, философия және ғылымның әр салада пайдалану үшін қарама-қайшылысыз сипаттау, зерттеу нысаны болып, талай-талай ұлы ғалымдарды өмірге әкелген.
      Студенттердің үлгерімі бақылау уақытында максимальді көрсеткіш 60% құрайды. Семестр аяғында сабақ пәні бойынша емтихан өтеді. Максимальді көрсеткіш 40% құрайды. Екеуін қосқанда 100% құрайды. Емтихан тест түрінде, курсты теориялық және практикалық материалды қамтитын 30 сұрақтан тұруы керек.
      Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)
      Студенттерге қойылатын талаптар:

      Курсты бағалау бүкіл семестрді қамтиды, сондықтан студент барлық сабақ түрлерінде беделді түрде қатысуы керек. Максимальды балды студент қойған сұраққа нақты, дұрыс жауап берсе, жұмыстарын мұқия, толық жағдайда жауап берсе, ғана алады.      Сабаққа қатысуы: студент сабаққа міндетті түрде қатысуы керек. Жіберген сабақты міндетті түрде қайта өтеді.

      Аудиториядағы жағдайы: сабаққа беделді қатысуы, сабаққа кешікпеуі керек. Ұялы телефонды айырып қоюы керек.

      Үй тапсырмасы: берілген тапсырманы өз уақытында тапсыру керек. Сабақ кестесін бұзған кезде, себепсіз жағдай болса, қабылданбайды.

      Жеке тапсырма: семестр бойы жеке жұмыстарды орындауы керек. Студент оны орындаған кезде ғана есептелінеді. Студент қате жазған болса, студентке қайтарылып, дұрыстап қайта тапсыруы керек. Бұл тапсырмалар бөлек-бөлек бағаланады, қорытынды баға әсер етеді.

      Бақылау жұмысы: бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалады, сабақ аяғында тапсыруы керек. Сабақтан кейін қабылданбайды және бағаланбайды.
      12.Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедийлік қамтамасыздандыру (пәннің мазмұнына қарай). ПОӘК шығыс мәліметтерді және мекенжайы көрсетілу қажет – кітапхана, кафедра т.б.
      Кітапхана - мәдени-ағартушылық мекеме. Кітапхана баспасөз шығармаларын жинау, сақтау, насихаттаумен, оқырмандарға баспасөз шығармаларын берумен, мәдени-ағарту және ғылыми-көпшілік жұмыстарын ұйымдастырумен шұғылданады.

      1. Уроки по HTML


      2. Програмирование в HTML

      3. php-Lessons

      4. JAVA

      5. steps

      6. !FrontPage 2002

      13.Арнаулы аудитория, кабинет және лабораториялар тізімі.

      Компьютерлік сыныптар: 306. 308, 309, 310, 311 -№8 ғимарат.

      Интернет-класс: 209 -№1 ғимарат.

      Интерактивті тақтамен жабдықталған сынып: 205-№1, 209-№8 ғимарат.      Электрондық оқу залы: 102- №1 ғимарат.


 • Құрастырған: Имангалиев М.М. - оқытушы
 • Кафедра меңгерушісі___________ _______ Жарылгапова Д.М. ___________
 • Пәннің мақсаты мен міндеттері, онын оқу процесіндегі орны
 • Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер міндетті
 • Пәнді окытудың міндеттері: жана ақпараттык технологияларды өз бетімен меңгеру дағдысын үйрету. Берілген пәнді окыту үшін кажет пәндер тізімі
 • Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет
 • HTML тілінің базалық тэгтері
 • Құжатты безендіру тэгтері
 • Мәтін фрагменттерін белгілеп ерекшелеу тәсілдері
 • Логикалық стильдер түрлері
 • HTML тілінде тізімдер жасау тәгтері
 • Нөмірленбеген тізімдер: …
 • Туре атрибутының мумкін мәндері және олардың нөмірленуі
 • Латын алфавитінің екінші әрпі C Латын алфавитінің үшінші әрпі D Латын алфавитінің төртінші әрпі
 • Сырғымалы жолдарды ұйымдастыру
 • Мысал BODY text=red> Сырғымалы жолдар мысалдары
 • DIRECTION=”LEFT” HEIGHT=30>

 • жүктеу 0.69 Mb.