Главная страница
Контакты

    Басты бет


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің

жүктеу 0.53 Mb.жүктеу 0.53 Mb.
бет1/4
Дата16.09.2017
өлшемі0.53 Mb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


  1   2   3   4


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2017 жылғы 27 сәуірдегі

№ 196 бұйрығына 160-қосымша


техникалық және кәсіптік білім берудің

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ


Білім беру коды және бейіні: 1400000 – Құрылыс және коммуналдық шаруашылық

Мамандығы: 1417000 – Азаматтық ғимараттар ішкі кӛрінісінің дизайны, қалпына келтіру,қайта құру

Біліктілік: 1417013 –-Техник- дизайнер
Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасында


Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі

(сағаттар)Семестрлер бойынша бөлу

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫОның ішінде:
Теориялық оқыту

Практикалық оқыту

Өндірістік оқыту
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер


1448


1-3

ЖГМ 00

Жалпыгуманитарлық модульдер (кәсіби қазақ/орыс тілі, кәсіби шетел тілі, дене тәрбиесі)


332


3-8

ӘЭМ 00

Әлеуметтік-экономикалық модульдер (философия, экономика, құқық, саясаттану мен әлеуметтану негіздері және мәдениеттану)


180


7

ЖКМ 01

Жалпы кәсіптік модульдер


296

ЖКМ 02

Мемлекеттік тілде іс жүргізу
74

28

46

6

ЖКМ 03

Техникалық механика
32

12

20
3

ЖКМ 04

Геодезия

32

20

12
3

ЖКМ 05

Сызу және сызба геометрия негіздері
32

8

24
2

ЖКМ 06

Композиция
30

12

18
2

ЖКМ 07

Сәулет тарихы
64

643-4

ЖКМ 08

Сәулет құрылымдары
32

20

12
5

АМ 00

Арнайы модульдер


2162

296

1038

828

3-8
«141701 3 –техник- дизайнер» біліктілігі

АМ 01

Сурет пен кескіндеме негіздерін игеру
286

28

186

72

3-8

АМ 02

Жобалау графикасын игеру
116

14

30

72
АМ 03

Интерьер декоры, интерьер бұйымы құрылымы мен жабдықтары элементтерін әзірлеу әрі орындау
210

8

130

72
АМ 04

Сәулет-құрылыс сызбаларын әзірлеу әрі орындау
268

18

142

108
АМ 05

Дизайн жобалауда компьютер бағдарламаларын игеру
316

32

140

144
АМ 06

Дизайн жобалаудағы материалдар мен оларды қолдану
102

34

14

54
АМ 07

Дизайн жобалаудағы жобалау-сметалық есептеулер
94

42

16

36
АМ 08

Сәулет нысандарын қайта жөндеу әрі қалпына келтіру
188

48

68

72
АМ 09

Интерьерді сәулеттік-дизайнерлік жобалау
448

42

298

108

4-6

АМ 10

Аумақты абаттандлыру және ланшафт дизайны
134

30

14

90

6

БҰАМ

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер


82

КП 00

Кәсіптік практика


720

КП 01

Оқу- таныстыру практика


36
4КП 02

Өндірістік-технологиялық практика


396
6КП 03

Технологиялық (Диплом алды) практика


288
8ДЖ

Дипломдық жобалау


288
8АА

Аралық аттестаттау


216

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау


36
Міндетті оқыту жиыны


5760

К

Консультациялар


400

Ф

Факультатив сабақтар


428
Барлығы


6588
Ескерту:


ЖБП - жалпы білім беретін пәндер;

ЖГМ - жалпы гуманитарлық модульдер;

ӘЭМ - әлеуметтік-экономикалық модульдер;

ЖКМ - жалпы кәсіптік модульдер;

АМ - арнайы модульдер;

БҰАМ - білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер;

Білім беру Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.

КП - кәсіптік практика;

ДЖ - дипломдық жобалау;

АА - аралық аттестаттау;

ҚА - қорытынды аттестаттау;

К - консультациялар;

Ф - факультативтер.

.

Қазақстан РеспубликасыБілім және ғылым министрінің

2017 жылғы 27 сәуірдегі

№ 196 бұйрығына 161-қосымша
техникалық және кәсіптік білім берудің

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ


Мамандық коды мен бейіні: 1400000 – Құрылыс және коммуналдық шаруашылық

Мамандығы: 1417000 – Азаматтық ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру,қайта құру

Біліктілік: 141701 3 –-Техник- дизайнер
Оқыту формасы: күндізгі

Оқыту қалыптық мерзімі: 2 жыл 10 ай

Жалпы орта білім базасында:


Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақыт көлемі

(сағаттар)


Семестрлер бойынша бөлуЕмтихан

Сынақ

Бақылау

жұмысы

БАРЛЫҒЫ


Оның ішінде:

Теориялық

оқыту


Практикалық

оқыту


Өндірістік

оқыту

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

ЖГМ 00

Жалпыгуманитарлық модульдер

(кәсіби қазақ/орыс тілдері, кәсіби шетел тілі, дене тәрбиесі,Қазақстан тарихы)


412


4-6

ӘЭМ 00

Әлеуметтік-экономикалық модульдер (философия, экономика, құқық, саясаттану мен әлеуметтану негіздері және мәдениеттану)


180

ЖКМ 00

Жалпыкәсіптік модульдер


297

ЖКМ 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу
75

28

47ЖКМ 02

Техникалық механика
32

13

19ЖКМ 03

Геодезия

32

20

12ЖКМ 04

Сызу және сызба геометрия негіздері *
32

8

24ЖКМ 05

Композиция*
30

12

18ЖКМ 06

Сәулет тарихы
64

64


ЖКМ 07

Сәулет құрылымдары
32

20

12АМ 00

Арнайы модульдер


2165

297

1040

828«141701 3 – Техник-дизайнер» біліктілігі

АМ 01

Сурет пен кескіндеме негіздерін игеру
286

28

186

72

4-6

АМ 02

Жобалау графикасын игеру
117

15

30

72
АМ 03

Интерьер декоры, интерьер бұйымы құрылымы мен жабдықтары элементтерін әзірлеу әрі орындау
211

8

131

72
АМ 04

Сәулет-құрылыс сызбаларын әзірлеу әрі орындау
268

18

142

108
АМ 05

Дизайн жобалауда компьютер бағдарламаларын игеру
316

32

140

144
АМ 06

Дизайн жобалаудағы материалдар мен оларды қолдану
102

34

14

54
АМ 07

Дизайн жобалаудағы жобалау-сметалық есептеулер
94

42

16

36
АМ 08

Сәулет нысандарын қайта жөндеу әрі қалпына келтіру
188

48

68

72
АМ 09

Интерьерді сәулеттік-дизайнерлік жобалау
448

42

298

108
АМ 10

Аумақты абаттандыру және ланшафт дизайны
135

30

15

90

7

БҰАМ

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер


36

КП 00

Кәсіптік практика


612

КП 01

Оқу-таныстыру практика


36


2

КП 02

Өндірістік-технологиялық практика


288


4

КП 03

Диплом алдындағы практика


288


6

ДЖ

Дипломды жобалау


288


6

АА

Аралық аттестаттау


216

ҚА

Қорытынды аттестаттау


67
Міндетті оқыту жиыны


4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес
Ф

Факультатив сабақтар

теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық емесБарлығы:


4960
  1   2   3   4


жүктеу 0.53 Mb.