Главная страница
Контакты

    Басты бет


Информатика пәні бойынша емтихан тест сұрақтары 1

жүктеу 2.05 Mb.жүктеу 2.05 Mb.
бет6/11
Дата14.03.2017
өлшемі2.05 Mb.

Информатика пәні бойынша емтихан тест сұрақтары 1


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

447

Жолсерiк бағдарламасында файлды және буманы iздеу үшiн … пернесi басылып, iзделiнетiн файл атауы ендiрiледi.

A) F3

B) F2


C) F4

D) F5


E) F6

448


«Бас мәзiр»-дегi «Программалар» бөлiмi … жол ашады.

А) компьютерде орналастырылған қосымшаларды iске қосуға арналған таңбашалардан тұратын иерархиялық құрылымға

B) Windows-тың анықтамалық жүйесiне

C) Windows баптауының негiзгi құралдарына

D) қолданушы компьютерде жұмыс iстеген соңғы құжаттарға

E) жиi қолданылатын құжаттар жиналған тұтынұшының бумасына449

«Бас мәзiр», «Ыстық пернелер» немесе «Жанама мәзiр» арқылы iске қосылуларына байланысты амалдың орындалуларында айырмашылық бар ма?

А) Айырмашылық жоқ..

B) Айырмашылық бар.

C) Бар, егер амал негiзгi мәзiр арқылы орындалса.

D) Бар, егер амал жанама мәзiр арқылы орындалса.

E) Бар, егер амал ыстық пернелер арқылы орындалса.

450


«Бас мәзiр»-дегi «Таңдамалы» бөлiгi … жол ашады.

А) жиi қолданылатын құжаттар жиналған тұтынушының бумаларына

B) Windows-тың анықтамалық жүйесiне

C) Windows баптауының негiзгi құралдарына

D) қолданушы компьютерде жұмыс iстеген соңғы құжаттарға

E) компьютерде орналастырылған қосымшаларды iске қосуға арналған таңбашалардан тұратын иерархиялық құрылымға451

«Бас мәзiр»-дегi «Құжаттар» бөлiгi … жол ашады.

А) қолданушы компьютерде жұмыс iстеген соңғы құжаттарға

B) жиi қолданылатын құжаттар жиналған тұтынушының бумаларына

C) компьютерде орналастырылған қосымшаларды iске қосуға арналған таңбашалардан тұратын иерархиялық құрылымға

D) Windows-тың анықтамалық жүйесiне

E) Windows баптауының негiзгi құралдарына

452


Беттiң өрiстерiн қою үшiн … мәзiр командасы қолданылады.

A) Файл – Бет параметрлерi

B) Файл – Алдын ала көру

C) Файл – Жүктеу

D) Түр – Алдын ала көру

E) Түр – Бет параметрлерi453

«Жолсерiкті» программасы … арналған.

А) файлдық жүйедегі және файлдық құрылым навигациясына қызмет етуге

B) басқару элементтерiнiң қызметiн сипаттауға

C) жұмыстың қарқындалығы үшiн жағдай жасауға

D) программа белгiлерiн жоюға және көшуге

E) құжаттар көшiрмесiн сақтауға

454


Windows. Қосымшадан қосымшаға өту … жүзеге асырылады.

А) Alt батырмасын ұстап тұрып, Tab батырмасын басу арқылы (керектi қосымшаны таңдағанша)

B) «Жолсерiк» арқылы

C) керектi қосымшаны таңдағанша Ctrl батырмасын ұстап тұрып, Tab батырмасын басу арқылы

D) керектi қосымшаны таңдағанша Alt батырмасын ұстап тұрып, Tab батырмасын басу арқылы

E) керектi қосымшаны таңдағанша Ctrl батырмасын ұстап тұрып, Ctrl батырмасын басу арқылы455

Windows. Терезенiң орнын ауыстыру үшін …

А) терезенiң атауына тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып, терезенi керектi орынға апару керек.

B) терезенiң атауына тышқанның сол жақ батырмасын екi рет басып, содан соң терезенi апаратын жерге тағы басу керек.

C) терезенi ағымды жасап, курсор пернелерiмен апару керек.

D) терезенi ағымды жасап, Tab пернеciн басу керек.

E) терезенi ағымды жасап, Del пернеciн басу керек.

456


Windows. Есептер тақтасының орналасуын қалай өзгертуге болады ?

А) Есептер тақтасына тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып, есептер тақтасының жаңа орнына апару керек.

B) Есептер тақтасына тышқанның оң батырмасын шертiп, Свойства мәзiрiндегi Переместить пунктiн таңдап алу керек.

C) Есептер тақтасына тышқанның оң батырмасын шертiп, Свойства мәзiрiндегi Закрепить панель задач пунктiн таңдап алу керек.

D) Есептер тақтасына тышқанның оң батырмасын шертiп, Свойства мәзiрiндегi Автоматически скрывать панель задач пунктiн таңдап алу керек.

E) Есептер тақтасының орнын ауыстыпруға болмайды457

Windows. Бiрнеше терезе бiр уақытта ашық болып тұра алады ма?

А) Тұра алады.

B) Тұра алмайды.

C) Иә, егер терезелердiң бiреуiнде қоржын бумасы ашық болса.

D) Иә, егер терезелердiң бiреуiнде Менiң құжаттар бумасы ашық болса.

E) Иә, егер терезелердiң бiреуiнде Жолсерiк бумасы ашық болса.

458


Терезенiң өлшемiн қалай өзгертуге болады?

А) Тышқанның көрсеткiшiн терезенiң бұрышына әкелiп, тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып, керек жаққа қарай жылжытады.

B) Тышқанның көрсеткiшiн терезенiң тақырыбына әкелiп, сол жақ батырмасын басып тұрып, тақырыпты қажет бағытта жылжытады.

C) Тышқанның көрсеткiшiн саймандар тақтасына әкелiп, сол жақ батырмасын басып тұрып, тақырыпты қажет бағытта жылжытады.

D) Терезенiң жұмыс аймағында тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы жанама мәзiрдi шақырып «Изменить размер» пунктiн таңдайды.

E) Терезенiң өлшемiн өзгертуге болмайды.459

Windows. Тiк айналдыру жолағы … үшiн қажет.

А) мәтiндi жоғары және төмен бағыта көру

B) құжаттың алдыңғы парағына көшу

C) мәтiндi оң және сол бағытта көру

D) ағымды жолдың нөмiрiн өзгерту

E) парақтың бастапқы жолына көшу

460


Тұтынушының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн жүйелiк және қызметтiк программалар құрылғыларының кешенi …

А) операциялық жүйе.

B) қолданбалы программалар.

C) файлдық жүйе.

D) программалау.

E) аппараттық қамтамасыздандыру.461

«Жолсерiк» терезесiнде программаны жүктеу үшiн объектiнiң белгiсiн таңдап … тақтасында тышқанның сол батырмасын екi рет шерту керек.

А) жолсерiктiң оң жақ

B) жолсерiктiң сол жақ

C) Сервис мәзiрiндегi

D) Файл мәзiрiндегi

E) Вид мәзiрiндегi

462


Анықтамалық жүйенiң терезесiнде … бар.

А) навигация тақтасы және мазмұндар тақтасы

B) саймандар тақтасы мен пiшiмдеу тақтасы

C) саймандар тақтасы

D) мәзiр тақтасы мен саймандар тақтасы

E) мәзiр тақтасы463

Деректi немесе мәтiндi енгiзгенде … перненiң көмегiмен абзацты аяқтауға болады.

А) Enter

B) Delete

C) Shift

D) CapsLock

E) Tab

464


Қоржынды тазалау үшiн …

А) тышқанның оң жақ батырмасы арқылы «Қоржынды тазалау» пунктiн таңдап алу керек.

B) қоржынды ағымы жасап, Shift пернесiн басу керек.

C) қоржынды ағымы жасап, Del пернесiн басу керек.

D) қоржынды ағымы жасап, Tab пернесiн басу керек.

E) қоржынды ағымы жасап, Alt пернесiн басу керек.465

Есептер тақтасы қайда орналасуы мүмкiн?

А) Экранның төменгi және жоғары жағында және экранның сол және оң жиектерiнде.

B) Экранның кез-келген жерiнде.

C) Экранның тек төменгi жағында.

D) Экранның тек оң жақ жиегiнде.

E) Экранның тек жоғарғы жағында.

466


Тышқанның көрсеткiшi құмсағатқа айналып кетсе, ол … көрсетедi.

А) жүйе бос емес, күту керек екенiн

B) жүйе келесi жүйелiк оқиғаға дейiнгi уақытты өлшеп жатырғанын

C) жүйе өшiп қалғанын

D) жүйе жұмыс iстемейдi, компьютердi қайта жүктеу керек екнiн

E) тышқанның көрсеткiшi өзгергенiн467

Компьютердiң жұмысын аяқтау, анықтаманы шақыру және құжаттармен программаны iске қосу … батырмасының көмегiмен жүзеге асырылады.

А) Пуск

B) Enter


C) Shift

D) Esc


E) Ctrl

468


Жатық мәзiрдегi белгiлi бiр команданы … шақырады.

А) қажеттi функцияға тышқан көрсеткiшiн апарып, сол жақ батырмасын шерту арқылы

B) пернетақтадан бiзге қажеттi команданың атын терiп, Enter пернесiн басу арқылы

C) пернелер комбинацияларының көмегiмен

D) Alt пернесiн басып, кейiнен оңға, солға, төмен бағыттарының iшiнен қажетiн таңдап алып, Del пернесiн басып

E) Alt пернесiн басып, кейiнен оң жақ, сол жақ, төмен бағыттарының iшiнен қажетiн таңдап алып, CapsLock пернесiн басып469

Windows-тың стандартты қосымшаларының iшiнде

А) қолданбалы программалар, қызметтiк қосымшалар, мультимедиа болады.

B) енгiзу/шығу құрылғылары, Windows безендендiру элементтерi жатады.

C) Windows-ты басқару элементтерi, НТМL-редакторы.

D) диск драйверлерi мен утилиттер жатады.

E) мәтiндiк процессорлар, электрондық кесте және деректер қорын басқару жүйесi жатады.

470


Қосымшалар терезесiнiң негiзгi басқару элементтерiн атаңыз …

А) мәзiр жолы, саймандар тақтасы, жұмыс өрiсi және жағдай жолы.

B) атау долы, навигация тақтасы.

C) мазмұндар тақтасы, айналдыру жолағы.

D) жұмыс аймағы, айналдыру жолағы.

E) пiшiндеу тақтасы, жұмыс аймағы.471

Windows-те DOS қосымшасын жүктеуге …

А) болады.

B) оқта-текте.

C) болмайды.

D) кей-кезде болады.

E) тек 2 рет болады.

472


NC бағдарлама-қабықшада F6 функционалды пернесi … үшiн қолданылады.

А) файлды, каталогтың орнын және атауын ауыстыру

B) файлды, каталогты көшiрмелеу

C) файлды редакциялау

D) файлды, каталогты өшiру

Е) файл мазмұнын көру473

Windows бойынша анықтама қалай алынады ?

А) Windows-тың бас мәзiрiнде Справка пунктiн таңдап алу арқылы.

B) Жолсерiк таңбашасын 2 рет шертiп Справка пиктогрммасын таңдап алу арқылы.

C) Менiң компьютерiм пиктограммасын екi рет шертiп, Справка пиктогрммасын таңдау арқылы.

D) Жұмыс үстелiндегi Справка пиктогрммасын шектеу арқылы.

E) Менiң құжаттарым пиктограммасын екi рет шертiп, Справка пиктогрммасын екi рет шертiп, Справка пиктогрммасын таңдап алу арқылы.

474


Windows. Жаңама мәзiр … шақырылады.

А) тышқанның оң жақ батырмасы арқылы

B) тышқанның сол жақ батырмасы арқылы

C) тышқанның ортаңғы батырмасы арқылы

D) Esc пернесiмен

E) Enter пернесiмен475

Қандай қосымшаның кеңейтілуі .xls ?

А) MS Excel

B) MS Word

C) Нүктелiк сурет.

D) Жүйелiк файл.

E) Орындалатын файл.

476


Саймандар тақтасындағы батырмаларды … пайдаланады.

А) тышқанның көрсеткiшiн тақтадағы қажет батырмаға апарып, тышқанның сол жақ батырмасын шертiп

B) тышқанның көрсеткiшiн тақтадағы қажет батырмаға апарып, тышқанның оң жақ батырмасын шертiп

C) тышқанның көрсеткiшiн тақтадағы қажет батырмаға апарып, Shift пернесiн басып

D) тышқанның көрсеткiшiн тақтадағы қажет батырмаға апарып, CapsLock пернесiн басып

E) ортаңғы батырмасын шертiп477

Windows. Ағымды терезенi белсендi емес терезеден сыртқы белгiсi бойынша қалай ажыратуға болады

А) Терезе атауының түсi бойынша.

B) Терезе жиегiнiң енi бойынша.

C) Еш айырмашылықтары жоқ.

D) Терезе көлемi арқылы.

E) Трезенiң экранда орналасуы бойынша.

478


Windows. Компьютердiң жүйелiк блогындағы «Reset» батырмасы … үшiн қызмет етедi.

А) компьютердiң тез жүктелуi

B) компьютердi өшiру

C) компьютердi қосу

D) Windows-та терезенi ашу

E) Windows-та ағымды терезенi жабу479

Windows. Қандай қосымшаның кеңейтiлуi .doc ?

А) MS Word

B) MS Excel

C) MS Access

D) Жүйелiк файл.

E) Дыбыс таспасы.

480


Windows. Қолданбалы программалардың терезесi ағымды программалардан тұрады. Осы терезелер экранда қалай орын ауыстырады ?

А) Экранның кез-келген жерiне.

B) Экранда орын ауыстырмайды.

C) Тек сол жақ.

D) Тек жоғары.

E) Тек оң жақ.481

Windows экранынан саймандар тақтасының қайсысын алып тастауға болады ?

А) Барлығын.

B) Стандартты саймандар тақтасынан басқасын.

C) Сурет салу саймандар тақтасынан басқасын.

D) Бас саймандар тақтасынан басқасын.

E) Бас саймандар тақтасы мен пiшiендеуден басқасын.

482


Ctrl + Esc пернелер комбинациясы … үшiн қолданылады.

А) Windows-тың Бас мәзiрiн шақыру

B) берiлген пернелер комбинациясының қызметi анықталмағаны

C) ағымды терезенi минимизациялау

D) ағымды терезенi жабу

E) ағымды терезенi бүкiл экранға ашу483

Бума iшiнде басқа бума құруға …

А) болады.

B) болмайды.

C) кей кезде.

D) әрқашан емес.

E) оқта-текте.

484


Терезенiң жүйелiк мәзiрiн … арқылы ашады.

А) терезенi ағымды жасап, Alt+пробел пернелер комбинациясын басу

B) терезенi ағымды жасап, Alt пернесiн шерту басу

C) терезенi ағымды жасап, Shift пернесiн басу

D) терезенi ағымды жасап, Ins пернесiн шерту басу

E) терезе атауын шерту485

Windows-та «Reset» батырмасын, … жағдайда басуға болады.

А) егер Windows жұмыс iстемесе және Ctrl+Alt+Del пернелер комбинациясын басқанда жауап қайтармаған

B) компьютердi өшiру

C) компьютердi қосу

D) Windows-та терезенi ашу

E) Windows-та ағымды терезенi жабу

486


Windows-тағы Бас мәзiрдiң «Құжаттар» бөлімінде не сақталады ?

А) Қолданушы жұмыс iстеген соңғы 15 құжат.

B) Қолданушының құжаттары.

C) Құжаттармен жұмыс iстеу үшiн қажет қосымшалар.

D) Деректер қорымен жұмыс iстеу үшiн қажет қосымшалар.

E) Суреттермен жұмыс iстеу үшiн қажет қосымшалар.487

Бағдарламадағы тақырып жолының оң жағында орналасқан Х батырмасының қызметі:

А) терезе жабылады

B) Терезе айналып және перде тақтасына кетедi.

C) Терезе бұрынғы қалыпқа келеді.

D) Терезе бүкiл экранға ашылады.

E) Терезе айналып және жабылады.

488


Жұмыс столында бірден неше терезе ашуға болады?

A) Шексіз

B) Екі;

C) Үш;


D) Төрт.

E) Бес;


489

Windows жүктелген соң монитор экранында ең алдымен не пайда болады:

A) Жұмыс столы;

B) Бас меню;

C) Терезе;

D) Контекстті меню;

E) Мәтіндік редактор;

490


Әдетте есептер панелінде орналасатын объектілерді көрсетіңіз:

A) Пернетақта ауыстырып-қосқышы, "Пуск" батырмасы, дауыс деңгейін түзеткіш, жүйелік уақыт индикаторы;

B) Пернетақта ауыстырып-қосқышы, "Пуск" батырмасы, дауыс деңгейін түзеткіш, "Мой компьютер", сетевое окружение;

C) Корзина, "Пуск" батырмасы, дауыс деңгейін түзеткіш, жүйелік уақыт индикаторы, сетевое окружение;

D) Пернетақта ауыстырып-қосқышы, "Пуск" батырмасы, сетевое окружение, қатты диск, жүйелік уақыт индикаторы

E) Пернетақта ауыстырып-қосқышы, «Корзина», «Мой компьютер»;491

Файлды жұмыс столындағы ярлык көмегімен ашу үшін не істеу керек?

A) Белгілеу, тышқанды шерту.

B) Файл \ Открыть.

C) Пуск \ Программы \ Запуск,

D) Қажетті ярлыкта тез екі рет тышқанды шерту

E) Ярлыкты есептер панеліне ауыстыру;

492


Windows-тың қандай құралдары файлдық жүйемен жұмыс істеуге арналған?

A) "Проводник" программасы;

B) "Мой компьютер" папкасының терезесі;

C) Есептер панелі;

D) Бас меню;

E) «ПУСК» батырмасы;493

Файлдық қабықшалар неге арналған?

A) Файлды басқаруға;

B) Файлды оқуға;

C) Файлды қарап шығуға;

D) Файлды архивтеуге;

E) Файлды редактрлеуге;

494


Проводникте файлдарды көшірудің неше тәсілі бар

A) 5


B) 4

C) 3


D) 2

E) 1


495

Алмасу буфері дегеніміз:

A) Жедел жадының белгіленген бөлігі;

B) Тұрақты жадының белгіленген бөлігі;

C) Файлдарды сақтауға арналған программа;

D) Қандай да бір ақпарат шығарылатын экран бөлігі;

E) Программа тақырыбы.

496


Құжат файлы дегеніміз:

A) Бірліктер мен нольдер түріндегі кодталған ақпарат;

B) Жедел жадының белгіленген бөлігі;

C) Файлдар, папкалар, жарлықтар сақталатын, дискідегі ерекше аты бар орын.

D) Арнайы технологиямен өсірілген кремний кристаллы;

E) Программистпен құрылатын және компьютермен орындалатын инструкциялар жиынтығы.497

Windows ОЖ терезелерінің құрылымы:

A) Қалып жолы, тақырып жолы, командалар меню жолы, саймандар панелі, жүйелі меню, есептер панелі;

B) Меню жолы; тақырып жолы, саймандар панелі, сызғыштар; айналдыру сызықтары;

C) Тақырып жолы, сызғыштар, контекстті меню; батырмалар; жүйелі меню; айналдыру сызықтары

D) Тақырып жолы, командалар меню жолы, саймандар панелі, айналдыру сызықтары; қалып жолы; контекстті меню;

E) Тақырып жолы, сызғыштар, контекстті меню; батырмалар; саймандар панелі;

498


Windows қосымшаларының терезелерінің өлшемі:

A) Өзгермелі;

B) Тұрақты;

C) Өзгермейтін;

D) 210 мм-те 297 мм;.

E) Тұрақты көлемдерді ғана қабылдайды;499

Есептер тақтасы ... үшін керек:

A) Жұмыс істеп жатқан программаларды көрсету

B) Аудиоақпаратты алу

C) Файл менюді шығару

D) Программаларды құру

E) Программаларды сұрыптау

500


Бас менюді экранға не көмегімен шығаруға болады:

A) ПУСК батырманың көмегімен

B) Файл меню арқылы

C) Терезенің тақырып жолында тышқанның оң жақ батырмасын шерту арқылы

D) Объектілерді жылжыту әдісімен

E) Тек MS-DOS-та501

Программалар жиынынан жүйелік программаны көрсетіңіз:

A) Windows 98;

B) Лазерлі ойнатқыш;

C) Тестілеу программасы;

D) WordPad мәтіндік редакторы;

E) Графикалық редакторлер;

502


Алмасу буфері не үшін қажет…

A) Объектілерді көшіру және орнын ауыстыру

B) Файлдарды сақтау;

C) Мәтін фрагменттерін жою;

D) Жаңа папкалар құру;

E) Графикалық объектілерді жою;503

Папка дегеніміз не?

A) Папка – бұл файлдар, папкалар, ярлыктар сақталатын дискінің ерекше аты бар орны

B) Папка – бұл программа.

C) Папка – бұл файл.

D) Папка – бұл ярлык аты.

E) Папка – бұл арнайы терезе;

504


Файлдық қабықшалар неге арналған?

A) Файлды басқаруға;

B) Файлды оқуға;

C) Файлды қарап шығуға;

D) Файлды архивтеуге;

E) Файлды редактрлеуге;505

Құжат файлы дегеніміз:

A) Бірліктер мен нольдер түріндегі кодталған ақпарат;

B) Жедел жадының белгіленген бөлігі;

C) Файлдар, папкалар, жарлықтар сақталатын, дискідегі ерекше аты бар орын.

D) Арнайы технологиямен өсірілген кремний кристаллы;

E) Программистпен құрылатын және компьютермен орындалатын инструкциялар жиынтығы.

506


Файлдар, папкалар, жарлықтар сақталатын, дискідегі ерекше аты бар орын қалай аталады:

A) Папка;

B) Программа;

C) Файл;


D) Жарлық;

E) Құжат.507

Кодталған ақпарат сақталатын, дискідегі ерекше аты бар орын қалай аталады:

A) Папка;

B) Программа;

C) Файл;

D) Жарлық;

E) Құжат.

508


Есептер тақтасы ... үшін керек:

A) Жұмыс істеп жатқан программаларды көрсету

B) Аудиоақпаратты алу

C) Файл менюді шығару

D) Программаларды құру

E) Программаларды сұрыптау509

Бас менюді экранға не көмегімен шығаруға болады:

A) ПУСК батырманың көмегімен

B) Файл меню арқылы

C) Терезенің тақырып жолында тышқанның оң жақ батырмасын шерту арқылы

D) Объектілерді жылжыту әдісімен

E) Тек MS-DOS-та

510


Алмасу буфері не үшін қажет…

A) Объектілерді көшіру және орнын ауыстыру

B) Файлдарды сақтау;

C) Мәтін фрагменттерін жою;

D) Жаңа папкалар құру;

E) Графикалық объектілерді жою;511

Пернелердің қандай комбинациясы арқылы Проводникте файлды буферге көшіруге болады

A) Ctrl+B

B) Alt +V

C) Shift +D

D) Ctrl+ Z

E) Ctrl+C

512


Пернелердің қандай комбинациясы арқылы Проводникте файлды буферден кірістіріп қоюға болады?

A) Alt +V

B) Shift +D

C) Ctrl+ Z

D) Ctrl+V

E) Ctrl+B513

Пернелердің қандай комбинациясы арқылы Проводникте файлды буферге қиып алуға болады

A) Alt +V

B) Shift +D

C) Ctrl+X

D) Ctrl+ Z

E) Ctrl+B

514


Пернелердің қандай комбинациясы арқылы Проводникте файлдарды белгілеуге болады

A) Ctrl+A

B) Alt +V

C) Shift +D

D) Ctrl+ Z

E) Ctrl+B515

Пернелердің қандай комбинациясы арқылы Проводникте артқа жылжуға болады

A) Alt + Стрелка солға

B) Alt +V

C) Shift +D

D) Ctrl+ Z

E) Ctrl+B

516


Пернелердің қандай комбинациясы арқылы Проводникте алға жылжуға болады

A) Alt +V

B) Shift +D

C) Ctrl+ Z

D) Alt + Стрелка оңға

E) Ctrl+B516

Қолданушының сұранысы бойынша ақпаратты сақтауға, іздеуге және беруге арналған жүйе:

A) Жасанды интеллект.

B) Ақпараттық жүйе.

C) Жасанды мүше.

D) Биологиялық жүйе.

E) Жасанды жүйе.

517


Келтірілген бағдарламалардың қайсысы берілгендер жинағына жатпайды? 1) Access; 2) Dbase; 3) Foxpro; 4) Qbasic.

А) 1,2 және 3

В) 1 және 3

С) 2 және 4;

D) тек 4;

E) барлығы.518

Берілгендер жинағында жұмыс жасайтын объектілер болып табылады: 1)поле; 2) формула; 3) запись; 4) ячейка.

А) 1,2 және 3

В) 1 және 3

С) 2 және 4;

D) тек 4;

E) барлығы.

519


Көптеген қызметтерде қолдануға арналған интегральданған жиынтық.

А) мәтіндік редактор;

В) электрондық кесте;

С) берілгендер жинағы;

D) бағдарламалау тілі;

Е) қолданбалы бағдарламалар;520

Берілгендер жинағындағы жазуларға келесі амалдар орындалады: 1)өңдеу; 2) іріктеу; 3) индекстеу; 4) кілт арқылы іздеу.

А) 1,2 және 3

В) 1 және 3

С) 2 және 4;

D) тек 4;

E) барлығы.

521


Мәліметтер қоймасындағы өрістермен келесі амалдардың қайсысы орындалмайды? 1)айтып беру; 2) өңдеу; 3) манипуляциялау; 4)есеп беру жасау; 1)описания; 3) редактирование;

А) 1,2 және 3

B) 1 және 3

C) 2 және 4

D) тек қана 4

E) барлығы522

Келтірілген элементтердің қайсысы MS-Access-тің компоненті болып табылады? 1) таблица; 2) форма; 3) отчет; 4) запрос.

А) 1,2 және 3

В) 1 және 3

С) 2 және 4;

D) тек 4;

E) барлығы.

523


Мәліметтер қоймасымен басқару жүйесінің негізінен үш атқаратын қызметі бар:

А) Мәліметтерді анықтау, өңдеу және олармен басқару.

В) Мәліметтерді енгізу, редакциялау және өңдеу.

С) Мәліметтерді жинау, форматтау, көшірмесін алу

D) Мәліметтердің атын өзгерту, олармен басқару, форматтау.

E) Мәлімет жіберу, сақтау, жинау.524

Мәліметтер қоймасын(МҚ) жасау екі этаптан тұрады:

А)МҚ жасау және мәлімет енгізу.

В) МҚ жобалау және мәлімет енгізу.

С) МҚ жасау және мәлімет құрастырушы.

D)МҚ ашу және мәліметтер типі .

E) МҚ ашу және мәліметтер кестесі.

525


Мәліметтер қоймасында жазбаларды өшіру жүргізіледі:

А)«Файл» менюі пунктінен - «Удалить» бұйрығы.

В) «Правка» менюі пунктінен - «Копировать» бұйрығы.

С) «Файл» менюі пунктінен - «Вырезать» бұйрығы.

D) «Правка» менюі пунктінен - «Удалить» бұйрығы.

E) «Файл» менюі пунктінен - «Заменить» бұйрығы.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


жүктеу 2.05 Mb.