Главная страница
Контакты

    Басты бет


Информатика бойынша 8, 9 сынып оқушыларына арналған олимпиаданың мектепішілік турының тапсырмалары

жүктеу 65.95 Kb.жүктеу 65.95 Kb.
Дата10.05.2017
өлшемі65.95 Kb.

Информатика бойынша 8, 9 сынып оқушыларына арналған олимпиаданың мектепішілік турының тапсырмаларыИнформатика бойынша 8, 9 сынып оқушыларына арналған олимпиаданың мектепішілік турының тапсырмалары 1. (10 ұпай) х- есептеу жүйесінің белгісіз негізі болғанда 990(x) : 60(x) = 1110(3) теңдеуінің шешімі бола ма, анықта, ал егер шешімі бар болса х белгісіз мәнін жауап ретінде көрсет.

 2. (10 ұпай) Желі бойынша жіберілген мәліметтер көлемі 2 килобитті пакеттерге бөлінеді.
  Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
  файылды жіберуде көлемі 18150 байт көлеміндегі файылды құрастыруға кететін пакеттердің аз аз санын анықта.
  Сан - мөлшерді сипаттайтын, санауда пайдаланылатын абстракт нәрсе.


 3. (15 ұпай)1 – ден N дейінгі нөмірлерімен қайталанбайтын сандар қатарынан тұратын А біркелкі массивінен барынша теріс санның реттік нөмірін тауып алу қажет немесе теріс сандардың жоқ екендігін көрсету қажет. Есептерді шешу алгоритмі блок схема түрінде жазылсын.

 4. (20 ұпай) 1 –ден 180-ге дейін натуралды берілген. Сол k бойындағы бірізділік позицияда сандарды анықтау үшін бағдарлама жаса.
  Позиция (лат. posіtіo - орны, жағдайы, орналасқан жері) - Қандай да бір нәрсенің орны, орналасуы (мысалы, шахмат тақтасындағы фигуралардың позициясы); Шекті музыкалық аспаптың мойнындағы сол қолдың бір жерде тұрып, дыбыстардың белгілі бір кезектігін орындайтын орны; Классикалық бидегі қолды ұстап тұру мен аяқтарды қоюдың бұлжымас ережелері.


10111213…9899.

Кіріс мәліметтер форматы (үлгісі)

Файл k саныны ұстайды— ізделіп отырған сандар позициясы.Шығыс мәліметтер форматы (үлгісі)

Шығыс файлы ізделіп отырған сандарды ұстайды.Кіріс және шығыс файлдарының мысалы

Task1.in

Task1.out

4

1

8

3
Задания школьного тура олимпиады по информатике

для учащихся 8, 9 классов


 1. (10 баллов) Определите, имеет ли решение уравнение 990(x) : 60(x) = 1110(3), где x – неизвестное основание системы счисления, и если да, то укажите значение x в качестве ответа.

 2. (10 баллов) Данные при передаче по сети разбиваются на пакеты размером 2 килобита. Определите минимальное количество пакетов, которое потребуется сформировать при передаче файла размером 18150 байтов.

 3. (15 баллов) В одномерном массиве А, состоящем из неповторяющихся чисел с номерами от 1 до N, требуется найти порядковый номер наибольшего отрицательного числа или установить отсутствие отрицательных чисел. Алгоритм решения задачи записать виде блок схемы.

 4. (20 баллов) Дано натуральное k от 1 до 180. Написать программу для определения цифры, которая находится в k-той позиции последовательности

10111213…9899.

Формат входных данных

Файл содержит число k — позиция искомой цифры.Формат выходных данных

Выходной файл содержит искомую цифру.Пример входных и выходных файлов

Task1.in

Task1.out

4

1

8

3


Задания школьного тура олимпиады по информатике

для учащихся 10, 11 классов


 1. (15 ұпай) Петя дыбыстық сүйемелдеу арқылы слайдшоу жасауды шешті. Слайдшоуда кодталған 224 түсі бар түрлі тіүсті палитраны қолана отырып 1024х768 нүктелер көлемінде 10 бейне сурет бірінен соң бірі көрсетіледі. Әр слайдқа 5 секунд уақыт кетеді (слайдар шапшаң кезектеседі). Слайдшоудың соңына дейін кодталған 32000 Гц дискретизация жиілігімен және 65536 кванттау деңгейінде стереофониялық музыкалық композициядан үзінді ойнатылады.
  ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
  Музыкалық үзіндінің ұзақтылығы барлық бейне суретті көрсетуге кететін жалпы уақыт санына тең. Егер бейне суреттер мен музыкалық үзіндінің сығыстырылып қысқартылмағаны белгілі болса, ал бейне суреттер мен дыбыстарды кодтау және слайдшоуды ұйымдастыру туралы қызметтік ақпарат 10 Кбайт алатын болса слайдшоуды сақтау үшін қанша Кбайт жадысы керек. Жауабына санды көрсет.

 2. (20 ұпай) Мынадай электрондық кесте берілген:


Ұяшықтағы Е8 есептеу формуласы келесі сұрақтарға жауап беруі керек:

«Қолда бар тауардың максималды құны 40 теңгеден аспайды »

Бұл үшін Е2 ұяшығына формуланы жазу керек және оны Е3 : Е7 ұяшықтарына көшіру қажет.

Формула (Formula) - электрондық кестедегі (Excel) математикалық өрнек, оның жұмыс нәтижесі торлардағы мәндерге байланысты болады. Мысалы, D5 торына енгізілген мынадай формула =а5+b5+с5 A5, В5, С5 торындағы сандардың қосындысын D5 торына орналастырады.
Көрсетілген формулалардың қайсысы бұл жағдайда талап етілген қажетті нәтижені алуға мүмкіндік береді. 1. (20 ұпай) Пернетақтадан екі үштаңбалы сан енгізілді. Енгізілген сандар жүздік, ондық, брлік сандар сомасының кері бірізділігін құрай ма, анықта?

 2. (20 ұпай) Мазай ата мен қоян қарапайым ойынды ойнап отыр. Олардың алдында бірдей N сәбіздерінің үйіндісі жатыр. Олардың әрқайсысы жүрген сайын осы үйіндіден кезкелген бірнеше оң дәрежелі санға тең 2, яғни 1,2,4,8... сәбізін ала алады. Ойынды Мазай ата немесе қоян бастайды. Кейін ойыншылар кезекпен жүреді. Кім соңғы сәбізді алса сол ойыншының жеңгені. Есепті шешуде ой жүгірту қажет. N сәбіз сандарын 3 –ке бөлінгеннен қалған қалдықты қарастырайық (сандар сомасын бөлгеннен қалған қалдықты қарастыруға болады). Егер ол нөлге тең болса, онда екінші ойыншы бірінші ойыншыны қалай ойнасада жеңіп шығады, себебі бірінші ойыншы қанша сәбіз алса да оның жүріснен кейін қалған сәбіздер санын 3-ке бөлген жағдайда 1 немесе 2 қалдық қалады, сонда екінші ойыншы сол қалдық санына тең қалған сәбізді алады. Егер N сәбіздер саны 3-ке бөлінгенде қалған қалдық нөлге тең болмаса, онда бірінші ойыншы бірінші жүрісінде осы қалдықты алуы мүмкін және бұл екінші ойыншының жеңілісіне әкеледі. Осы ойында берілген бастапқы мәліметте жеңімпазды анықтайтын бағдарламаны құрастыруды талап етеді. Сонымен қатар ойыншылардың оңтайлы ойнап жатқан есепке алу керек.


Кіріс мәліметтерінің форматы (үлгісі) (Формат входных данных):

input.txt кіріс файлы ойын басында сәбіз сандарын беретін жалғыз N (N < 10250) бүтін оң санынан тұрады.Шығыс мәліметтер форматы (үлгісі) (Формат выходных данных):

output.txt шығыс форматы екі жолға жазылған екі бүтін санан тұрады. Егер бірінші ойыншы жеңсе ондабірінші жолда 1 және екінші жола 2 саны жазылады, ал егер екінші ойыншы жеңсе, онда бірінші жолға 2 және екінші жолға 1 жазылады.

Кіріс және шығыс мәліметтер файылдарының мысалы:


input.txt

output.txt

8

1

2Задания школьного тура олимпиады по информатике

для учащихся 10, 11 классов


 1. (15 баллов)Петя решил создать слайд-шоу со звуковым сопровождением. В слайд-шоу последовательно воспроизводится 10 неповторяющихся изображений, размером 1024 х 768 точек, кодированных с использованием цветовой палитры, содержащей 224 цветов. Каждый слайд проигрывается 5 секунд (переключение слайдов является мгновенным). На протяжении всего слайд-шоу проигрывается фрагмент стереофонической музыкальной композиции, кодированный с частотой дискретизации 32000 Гц и 65536 уровнями квантования. Продолжительность музыкального фрагмента равна общему времени показа всех изображений. Сколько потребуется памяти в Кбайт для хранения этого слайд-шоу, если известно, что сжатия изображений и музыкального фрагмента не производилось, а вся служебная информация о кодировании изображений и звука и организации слайд-шоу занимает 10 Кбайт.
  Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
  В ответе укажите число.

 2. (20 баллов)Дана следующая электронная таблица:

Вычисление формулы в ячейке E8 должно дать ответ на следующий вопрос: "Максимальная стоимость имеющегося в наличии товара, не превышающая 40 тенге".

Для этого в ячейку E2 нужно вписать формулу и скопировать ее в ячейки E3:E7. Какие из представленных ниже формул позволят в этом случае получить требуемый результат?


 1. (20 баллов)С клавиатуры вводятся два трехзначных числа. Выяснить, образуют ли сумма цифр сотен, сумма цифр десятков, сумма цифр единиц введенных чисел убывающую последовательность.

 2. (20 баллов)Дед Мазай и заяц играют в очень простую игру. Перед ними - огромная куча из N одинаковых морковок. Каждый из них во время своего хода может взять из этой кучи любое количество морковок, равное неотрицательной степени числа 2, т.е 1, 2, 4, 8, ... . Начинает игру либо Дед Мазай, либо заяц. Затем игроки ходят по очереди. Тот, кто возьмет последнюю морковку, тот и выигрывает.

В основе решения задачи лежат следующие рассуждения. Рассмотрим остаток от деления числа морковок N на 3 (можно рассмотреть остаток от деления суммы цифр). Если он равен нулю, то выигрывает второй игрок при любой игре первого, так как какое бы число морковок ни взял первый игрок, после его хода останется число морковок, дающее при делении на 3 остаток 1 или 2, и тогда второй игрок берет число морковок равное этому остатку. Если остаток от деления числа морковок N на 3 не равен нулю, то первый игрок может взять во время первого хода этот остаток, и это приведет к проигрышу второго игрока.

Требуется написать программу, которая при заданных исходных данных определяет победителя в этой игре. При этом следует учитывать, что игроки играют  оптимально.


Формат входных данных:

Входной файл input.txt содержит единственное целое положительное число N (N < 10250), задающее число морковок в начале игры.Формат выходных данных:

Выходной файл output.txt должен содержать два целых чисел, записанных в двух строках. Если побеждает первый игрок, то в первой строке 1 и во второй строке 2, если побеждает второй игрок, то в первой строке 2 и во второй строке 1.Пример файлов входных и выходных данных:

input.txt

output.txt

8

1

2

 • Кіріс мәліметтер форматы (үлгісі)
 • Кіріс және шығыс файлдарының мысалы Task1.in
 • Задания школьного тура олимпиады по информатике для учащихся 8, 9 классов (10 баллов)
 • (15 баллов)
 • (20 баллов)
 • Формат входных данных
 • Пример входных и выходных файлов Task1.in
 • Задания школьного тура олимпиады по информатике для учащихся 10, 11 классов (15 ұпай )
 • (20 ұпай)
 • Кіріс мәліметтерінің форматы (үлгісі) (Формат входных данных)
 • Шығыс мәліметтер форматы (үлгісі) (Формат выходных данных)
 • Задания школьного тура олимпиады по информатике для учащихся 10, 11 классов (15 баллов)

 • жүктеу 65.95 Kb.