Главная страница
Контакты

    Басты бет


Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы

жүктеу 75.96 Kb.жүктеу 75.96 Kb.
Дата10.03.2017
өлшемі75.96 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағыӘдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі - Қазақстан Республикасының Үкіметі құрамына енетін орталық атқарушы органы.
Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Есептеу техникасы және бағдарламалау» кафедрасы
«Интернет технологиясы» пәні бойынша

050704, 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалау мамандығының» студенттеріне арналған
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор _________ _Н.Э Пфейфер

(қолы) (аты-жөні)

2011ж. «___»____________


Қ ұрастырушы: аға оқытушы___________________________ Балгабаева Г.С.

Нұсқау (Инструкция; лат. instructio - құру, ереже) - әскердің (күштің) қандай да бір жағын реттейтін немесе ұрыс құралдарын қолдану мен пайдалану мәселелері бойынша толық нұсқаулары бар құжат. Нұсқау мемлекеттің қолданыстағы заңдары, үкіметтің қаулылары, бұйрықтар мен директивалар, жарғылар мен басшылыққа алынатын құжаттардың негізінде шығарылады, Нұсқауды шығару құқығы қорғаныс министріне, оның орынбасарларына, қарулы күштер түрлерінің бас қолбасшысына, әскер түрлерінің (арнайы әскер түрлерінің) қолбасшыларына (бастықтарына) берілген. Нұсқауда әдетте жойғыш құралдарды қолдану және ұрыс қимылдарын қамтамасыз ету (бомба тастау бойынша нұсқау), жауынгерлік дайындықты қамтамасыз ету (жаттығу және ұрыс атыстарын ұйымдастыру және өткізу бойынша нұсқау) мәселелері көрсетіледі. Мұнда, сонымен қатар, қандай да бір қызметгі реттейтін ережелер мен нормалар айтылуы мүмкін (әскери тасымал құжаттарын есепке алу тәртібі, оларды ресімдеу мен пайдалану және әскери тасымалдардың төлемақысы туралы нұсқау). Қорғаныс министрлігінің орталық аппараттарындағы органдары шығаратын әскерлердегі (флот күштеріндегі) нұсқаулардан басқа, әскер қызметіне катысты, мысалы, полк кезекшісінің нұсқауы, қарауыл бастығының нұсқауы сияқты нұсқаулар дайындалады. Бұл нұсқаулардың мазмұны әскери жарғы талаптары мен әскерді (флот күштерін) орналастыру ерекшеліктерін есепке алуға негізделеді. Нұсқау ережелері міндетті түрде орындалуы тиіс.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.

(қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, қолы) (аты-жөні)
«Есептеу техникасы және бағдарламалау» кафедрасы

(кафедра атауы)


«Интернет технологиясы» пәні бойынша

(пән атауы)


050704, 05В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»

(мамандық шифры және толық атауы)

мамандығының студенттеріне арналған
Пәнді меңгеру жөніндегі

(оқу құжаты түрінің атауы)әдістемелік нұсқаулар

Кафедраның отырысында ұсынылды 2011 ж. «__»_______№_____ хаттама

Кафедра меңгерушісі __________ О.Г. Потапенко

(қолы) (аты-жөні)


ФФМжАТ ОӘК мақұлданды 2011ж. «__»______№_____ хаттама

(факультет атауы)

ОӘК төрағасы_____________ Ж.Г. Муканова 2011ж. «__»____________

(қолы) (аты-жөні)


МАҚҰЛДАНДЫ:
ЖжӘҚБ бастығы_____________А.А. Варакута 2011ж. «__»____________

(қолы) (аты-жөні)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама

Тақырып 1. Акпаратты жіберу және өңдеудің интернет технологиялары туралы түсінік. Интернет технологиялары дамуының тарихи мәліметі. Интернет адам қызметінде.

Интернет (оқылуы [интэрнэ́т]; ағылш. Internet - International Network) - компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі.
Интернет қосымшаларының типтеріне шолу. Интернет–технологияларын қолдану, интернетке арналган косымшаларды жетілдіру ерекшеліктерімен байланысты сүрактар жиынтығы. Интернет технологиялары мамандарына қойылатын казіргі кәсіби талаптар.[1, 20-85 бет]

Тақырып 2. Интернетті үйымдастыру. Интернет тораптар иерархиясы ретінде. Интернеітегі клиент–серверлік архитектура. Провайдер тораптары. Провайдер тораптарын біріктіру. ISP, POP, NAP, "соңғы миля" түсініктері. Транспорттық протоколдар компьютерлер арасындағы мәліметтердің сенімді транспортировкаларының келесі қызметтерін көрсетеді.
Маман - ұйымның инженерлік-техникалық, экономикалық және басқа да жұмыстарымен айналысатын қызметкері. Маман, әдетте, жоғары немесе арнаулы орта білімді болады. Атап айтқанда, агроном, бухгалтер, геолог, инженер, математик, механик, техник, физиолог, суретші, экономист, энергетик, мұғалім, дәрігер, т.б.
Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
Төменде кең таралған траспорттық протоколдар көрсетілген.

ATP (Apple Talk Protocol – Транзакциялық протокол Apple Talk) және NBP (Name Binding Protocol – аттарды байланыстыратын ротокол). Сеанстық және транспорттық протоколдар Apple Talk.

NetBIOS (Енгізу-шығару базалық желілік жүйе). NetBIOS – компьютерлер арасындағы байланысты құрастырады, ал NetBEUI бұл байланысқа мәліметтерді жіберу қызметін көрсетеді.

SPX (Sequenced Packet eXchange –Пакеттерді бірінен соң бірін айырбастау) NWLink-де. Протокол Novel NetWare мәліметтерді жеткізуді қамтамасыздандыратын протокол..

TCP (Transmission Control Protocol – Жіберу басқаруының протоколы). Мәліметтерді жеткізу сенімділігін анықтайтын TCP/IP стек протоколы. [3, 33-45 бет]

Тақырып 3. Әртүрлі категориядағы колданушыларға арналган интернетке кіру түрлері. Интернетке акпарат жіберу. TCP/IP протоколының стэгі. IP бағдарының үрдісі. Интернетте акпарат алмасу сенімділігі. Интернеттегі мекендеу. Домендік аттар жүйесі. DNS–сервер. Браузерлер мен серверлер. Прокси–сервер. URL–мекенінің форматы. TCP (Transmission Control Protocol – Жіберу басқаруының протоколы). Мәліметтерді жеткізу сенімділігін анықтайтын TCP/IP стек протоколы.

IP (Internet Protocol –Internet протоколы). TCP/IP стегінің протоколы адрестық ақпаратпен және маршрутизация туралы ақпаратпен қамтамасыздандырады.

Сервер (ағылш. server) - файлдар, қалталар және компьютерлердің деректері сияқты деректерге ортақ қатынасуды, сондай-ақ желі пайдаланушыларына электрондық пошта қызметтерін қамтамасыз ететін компьютер.
Сенімділік - компьютердегі белгілі бір қызмет атқаратын блоктың берілген уақыт кезеңі ішінде нақты жағдайда талап етілген жұмысты орындау қабілеті. Құрылғының тоқтаусыз жұмыс істеу мүмкіндігі, оның орташа тоқтамай жұмыс істеу уақыты, істен шыққан жағдайда қайта қалпына келтірудің орташа уақыты сенімділік көрсеткіштеріне жатады.
Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.

IPX (Internetwork Packet eXchange – Желі арасындағы пакеттерді айырбастау) NWLink. Novel NetWare протоколы пакеттерді бағыттауға және маршрутизациялау үшін қолданылады. [4, 44-78 бет]

Тақырып 4. Интернет сервистері. OSI моделінің колданбалы денгейінің протоколдары. WWW–сервисі. Гипермәтін және Web-парактар.

Желілік протоколдар келесі қызметтерден тұрады:ақпаратты адресациялау және маршрутизациялау, қатені тексеру, қайталанған тапсыруды сұрау және нақты желілік ортада әрекеттестік ережені құрастыру. Төменде кең таралған желілік протоколдар көрсетілген.


Транспорттық протоколдар компьютерлер арасындағы мәліметтердің сенімді транспортировкаларының келесі қызметтерін көрсетеді. Төменде кең таралған траспорттық протоколдар көрсетілген.

ATP (Apple Talk Protocol – Транзакциялық протокол Apple Talk) және NBP (Name Binding Protocol – аттарды байланыстыратын ротокол). Сеанстық және транспорттық протоколдар Apple Talk.

NetBIOS (Енгізу-шығару базалық желілік жүйе). NetBIOS – компьютерлер арасындағы байланысты құрастырады, ал NetBEUI бұл байланысқа мәліметтерді жіберу қызметін көрсетеді.

SPX (Sequenced Packet eXchange –Пакеттерді бірінен соң бірін айырбастау) NWLink-де. Протокол Novel NetWare мәліметтерді жеткізуді қамтамасыздандыратын протокол..

DDP (Datagram Delivery Protocol – Дейтаграммды жеткізу протоколы). Мәлімет тапсыру протоколы Apple Apple Talk-те қолданылады.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface – Енгізу-шығарудың базалық желілік жүйенің кеңейтілген қолданушылар интерфейсі). IBM және Microsoft компаниясымен бірге өңдірілген бұл протокол NetBIOS үшін транспорттық қызметтерді қамтамасыздандырады. [3, 58-78 бет]Тақырып 5. HTTP сервер және клиент. HTTP протоколы бойынша сұраулар мен жауаптардың атаулары. Электрондык пошта, SMTP және РОРЗ протоколдары, пошталы сервер және клиент. FTP протоколдарын, FTP ресурстары мекенінін пішімін, FTP–сервер және клиенттерін белгілеу.
Интерфейс (Interface-inter-өзара, і face-бет жағы) - 1) программалаушылардың кәсіптік тілінде - өзара әрекеттесу "жазықтығы", пайдаланушы мен компьютердің қарым-қатынасы, яғни екі жүйенің немесе адам мен компьютердің өзара мәліметтер алмасуын жасақтайтын аппараттық-программалық құралдардың жиынтығы; 2) есептеуіш жүйе құрылғыларының не (немесе) программалардың өзара әсерлесуін жасақтайтын құралдар мен ережелер жиынтығы; есептеуіш жүйедегі құрылғыларды үйлестіру немесе жүйелер арасында үйлестіруге пайдаланылатын үйлестіргіш техникалық және программалық құралдар жиынтығы; жүйелердің, құрылғылардың немесе программалардың екі арасын бөлу шекарасы; екі қызметтік құрылғының және олардың қосылу, алмасу сигналдары және т.б. сипаттамаларымен анықталған шекарасы; 3) ішкі программаға басқаруды беру мен бастапқы программаға қайту процедурасы туралы сипаттамалар мен келісімдер жиынтығы.
Microsoft Corporation (/maɪkrəˌsɒft/) - дүниежүзіндегі ең ірі компаниялардың бірі. Бағдарламалық қамсыздандыру өндірісінің және сервер мен жеке компьютерлер үшін интернет технологияларды құруы мен қызметін көрсететін АҚШ-та тіркелген көпұлтаралық компания.
Ресурстар (французша ressourse - құрал-жабдық, мүмкіндік), босалқы қорлар - табыс, ақшалай және басқа қаражат, құндылықтар мен олардың көздері.
Telnet және NNTP протоколдарын белгілеу. Чат, шұғыл поштаның кызметтері, IRC-желілері, IP–телефония, видео–конференциялары, WAP протоколы негізіндегі мобильді интернет.

Қолданбалы протоколдар

Қолданбалы протоколдар қосымшаның әрекеттестігі үшін арналған.Төменде кең таралған траспорттық протоколдар көрсетілген.

AFP (Apple Talk File Protocol – Файлдық протокол Apple Talk).

Файл (ағылш. File) - дерек сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады.
Macintosh файлдардың алыстатылған басқару протоколы.

FTP (File Transfer Protocol – Файлдарды жібері протоколы ). Файлдарды жіберу қызметтермен қамтамасыздандыратын TCP/IP стек протоколы.

NCP (NetWare Core Protocol – Базалық протокол NetWare). Novel NetWare клиенттің кабығы мен редиректоры.

SNMP (Simple Network Management Protocol – Желіні басқаратын жай протокол).Желілік құрылғыларлы бақылау және басқару үшін қолданылатын TCP/IP стек протоколы.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – гипертекстті жіберу протоколы және басқару протоколдар. [5], 8-65 бет; [7], 7-64 бет.Тақырып 6. Клиент және сервер жагында орындалатын технологиялар. Web–сервер жүмысының механизмі.
Механизм (гр. mehane - құрал, мәшине) - бір немесе бірнеше қатты денелерді басқа қатты денелер арқылы қажетті қозғалысқа келтіретін денелер жүйесі. Механизм құрылымдық белгілері бойынша топсалы (иінтіректі), бағдартқышты, тісті, сыналы, бұрамалы, ыңғайландырғыш, арнайы, шыбық қысқыш, иілгіш буынды, гидравликалық, пневматикалық және электрлі құрылғылары бар және т.б.
Сервер қоршауының айнымалылары. CGI технологиясы, CGI бойынша сүраулар мен жауаптардын атаулары. РНР, ASP, SSI–дің қазіргі сценарийлері.

IPX (Internetwork Packet eXchange – Желі арасындағы пакеттерді айырбастау) NWLink. Novel NetWare протоколы пакеттерді бағыттауға және маршрутизациялау үшін қолданылады.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface – Енгізу-шығарудың базалық желілік жүйенің кеңейтілген қолданушылар интерфейсі). IBM және Microsoft компаниясымен бірге өңдірілген бұл протокол NetBIOS үшін транспорттық қызметтерді қамтамасыздандырады.

Транспорттық протоколдар компьютерлер арасындағы мәліметтердің сенімді транспортировкаларының келесі қызметтерін көрсетеді. Төменде кең таралған траспорттық протоколдар көрсетілген.

ATP (Apple Talk Protocol – Транзакциялық протокол Apple Talk) және NBP (Name Binding Protocol – аттарды байланыстыратын ротокол). Сеанстық және транспорттық протоколдар Apple Talk.

NetBIOS (Енгізу-шығару базалық желілік жүйе). NetBIOS – компьютерлер арасындағы байланысты құрастырады, ал NetBEUI бұл байланысқа мәліметтерді жіберу қызметін көрсетеді.

SPX (Sequenced Packet eXchange –Пакеттерді бірінен соң бірін айырбастау) NWLink-де. Протокол Novel NetWare мәліметтерді жеткізуді қамтамасыздандыратын протокол..

TCP (Transmission Control Protocol – Жіберу басқаруының протоколы). Мәліметтерді жеткізу сенімділігін анықтайтын TCP/IP стек протоколы. [8], 8-96 бет; [10], 8-106 бет; [11], 8-150 бет; [12], 25-65 бет.Тақырып 7. Java-Script, VB-script технологиялары. Web–косымшаларындагы графика. Flash технологиясы. VRML технологиясы. Клиент–Web–Сервер мәліметтер базасының сервері көп деңгейлі архитектурасы негізінде косымшаларды кұру технологиялары. Интернеттегі ақпаратты корғау. Интернет дамуының болашағы. Интернет технологияларын колдану салалары мен перспективалары.[13, 12-45 бет]


Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Учебник. СПб: Издательство "Питер", 2000.

2. Петров В.П.Информационные системы. Учебник. СПб издательство "Питер", 2002.

3. Филимонов А.Ю. Протоколы Интернета.- СПб:БХВ-Петербург,2003.

4. Найк Д. Стандарты и протоколы Интернета. Пер. с англ.-М.:2000.

5. Танеев P.M. Проектирование интерактивных WEB-приложений. М.: 2001.

6. Комер Д. Принципы функционирования Интернета–СПб.: Питер, 2002.

7. Фролов А.В., Фролов Г.В. Базы данных в Интернете: практическое руководство по созданию Web–приложений с базами данных–М. Издательство - торговый дом "Русская Редакция", 2000.

8. Хоумер А., Улмен К. Dynamic HTML - СПб.: Питер, 2001.

9. Ливингстон Д., Белью К., Браун М. Perl 5. Web - профессионалам: Пер. с англ. - К.: Издательская группа BHV, 2001.

10. Косентино К. PHP. Web–профессионалам: Пер. с англ.–К.: Издательская группа BHV, 2001.
Қосымша әдебиеттер

12.

Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
Леонтьев Б. Web -дизайн: Хитрости и тонкости: - М.: Познавательная книга плюс, МиК,2001.

13. Рик Дарнелл. Java script–справочник. 2001.

14. Жумагалиев Б.И. Лабораторный практикум по интернет–технологиям. Учебное пособие. Алматы: ААЭиС.2003.15. Солоницын К., Холмогоров В. Интернет. Энциклопедия. 3-е издание–Пб.: Питер, 2002.

 • Білім және ғылым министрлігі
 • ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
 • МАҚҰЛДАНДЫ
 • Тақырып 1. Акпаратты жіберу және өңдеудің интернет технологиялары туралы түсінік.
 • Тақырып 3. Әртүрлі категориядағы колданушыларға арналган интернетке кіру түрлері.
 • Тақырып 4. Интернет сервистері.
 • Тақырып 6. Клиент және сервер жагында орындалатын технологиялар.
 • Тақырып 7. Java-Script, VB-script технологиялары.
 • Әдебиеттер тізімі Негізгі әдебиет
 • Қосымша әдебиеттер

 • жүктеу 75.96 Kb.