Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қОҒамының директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеті туралы ереже

жүктеу 118.49 Kb.жүктеу 118.49 Kb.
Дата27.03.2018
өлшемі118.49 Kb.

«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қОҒамының директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеті туралы ереже


БЕКІТІЛДІ «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2011 жылғы «12» желтоқсандағы шешімімен No 7 хаттама «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 1.
Акционер - акция иесі. Ол акционерлік қоғамға айналған белгілі бір кәсіпорынның мүлкіне ортақтаса алады. Қолында атаулы акциялары бар акционерлер “бір акция бір дауыс” деген принциппен акционерлік қоғам істерін басқаруға қатысуға құқылы.
Ереже - дәстүрлі халық құқығының қайнар көзі, нормативтік-құқықтық қағидалар. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер сырт пішімі жағынан мақал-мәтелге, қанатты сөзге ұқсас болғанымен, нақтылығымен, дәйектілігімен ерекшеленеді.
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ 1. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет немесе Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет) туралы осы ереже Қазақстан Республикасы заңнамасына, Қоғам жарғысына, Корпоративтік Басқару Кодексіне және корпоративтік басқарудың халықаралық тәжірибелеріне сәйкес әзірленген. 2.
Жарғы- 1) заңды тұлғалардың қызметін реттейтін нормативтік құжат. Заңды тұлғалардың Жарғысын құрылтайшы белгілейді. Белгіленген Жарғы міндетті түрде Әділет министірінің тиісті басқармаларында тіркеліп, заңды тұлғаның қызмет істеуіне рұқсат етілгендігі туралы куәлік беріледі.
Осы ереже Комитеттің мәртебесі мен құзіретін, оның құқықтары мен міндеттерін, Комитеттің құрамын, оның құрылу тәртібін, жұмысын және Қоғам органдарымен өзара іс-әрекетін анықтайды. 3. Комитет Директорлар кеңесінің сабағаттық-кеңесші органы болып табылады. Комитеттің әзірлеген барлық ұсыныстары Директорлар кеңесінің қарауына берілетін ұсынымдар болып табылады. 4. Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылатын мәселелер жөнінде шығарылған Комитет ұсынымдары, Директорлар кеңесінің бекітуі жағдайында заңмен белгіленген тәртіпте қарастыру және шешім қабылдау үшін акционерлердің жалпы жиналысына жіберіледі. 5. Комитет Директорлар кеңесіне мына мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну мақсатында құрылады: Директорлар кеңесіне Қоғамның ішкі құжаттарының ережелерін ескеріп, Тәуелсіз директорлар, Басқарма құрамына кандидаттарды, Корпоративтік хатшыны сайлау немесе тағайындау жөнінде ұсынымдарды әзірлеу және ұсыну үшін;
Басқарма - Мемлекеттік атқару және билік жүргізу органдарының құрамындағы әкімшілік бөлімше; Кәсіпорынның, ұйымның қызметіне алқа түрінде басшылық жасайтын, белгілі бір мерзімге сайланатын орган. Оны әдетте, ұжым мүшелерінің жалпы жиналысы сайлаған төраға басқарады; Ұжым басшысы.
Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Директорларға, Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға, Корпоративтік хатшының аппаратына Қоғамның мақсаттарына, міндеттеріне және қазіргі жағдайларына және қызмет түрі мен ауқымы бойынша ұқсас компаниялардағы сыйақы деңгейіне сай сәйкес сыйақы төлеу;
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
Директорларға, Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға құрылымданған және ашық сыйақы төлеу жүйесін енгізу. 6. Комитет мүшелері жеке тағайындаумен жәненемесе сыйақымен байланысты мәселелерді қарастыру кезінде Комитет отырыстарына қатынаспайды. 7. Осы Ережеде келесі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады: Акционерлердің жалпы жиналысы – Қоғамның жоғарғы органы; Директорлар – Дирекорлар кеңесінің мүшесілері; Заңнама – Қазақстан Республикасының белгіленген тәртіпте қабылданған нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы; Комитет – Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеті; Корпоративтік хатшы – Корпоративтік хатшы – Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы; КСА – Қоғамның Корпоративтік хатшының аппараты; Тәуелсіз Директорлар – «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы Заңына, Қоғам Жарғысына және Қоғамның Корпоратвитік басқару кодексіне сәйкес тәуелсіз түрде белгіленетін Директорлар; Ереже – Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет туралы ережі; Басқарма – Қоғамның атықарушы органы; Ішкі аудит қызметі – Қоғамның ішкі аудит қызметі; Директорлар кеңесі – Қоғамның басқару органы; Жарғы – Қоғам Жарғысы; 8. Ережеде қолданылатын, бірақ онда анықталмаған терминдер, еге Ережемен басқаша көзделмеген болса, олар Заңнамада, Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында пайдаланылатын мағынада қолданылады. 2. КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ҚҰЗІРЕТІ 9. Комитеттің құзіретіне мына мәселелер енгізіледі: 1) Тәуелсіз Директорлар мен Корпоративтік хатшыға кандидаттар үшін біліктілік талаптарын дайындау; 2) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Тәуелсіз директорлар, Басқарма құрамына, Корпоративтік хатшыға кандидаттар жөніндегі ұсынымдар. Сайлануы (тағайындалуы) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылатын лауазымның кандидаттары Комитетпен Қоғамның ішкі құжаттарының сәйкес ережелерінің жәненемесе акционерлердің өтініштерінің (тапсырмаларының) негізінде қарастырылады; 3) жаңадан сайланған Директорлар үшін нұсқаулықтар әзірлеу, онда ішінара, Қоғам туралы, Директорлардың құқықтары мен міндеттері ақпараттар көрсетіледі;
Біліктілік, квалификация - адамның белгілі бір білім жүйесін тәжірибеде пайдалана алу қабілеті. Адамның өзі таңдаған қызметінде өз білімін көтеріп, нені, қалай және не үшін үйренетінін алдын-ала айқындап, білікті маман болуға бағытталуы.
Лауазым - мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, Қарулы Күштер жүйесінде арнайы құзыреттілікпен тұрақты немесе уақытша билік өкілі қызметін не болмаса (мекеме, кәсіпорындарда) ұйымдастыру-басқару, әкімшілік-шаруашылық қызметін атқаруды жүктейтін өкілеттілік.
Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
4) Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің, Директорлар кеңесі комитеттері мен Корпоративтік хатшының сабақтастығын жоспарлау саясатын әзірлеу; 5) Директорлар кеңесіне, Басқармаға және басқа басқарушы қызметкерлерге Директорлар кеңесімен бекітілген тізбеге сәйкес кандидаттарды бағалау;
Қызметкер, жұмыскер - жұмысты еңбек шарты (келісімшарт) негізінде орындаушы, кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің ішкі еңбек тәртібіне бағынушы адам. Еңбек заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықтық шарттардың кез келгені бойынша (мердігерлік шарт, тапсырма, авторлық шарт бойынша) жұмыс атқарушы адам қызметкер болып саналмайды.
6) Қоғам басшылығының бағалау саясаты мен сабақтастығын қамтамасыз ету жөнінде ұсынымдарды дайындау; 7) Басқарма мүшелері мен басқа басқарушы қызметкерлер жұмысын Директорлар кеңесімен бекітілген тізбеге сәйкес кандидаттарды бағалау; 8) Басқарма мүшелері мен басқа басқарушы қызметкерлердің критерийлері жөнінде Директорлар кеңесімен бекітілген тізбеге сәйкес ұсынымдар дайындау; 9) сабақтастықты жоспарлау және кадрлар резервін жасау бағдарламаларын бағалау; 10) Директорларға, Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға, АКС және басқа қызметкерлерге Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес сыйақы төлеу саясаты мен құрылымы жөніндегі ұсынымдар; 11) Директорларға, Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға және Қоғамның басқа басқарушы қызметкерлеріне Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жыл сайынғы негізде жеке сыйақы төлеуді анықтау жөніндегі ұсынымдар беру; 12) Директорлар кеңесіне Директорларғы, Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға сыйақы төлеу мөлшерін өзгерту жөнінде ұсынымдар беру; 13) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау жөнінде ұсыныстар енгізу, оның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық қызметақысының мөлшері мен сыйақы төлеу талаптарын анықтау; 14) Қоғамның сандық құрамы, атқарушы органының өкілеттік мерзімі, оның мүшелерін сайлау жөнінде, сондай-ақ олардың өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы жөнінде ұсынымдар беру; 15) Қоғамның басқарушы қызметкерлерінің, сондай-ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғаларының Директорлар кеңесі бекітуі немесе келісілуін жүзеге асыратын лауазымдық тізбесін қарастыру; 16) лауазымдық қызметақы мөлшерін және басшылар мен атқарушы орган мүшелерінің еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру талаптарын анықтау жөнінде ұсынымдар беру;
Еңбекақы - жұмыс берушiнің қызметкерге атқарылған жұмыс үшін заттай немесе ақшалай берілетін төлем немесе сыйақы. Төлемнің мөлшері күндік, сағаттық ақыға байланысты немесе орындалған әр тапсырманың белгіленген ақысына байланысты есептелінуі мүмкін.
17) әкімшілік, басқарушылық және басшылық қызметкерлерінің еңбекақысы туралы ережелерді, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық қызметақысының сызбасын қарастыру; 18) Қоғам қызметкерлері санаттарына Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жыл қорытындысы бойынша сыйақы төлеу туралы мәселені қарастыру; 19) Басқарма, Корпоративтік хатшы, АКС және Қоғамның жұмыскерлер категориясының мүшелеріне Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес тоқсан ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы шешімді қабылдау; 20) Директорлар кеңесінің және Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының басқармасының мүшелеріне (жеке-дара атқарушы органға) сыйақы беру жөніндегі типтік ережелерді қарастыру және мақұлдау және сәйкес ұсыныстар мен ескертулерді шығару; 21) қазақстандық және ауқымы мен қызмет түрі бойынша ұқсас шетелді компаниялардағы Директорларға, Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит Қызметінің Жетекшісіне және Корпоративтік хатшыға сыйақы беру деңгейінің және саясатының салыстырмалы талдауын жүргізу және Директорлар кеңесіне ақпарат беру; 22) сыйақы мәселелері жөніндегі сыртқы кеңесшіні тағайындау мәселесі бойынша ұсынымдар береді; 23) Директорлар кеңесіне Директорлардың (Тәуелсіз директорларды және мемлекеттік қызметкерлер болып табылатын Директорларды есепке алмағанда), Басқарма мүшелерінің, тағайындауды немесе тағайындауды келісуді Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамның өзге қызметкерлерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу жәненемесе қызметте болуына қатысты ұсынымдар беру;
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
24) Директорлар кеңесіне Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есепті ұсыну; 25) Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің тапсырмасына жәненемесе Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес өз құзыретінің шегінде өзге мәселелер бойынша ұсынымдар беру. - осы пункт Директорлар кеңесінің белгілі өкілеттігін Комитетке табыстауы жағдайында ғана күшіне енеді 3. КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 10. Кадрлар және сыйақы жөніндегі комитеттің: 1) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитетінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің мүшелерінен, Корпоративтік хатшыдан және Қоғамның өзге қызметкерлерінен құжаттарды, есептерді, түсініктемелерді және басқа да ақпаратты сұрату құқыға бар. Жоғарыда аталған ақпараттар мен құжаттар Корпоративтік хатшы арқылы беріледі. Қоғам белгіленген тәртіпте Комитетті барлық қажетті материалдармен және ресурстармен өз есебінен қамтамасыз етуге міндетті; 2) Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Директорлар кеңесі Комитетінің мүшелерін және өзге тұлғаларды отырысқа бақылаушы ретінде шақыру;
Тұлға - жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және қоғам мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым. Aдамның әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы, қоғамның даму жемісі және белсенді қызмет ету мен қарым-қатынас орнату арқылы жеке адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне енгізудің жемісі.
3) Қоғам бюджетінің ағымдағы жыл үшін қарастырылған қаражатының шеңберінде сыртқы сарапшылар мен кеңесшілердің қызметтерін белгіленген тәртіпте пайдалану; 4) өзіне жүктелген өкілеттікті жүзеге асыру үшін қажетті өзге де құқықтарды қолдану құқығы бар. 11. Кадрлар және сыйақы жөніндегі комитеттің мүшелері: 1) акционерлер мен жалпы Қоғамның мүддесі үшін өз қызметін әділ және адал жүзеге асыруға және Қоғамның Корпоративтік басқармасының кодексінің негізгі қағидаларын сақтауға; 2) өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт мөлшерін бөлуге; 3) Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндег комитеттің жұмысына араласуға және, өзінің тағайындалуы және сыйақысы жөніндегі мәселелерді қарастыру жағдайларын қоспағанда, комитеттің отырыстарына қатысуға; 4) осы Ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстарды енгізуге; 5) лауазымдық міндеттерін орындау кезінде оларға белгілі болған барлық ақпараттың құпиялылығын сақтауға; 6) өз құзыретінің шегінде және осы Ережелерде қарастырылған тәртіпте Директорлар кеңесі анықтаған басқа кез келген міндеттерді орындауға міндетті. 7) Тәуелсіз директорлар болып табылатын Комитет мүшелері өзінің тәуелсіз директор мәртебесіндегі кез келген өзгерістер туралы аталған мәртебені жоғалтқан сәттен бастап мүмкіндігінше қысқа мерзім ішінде немесе Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің қабылдауы тиіс шешімдерге байланысты мүдделер қайшылығының туындауы туралы Директорлар кеңесіне хабарлауға міндетті. 4. КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІ ҚҰРУ 12. Комитеттің құрамына кем дегенде екі Тәуелсіз директор болып табылатын Директорлар кіреді. 13. Кадрлар және сыйақы жөніндегі комиттетің мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелерінің дауыстарының көпшілігімен сайланады, Басқарма Төрағасы Кадрлар және сыйақы жөніндегі комитеттің мүшесі бола алмайды. 14. Қажет болған жағдайда Комитетте жұмыс істеу үщін қажетті кәсіби білімі бар сарапшыларды дауыс беру құқығынсыз Комитет құрамына қосуға болады. Салада кәсіби тәжірибесі және құзыреті бар сарапшылар Комитеттің мақсаттарына, тапсырмаларына және құзыретіне сәйкес Комитеттің тиімді қызмет ету мақсатымен қатыстырылады. Комитеттің құрамындағы сарапшылардың рөлі Комитет мүшелерін арнайы білімді және кәсіби тәжірибені қолдана отырып шешім қабылдау кезінде қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады, бұл Комитетке мәселелерді жан-жақты зерттеуге және Директорлар кеңесі үшін ұсынымдар әзірлеуге мүмкіндік береді. 15. Кадрлар және сыйақы жөніндегі комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімі олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімдерімен сәйкес келеді, бірақ жыл сайын Директорлар кеңесі мұны қайта қарастыруы мүмкін. 5. КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ТӨРАҒАСЫ 16. Кадрлар және сыйақы жөніндегі комитеттің Төрағасы Тәуелсіз Директорлардың арасынан сайланады. 17. Кадрлар және сыйақы жөніндегі комитеттің Төрағасы өзі басқаратын Комитеттің жұмысын ұйымдастырады, соның ішінде: 1) Комитеттің отырысын шақырады және онда төрағалық етеді; 2) Кадрлар және сыйақы жөніндегі комитеттің отырысының күн тәртібін, соның ішінде Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің отырысында талқылауға шығарылатын сұрақтардың мазмұнын бекітеді; 3) Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің отырысында сұрақтардың талқылануын ұйымдастырады, сондай-ақ отырысқа қатысу үшін шақырылған тұлғалардың пікірлерін тыңдайды; 4) ағымдағы жыл үшін Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын есепке алумен кезекті отырыстардың Жоспарын әзірлейді. 6. КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 18. Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет жұмысы отырыстар түрінде жүзеге асырылады. 19. Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет хатшысының қызметін қағидабойынша Корпоративтік хатшы жүзеге асырады. 20. Комитет хатшысы Комитет отырыстарына дайындықты және жүргізуді, отырыстарға материалдарды жинау және жүйелеуді, Комитет мүшелеріне және шақырылған тұлғаларға Комитет отырысын өткізу туралы хабарламаны, отырыстың күн тәртібін, күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдарды уақтылы жіберу, отырыстарды хаттамалауды, Комитет шешімдерінің жобаларын дайындауды, қажет болған жағдайда Комитет отырысы хаттамасынан үзінді көшірмені беруді, және де барлық сәйкес материалдардың кейінгі сақталуын қамтамасыз етеді.
Хабарлама (Донесение) - жоғары тұрған командирге (бастыққа, штабқа) белгілі бір мәліметтерді хабарлау мақсатына арналған жауынгерлік немесе қызметтік есеп-ақпарат құжаты. Соғыс жағдайында төмендегідей хабарламалар даярланады: жауынгерлік, барлау, байланыс бойынша, инженерлік және химиялық қамтамасыз ету, тыл бойынша және басқа.
Комитет хатшысы Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет мүшелерінің қажет ақпаратты алуды қамтамасыз етеді. 21. Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет отырысын Комитетпен алдын-ала бекітілген Жұмыс жоспары негізінде күндізгі тәртіпте жүргізген жақсы, бірақ жылына төрт отырыстан кем емес. 22. Комитеттің кезектен тыс отырысы Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің Төрағасы шешімімен өзінің бастамасымен, Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің, Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің жүгінуімен, және де акционерлер мен Басқарма Төрағасының жазбаша өтініші бойынша жүргізіледі. 23. Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің отырысын өткізу туралы хабарлама күн тәртібімен бірге отырыста қатысатын тұлғаларға Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің отырысын өткзіу күніне дейін бес жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі тиіс. 24. Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің отырысы егер онда Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің мүшелері санының жартысынан кем емесі қатысса, құқықты болып табылады. 25. Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің отырыстарында Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет Төрағасының шақыруымен Комитет отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру құқығынсыз үшінші тұлғалар қатыса алады. 26. Дауыс беру кезінде Комитет және оның мүшелері Комитет отырысынң күн тәртібі мәселелері жөнінде дауыс беру туралы шешімді тек дауыс беру құқығы бар Комитет мүшелерінің қатысуымен ғана қабылдай алады. Осындай жағдайларда бақылаушылар ретінде Комитет отырысына қатысуға шақырылған Сарапшылар және басқа тұлғалар Комитет отырыснда тек мәселелерді талқылау кезінде ғана қатыса алады, ал дауыс беру кезінде Бақылаушылар отырыс залынан шығып кетеді. 27. Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитеттің шешімі Комитет мүшелерінің жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады және хаттамамен рәсімделеді. Дауыстардың теңдігі жағдайында, Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет Төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 28. Комитеттің әр мүшесі Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет шешімінің хаттамасымен бірге өзінің ерекше пікірін баяндауы мүмкін. Жеке сұрақтар бойынша шешім Комитеттің жеке мүшелерінің мүделілігіне байланысты қабылданбайтын жағдайларда, осындай факт Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет отырысының хаттамасына енгізіледі. 7. ЕРЕЖЕНІҢ ЗАҢДЫ КҮШІ 29. Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу Директорлар кеңесінің құзіретінде болады. 30. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны немесе Кодексиі өзгерту нәтижесінде Ереженің жеке нормалары олармен қарама-қайшы болса, Ереженің осы нормалары сәйкес өзгертулер енгізгенге дейін өз күшін жоғалтады. ____________________________________________

  • АКЦИОНЕРЛІК

  • жүктеу 118.49 Kb.