Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысының 2008 жылғы 11 наурыздағы шешімімен №35 хаттама бекітілді (29. 12. 2011ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»

жүктеу 0.51 Mb.жүктеу 0.51 Mb.
бет2/3
Дата05.03.2020
өлшемі0.51 Mb.

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысының 2008 жылғы 11 наурыздағы шешімімен №35 хаттама бекітілді (29. 12. 2011ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»


1   2   3
қағидаттарына (әдеттеріне), Жарғыға, осы Кодекстің ережелеріне, листингілік ережелерге және өздерінің шарттық міндеттемелеріне қатаң сәйкестікте іс-қимыл жасайды. 43.

Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.

Акционерлер, Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері арасындағы қарым-қатынас өзара сенім, құрмет, есеп беру және бақылау негізінде құрылады. 1.6.

Құрмет - жеке адамға өзге адамдар тарапынан көрсетілетін қошемет. Адамға құрмет көрсету оның жеке басы қасиеттеріне, ішкі құндылықтарына, кейде жас мөлшеріне, отбасы жағдайына, лауазымына орай орын алады.

ТИІМДІ ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ ҚАҒИДАТЫ 44. Қоғам заңнаманың нормаларын және оның дивидендтік саясатын айқындайтын Қоғамның ішкі құжатын қолданады. 45. Дивидендтер көлемін және оларды төлеу талаптарын айқындаудың қарапайым және анық құрылымын қамтамасыз ету дивидендтік саясаттың негізі қағидаттарының бірі болып табылады. 46. Қоғамның дивидендтік саясаты акционерлердің, әлеуетті инвесторлардың және Қазақстан Республикасы жұртшылығының зерделеуі үшін айтарлықтай транспарентті және қолжетімді болуы тиіс. 1.7. ТИІМДІ КАДР САЯСАТЫ ҚАҒИДАТЫ 47. Қоғамдағы корпоративтік басқару заңнамада көзделген Қоғам қызметкерлерінің құқықтарын қорғау негізінде құрылады және әлеуметтік мәселелерді шешуде және еңбек жағдайларын тәртіптемелеуде Қоғам мен оның қызметкерлері арасындағы серіктестік қарым-қатынасты дамытуға бағытталуы керек. 48. Қоғамдағы жұмыс орындарын сақтау (мүмкіндігінше, Қоғам жұмысының көрсеткіштеріне қарай), еңбек жағдайларын жақсарту және Қоғам қызметкерлерін әлеуметтік қорғау нормаларын сақтау кадр саясатының негізгі жақтарының бірі болып табылады. 49.

Серіктестік - коммерциялық ұйымдар қызметінің негізгі ұйымдық-құқықтық нысаны. Қатысушылардың салымдары есебінен құрылған және қызмет нәтижесінде алынған мүлік Серіктестіктің меншігі болып табылады. Мынадай түрлерге бөлінеді: жауапкершілігі шектеулі cеріктестік - өздерінің ақшалай немесе заттай нысандағы салымдарын біріктіру жолымен немесе жеке тұлғалардың келісімі бойынша құрылатын және несиегерлер алдында тек өзінің мүлкімен ғана жауап беретін, несиегерлердің талаптары cеріктестік мүшелерінің мүлкіне қолданылмайтын заңды шаруашылық ұйым түрі; қосымша жауапкершілікті cеріктестік - шаруашылық қызметті жүзеге асыру мақсатында заңды тұлғалармен немесе азаматтармен (жеке тұлғалармен) жасалған келісім бойынша олардың мүлкін біріктіру жолымен құрылған ұйым; жауапкершілігі шектеусіз cеріктестік. - міндеттемелері бойынша қатысушылары салған капиталымен ғана емес, өзінің бүкіл мүлкімен ынтымақты түрде толық жауап беретін коммерц. ұйым; толық cеріктестік. - қатысушылары өзара жасасқан шарт негізінде серіктестіктің атынан кәсіпкерлік қызметпен айналысатын және оның міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлікпен жауап беретін заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны; сенімгерлік (коммандиттік) cеріктестік. - міндеттемелері бойынша өзінің бүкіл мүлкімен қосымша жауап беретін бір немесе одан да көп қатысушылармен қатар, салымшылардың мүлкіне өздері салған салымдардың жиынтығымен шектелетін бір немесе одан көп қатысушыларды да енгізетін және серіктестіктің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына қатыспайтын cеріктестік.; сауда cеріктестікгі - өнеркәсіп, а. ш. көлік салаларында, т.б саудамен және басқа кез келген шаруашылық қызметпен айналысатын заңды тұлға; шаруашылық cеріктестікгі - жарғы капиталы құрылтайшылардың (қатысушылардың) үлесіне (салымына) бөлінген коммерц. ұйым; акционерлік қоғам - жарғы капиталы құрылтайшылардың (акционерлердің) акцияларынан құралатын акционерлік ұйым.

Әлеуметтану - қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының институты.

Әлеуметтік қорғау - мемлекеттің халықаралық және ұлттық нормалар негізінде адамның әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі аса маңызды міндеті. Неғұрлым тар мағынада алғанда - тұрмыс деңгейіне қатысты құқықтарды қамтамасыз ету.

Қоғам айқын конкурстық іс-жосықтар негізінде Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қызметкерлерді іріктеуді жүзеге асырады. 50. Корпоративтік басқару еңбек ұжымында қолайлы және шығармашылық ахуалды құру үдерісіне жағдай жасап, Қоғам қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға көмек көрсетуі тиіс. 1.8. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ҚАҒИДАТЫ 51. Қоғам өз қызметінде заңнаманың талаптарына және қызметтің жалпы танылған стандарттарына сәйкес қоршаған ортаға барынша ұқыпты және ұтымды қарым-қатынас қағидаттарын қолдануы керек. 52. Қоғамда қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясатын айқындайтын ішкі құжат әзірленуі тиіс. 53. Қоғам, оның ішінде өзінің еншілес және тәуелді ұйымдарында, экологиялық аудит өткізуге талпынатын болады. 1.9. КОРПОРАТИВТІК ЖАНЖАЛДАРДЫ ЖӘНЕ МҮДДЕЛЕР ЖАНЖАЛЫН РЕТТЕУ САЯСАТЫ 54. Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері Қоғам қызметкерлерімен бірге Қоғам мен акционерлердің мүддесі үшін тиісті қамқормен және ыждағаттылықпен өздерінің кәсіби функцияларын жанжалсыз, адал және дұрыс орындайды. 55. Жанжалдар болған (туындаған) жағдайда, Қоғамның лауазымды тұлғалары корпоративтік хатшыға жанжалдың болуы (туындауы) туралы уақытында хабарлауы керек. 56. Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері Қоғам қызметкерлерімен бірге өзінің қызметін әдеп стандарттарына және жалпы қабылданған іскери әдеп нормаларымен қатар, заңнаманың талаптарына және осы Кодекстің қағидаттарына толық сәйкестікте қамтамасыз етеді. 1.9.1. КОРПОРАТИВТІК ЖАНЖАЛДАРДЫ РЕТТЕУ САЯСАТЫ 57. Корпоративтік жанжалдардың алдын алу және реттеу жұмысының тиімділігі ең алдымен, осындай жанжалдардың барынша толық және тез арада анықталуын (Қоғамда олар туындаған немесе туындауы ықтимал жағдайда) және Қоғамның барлық органдарының іс-қимылын айқын үйлестіруді көздейді. 58. Корпоративтік жанжалды объективті бағалауды қамтамасыз ету және оны тиімді реттеу үшін жағдайлар жасау мақсатында жанжал мүддесіне тиетін немесе тиюі мүмкін тұлғалар оны реттеуге қатыспауы керек. 59. Директорлар кеңесі корпоративтік жанжалдарды реттеу саясатын және ережесін әзірлейді және оны мерзімді қайта қарайды. Олардың шешімі заңды және дәйекті бола отырып, Қоғам мен акционерлердің мүддесіне барынша жауап беретін болады. 60. Корпоративтік жанжалдар туындаған жағдайда, қатысушылар акционерлер құқықтарымен қатар, Қоғамның іскери беделін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер арқылы оларды шешу жолын іздейді. 61. Келіссөздер арқылы корпоративтік жанжалдарды шешу мүмкін болмағанда, олар заңнамаға қатаң сәйкестікте шешіледі. 62. Басқарма төрағасы Қоғам атынан барлық мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды реттеуді, Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпаған шешімдерді қабылдауды, сондай-ақ корпоративтік жанжалдарды реттеу бойынша жұмысты жүргізу тәртібін өз бетінше анықтауды жүзеге асыруы керек. 63. Директорлар кеңесі өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады. Бұл жағдайда корпоративтік хатшыға корпоративтік жанжал мәні туралы Директорлар кеңесінің барынша хабардар болуын қамтамасыз ету бойынша міндет, сондай-ақ корпоративтік жанжалды шешуде делдал рөлі жүктеледі. 64. Директорлар кеңесі Басқарма құзыретіне жататын жекелеген корпоративтік жанжалдарды қарайды (мысалы, егер осы органның әрекеті (әрекетсіздігі) немесе оның қабылдаған актілері жанжал мәні болып табылса). 1.9.2. МҮДДЕЛЕР ЖАНЖАЛЫН РЕТТЕУ САЯСАТЫ 65. Мүдделер жанжалы ретінде Қоғам қызметкерінің жеке мүддесі оның өз лауазымдық міндеттерін риясыз орындауына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін жағдай анықталады. 66. Қоғамның барлық қызметкерлері өздеріне де (немесе өзімен байланысты тұлғаларға), өзгелерге де қатысты мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайларға жол бермеуі тиіс. 67. Мүдделер жанжалын болдырмаудың негізгі қағидаттары Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Іскери этика кодексінде белгіленеді. 1.10. ЖАУАПКЕРШІЛІК ҚАҒИДАТЫ 68. Қоғам барлық мүдделі тұлғалардың құқықтарын таниды және құрметтейді, өз қызметін дамыту мен қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында осындай тұлғалармен ынтымақтасуды көздейді. 69. Өз құқықтарының бұзылғаны үшін мүдделі тұлғалардың заңнамада көзделген жағдайларда өтемақы алуға мүмкіндігі болуы тис. 70. Мүдделі тұлға корпоративтік басқару үдерісіне қатысқан жағдайда, ол елеулі, жеткілікті және сенімді ақпаратқа уақытылы және тұрақты негізде қол жеткізуі қажет. 71. Мүдделі тұлғалардың Басқарманың заңсыз және этикаға жатпайтын іс-әрекеттері туралы Директорлар кеңесіне еркін хабарлауына құқы болуы керек және осындай хабар жеткізген жағдайда, олардың құқықтары шектелмеуі тиіс. 2. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ ҚҰЖАТТАРЫ 72. Корпоративтік басқарудың нақты құрылымдары, іс-жосықтары мен тәжірибесі Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі, оның ішінде: - Акционерлердің жалпы жиналысы туралы; - Директорлар кеңесі туралы; - Басқарма туралы; - комитеттер туралы (олардың құрылуына қарай); - корпоративтік хатшы туралы; - ішкі бақылау туралы; - тәуекелдерді басқару туралы; - ақпаратты ашу туралы; - еншілес және тәуелді ұйымдардағы корпоративтік басқару туралы. 73. Жоғарыда аталған құжаттар заңнамаға және халықаралық тәжірибеде танылған корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкес әзірленеді. 3. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫМЫ 74. Қоғамның органдары арасындағы жауапкершілікті бөлу анық жазылуы тиіс және акционерлер мүддесінің сақталуына кепілдік беруі тиіс. 75. Қоғам органдарының өз міндеттерін кәсіби деңгейде және мәніне қарай орындау өкілеттіктері мен ресурстары болуы тиіс.

Ресурстар (французша ressourse - құрал-жабдық, мүмкіндік), босалқы қорлар - табыс, ақшалай және басқа қаражат, құндылықтар мен олардың көздері.

Мұнымен қоса оларды басқару уақытылы, айқын және толық түсінікті болу керек. 76. Қоғам органдарының жүйесіне мыналар кіреді: - Акционерлердің жалпы жиналысы – Қоғамның жоғарғы органы; - Директорлар кеңесі – Қоғамның стратегиясын әзірлеуге, оның қызметін жалпы басқаруға және Басқарманың қызметін бақылауға жауапты басқару органы; - Басқарма – Қоғамның ағымдағы қызметін басқаратын және Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы анықтаған стратегияны іске асыратын алқалы атқарушы орган; - Ішкі аудит қызметі – Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалу саласындағы бағалауды және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыратын орган. 77. Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған іс-жосықтарды қамтамасыз етуі, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік басқару және листингілік ережелер саласындағы заңнама нормаларын, Жарғыны және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын ұстануы корпоративтік хатшыға жүктеледі. Корпоративтік хатшы Қоғам органдары арасында ақпаратпен тиімді алмасуға да ықпал етеді және Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасының мүшелері үшін корпоративтік басқару мәселелері бойынша кеңесші фунцияларын орындайды. 78. Қоғам мен оның еншілес және тәуелді ұйымдары арасындағы өзара қарым-қатынас бекітілген корпоративтік іс-жосықтар шеңберінде Қоғамның тиісті органдары мен оның еншілес және тәуелді ұйымдары арқылы жүзеге асырылады. Қоғам қызметкерлерінің бекітілген корпоративтік іс-жосықтар шегінен тыс еншілес және тәуелді ұйымдарға бейресми өтініш білдіруіне тыйым салынады. 2-ТАРАУ. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН БАСҚАРМАНЫҢ ТИІСТІ ДЕҢГЕЙДЕГІ ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 79. Қоғам кәсіби және тәуелсіз Директорлар кеңесінің болуын тиімді корпоративтік басқарудың маңызды бөлігі деп санайды. Сонымен қатар Қоғамды басқару үдерісінде Басқарма маңызды рөл атқарады. Осы екі орган арасындағы тиімді іс-қимыл мен олардың өкілеттіктерін айқын шектеу корпоративтік басқарудың тиісті деңгейін қамтамасыз етуде басты фактор болып табылады. 1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 1.1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ 80. Директорлар кеңесі өз функцияларын Жарғыға, Кодекске, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады. 81. Директорлар кеңесі Қоғамның стратегиялық мақсаттарын, басымды даму бағыттарын анықтайды және ұзақ мерзімді перспективаға оның қызметінің негізгі бағыттарын бегілейді, алға қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржылық және адами ресурстардың болуын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі Басқарма қызметіне бақылау жүргізеді. 82. Директорлар кеңесі нарықтық жағдайды, Қоғамның қаржылық жағдайын және және басқа да қаржы-шаруашылық қызметіне әсер ететін факторларды ескере отырып, бекітілген басым бағыттарға сәйкестікті объективті бағалауды жүргізеді. 83. Директорлар кеңесінің құзыретіне Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі іс-жосықтарын бекіту, осындай іс-жосықтарды сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ тиімділігін талдау және жетілдіру жатады. Бұл ретте бұл іс-жосықтар Директорлар кеңесінің тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақытылы хабарлама жасауын көздейді. 84.

Хабарлама (Донесение) - жоғары тұрған командирге (бастыққа, штабқа) белгілі бір мәліметтерді хабарлау мақсатына арналған жауынгерлік немесе қызметтік есеп-ақпарат құжаты. Соғыс жағдайында төмендегідей хабарламалар даярланады: жауынгерлік, барлау, байланыс бойынша, инженерлік және химиялық қамтамасыз ету, тыл бойынша және басқа.

Директорлар кеңесі қажетіне қарай, бірақ кемінде жылына бір рет Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін қайта қарауды қамтамасыз етеді және акционерлер алдында атқарылған жұмыстар туралы есеп береді. 85. Директорлар кеңесі Қоғамның ақпараттық саясатын айқындайды, акционерлер алдында жариялауға жататын және жариялауға жатпайтын ақпаратты жіктеуді негіздейді, Қоғамның ақпаратты ашуын мен Қоғам қызметінің ақпараттық жариялануын заңнама және листингілік ережелер талаптарына сәйкес қамтамасыз етеді. 86. Директорлар кеңесі акционерлермен тиісті диалогты қамтамасыз етуге жауапты болады. Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің көзқарасын жалпы Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесінің төрағасы ірі акционерлермен Қоғамның даму стратегиясын талқылауы тиіс. 87. Барлық директорлар барлық қажетті ақпарат негізінде Қоғам мен оның акционерлерінің мүддесі үшін адал және тиісті деңгейдегі мұқияттылықпен әрекет етуі тиіс және Қоғам мүддесі үшін объективті шешімдер қабылдауы қажет. 88. Әр директор Директорлар кеңесінің және құрамына кіретін комитеттің барлық отырыстарына қатысуы тиіс. Бұл нормадан ауытқуға Директорлар кеңесі туралы ережеде айтылған ерекше жағдайларда жол беріледі. 89. Директорлар кеңесі директорлардың (мемлекеттік қызметші болып табылатын директорларды қоспағанда), Басқарма мүшелерінің, лауазымға тағайындалуын (сайлануын) Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның басқа да қызметкерлерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу жәненемесе лауазымды атқару мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдайды. 90. Директорлар кеңесі өз қызметін және жекелеген директорлар жұмысын бағалау құрылымын әзірлейді, Директорлар кеңесінің, директорлардың, Басқарманың, Басқарма төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысы қызметін бағалау әдістері мен критерийлерін жасайды және оны тұрақты түрде қайта қарайды. 1.2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН ҚҰРУ 91. Директорлар кеңесінің құрылымы акционерлердің мүдделерін әділ және объективті қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 92. Директорлар кеңесінің сан құрамын акционерлер белгілейді. (93-тармаққа өзгеріс енгізілді, 2011.29.12 № 46 АКЖЖ хаттамасы) 93. Директорларды үш жылдан аспайтын мерзімге сайлау ұсынылады.

Сайлау - сайланбалы мемлекеттік лауазымдарға адам таңдау науқаны. Азаматтардың саясат пен мемлекеттік басқаруға атсалысуының ең көлемді әрі нақты нысаны болып табылады. Демократиялық қоғамда сайлау мынадай міндет атқарады: мемлекеттік жүйенің тиімділігін арттырады; саяси элита мен жетекшілерді іріктейді; үкімет пен басқарушы саяси партияның саясатын бағалайды; мемлекеттің қызметіне қоғамның бақылау жасауына мүмкіндік береді; саяси жанжалдың алдын алады. Осы міндеттер атқарылу үшін сайлау жалпыға бірдей, тең, төте (жанама сайлаудың демократиялығы төмен), жарыспалы, ерікті түрде өтуге тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан 6 жылдан аса мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қаралуға жатады. Бір тұлға Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан аса сайлана алмайды. Тоғыз жылдан асатын мерзімге сайлауға ерекше жағдайларда жол беріледі, бірақ бұл жағдайда мұндай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын жүргізілуі қажет. 94. Жаңа директорларды сайлау заңнамада көзделген тәртіпте, ресми, қатаң және транспарентті іс-жосыққа сәйкес жүзеге асады. 95. Акционерлерге директор болуға кандидат туралы жеткілікті ақпарат берілуі тиіс, оның ішінде өмірбаяндық, кандидат пен Қоғамның өзара қарым-қатынастары туралы ақпарат (аффилиирленгендігі, ынтымақтастығы және т.б.) және акционерлерге оларды сайлау туралы мәлімет берілетін шешімді қабылдауға мүмкіндік беретін басқа да тиісті ақпарат ұсынылуы тиіс. 96.

Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.

Директор лауазымына кандидаттардың және директорлардың өздері лауазымдық міндеттерін орындау және акционерлер мен Қоғамның мүддесі үшін бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыруға қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскери орта мен салада оң табыстары мен мінсіз абыройы болуы тиіс. 97. Директор лауазымына мынадай тұлғалар сайлана алмайды: - өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіппен алынып тасталмаған соттылығы бар; - бұрын белгіленген тәртіппен банкрот ретінде танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу немесе консервация туралы шешім қабылданғанға дейін кемінде бір жыл бұрынғы кезең ішінде осындай заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған.

Консервация (лат. Conservatio - сақтау) - қозғалтқыштарды, станоктарды, т.б. жұмыссыз тұрған кезде немесе оларды ұзақ уақыт сақтау кезінде тот басудан корғайтын техник, шаралар; антисептикалық дәрілермен өңдеу, сырлау арқылы ағашты және ағаш өнімдерін шіруден сақтау; 3) өнер туындыларын, археологиялық жәдігерлер (бұйымдар) мен кітап және архив құжаттарын ұзак мерзімге сақтау.

Есепші - табиғат құбылыстарының өзгерісін алдын ала есептеп, болжап айтатын адам. Есепшілер табиғат апаттарын, әр айдағы ауа райының шұғыл өзгеретін кезеңдерін, амалдарды есептеп, күн ілгері болжап отырған.

Бұл талап белгіленген тәртіппен банкрот ретінде танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі түрде тарату немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу немесе консервация туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде қолданылады. Осы тармақта көрсетілген ережелер Жарғыда белгіленуі қажет. 98. Директорларды сайлау талаптарында оларды сайлаудың көзделген мерзімі, олардың өз міндеттерін орындауға жұмсар уақыты көрсетілуі тиіс. Директорларды сайлау талаптары тексеруге қолжетімді болуы тиіс. 99. Директорлар кеңесі сайланған директорларға лауазымға толыққанды кірісуі үшін тиісті оқыту ұйымдастырады, сондай-ақ Директорлар кеңесі құрамындағы жұмысына қажетті білім мен дағдыларын жетілдіру тұрақты жүргізіледі. 100. Директорлар мен Қоғам арасындағы қарым-қатынас шарттармен ресімделеді. Шарттардың қолданылу мерзімі оны ұқсас немесе жаңа талаптармен бір жылға, бірақ үш жылдан аспайтын мерзімге ұзарту мүмкіндігімен бір жыл құрайды. Шарттарда тараптардың құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі және басқа да елеулі талаптар, сондай-ақ директордың осы Кодекс ережелерін сақтау бойынша міндеттемелері, оның ішінде оларға жүктелетін функцияларды орындауға қажетті уақыт бөлу, Қоғам қызметін тоқтатқаннан кейін Директорлар кеңесі белгілеген мерзім ішінде Қоғам туралы ішкі ақпаратты жарияламау туралы және тәуелсіз директорлардың мәртебесі мен функцияларына байланысты қосымша міндеттемелерді (тәуелсіздігін жоғалту туралы және т.б. туралы уақытылы хабарлау бөлігінде) сақтау қамтылуы қажет. Шарттарда директорлардың жекелеген міндеттерді орындау мерзімі белгіленуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы директормен жасалатын үлгі шартты бекітуі мүмкін. 101. Директорды сайлау және өкілеттіктерін тоқтату, директорды лауазымға кіріскеннен кейін істермен және қызмет үдерістерімен таныстыру тәртібі, өкілеттіктерді өз еркімен қосу тәртібі, Директорлар кеңесін шақыру мен өткізу және Директорлар кеңесінің қызметімен байланысты басқа да мәселелер заңнамамен, Жарғымен және Акционерлердің жалпы жиналысы бекітетін Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады. 102. Директорлар кеңесі құрамында Қоғамның жылдық есебі бар, Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынатын өз қызметі туралы жылдық есебінде өзі тәуелсіз деп санайтын әрбір директорды атап көрсетуі тиіс. Директорлар кеңесі шешім қабылдау кезінде директордың тәуелсіз болғанын анықтауы, директордың тәуелсіз деп танылуының себептерін көрсетуі тиіс, бұл ретте директордың заңнама бойынша тәуелсіздік критерийіне сәйкестігін, сондай-ақ директорды тәуелсіз деп тануға ықпал етуі мүмкін қатынастар мен жағдайлардың болуын көрсету қажет, оның ішінде, егер директор: - соңғы бес жыл ішінде Қоғамның немесе оның еншілес кәсіпорнының қызметкері болса; - директордың сыйақысын қоспағанда, Қоғамнан қосымша сыйақы алған болса немесе алып отырса; - басқа ұйымдар немесе органдарда осындай лауазымды атқара отырып, басқа ұйымдар немесе органдарда осындай қатысу арқылы басқа директорлармен маңызды байланыстары болса; - акционерлердің немесе мемлекеттік басқару органдарының мүддесін қорғаса; - қатарынан тоғыз жылдан аса директор болса. Осы тармақта көрсетілген ережелер Жарғыда белгіленуі тиіс. 1.3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ КОМИТЕТТЕРІ 103. Қоғамда мынадай комитеттер құрылады: - Аудит комитеті; - Тағайындау комитеті; - Сыйақылау комитеті; - Директорлар кеңесінің қарауы бойынша өзге де комитеттер. 104. Комитеттер Директорлар кеңесі функцияларын тиімді орындауға көмек көрсету мақсатында құрылады. 105. Барлық комитеттердің қызметі комитет құрамы, құзыреті, мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелері бар Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттармен реттеледі. Акционерлер комитеттер туралы ережелермен танысуға құқылы. 106. Комитеттерді Директорлар кеңесі директорлардан құрады, олардың бірі комитет төрағасы болып тағайындалады. Қажет болған жағдайда, комитеттердің құрамына нақты бағыт бойынша жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар қосылуы мүмкін. Комитеттер мүшелерінің өкілеттік мерзімдері олардың директорлар ретіндегі өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді, алайда Директорлар кеңесінде жыл сайын қайта қаралып отырады. Басқарма төрағасы комитеттің мүшесі бола алмайды. 107. Комитет төрағасы мен оның мүшелерінен басқа, комитеттердің отырыстарына ешкімнің қатысуға құқы жоқ. Комитет отырыстарына басқа тұлғалардың қатысуына тиісті комитеттің шақыруы бойынша ғана жол беріледі. 108. Директорлар кеңесі және комитеттер жыл сайын өз жұмыс жоспарын құрады, Директорлар кеңесі мен комитеттердің отырыстары тұрақты өткізілуі тиіс. Комитет отырысының хаттамасы Директорлар кеңесіне беріледі. Директорлар кеңесінің жылдық есебінің жеке бір бөлігі комитеттердің жұмысына арналады. 109. Директорлар кеңесі бір жыл ішінде кез келген уақытта комитеттерден ағымдағы қызмет туралы есеп ұсынуды талап етуге құқылы. Мұндай есепті дайындау мен ұсыну мерзімін Директорлар кеңесі белгілейді. АУДИТ КОМИТЕТІ 110. Аудит комитеті тәуелсіз директор болып табылатын кемінде екі адамнан тұруы қажет. Аудит комитетінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан сайланады. Тәуелсіз болып табылмайтын директор Қоғамның Директорлар кеңесі осы тұлғаның мүше болуы Қоғам мен оның акционерлерінің мүддесі үшін қажет деп тапқан ерекше жағдайда комитет құрамына сайлануы мүмкін. Осы тағайындау болған жағдайда, Директорлар кеңесі директордың тәуелділік сипатын ашып, Аудит комитеті құрамына қабылдау туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы алдында жылдық есепте негіздеуі тиіс. Аудит комитеті құрамында мүшелерінің кемінде біреуінің бухгалтерлік есеп саласында жәненемесе қаржылық есептілік дайындау жәненемесе қаржы жәненемесе аудит саласында терең білімі болуы тиіс. 111. Аудит комитетінің қызметі Директорлар кеңесіне сыртқы және ішкі аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, заңнаманы сақтау мәселелері бойынша, сондай-ақ Директорлар кеңесінің тапсыруымен басқа мәселелер бойынша көмек көрсетуге бағытталған. Тағайындау КОМИТЕТІ 112. Директорлар кеңесі Тағайындау комитетін құрады. Тағайындау комитетінің құрамына кемінде үш директор кіреді, оның кемінде үштен екісі тәуелсіз директор болуы тиіс. Тағайындау комитетінің төрағасын Директорлар кеңесі тәуелсіз директорлар құрамынан сайлайды. 113. Тағайындау комитеті Директорлар кеңесінің, Басқарманың құрамына және тағайындауын (сайлауын) Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамдағы басқа да лауазымдарға білікті мамандарды тарту бойынша ұсынымдарды әзірлеу мақсатында құрылады. СЫЙАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ 114. Сыйақылау комитеті кемінде үш директордан тұрады, оның кемінде үштен екісі тәуелсіз директор болуы тиіс. Сыйақылау комитетінің төрағасын Директорлар кеңесі тәуелсіз директорлар арасынан сайлайды. 115. Сыйақылау комитеті директорларды, Басқарма мүшелерін және тағайындауын немесе тағайындауын келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамның басқа да басшы қызметкерлерін сыйақылау мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлейді. 116. Сыйақылау комитеті осы Кодекстің 115-тармағында көрсетілген тұлғаларды сыйақылауды қарау кезінде олардың лауазымдық міндеттерін жәненемесе Акционерлердің жалпы жиналысы жәненемесе Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам қызметінің басты көрсеткіштерін орындауын, сондай-ақ қызмет түрі мен ауқымы ұқсас басқа компаниялардағы еңбекке ақы төлеуді назарға алады. Бұл ретте Қоғамның қызметін тиісті деңгейде жетілдірмей, сыйақылауды көтеру тәуекелін ескеру қажет. 117. Сыйақылау комитеті еншілес және тәуелді ұйымдардың директорларға және Басқарма мүшелеріне (бірегей атқарушы органға) сыйақы төлеу бойынша үлгі ережелерін қарайды және тиісті ұсыныстар мен ескертулер береді. 118. Директорлар, Басқарма мүшелері және Қоғамның басқа да қызметкерлері консультациялық қызметке немесе Сыйақылау комитетіне көмек көрсетуге тартылған жағдайларда, соңғысы мүдделер қақтығысын анықтап, алдын алу қажет. Бірде-бір тұлға өзін сыйақылауды анықтау үдерісіне қатыспауы тиіс. 1.4. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 119. Директорлар кеңесінің қызметі парасаттылық, тиімділік, белсенділік, әділдік, адалдық, жауапкершілік және дәлме-дәлдік қағидаттарына негізделеді. 120. Директорлар кеңесінің отырыстары ұтымдылық, тиімділік және тұрақтылық қағидаттарына сүйене отырып, өкілеттігі басталған мерзімнен бастап жыл сайын жасалатын графикке сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесі жылына кемінде алты рет отырыс өткізуі тиіс. 121. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу бойынша ішкі іс-жосықтарды әзірлейді және оларды орындайды. Бұл іс-жосықтар Директорлар кеңесі отырыстарының барлық қажетті қызмет параметрлерін тәртіптемелеуі тиіс. 122. Директорлар кеңесі өз отырыстарының толық хаттамаларын жүргізеді, онда барлық мәселелердің талқылануы тиісті деңгейде тіркеледі. Қатысу тәртібімен өткізілетін отырыстың хаттамасына директорлар, корпоративтік хатшы немесе Директорлар кеңесі анықтаған өзге тұлға қол қояды және жеке дауыс беру нәтижелері қамтылады. Қоғам Директорлар кеңесінің қабылдаған ірі мәмілелерді мақұлдау сынды барлық маңызды шешімдерін көрсететін стенограмманы сақтайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруді өткізу ерекшеліктері заңнамада, Қоғам Жарғысында және Директорлар кеңесі туралы ережеде белгіленеді. 123. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу дауыс берудің нақты нысанын таңдауды негіздей отырып, қатысу тәртібімен немесе сырттай дауыс беру нысанында көзделеді, бұл ретте сырттай дауыс беру нысанындағы отырыстар саны барынша азайтылуы тиіс. Тізбесі белгіленуі тиіс маңызды мәселелер Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен дауыс беру нысанындағы отырыстарында ғана қаралады. 124. Қоғам қызметінің аса маңызды, басты, стратегиялық мәселелерін қарау және шешімдер қабылдау Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен дауыс беру нысандағы отырыстарында жүзеге асырылады. Мұндай мәселелердің нақты тізбесін Директорлар кеңесі бекітеді. 125. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі отырысының екі нысаны біріктірілуі мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше директор (30 аспайды) Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатыса алмайтын жағдайларға қатысты. Бұл ретте болмаған директор қаралатын мәселелердің талқылауына техникалық байланыс
1   2   3


жүктеу 0.51 Mb.