Главная страница
Контакты

    Басты бет


БАҒдарламасы ( Syllabus ) Павлодар, 2014ж Пән бағдарламасы (Syllabus) ф фсо пгу 18. 4/19 бекітемін фмжат факультетінің деканы Н. А. Испулов

жүктеу 1.37 Mb.жүктеу 1.37 Mb.
бет5/10
Дата09.03.2017
өлшемі1.37 Mb.

БАҒдарламасы ( Syllabus ) Павлодар, 2014ж Пән бағдарламасы (Syllabus) ф фсо пгу 18. 4/19 бекітемін фмжат факультетінің деканы Н. А. Испулов


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Кемшілігі: Басқа модуль бір модульді шақыру кезінде жүктеуді күтуге уақыт кетеді. Бұл кемшілікті жою үшін динамикалы параллель құрылымы қолданылады, ол бағыныңқы есеп механизмі арқылы орындалады.

Бұнда нақты үрдіс арнайы команда арқылы ағындарды немесе бағыныңқы сеептерді құрады, олар фондық орындалуға арналған.

Фон ретінде түсініктеме ол нақты үрдістің параллельді басқа бір берілген үрдіспен орындалуы.

Бұл жағдайда арнайы синхрондау операторлары қолданылады, олар құрылған ағынның үрдіспен әрекеттеу ережелерін анықтайды, мысалы, операторлары. Одан басқа үрдістері басқаруға программалық модульдерге қатынасу приницптері әсер етеді. Олар бірнеше типті болуы мүмкін. 1. қайта-атқаратын программалық модуль

 2. қайта-жүктелетін модуль

 3. Программалық модельдердің ұйымдастыруының рентабельдік принципі.

Бұдан бір модуль әрқашан басқа модульдармен іске қосылуға дайын.

Үрдістің өмір кезеңінің бірінші қадамы болып үрдісті құру және жүйелік кезекке үрдіс туралы мәліметтің орналастырылуы. Үрдісті көрсету кезінде ол туралы негізгі мәліметтер дерекқоры құрылады. Бұл деректер кесте түрінде толтырылады, оның кейде үрдісті басқару блогі деп те атайды. Құрудың бірінші қадамы болып алғашқы мекені бар үрдісті басқару блогінің бөлінуі және осы блокты барлық үрдістер кезегі болып табылады. Содан соң үрдісті бейнелейтін қажетты мәліметтер анықталады. Оларда стандартталған және олардың ішінде кейбіреулері екілік разрядқа дейін тереңдетіле пішімделген. Үрдіс туралы барлық санаттарды келесі мәліметтер жиынтығынан көруге болады: • базалық;

 • енгізу-шығару сұратулар аймағы;

 • құрылғыларға сұрату аймағы;

 • жазбаларды басқару аймағы;

 • жүйелік қызметке сұрату және оверлейлерге сұрату аймағы.

Базалық аймақ. Құрады:

 • бұл аймақтың алғашқы мекені болып келетін үрдісті басқарудың блок мекені;

 • келесі басқару блогіна көрсеткіш (ағымдағы және келесі кезектерде)

 • ағымды пұрсаттылық;

 • ағымды кезектің идентификаторы;

 • үрдісті туындайтын идентификатор;

 • қосарлана туындалатын жағдай коды;

 • ағымдағы жағдай статусы;

  Статус (The status) - объектінің (компьютердің, кұрылғының, арнаның, программаның, мәліметтердің) сипаттамасы. Ол объектінің жұмыс істеу ерекшелігін анықтайды. • жағдай мәніне арналған уақытша буфер;

 • мәліметтер үрдісіне арналған жұмыс аймағы;

 • мәліметтерді басқарудың блок мекені (жұмыс кестесі)

 • қорлар жәйлі мәліметтерге арналған уақытша буфер;

 • жүйелік қызметке қатынау кезінде қайтарылатын мәніне арналған уақытша буфер.

Енгізу-шығару сұратулар аймағы. Құрылғы үрдісіне бергіленген және бекітілген сонымен қатар программаны орындау кезіндегі оларға туындайтын сұратулар жәйлі мәліметтер негізінде құрылады және енгізіледі.

Құрамы:


 • арнайы басқарудың блок мекені

 • файлды басқарудың блок мекені

 • берілген сұратуға жіберілетін сөздер немесе қайдан берілетін жады мекені

 • енгізу-шығаруға арналған буфер мекені:

 • мәліметтердің қайда немесе қайдан берілетін файл мекені

 • жазба түріне көрсеткіш

Құрылғыға сұрату аймағы. Жинақтағыш тегергіштерге сұратуға қызмет көрсету үшін қажетті деректер жазылады.

Құрамы


 • файлдың аты бойынша енгізу-шағару программасы арқылы есептелінетін мәліметтердің физикалық мекені

 • осы мекен мен байланысты жады мекені

 • соңғы операцияның орындауы бойынша мәлімет

Жазбаларды басқару аймағы. Бұғаттау ережесі және жазбалар бойынша блоктардың мекендетілуін бейнелейді, сонымен қатар бір жазбаға бірнеше рет қатынау кезіндегі үрдістерді бұғаттау ережесін алдын ала жазу.

Жазба, математикада - қисық сызықтың жазбасы - ұзындығы берілген қисық сызықтың ұзындығына тең болатын түзу кесіндісі. Мұндай кесіндіні іздеу қисық сызықты түзулеу деп аталады. Қисық сызықтың жазбасы деп кейде оның эвольвентасы түсініледі.Жүйелік қызметке сұрату аймағы. Құрамы.

 • үрдісті орналастыру жадысының картасы

 • енгізу-шығару құрылғылары және үрдіс мәліметтерінің блогі арасындағы тура беру үшін арналған жады картасы

 • оверлейлік аймақтар үшін арналған жұмыс кестесі.

Жады картасы ұғымына бөлектеніп берілген ұрдіске байланысты жадының логикалық аймағы кіреді.

Үрдіс мәліметінінің құылымы. Үрдіс мәнмәтіні мәтін арқылы анықталған күй мен, пайдаланушының ауқымды айнымалылар мәнін және ақпараттық құрылымдары мен, қолданылатын машиналық регистр мәні мен, есептің мекендік кеңістігінде және үрдістер есеп және ядро стектерінің құрамы болып табылады.

Ауқым (Диапазон; ағылш. band) - берілген шектерде жатқан спектрдің бір болігі. L-, S, С-, Кu және Кa әріптерімен "band" терминінің үйлесімділігі жер үстілік және ғарыштық телекоммуниканиялық қызметтерді атқаратын, қысқа жиілік жолағын корсету мақсатында қолданылады.

Жүйенің операциялық мәтіні және оның ауқымды ақпараттық құрылымдары барлық үрдістер мен бірге қолданылады, бірақ үрдістің мәнмәтінінің құрамдас бөлігі болып табылмайды.

Үрдістің пайдаланушы мәнмәтіні деп үрдістің адрестік кеңістігінде орналасқан кодты және мәліметтерді түсінуге болады. Динамикалық бөлінген жадыда орналасқан (мысалы константалар), инициализацияланатын және өзгеретін мәліметтер (компилляция кезінде бастапқы мәндері меншіктелмеген барлық статикалық айнымалылар), қолданушы стегі және мәліметтерге бөлінеді.

Орындалмайтын код және инициализацияланатын мәліметтер программалар файлы құрамын құрайды, олар үрдістің мәнмәтінінде орындалады. Пайдаланушылар стегі қолданбалық режимдегі (user-mode) үрдістің жұмысы кезінде қолданылады.

Ядро мәнмәтіні түсінігінде біріккен регистрлік мәнмәтін және жүйелік мәнмәтін түсінігі берілген. Үрдіс іске қосылған жағдайда жүйе үрдіс кентекстінде орындалады. Егер жүйе ядросы басқа үрдісті іске қосуды жүзеге асыру кезінде ол мәнмәтіннің қайта ауысу кезінде жүйе ядросы алдынғы ақпаратты сақтайды, өйткені ол бірінші үрдіс мәнмәтінінде қайта оралып оны аяқтауға мүмкіндік береді.

Үрдіс мәнмәтіні құрамында үрдіске бөлінген есептің мекен кеңістігі және үрдістің құрамына кіретін аппараттық регистр және деректер ядросының құрылымы болады. Пайдаланушы мәнмәтіні командалардан және үрдіс деректерінен, есеп стегі және бірігіп қолданатын виртуалды үрдіс мекенінің жады кеңістігінен турады.

Үрдістің мәнмәтіні пайдаланушы мәнмәтіні мен ядро мәнмәтінінен тұрады.


Қолданбалы контекст

Қолданушы стегі
Ядро контексті


Динамикалық бөлінген жады
ЯДРО стегі

Инициализацияланбайтын өзгеретін мәліметтерИнициализациялатын өзгеретін мәліметтер
Ядро мәліметтері

Инициализацтяланбайтын өзгермейтін мәліменттерОрындалатын кодҮрдіс мәнмәтінін құраушы
Үрдістің идентификаторы мен дескрипторы. Үрдісті диспетчерлеу және уақытүйлесімдіру. Үрдістің кезегі және пұрсаттылық ұғымы.

Үрдіс – бұл жұмыс істеуге арналған жүйелік қорлар және программалар.

Операциялық жүйе құруды басқару және үрдісті жою деп аталынады және WinNT да ол үрдістер диспетчер болып таратылған.

Ағын – бүл NT ядросы орындауға бағыттайтын үрдіс ішіндегі жағдай.

Объект диспетчері арқылы пайда болатын және жойылатын объекттерді NT орындалу жүйесіндегі үрдістер деп атам
Объект типі

Үрдіс
Объект денесінің атрибуттары

Үрдіс идентификаторы

Қатынау маркері

Базалық пұрсаттылық

Квота өлшемі

Орындалу уақыты

Енгізу-шығару санағыш

Виртуалды жадының операиуларының санағышы

Ескерткіш жөндеу порттары

Аяқталу кодтар


Қызмет көрсету

Үрдісті құру

Ашу


Үрдістің идентификациясын сұрату

Үрдістің идентификациясын орнату

Ағымдағы үрдіс

Үрдісті аяқтау

Виртуалды жадыны ерекшелеу-босату

Виртуалды жадыға оқу-жазу

Виртуалды жадыны қорғау

Виртуалды жадыны бұғаттау/босату

Виртуалды жадыны сұрату

Виртуалды жадыны дискке босатуӘр объект-үрдістің объект диспетчері құратын тақырыбы бар. Тақырыпта объекттің атрибуты сақталады. Объект-үрдістердің ішінде сақталатын атрибуттарды үрдістер диспетчері анықтайды және атрибутттық оқу, өзгерту үшін жүйелік қызмет көрсетуді бөледі.

Үрдіс идентификаторы – ОЖ үрдісті идентификациялайтын мән

Қатынау маркері-орындалу жүйесінің объекті, бұнда жүйеде пайдаланушының тіркелген құқығы орналасады.

Базалық пұрсаттылық- үрдістердің ағындарының пұрсаттылығы

Квота өлшемі – пайдаланушы үрдіске бөлінген резидентті және резидентті емес жүйелік жадының максималды өлшемі

Орындалу уақыты-үрдістің барлық ағындарының орындалуына бөлінген уақыт

Енгізу-шығару санағыш – орындалған үрдістердің ағындарының енгізу-шығару операцияларының типі және олардың саны жазылатын айнымалылар.

Виртуалды жады операцияларының санағыш – орындалған үрдістердің аңғындарының виртуалды жадыға операцияның типі және саны жазылатын айнымалылар

Ескерту-жөндеу порттары – үрдістер арасындағы коммуникация арнасы

Ана арқылы үрдістер диспетчері ескерту шақырған ағынға хабарлама жібереді.

Порт (француз тілінде port, латын тілінде portus - гавань, айлақ) - 1) су толқындарынан табиғи не жасанды тосқауылдармен қорғалған, кемелердің аялдауына, оларға әр түрлі қызмет көрсетуге, жолаушылар мен жүк тасымалын қамтамасыз етуге арналып салынған теңіз, өзен, көл не су бөгені жағалауының сумен шектескен бөлігі.

Хабарлама (Донесение) - жоғары тұрған командирге (бастыққа, штабқа) белгілі бір мәліметтерді хабарлау мақсатына арналған жауынгерлік немесе қызметтік есеп-ақпарат құжаты. Соғыс жағдайында төмендегідей хабарламалар даярланады: жауынгерлік, барлау, байланыс бойынша, инженерлік және химиялық қамтамасыз ету, тыл бойынша және басқа.Аяқталу коды – үрдістің аяқталған себебі.

Алып тастау – синхронды қатенің қалып-күй машиналық команда арқылы орындалады.

Параллельді басқару үшін синхрондау ережелері белгіленуі қажет, олар параллелизмнің типіне байланысты, бәсекелес үрдістер жолшамдары арқылы синхрондалады.Жолшам – арнайы басқаратын программалар, олар критикалық аралыққа қатынауды басқаруды орындайды.

Критикалық аралық дегеніміз – ол уақыт аралығы, онда тек бір бісекелес үрдіске қатунауға рұқсат беріледі.

Аралық (лат. intervallum) - Cаптағы, ұрыс алдындағы, ұрыстық және жорықтық реттегі әскери қызметшілердің, қарулардың, машиналардың, ұшу апараттарының, кемелердің, сондай-ақ бөлімшелер мен бөлімдердің арасындағы майданшеп бойынша қашықтық; Көршілес қарулар снарядтарының көрші түсу нүктелері арасындағы майданшеп бойынша кашықтық; Зениттік басқарылатын ракеталарды жіберу, сондай-ақ торпедалар жіберу кезіндегі аралық үзіліс; Бірінен кейін бірі ұшқан ұшақтардың (тікұшақтардың) бір шектен не бір нүктеден кезектесе ұшып өтуге тиіс кауіпсіз уақыт аралығы.

Бұл аралықты анықтап және ашатын ол жолшамды ашу процедурасы, басқа барлық ұрдістерге қатынауды бұғаттайды. Аралық аяқталған соң келесі бәсекелест үрдіске қатынауға рұқсат беріледі.

Параллель үрдістердің синхрондау тәсілі:

 1. почталық жәшік бойынша синхрондау

 2. кездесу

 3. көптік күту

Пошталық жәшік бойынша синхрондау ол үрдіс-жіберуші және үрдіс қабылдаушы арасында буфердің пайда болуы.

Жәшік - пішіні төрт бұрышты, негізінен ағаш тақтайлардан жасалатын, ор түрлі заттар, бұйымдар, өнімдер салынатын, сақталатын сыйымдылық.

Почталық жәшік мақсаты ол жіберілетін хабарларды арнайы бергілермен қамтамасыз ету, олар арқылы үрдістер екі типті хабар қабылдайды.

А) хабар буферге жазылады

Б) хабар буферден оқылады

Үрдіс-жіберуші хабар буферге жазылған соң келесі хабарды жіберуге дайындалады. Үрдіс-қабылдауышы қайталанатын хабар жіберілді белгісін тексереді, жіберілген болса буферден хабарды оқиды. Содан соң үрдіс-қабылдаушы хабар оқылды белгісін орнатады. Үрдіс-жіберуші келесі хабарды буферге жіберу үшін белгіні тексереді.

Ұйымдастыру ережелері:


 • үрдістің іске қосу реті

 • жұмыс орындалған соң оны қалыпқа келтіру ережесі

 • үрдістің аяқталу реті

 • сәйкес порттар арқылы қатынау реті.

Үрдістерді басқару бағыныңқы жүйесінің баптауынан және орындалуынан санашықтың қорларының жүктеу байланысты. Үрдістер жүйелік және қолданбалығы бөлінеді. Үрдіс атрибуттары. UNIX ОЖ-гі үрдістің жұмысын басқару үшін үрдіс бірнеше атрибуттардан тұрады.

 • үрдіс идентификаторы (РІD). Жүйе ядросы үрдістерді бір-бірінен айыру үшін үрдіске идентификатор береді. Үрдіс жұмысын аяқтаған соң ядро идентификаторды босатады.

 • Аталық үрдістің идентификаторы. Берілген процессті түзеген процесс идентификаторы.

 • үрдіс пұрсаттылғы (Nice number). Жоспарлауыштың іске қосу кезегін анықтайтын салыстырмалы үрдіс пұрсаттылығы. Орындау пұрсаттылығы санашықтың қорларының жоспарлауын анықтайды. Салыстырмалы үрдісті орындалу кезінде жүйе өзгетпейді. Бірақ оны администратор немесе пайдаланушы өзгертуі мүмкін. Орындалу пұрсаттылық ядро арқылы динамикалы өзгереді.

 • Терминалды тізбек үрдіспен ассоциативтелген терминал.

  Терминал (Terminal) - өзгертулер немесе операторлардың есептеуіш жүйелермен өзара әрекетін қамтамасыз ететін құрылғы; компьютер желілерінде - мәліметтерді жіберуші немесе қабылдаушы болып табылатын құрылғы; пернетақта мен дисплейден тұратын және компьютер (немесе есептеу жүйесімен) ақпарат алмастыру арнасының шетінде орналасқан, әдетте, көп пайдаланушылар жүйесінде қолданылатын енгізу-шығару құрылғысы. Мәлімет өңдеу жүйелерінде және автоматтандырылған басқару жүйелерінде мәлімет енгізу және шығару үшін қолданылады. • Реалды және тиімді пайдаланушылар идентификаторы.

Үрдіске іске қосқан пайдаланушының нақты идентификаторы дейміз. Үрдіс жүйелік қорларға қатынау құқығын анықтау үшін тиімді идентификатор қолданылады. Жаңа үрдісті құрып және оның ішінде программаны іске қосу үшін екі жүйелік шақыру қолданылады.

Үрдіс пен жұмыс жасайтын операциялық жүйенің базалық операциялары.

Операция 1.

1 қадам. Үрдістін өмір сүруі "үрдісті құру" операциясы орындалғаннан басталады.

2 қадам: туындалған үрдіске жағдай кодын бөлу.

3 қадам үрдістің элементті базасын дайындау.

4. Үрдістің белсенділігі үрдісті басқару блогы арқылы үрдісті орындауындағы жіберу үшін кезекке коюдан тұрады.

5 қадам. Инициализацияны аяқтау.

Инициализация аяқталған кейін жіберілетін үрдістің орындалу тәсілі анықталады, бұл синхронды немесе асинхронды орындалу мүмкін.

Операция 2

Үрдісті жою программа аяқталған кейін немесе басқа үрдістермен үзу болған жағдайда орындалады. Үрдіс жойылғаннан кейін оның блокты басқаруы үрдісті бардлық кезекте алып тастап белгіленген ОЖ қорларын босатады. Сонымен қатар жою ауқымды немесе жергілікті режимде жүзеге асырылуы мүмкін.Операция 3.

Үрдіс идентификациясы.

Үрдісті идентификациялау кезінде оның идентификаторы және кезекті идентификаторға тіркелген үрдіс статусы анықталады, бұнда берілген уақыттағы үрдіс орналасады. Бұл статус жалаушысы және кезектегі мекен арқылы анықталады.

Операция 4.

Үрдістің уақытша тоқталуы жүйеде үзу болған жағдайда болады және осы үзуден кейін үрдістің қайта орындалу үшін ауысу ережесі анықталу керек.

Уақытша тоқтату тияқнақталған уақыт (таймер) аралығында немесе тоқтату типы бойынша болуыы мүмкін. Уақытша тоқтадтудың көзі үрдістің өзі немесе жасанды түрде болуы мүмкін.

Уақытша тоқтау үрдістің енгізу-шығару азасында ал жасанды жолы – ол программалық өңдедуде болады.Сигналдарды өңдеу жабдықтары. Үрдістерді басқаратын оқиғалық тітіктер. Үрдістер әрекеттестігі. Үзу жүйелері.

Сигналдарды өндеу жабдықтары. Сигналдар бір үрдістен екіншіі үрдіске өткенде немесе ОЖ ядросында қайтадан бір жағдайдың анықталуына байланысты түзіледі.

Сигнал (лат. signum - белгі) - берілген хабарды тасымалдайтын(алып жүретін) физикалық процесс.

Үрдістер арасындағы қарым-қатынасын сигналды жіберу және қабылдау арқылы қарастырайық.

Үзулердің пайда болуы сияқты сигналдардың пайда болуы келесі себептерге байланысты. • Программа ішіндегі кейбір жағдайлар, мысалы аса толу болғанда немесе нөлге бөлгенде.

 • Құрылғыдан келген кейбір ақпараттарға байланысты, мысалы пернетақтадан «Сtrl C» комбинациясын беруге байланысты;

 • Бір үрдістің екінші үрдіске әректтесуіне байланысты, мысалы «SIG_KILL».

Жүйеде тиянақталған жағдай жиыны бар, олар жүйеде пайда болуы мүмкін. Әр жағдайдың өзінің уникалды аты болады: бұл аттар әдетте UNIX версиясы үшін бірдей. Бұл аттарды сигналдар деп атаймыз.

Үрдістерді басқаратын оқиғалық тітіктер. Үрдістер әрекеттестігі. Позициялық түрде үрдісті басқару үш топқа бөлінеді:

 1. тәуелді үрдістер – үрдістің барлық өмір сүру периодына автономды орындалады;

 2. бірігіп орындалатын үрдістер – таратылатын есептеу алгоритмі негізінде әрекеттеседі;

 3. бәсекелес үрдістер – жалпы қорлар негізінде әрекеттеседі.

Үрдістің нөмірі бірнеше бөлек кезеңдерден тұрады:

       1. Үрдісті құру немесе бастапқы пайда болуы. ОЖ кестесінде үрдіс туралы басқарушы жазба құрылады. Бұл жазбада идентификацияланатын ақпарат болады.

       2. Инициализация. Бұнда үрдістің орындалуына қажетті қорлар анықталады.

       3. Үрдісті белсенділеу. Бұл кезеңде үрдіске санашық қоры бөлінеді және орындалуға жіберіледі. Үрдістің орындалу кезінде ол бұғаттау немесе күту күйінде болуы мүмкін.

       4. Үрдіс аяқталғаннан кейін оның жойылуы басталады.

Бәсекелес үрдістерді басқару негізінде критикалық интервалда басқару әдісі белгіленген. Бұл әдістің негізі коллективті қатынау ішінде әр бір үрдіске өзінше автономды жұмыс жасау үшін уақыт интервалды анықтау мағынасы жатыр.

Бұл талаптар келесі түрде анықталады: 1. әр бір интервалында тек қана бір үрдіс болу керек

 2. интервалда үрдіс көп уақыт болиауы керек

 3. үрдістер критикалық интервалға шығуды көп уақыт күтпеу керек.

Көрсетілген принциптер арнайы басқаратын программалар көмегімен жүзеге асырылады, бұл программаларды жолшамдар деп атайды.

Үзу мен алып тастау – ол ОЖ-гі күйлер. Олар программалы немесе аппаратты анықталады Үзу немесе алып тастау анықталғанда санашық сол уақытта орындап жатқан жұмысын тоқтатады және басқаруды пайда болған күйді өңдейтін код мекені бойынша жадының ерекше аймағына береді. WNT бұл кодты кақпан өңдеуші деп атайды (trap hondeer).

NT ядросы үзу және алып тастауды ажыратады. Үзу (interrupt) – санашықтың қандай жұмыс орындап жатқанына қарамайтын кез-келген уақытта болатын асинхронды жағдай. Көбінесе үзу енгізу-шығару құрылғыларының әсерінен болуы мүмкін.Алып тастау (exception) – синхронды қателі қалып-күй, машиналық команда арқылы орындалады. Мысалы жадының қорғанысының бұзылуы.

WNT ядросы жүйелік қызмет көрсетудің шақыруын нәтиже ретінде қарастырады (бірақ ол жүйелік қақпандар).Қақпандарды өңдеуші. Қақпан (trop) термині ол санашықпен қолданылатын механизм. Орындалып жатқан ағында үзу немесе нәтиже пайда болғанда ол басқаруды алып ОЖ-ң бекітілген нүктесіне басқаруды береді. WNT-де санашық басқаруды NT ядросындағы қақпандарды өңдеушіге береді. Бұл модуль коммутационды панельдің рөлін атқарады: ол санашық генерациялайтын үзулер мен нәтижелерді қабылдайды және басқаруды сәйкес жағдайды өңдейтін кодқа береді.

Қақпан өңдеушісі өзінің шақыру кезінде машинаның қалып-күйін саөтау үшін уақытша үзуге тыйим салады, өйткені егер жаңа үзу немесе нәтиже пайда болса, онда ақпараттар жоғалып кетер еді. Сол үшін ол қақпан кадырын құрады және оған үзілген ағынның орындалатын күйі жайында ақпаратты орналастырады. Үзу немесе нәтиже өңдеуді аяқталған соң бұл ақпарат ядроға ағынның әрі қарай орындалуына мүмкіндік береді.

Кейбір нәтиже өңдеуіш өзі шешеді, бірақ көбінесе ол пайда болған күйдің типін анықтап, оны ядроның басқа модуліне немесе жүйелік атқарушыға басқаруды береді.

Мысалы, егер үзу құрылғыдан болса, онда басқару үзуді өңдйтін процедураларына жібереді (interrupt service routine ISR). Егер үзу жүйелік қызмет көрсетуден пайда болса, онда өңдеуіш басқаруды NT жүйесінің жүйелік қызмет көрсету кодына жібереді.Бөлек нәтиже ядроның нәтижелер диспетчері арқылы өңделеді.

Үзуге үзу диспетчері жауап қайтарады. Ол үзудің көзін анықтап басқаруды сыртқы қызмет көрсететін процедуларға немесе ядроның ішкі процедураларына береді.

Үзудің типтері және пұрсаттылықтары. Әр түрлі санашық әр түрлі типті және әр түрлі мөлшер үзулерді анықтайды. ОЖ танитын үзу деңгейлерінің стандартты жинақысына үзу диспетчері, үзудің аппаратты деңгейлерін бейнелейді. Үзу деңгейлері үзуді пұрсаттылығымен бөледі. Ядролық режимде ағын өзі орындалып жатқан санашықтың үзу деңгейін көтеріп немесе төмендетуі мүмкін. Пұрсаттылық кезегі бойынша үзу қызмет етеді. Үзу жоғары пұрсаттылығымен төмен пұрсаттылықты үзудің орындалуын басып алады.


Үзу деңгейі

Үзу типтері

1. жоғарғы деңгей
2. қоректендіру деңгейі

3. санашықтық аралық деңгей

4. таймер деңгейі

5. санашық-құрылғысының деңгейі


6. 1-құрылғының деңгейі
7. диспетчерлі деңгей

8. процедураны асинхронды шақыру деңгейі

9.төменгі деңгей -құрылғының деңгейі


Аппараттық тексеру немесе құрсым қатесі

Қоректендірудің жаңылысуы

Басқа санашықтан сұраныс

Интервалды сұраныс

Пұрсаттылығы жоғары еңғізу-шығару құрылғысы

Пұрсаттылығы төмен еңгізу-шығару құрылғысы

Ағындарды жоспарлау және кейінге қалдырылған шақыру процедураларының өңделуі

Процедураларды асинхронды шақырудың өңделуі

Ағындардың кәдімгі орындалуы

1-ден 6-шы деңгейге дейін аппаратты үзуге арналған;

7-8 – программалық үзулер деңгейі (ядро генерациялайды);

9 деңгей төменгі деңгей – ол үзуге жатпайды.Үзулерді орналастыру. Үзулер көбінде аппаратты еңгізу-шығару құрылғысынан болады, олар санашыққа өздеріне қызмет көрсету жайында хабар беруі керек. Үзулерді жасайтын құрылғылар, ОЖ-ге есептеу уақытын және еңгізу-шығару операциясын сәйкестендіру арқылы санашықты максимальды жүктеуді қамтамасыз етеді. Санашық құрылғыда еңгізу-шығару операциясын іске қосады және деректер тасымалданғанша басқа ағындарды орындайды. Координатты құрылғылар, баспа құрылғылары, тегергіштер, торапты карталар көбінесе үзуді жүзеге асырады.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Үрдіс мәнмәтінін құраушы Үрдістің идентификаторы мен дескрипторы. Үрдісті диспетчерлеу және уақытүйлесімдіру. Үрдістің кезегі және пұрсаттылық ұғымы.
 • Операция 1.
 • Сигналдарды өңдеу жабдықтары. Үрдістерді басқаратын оқиғалық тітіктер. Үрдістер әрекеттестігі. Үзу жүйелері. Сигналдарды өндеу жабдықтары. Сигналдар

 • жүктеу 1.37 Mb.