Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бағдарламасы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің №289 бұйрығымен бекітілген «Биология» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес жасалған. Құрастырған

жүктеу 1.18 Mb.жүктеу 1.18 Mb.
бет1/8
Дата15.03.2019
өлшемі1.18 Mb.

Бағдарламасы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің №289 бұйрығымен бекітілген «Биология» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес жасалған. Құрастырған


  1   2   3   4   5   6   7   8
Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің №289 бұйрығымен бекітілген «Биология» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес жасалған.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі - Қазақстан Республикасының Үкіметі құрамына енетін орталық атқарушы органы.
Құрастырған: а.ш.ғ.д., профессор _________________ Тулеубаев Ж.С. Емтихан бағдарламасы «Биология және БОӘ» кафедрасының мәжілісінде талқыланды. Хаттама №____ «____» ___________2018ж. Кафедра меңгерушісі а.ш.ғ.д., проф. ______________ Тулеубаев Ж.С. Емтихан бағдарламасы «Химия-биология» факультетінің оқу-әдістемелік бюросында мақұлданған. Оқу әдістемелік бюросының төрайымы _______________ Таубаева Р.С. Хаттама №____ «____» ___________ 2018ж. Емтихан бағдарламасы университеттің әдістемелік кеңесінде талқыланған. Хаттама №____ «____» ___________ 2018ж. Магистратураға түсу кезінде тапсырылатын емтихан бағдраламасының мазмұны 1. Түсу емтиханын өткізудің мақсаты мен міндеттері 6М011300-Биология мамандығына түсушілер үшін емтихан мамандық бойынша ҚР МЖМБС, типтік оқу жоспарында көрсетілген мерзімінде өткізіледі.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
Маман - ұйымның инженерлік-техникалық, экономикалық және басқа да жұмыстарымен айналысатын қызметкері. Маман, әдетте, жоғары немесе арнаулы орта білімді болады. Атап айтқанда, агроном, бухгалтер, геолог, инженер, математик, механик, техник, физиолог, суретші, экономист, энергетик, мұғалім, дәрігер, т.б.
Магистратураға түсушілер мамандық бойынша емтиханды оқу жұмыс жоспарымен барлық талапқа сай тапсыру керек. Түсу емтиханның мақсаты: Мамандық бойынша түсушілердің білімдерін анықтау; теория жүзінде алған білімін тәжірибеден нақты және анық қолдануға, қоғамның өзекті мәселелерін талдауға қабілетті болуын бағалау. Түсу емтиханның міндеттері: Түсуші бакалаврлардың құзыреттілік деңгейін анықтау. Ол үшін: - магистратурада оқу үшін негізгі талаптарына сай бакалаврлардың дайындық деңгейлерін анықтау; - мамандық бойынша бекітілген бағдарламасына сай пәндері бойынша бакалаврларды дайындау деңгейін бағалау; - түсушінің магистратурада оқу үшін қажетті білімін бағалау. Түсушілер емтиханда интегративті жауап берулері, әртүрлі оқу пәндерін оқу барысында алған білімдерін, сонымен қатар сараптама мен баға беру қабілеттерін көрсету қажет. 2.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
Сараптама - ғылым, техника, өнер, т.б. салаларда арнайы таным, білім мен біліктілікті талап ететін қандай да бір мәселеге зерттеу жүргізу. Сараптаманың ғылыми зерттеуден айырмашылығы сол, ол құбылыстарды емес, болып кеткен жағдайды және оның себептерін анықтау мақсатында жүргізіледі.
Емтихан бағдарламасына енгізілген пәндер тізімі 6М011300-Биология мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған емтихан бағдарламасының құрамына келесі пәндер енгізілген: - Зоология; - Ботаника; - Адам және жануарлар анатомиясы мен физиологиясы; - Генетика; - Эволюциялық ілім; - Биологияны оқыту әдістемесі; - Биологияға кіріспе; 3. Түсу емтиханның формасы мен өткізуін ұйымдастыру 6М011300-Биология мамандығы бойынша түсу емтихан міндетті және элективті компоненттер пәндері бойынша емтихан сұрақтары тест бойынша жүргізіледі.
Ботаника (гр. botn - шөп, өсімдік) - өсімдіктер туралы ғылымдар жиынтығы, биологияның бір саласы; өсімдіктер туралы ғылым. Ботаника жеке өсімдіктер мен олардың бірлестігінің өзара және қоршаған ортамен байланысын, жер бетіне таралуын, шығу тегі мен эволюциясын, салалану заңдылығын (жіктелімін) зерттейді.
Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.
Түсу емтиханға қатысуға бакалавр бойынша оқу жоспарын барлық жұмыс және жеке оқу жоспары мен жұмыс оқу бағдарламалары бойынша толық оқу үрдісін аяқтаған бакалаврларға рұқсат беріледі. Оқу үдерісінің аяқталуының негізгі критерийі Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылғы 23 тамызда №1080 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім берудің стандарты талаптарына сай оқудың теориялық, оқу және кәсіби практика бойынша қажетті мөлшерін игергені болады. Түсу емтиханын өткізу үшін мамандық бойынша мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрылады. ЖОО басшысының бұйрығымен бекітілген қабылдау комиссия құрамына кафедра меңгерушісі мен профессорлар, доценттер, жоғары білікті мамандардан құрылған комиссия мүшелері кіреді. Түсу емтихан бағдарламасына кіретін пәндер құрамы мен сұрақтар мазмұны жыл сайын жаңартылады және кафедра отырысында бекітіледі. 4.
Мазмұн (Оглавление; table of Contents) - 1) мәтіндік құжаттың құрылымдық элементі. Беттердің нөмірі көрсетілген тақырыптардың тізімінен тұрады; 2) объектілердің атауы мен адресінен тұратын кесте.
Білімді бағалау критерийлері Білім алушылардың білімі, шеберлігі, дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады. Әріптік жүйе бойынша баға Баллдардың сандық эквиваленті Пайыздық көрсеткіші Дәстүрлі жүйе бойынша баға A 4,0 95-100 Өте жақсы A- 3,67 90-94 B 3,33 85-89 Жақсы B 3,0 80-84 B- 2,67 75-79 C 2,33 70-74 Қанағаттанарлық C 2,0 65-69 C- 1,67 60-64 D 1,33 55-59 D 1,0 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз Аталған бөлімді толытру барысында білім алушыда алған бағасы туралы нақты түсінігі болуы үшін әрбір бағаға қойылатын талапқа толық сипаттама беру қажет. 1 кестеде бағалау критерийлерінің үлгісі келтерелген. Кесте 1 Баға Критерий А бағасы Оқытылған материал бойынша терең әрі толық білімді; қарастылып жатқан ұғымдардың, құбылыстар мен заңдылықтардың теориялардың, олардың өзара байланысының мәнін толық түсінуді көрсете біледі.
Мән және құбылыс - дүниедегі объектілер мен процестердің қажетті жақтарын, танымның сатыларын бейнелейтін философиялық категориялар.
Оқытылған материал негізінде толық әрі дұрыс жауапты құрастыра біледі; негізгі ережелерді белгілеп, жауапты нақты мысалдармен және деректермен толықтыра алады; Қорытындыны жалпылау, дәлелджі талдау жасай алады. Пәнаралық және пән ішіндегі (бұрын алынған білім негізінде) байланыстырады орната біледі. Түсіндіруде шығармашылық қабілетін танытады. А - бағасы Сұрақтың мазмұны бағдарламаның талаптарына сәйкес толық, жүйелі түрде баяндай алады. Бағдарламада ұсынылған негізгі және қосымша әдебиетті терең игерген, өз ойын жеңіл түрде мазмұндай біледі.
Ереже - дәстүрлі халық құқығының қайнар көзі, нормативтік-құқықтық қағидалар. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер сырт пішімі жағынан мақал-мәтелге, қанатты сөзге ұқсас болғанымен, нақтылығымен, дәйектілігімен ерекшеленеді.
Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
Талқыланып жатқан мәселеге кең, әрі жан-жақты талдау жасай біледі. Елеулі нақты қателердің болмауы. Қорытындысы дәлелді және нақты материалға негізделген. Жауап беру кезінде білім алушының өздігінен түзетілген, сұраққа байланысты тақырыптан 1-2 жеңіл желпі үйлеспеушілік пен қателердің бар болуы. В бағасы Оқытылған материалды толық біледі. Оқытылған теориялар негізінде толық әрі дұрыс жауаптың болуы; оқытылған материалды баяндауда, ұғымдарға анықтама беруде, ғылыми терминдерді қолдануда немесе қорытынды жасуда кейбір үйлеспеушілікпен қателердің болуы. Студент жіберген қателерін оқытушының көмегімен түзете алады. Жалпы оқытылған материалды меңгеріп, нақты мысалдармен дәлелдей алады. В бағасы Оқытылған материалдардан негізгі ережелерді өз бетімен атап көрсете біледі; Негізгі ережередің мағынасын аша алады, жауабында логикалық, жүйелі бірізділік бар.
Мағына - сөздердің ұғыммен байланысты мәні, мазмұны. Сөз мағынасының қалыптасуына ұғымнан басқа да жәйттер себеп болады, ол адамның дүниеге көзқарасын, көңіл-күйін білдіреді. Сөз ұғымы тұтас, дербес болғанымен, мағынасы әлдеқайда кең әрі бірнешеу болуы мүмкін.
Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.
Дәлелдер мен мысалдар негізінде жалпылау, қорытынды жасай білу, пән ішіндегі байланыстарды орната білу. Практикада алған білімді, ғылыми терминдерді қолдана білу. Бірақ әдебиетпен, оқулықпен жұмыс істеуде жеткілікті дағдысы жоқ. Баяндау кезінде кейбір жіберген қателерін оқытуышның жетекші сұрақтарына жауап беру арқылы өз жауабын түзей алады. В- бағасы Жалпы студент берілген сұраққа дұрыс жауап береді, бірақ жауап беру үдерісінде маңызды басты деректердің жоқтығы, негізгі материалды меңгергенімен, оны саралай талдауда қиналып, мысалдармен нақты дәлелдей алмайды. Баяндау кезінде кейбір жіберген қателерін оқытушының жетекші сұрақтарына жауап беру арқылы өз жауабын түзей алады. С бағасы Жауабы толық, бірақ жүйелі емес. Жауабында тақырыпқа байланысты елеулі ауытқулар бар. Негізгі ұғымдарды анықтауда жіберген қателерін түзетуге қиналған жағдайда қойылады.
Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.
Ұғым - объективті нағыздық нәрселерін және олардың қасиеттерін көрсететін абстрактілі ойлау формаларының бірі. Ұғым туралы мәселені талдауды "белгі" ұғымын қарастырудан бастайық.
С бағасы Студент берілген сұраққа толық жауап бермейді, тақырыптың, негізгі ережелердің мағынасын кеңінен аша алмайды. Қосымша сұрақтарға жауап бере алмайды. С - бағасы Студент берілген сұраққа толық жауап бермейді, тақырыптың, негізгі ережелерді ерекшелей алмайды, сұрақтың басты идеялары ашылмайды. Сөздік қорының жеткіліксіздігі, материалды толық меңгермегендігі байқалады. D бағасы Көптеген маңызды фактілер келтірілмейді; қорытынды жасалмайды; фактілер қарастырылып жатқан мәселеге сәйкес келмейді, олар салыстырып қарастырылмайды. Негізгі мәселені көрсете алмау (қате болсада). Көп елеулі қателер бар. Студент жауабында талқыланып жатқан мәселенің іргелі, әрі негізгі мәселелермен байланысты түсінігінің жоқтығы. Білім алушы оқытушының көмегінен кейін ғана жауабын түзетуі. D бағасы Студент нашар жауап береді, тақырыпты толық маңгермеген, жауаптарында елеулі қателер байқалады.
Блок тақырыбы (Заголовок блока; block header) - блоктың басында орналасып, ол жайлы мәліметтер беретін және операциялық жүйеде қолданылатын арнайы жазба. Мысалы, блок тақырыбында оған кіретін логикалық жазбалар саны көрсетілуі мүмкін.
Қосымша сұрақтарға жауап бере алмайды. F бағасы Студент өте нашар жауап береді, сұрақтың мағынасын түсінбейді, сөйлеу мәнері төмен, көптеген қателер байқалады. Оқытушының жетекші сұрақтарын түсінбейді. Оқу материалдарын меңгерген жағдайда қойылады. Зоология. Жануарлар дүниесі. Бір клеткалы жануарлар. Тамыраяқты-талшықтылар типі. Споралылар типі.
Споралылар - буылтық құрттардың, моллюскалардың, буынаяқтылардың, омыртқалы жануарлардың және адамдардың ішегінде, дене қуысында, қан клеткаларында паразиттік тіршілік ететін бір клеткалы қарапайым жәндіктер.
Книдоспоралылар типі. Микроспоралылар типі. Инфузория типі. Көп клеткалы жануарлар тармағы. Тақталылар типі. Губкалар типі. Ішекқуыстылар типі. Ескектілер типі. Жалпақ құрттар типі. Немертиндер типі. Жұмыр құрттар типі. Скребнилер типі. Буылтық құрттар типі. Моллюскалар типі. Буынаяқтылар типі. Шаянтәрізділер класы. Көпаяқтылар класы. Насекомдар класы. Трилобиттер класы. Өрмекші тәрізділер класы. Онихофоралар типі. Қармалаушылар типі. Тікентерілер типі. Погонофоралар типі. Қылтанақжақтылар типі. Гемихордалылар типі. Хордалылар типі. Ботаника. Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы.
Құрттар (лат. Vermes) - омыртқасыз жануарлардың бір тобы. Дене пішіні ұзынша, жылжып қозғалады. Денесінің алдыңғы бөлімі сыртқы ортаның тітіркенісін қабылдаушы болғандықтан, жүйке түйіндері, сақиналары және жүйке тізбектері мен сезім мүшелері бас жағына шоғырланып орналасқан.
Трилобиттер (Trіlobіta) – буынаяқтылар типінің құрып кеткен класы. Трилобиттердің қазба қалдықтары кембрийдің алғашқы кезінен табылған, олардың ең көп тараған кезеңі – кембрийдің соңы, палеозойдың соңында жойылып біткен.
Морфология (гр. morf - түр, тұлға, logos - сөз, ілім) - дербес сөздердің грамматикалық мағыналарын тексеретін, грамматикалық сөз тұлғалардың қызметі мен қалыптасу, даму заңдылықтарын зерттейтін тіл ғылымының бір саласы.
Өсімдіктердің клеткалық құрылысы. Өсімдіктер ұлпасы.
Ұлпа - (грек. hіstos; лат. textum) - өсімдіктердің шыққан тегі, құрылымы және организмдегі атқаратын қызметі бір-бірімен байланысты жасушалар жүйесі.
Ұрық және өскін - гүлді өсімдіктер онтогенезінің бастапқы кезеңі.
Ұрық (грек. embryon) - адам мен жануарларда аталық және аналық жыныс жасушаларының қосылуы нәтижесінде түзілген бір жасушалы жаңа организм (зигота). Ұрықтың дамуы негізінен жұмыртқа жасушаларының қабықшаларында немесе аналық организмнің арнайы мүшелерінде өтеді (қараңыз Ұрықтың дамуы. Ұрық қабықшасы)
Кезең - тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқая ояң бөліктер. Олардың едәуір белігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Кезең - тектоникалық немесе эрозиялық-денудациялық генезисті тау жотасы төбелерінің аралығындағы қырқалар; бар өрісіндегі жоғары қысымды екі атырап пен төмен кысымды екі атыраптың арасындағы кеңістік.
Тамыр және тамырлар жүйесі. Өркен және өркендер жүйесі. Өсімдіктердің көбеюі және ұрпақ беруі. Өсімдіктердің экологиялық топтары және тіршілік формалары. Жастық және маусымдік өзгерістер. Өсімдіктер систематикасы. Прокариоттар. Бактериялар. Вирустар. Көк-жасыл балдырлар. Эукариоттар. Балдырлар. Саңырауқұлақтар. Қыналар. Жоғарғы сатыдағы өсімдліктер. Мүктәрізділер. Плаундар. Қырықбуындар. Папоротниктер. Жалаңаш тұқымдылар. Жабықтұқымдылар. Адам және жануарлар анатомиясы мен физиологиясы. Тірек-қимыл аппараты. Ішкі органдар туралы ілім - Спланхнология. Тамырлар туралы ілім - Ангиология. Ішкі секреция бездері - Эндокринология.
Ангиология (angiologia; гр. angeion - тамыр, гр. logos - ілім) - адам мен жануарлар организмдеріндегі жасушалық және ұлпалық деңгейдегі зат алмасуды, көптеген мүшелер мен мүшелер жүйелері қызметтерінің сұйықтық (гуморальдық) реттелуін, организмнің иммундық және фагоцитоздык қорғанысын қамтамасыз ететін тамырлар жүйесі мүшелерін зерттейтін ілім.
Прокариоттар - Прокариоттарға микроорганизмдер мен көк-жасыл балдырлар жатады. Прокариоттардың мөлшері өте кішкентай, ұзындығы 1-10 мкм. Прокариоттардың эукариоттардан айырмашылығы - олардың айқындалған органоидтері, яғни эндоплазмалық торы, Гольджи жиынтығы, митохондриялары болмайды.
Бактериялар (гр. bakterion - «таяқша») - тек микроскопта ғана көрінетін аса ұсақ жасушалар және олар көптеген әр алуан аурулар туғызады бірақ көбінесе нейтралды қызметті атқарады.
Балдырлар (лат. Algae) - төменгі сатыдағы су өсімдіктері. Теңіз, көл, өзендерде, ағынсыз да өседі. Балдырдың жасушалық құрылымы болмайды, бір жасушалы, колониялы, көп жасушалы түрлері бар. Көп жасушалы өкілдерінің денесін таллом деп атайды.
Эндокринді бездер немесе Ішкі секреция бездері(glandula endocrinae, лат. glandula без, грек, endon - ішкі, krino - бөлу) - инкреттерін (гормондар) организмнің сұйық ішкі ортасына (қан, лимфа, ұлпа сұйығы) бөлетін бездер.
Нерв жүйесі мен сезім мүшелері - Неврология және эстезиология. Қозғыш құрылымдар физиологиясы. Нерв жүйесінің жалпы физиологиясы. Орталық нерв жүйесінің интеграциялаушы қызметтері. Сенсорлық жүйелер физиологиясы. Ішкі сөл ініс бездердің физиологиясы. Қан жүйесінің негізгі қызметтері. Жүрек-тамыр жүйесі. Тыныс алу жүйесінің физиологиясы. Организмде заттар мен энергияның алмасуы. Сыртқа шығу процестері. Генетика. Тұқым қуалаушылықтың материалдық негіздері. Белгілердің тұқым қуалауының заңдылықтары мен тұқым қуалаушылықтың принцептері.
Құрылымдар, конструкциялар (лат. constructіo - құрастыру, жасау), техникада - машина мен ғимараттардың немесе тораптар құрылысы мен жұмысының сұлбасы, сондай-ақ, машинаның, ғимараттың, тораптың өзі және олардың бөлшектері.
Неврология (neurologia, грек, neuron - жүйке, logos - ілім) - жүйке (жүйке) жүйесі туралы морфологиялық ілім. Адам мен жануарлар организмдерінің жүйке жүйесі дене мүшелері мен мүшелер жүйелерінің қызметтік біртұтастығын және олардың белгілі бір ортаға бейімделуін реттеп басқарып отырады.
Тұқым қуалаушылық - ұрпақтар арасындағы материалдық және функционалдық сабақтастықты қамтамасыз ететін тірі организмдерге тән қасиет. Тұқым қуалаушылыққа байланысты тірі организмдердің морфология, физиология және биохимия құрылымы мен жеке даму ерекшеліктері ұрпақтан ұрпаққа беріледі.
Өзгергіштік, оның себептері мен зерттеу әдістері. Молекулалық генетиканың негіздері. Генетикалық инженерия.
Гендік инженерия, немесе генетикалық инженерия - генетикалық және биохимиялық әдістердің көмегімен түраралық кедергілері жоқ, тұқым қуалайтын қасиеттері өзгеше, табиғатта кездеспейтін жаңа гендер алу; молек.
Онтогенездің генетикалық негіздері. Популяциялар генетикасы және эволюцияның генетикалық негіздері.
Популяция (лат. populus - халық, тұрғын халық) - белгілі бір кеңістікте генетикалық жүйе түзетін, бір түрге жататын және көбею арқылы өзін-өзі жаңғыртып отыратын ағзалар тобы.
Адам генетикасы. Селекцияның генетикалық негіздері. Эволюциялық ілім. Эволюциялық идеялардың даму тарихы. Дарвин дәуіріне дейінгі кезеңде эволюциялық идеялардың қалыптасуы және дамуы. Ж.Б.Ламарктың эволюциялық концепциясы. Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясының қалыптасуындағы жалпы алғы шарттар. Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы. Ч.Дарвиннен кейінгі дәуірде эволюция ілімінің дамуы. Органикалық эволюция объективті процесс. Эволюцияны зерттеу әдістері. Микроэволюция ілімі. Популяция – эволюцияның элементарлы құрылымы. Популяцияның генетикалық құрылымының өзгеруі – эволюцияның элементарлы құбылысы. Эволюцияның элементарлы факторлары.
Тарих (көне грек. ἱστορία -сұрастыру, зерттеу) - адамзат баласының өткенін зерттейтін қоғамдық ғылым.
Фактор, экологияда - 1) процестердің қозғаушы күші немесе оларға ықпалы бар жағдай, қайсыбір процестегі, құбылыстағы мәнді жағдай; 2) факторлық талдауда зерттелетін айнымалы шамалар арасындағы корреляция өрнегінің көрінісі.
Табиғи сұрыптау – эволюцияның қозғаушы және бағыттаушы факторлары. Адаптациялардың пайда болуы табиғи сұрыптау әсерінің нәтижесі.
Бізді қоршаған орта: жан-жануарлар мен өсімдіктер, Жер мен Ай, Күн мен алыстағы жұлдыздар - осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді.
Әсер - адамға не өзге жанды-жансыз дүниеге сырттағы құбылыстан, іс-әрекеттен болатын ықпал.
Түр – эволюция процестерінің негізгі дәуірі. Түрдің пайда болуы – микроэволюция нәтижесі. Макроэволция пробемалары. Филогенетикалық топтардың эволюциясы. Мүшелердің және функциялардың эволюциясы. Онтогенез эволюциясы. Биосфера эволюциясы. Ноосфера. Эволюция ілімінің проблемалары және перспективалары. Биологияны оқыту әдістемесі. Биологияны оқыту әдістемесінің пәні. Отандық биологияны оқыту әдістемесінің пайда болуы мен дамуының тарихы. Биология пәні бойынша жүргізілетін оқу-тәрбие жұмыстарының міндеттері. Қазіргі мектеп биология курсын құрудың негізгі принцептері, мазмұны және жүйесі. Биологияны оқыту әдістері мен әдістемелік тәсілдері. Биологияны оқу жұмысын ұйымдастыру формалары. Биология пәні бойынша сабақтан тыс өткізілетін жұмыстар.
Биосфера (гр. биос-тіршілік, өмір, гр. сфера - шар) - бұл ұғым биология ғылымына XIX ғасырда ене бастады. Ол кездерде бұл сөзбен тек жер жүзіндегі жануарлар дүниесі ғана аталатын. Кейінгі кездерде биосфера геологиялық мағынада да қолданылады.
Сабақ - бір пәнді оқытуға арналған оқу сағаты; мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі.
Биологияны оқытудың материалдық базасы. Биологияға кіріспе. Биология ғылымы, оның салалары. Тіршілік және оның жер бетінде пайда болуы. Тіршілік ету әртүрлі формалары. Тірі ағзалардын қурамы және қызметі. Организмның бір тұтастығы. Организмның жеке дамуы. Адамның шығу тегі. Түр және түрдің пайда болуы. Организм және орта. Биосфера. Организм және орта. Бейімделу.  Өсімдіктерге жалпы сипаттама. Ботаника ғылымы негіздері. Жануарлар әлеміне сипаттама. Зоология ғылымы негіздері. Жертану және өлкентану.  Магистратураға түсушілерге арналған емтихан сұрақтары Зоология. 1. Жануарлардың салыстырмалы анатомиясының негізін салушы: 2. Қарапайымдылардың клетка қабықшасы: 3. Жер қыртысында қиыршық құм, әк, бор құрылуына негіз болған қарапайымдылар: 4. Қабыршақты амебалар отрядының латынша атауы: 5. Талшықтыларда гольджи аппаратына ұқсас энергия қорын жинайтын органоид: 6. Көп талшықтылар отряд өкілдерінің денесіндегі тығыз тірек таяқшасы: 7.
  1   2   3   4   5   6   7   8

  • Ботаника
  • Прокариоттар . Бактериялар
  • Ангиология . Ішкі секреция бездері
  • Неврология
  • Табиғи

  • жүктеу 1.18 Mb.