Главная страница
Контакты

    Басты бет


2013 жылғы «25» сәуір «Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компания» Акционерлік қоғамының жарғысы

жүктеу 0.56 Mb.жүктеу 0.56 Mb.
бет1/3
Дата11.02.2020
өлшемі0.56 Mb.

2013 жылғы «25» сәуір «Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компания» Акционерлік қоғамының жарғысы


  1   2   3
«Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық Компания» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілді («Самұрық – Энерго АҚ Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасы) 2013 жылғы «_25_»_сәуір__ «Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компания» Акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ Өскемен қ., 2013 жыл Осы Жарғы Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - «ҚР») заңнамасына сәйкес жасалынған, «Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық Компания» акционерлік қоғамының заңды тұлға ретінде құқықтық статусын айқындап, бұдан әрі «Қоғам» деп аталынады. 1-ші бап. Жалпы ережелер 1.1. Қоғамның толық атауы: а) мемлекеттік тілде: «Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық Компания» акционерлік қоғамы; б) орыс тілінде: акционерное общество «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания»; в) ағылшын тілінде: «East Kazakhstan Regional Energy Company» joint stock company. 1.2.

Тұлға - жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және қоғам мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым. Aдамның әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы, қоғамның даму жемісі және белсенді қызмет ету мен қарым-қатынас орнату арқылы жеке адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне енгізудің жемісі.

Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.

Акционерлік қоғам - капиталды орталықтандырудың және ірі кәсіпорындарды ұйымдастырудың негізгі формасы. Акционерлік қоғамдар капиталдың алғашқы қорлану кезеңінде пайда болған. Акционерлік қоғам ашық және жабық болып екі түрге бөлінеді.

Орыс тілі (өз атауы Русский язык) - орыс халқының ана тілі. Үнді-еуропа тілдерінің шығыс-славян тілдері тобына жатады. Орыс тілін зерттейтін ғылым русистика деп аталады.

Ағылшын тілі (ағылш. English, English language) - Үндіеуропа тілдері жанұясының батыс герман тобына жататын тіл. Ағылшын тілі ежелгі тіл болып есептеледі, ол қазіргі Ұлыбритания аумағын ежелде басып алған Англосаксондардың тілі, бірақ жауланған кельттердің тілдері де әсерін тигізген.

Қоғамның қысқаша атауы: а) мемлекеттік тілде: «ШҚ АЭК» АҚ; б) орыс тілінде: АО «ВК РЭК»; в) ағылшын тілінде: «EK REC» JSC. 1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 070000, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бажов көшесі, 10-үй. 1.4. Қоғам қызметінің мерзімі шектеусіз. 1.5. Қоғамның қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады. 1.6.

Дербес - Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданындағы ауыл, Бадам ауылдық округі құрамында.

Қоғамның меншік нысаны – жеке меншік. 2-ші бап. Қоғамның заңды мәртебесі 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банктік шоттары болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды, міндеттерді иеленуге, атқаруға, сотта арыз беруші және жауапкер болуға құқылы. 2.2. Қоғамның атауы көрсетілген мөрі, мөртаңбасы, бланкілері үлгілерін Қоғамның Басқармасы бекітетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін өз тауарлық белгісі мен рәмізі болады. Қоғам ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады. 2.3. ҚР заңнамасына сәйкес Қоғам ҚР аумағында және одан тыс жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы. 2.4.

Акция (нидер. aktіe , нем. aktіe, лат. aktіү - қарамағына беру, рұқсат беру) - акционерлік қоғамды немесе кәсіпорынды дамытуға қаржы салғанын куәландыратын және оның иесіне акционерлік қоғам пайдасының бір бөлігін дивиденд түрінде алуына құқық беретін құнды қағаз.

Басқарма - Мемлекеттік атқару және билік жүргізу органдарының құрамындағы әкімшілік бөлімше; Кәсіпорынның, ұйымның қызметіне алқа түрінде басшылық жасайтын, белгілі бір мерзімге сайланатын орган. Оны әдетте, ұжым мүшелерінің жалпы жиналысы сайлаған төраға басқарады; Ұжым басшысы.

Аумақ - құрлық бетінің өзіне тән табиғи, сондай-ақ адамның карекеті нәтижесінде жасалған қасиетгері мен ресурстары бар бөлігі. Ресурстардың ерекше түрлерінің болуымен - орналасуымен (ауданымен), географиялық орнының ерекшелігімен, табиғи ландшафтының өзіндік типтерімен, шаруашылыққа игерілу дәрежесімен, "қоғам қарекетінің кеңістіктік базисі" рөлін атқару қабілеттілігімен сипатталады.

Қоғам өз қызметін ҚР заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады. 2.5. Қоғам Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін ашуға, оларға құқық беруге құқылы. 2.6. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері ҚР заңнамасымен және олардың орналасқан мемлекеттерімен белгіленген тәртіпке сәйкес құрылып, жабылады. 3-ші бап. Қоғам қызметінің мақсаты мен нысанасы 3.1.

Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.

Қоғамның негізгі қызметі мен құру мақсаты пайда табу болып табылады. 3.2. Қоғамның негізгі қызмет түрі болып табылады: Электр энергиясын беру және тарату, сонымен бірге, бірақ онымен шектелмей келесі жұмыстар мен қызметтер көрсету: 1) қосалқы станциялар мен электр желілерді пайдалану; 2) электр берілісі желілері мен электржабдықты монтаждау, баптау және жөндеу; 3) жедел-диспетчерлік басқару; 4) жоғары вольтті сынақтан өткізу; 5) технологиялық қажеттілігін жабу үшін электр энергиясын кіші гидроэлектр станциялар мен дизельдік станцияларда өндіру; 6) негізгі қызметтің технологиялық процессінің құрамды бөлігі болып табылатын өзге де жұмыстар мен қызметтер. 3.3. Қоғам өзінің негізгі мақсатына жету үшін ҚР заңдарымен тыйым салынбаған кез-келген өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы. Кез-келген қызмет ҚР заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады, егер ҚР заңнамасында белгіленген тəртіппен алынуы қажет лицензияның, рұқсаттың жəненемесе мақұлдаудың өзге де түрін талап ететін қызметтің түрлері тиісті лицензиялар немесе рұқсаттың өзге де түрлері алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

Лицензия (лат. licentia - рұқсат, құқық), рұқсатнама – экспортты‚ импортты және валюта қозғалысын бақылау мақсатымен экспорт-импорт операцияларын жүзеге асыруға мемлекет беретін рұқсат. Мемлекеттік органдар әлдебір саладағы қызметпен аиналысу құқығын беретін рұқсат.

4-ші бап. Қоғамның және оның акционерлерінің жауапкершілігі 4.1. Қоғамның өз акционерлерiнiң мүлкiнен оқшауланған мүлкi болады және олардың мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi. 4.2. Қоғам өз мүлкінің шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауаптылықта болады. 4.3. Қоғамның акционерi оның мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi және өзiне тиесiлi акциялардың құны шегiнде Қоғам қызметiне байланысты залалдарға тәуекел етедi. 4.4. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, Қоғам немесе мемлекет мұндай жауапкершiлiктi өзiне қабылдаған жағдайда және ҚР заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, сол сияқты мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 5-ші бап. Қоғамның жарғылық капиталы 5.1. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері барлық жай және артықшылықты акцияларын орналастыру құнына тең және ол ҚР ұлттық валютасымен көрсетiледi. 5.2.

Тәуекел (Риск; фр. risque қауіп) - жүзеге асырмақ іс-шаралардьщ сәтсіз болып шығуының ықтимал қаупі, осындай қауіпке байланысты іс-шаралардың ездері. «Әйтеуір бір сәті болар» дегенге негізделген көзжұмбай тәуекел және әбден ойластырылган, сәтті болады деген сенімге негізделген нартәуекел ден сараланады.

Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.

Валюта(итал. voluta - құн, баға) - тауарлар құнының шамасын өлшеу үшін пайдаланылатын ақша өлшемі. Халықаралық валюталық қаржы операциялары тәжірибесінде ол мынадай мәндерде қолданылады: 1) мемлекеттің ақша өлшемі және оның типі (алтын, күміс, қағаз ақша), мысалы, Қазақстанның ұлттық ақшасы - теңге, Ресейдікі - рубль; 2) шет мемлекеттердің ақшасы; 3) халықаралық (аймақтық) есеп айырысу өлшемі (вексель, чек, банкнот) және төлем құралы. 19 ғ-ға дейін күміс валюта мен биметаллизм кең тарады. 19 ғ-дың басында Ұлыбританияда, 19 ғ-дың 2-жартысынан басқа елдерде алтын валюта енгізілді. Валютаның жалпы дағдарысы кезеңінде (1-дүниежүзілік соғыс кезінде) қағаз валюта кеңінен қолданыла бастады. Алтын мен күміске айырбасталмайтын банкноттар қағаз ақша түрінде болды. Ел экономикасында ауық-ауық инфляция болғанда, қағаз валюта құнсызданып отырды. Мұндай жағдайда кейбір елдер өз валютасының номиналды алтындық баламын тұрақтандыруға тырысады. Көптеген елдерде валюта курсы валюталық шектеу арқылы реттеледі. Валюталар пайдаланылу тәртібіне қарай айырбасталымды (конверсияланатын), ішінара толық айырбасталымды және айырбасталмайтын (томаға тұйық) валюта болып үшке бөлінеді.

Жарғылық капитал / Жарғы капиталы - құрылатын кәсіпорынның (фирманың, ұйымның) активтеріне құрылтайшылар салған салымдардың құны, яғни оның капиталының бастапқы сомасы. Ол кәсіпорынның жарғысында айқындалады, негізінен акцияларды сатудан түскен ақша есебінен құралады.

Қоғамның жарияланған жарғылық акциялар санын көбейтуге Акционерлердiң Жалпы жиналысының шешiмi бойынша, сонымен қатар ҚР заң актілерінде көрсетілген өзге жағдайларда жол берiледi. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады. 5.3. Акцияларды орналастыру, оның ішінде жарияланған акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы шегінде, Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды. 6-шы бап. Қоғам акциялары мен өзге құнды қағаздары 6.1. Қоғам облигациялар мен құнды қағаздардың өзге түрлерін шығаруды жүзеге асыруға құқығы бар. Қоғамның құнды қағаздарды шығару, орналастыру, олардың айналымдары мен өтемінің шарттары мен тәртіптері ҚР заңнамасы және осы Жарғымен белгіленеді. 6.2. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Қоғам айырбасталынатын құнды қағаздарды шығаруға құқылы. 6.3. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылатын барлық мәселелерді шешу кезінде акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді, қоғам таза кіріс алса, сондай-ақ ол таратылған жағдайда ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіппен қоғамның жеке меншік мүлкінің бөлігі болған жағдайда дивиденд алуға құқық береді. 6.4. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуге алынғаннан кейін орналастырады. Акцияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы жүзеге асырылады. 6.

Құнды қағаздар, бағалы қағаздар - мүліктік құқықты куәландыратын, дивиденд және пайыз түрінде белгілі бір ақша сомасын алуға құқық беретін құжат. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (15.1. 2001) сәйкес құнды қағаздардарға “облигация, коносамент, акция және заң актілерінде немесе соларда белгіленген тәртіппен құнды қағаз қатарына жатқызылған басқа да құжаттар” жатады (130-бап).

5 Қоғамға өзiнiң жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы нарығында орналастырған кезде оларды өзi сатып алуына жол берiлмейдi. 6.6. Орналастырылатын акциялар төлемі ретінде ақша, мүліктік құқық (оның ішінде зияткерлік меншік нысаналарына құқығы) және ҚР заңымен қарастырылған жағдайлардан бөлек, өзге мүлік болуы мүмкін. Ақшадан бөлек өзге мүлікпен төлеу ҚР заңына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады. 6.7 Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі.

Пайдалану құқығы - мүліктен оның пайдалы табиғи қасиеттерін алудың, сондай-ақ, одан пайда табудың заң жүзінде қамтамасыз етілу мүмкіндігі. Пайда - кіріс, өсім, жеміс, төл алу және өзге нысандарда болуы мүмкін

Аталған мерзім өткенге дейін бұндай мүлікті Жалпы акционерлер кеңесінің келісімісіз алуға тыйым салынады. 6.8 Қоғам орналастырылатын акцияның құны толық төленгенге дейін Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесіндегі (атаулы ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) оны сатып алушының дербес шотына осы акцияны есепке алу туралы бұйрық беруге хақысы жоқ. 7-ші бап. Дивиденттер 7.1. Дивиденд - акционердiң өзiне тиесiлi акциялар бойынша акционерлiк Қоғам төлейтiн кiрiсi. 7.2. Егер дивиденттерді төлеу туралы шешім дауыс беретін Қоғам акцияларының жай көпшілігі арқылы Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған жағдайда Қоғамның акциялары бойынша дивиденттері ақшалай немесе Қоғамның құнды қағаздар түрінде төленеді. 7.3. Дивидендті Қоғамның акциялары бойынша оның құнды қағаздарымен төлеу, егер мұндай төлем акционердің жазбаша келісімі бар болып, Қоғамның жарияланған акцияларымен және олар шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын болса ғана рұқсат етіледі. 7.4. Дивидендтерді жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акцияларымен төлеу туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Дивидендтер жыл қорытындысы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау кезінде белгілеген мерзімінде төленеді. Қоғамның акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана Акционерлердiң Жалпы жиналысы қабылдайды. 7.5. Акционерлердiң Жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап, он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқы бар. 7.6.

Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.

Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.

Осы шешім Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімі қабылданған күннен бастап, он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы қажет. 7.7. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде келесі деректер болу қажет: Қоғам атауы, мекен-жайы, банктік және өзге деректемелері; Дивидендтер төленетін кезең;

Кезең - тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқая ояң бөліктер. Олардың едәуір белігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Кезең - тектоникалық немесе эрозиялық-денудациялық генезисті тау жотасы төбелерінің аралығындағы қырқалар; бар өрісіндегі жоғары қысымды екі атырап пен төмен кысымды екі атыраптың арасындағы кеңістік.

бір жай акцияға шаққанда дивиденд мөлшері; дивидендтерді төлеу басталатын күн; дивидендтерді төлеу тәртібі. 7.8. Акционер Қоғам берешегі туындаған мерзімге байланыссыз алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы. 7.9. Дивидендтерді оларды төлеу үшін белгіленген уақытта төлемеген жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күнінде ҚР Ұлттық Банкінде белгіленген қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сәйкес есептелетін өсім төленеді. 7.10.

Уақыт - өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу, олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын сипаттауда, және нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланатын маңызды мүшесі. Уақыт мифология, философия және ғылымның әр салада пайдалану үшін қарама-қайшылысыз сипаттау, зерттеу нысаны болып, талай-талай ұлы ғалымдарды өмірге әкелген.

Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзімен сатып алынған акциялар бойынша, сонымен қатар сотпен немесе Акционерлердің Жалпы жиналысымен Қоғамды тарату туралы шешім қабылданған жағдайларда да дивидендтер есептелмейді жəне төленбейді. 7.11. Дивидендтер алуға құқылы акционерлердiң тiзiмi дивидендтер төленетiн күннен бір күн ерте құрастырылуы қажет. 7.12. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер жыл қорытындысы бойынша Акционерлердiң Жалпы жиналысын өткiзген сәттен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірмей жыл қорытындысы бойынша жылына бір рет есептелінеді. Есептелетін дивиденттердің кепілдік мөлшері бір артықшылықты акцияға артықшылықты акция құнының оннан бір пайызын құрайды. 8-ші бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері 8.1. Қоғам Акционері: ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында (бұдан әрі- «Заң») және осы Қоғамның жарғысында көзделген тәртiппен қоғамды басқаруға қатысуға; дивидендтер алуға; Акционерлердiң Жалпы жиналысында немесе Қоғамның Жарғысында белгiленген тәртiппен Қоғамның қызметi туралы ақпарат алуға, оның iшiнде Қоғамның қаржылық есебiмен танысуға; Қоғамның тiзiлiмдi ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншiк құқығын растайтын көшiрмелер алуға; Акционерлердiң Жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесiне сайлау үшiн кандидатура ұсынуға; Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешiмдерге сот тәртiбiмен дау көтеруге; Қоғамның дауыс беретiн акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, осы Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтiрiлген залалдарды қоғамға өтеуi және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының iрi мәмiлелер және (немесе) мүдделiлiк болуына орай жасалатын мәмiлелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешiм қабылдау нәтижесiнде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгiнуге;

Лауазым - мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, Қарулы Күштер жүйесінде арнайы құзыреттілікпен тұрақты немесе уақытша билік өкілі қызметін не болмаса (мекеме, кәсіпорындарда) ұйымдастыру-басқару, әкімшілік-шаруашылық қызметін атқаруды жүктейтін өкілеттілік.

Қоғамға оның қызметi туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келiп түскен күннен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде дәлелдi жауаптар алуға; Қоғам таратылған кезде мүлiктiң бiр бөлiгiне; ҚР заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгiленген тәртiппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы; ҚР заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар. 8.2. Бiр-бiрiмен жасалған келiсiм негiзiнде әрекет ететiн, өзiне (жинақтап алғанда өздерiне) акционерлiк қоғамның дауыс беретiн акцияларының он және одан да көп пайызы тиесiлi акционер немесе бiрнеше акционердің (бұдан әрі - «Ірі акционер»), сондай-ақ: Акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесi акционерлердiң Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгiнуге; Қоғамның директорлар кеңесiне Заңға сәйкес Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiне қосымша мәселелер енгiзудi ұсынуға; Қоғамның директорлар кеңесiнiң отырысын шақыруды талап етуге; өз есебiнен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитiн жүргiзуiн талап етуге құқығы бар. 8.3.

Аудитор (лат. auditor - тыңдаушы, тексеруші) - аудиторлық қызметпен айналысушы маман. Онымен жоғары экономикалық және заң білімі бар, мамандығы бойынша кемінде бес жыл жұмыс істеген және тиісті аттестациядан өткен адам айналыса алады.

Қоғамның акционерi: акцияларды төлеуге; осы акционерге тиесiлi акцияларды Қоғамның тiркеушiсiне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргiзуге қажеттi мәлiметтердiң өзгерiсi туралы он күн iшiнде хабарлауға; Қоғам немесе оның қызметi туралы қызметтiк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге; осы Жарғыда және ҚР қазіргі заңнамасында белгiленген басқа да мiндеттердi орындауға мiндеттi. акционердiң осы Жарғының 8.3-бабының 2) тармақшасында белгiленген талаптарды орындамауының салдары үшiн Қоғам мен тiркеушi жауапты болмайды. 9-шы бап. Қоғам құқықтары мен міндеттері 9.1. ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Қоғам құқыққа ие: өз атынан мәміле жасау, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар алуға және жүзеге асыра алу; құнды қағаздарды шығару; басқа ұйымдарды құруға не олардың қызметіне қатысуға; сотта талапкер және жауапкер болуға; технологияларға, «НОУ-ХАУ» мен өзге зияткерлік меншік объектілерге, өзге ақпаратты алуына және оларды иеленуге және пайдалануға құқық бере алады; ҚР және шет елде өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құру, өзінің мүлік есебінен оларды негізгі және айналмалы қаражатпен қамту, олардың әрекет ету тәртібін анықтау; ҚР заңнамасына сәйкес берілген басқа да құқықтарды жүзеге асыру. Қоғам міндетті: ҚР заңнамасын сақтау; белгіленген тәртіппен салықты және басқа да міндетті төлемдерді төлеу; өз міндеттемелері мен өзінің мүлкінің шегінде жауапкершілік артады;

Жауапкершілік - адам бойындағы белгілі бір істі , өзіне тапсырылған міндетті орындап, жүзеге асыруынан байқалатын адамгершілік қасиет; тұлғаның қоғамда немесе ұжымда қабылданған әлеуметтік, өнегелі және кұқықтық нормалар мен ережелеріне, борыш сезіміне сәйкес өз қызметін бақылау қабілеттілігі.

ҚР заңнамасы мен осы Жарғыда көзделген өзге міндеттерге де жауапты. 10-шы бап. Қоғамның органдары Қоғамның органдары мыналар болып табылады: 1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы; 2) басқару органы - Директорлар кеңесі; 3) алқалы атқарушы орган – Қоғам Басқармасының Төрағасы басшылық ететін Басқарма; 4) Ішкі аудит қызметі - Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылауды бағалау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, құжаттардың корпоративтік басқару және кеңес беру саласында орындалуына бақылауды жүзеге асырушы орган.

Бақылау - зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда Бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.

11-ші бап. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы 11.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлiнедi. 11.2 Қоғам жыл сайын Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады. 11.3. Акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес айдан кешіктірмей өткізіледі. Қоғамның есептік кезеңдегі аудиті аяқталу мүмкінсіздігі жағдайында аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған деп есептеледі. 11.4. Егер барлық дауыс беретін акциялары бір Акционерге тиесілі болған жағдайда, Акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілмейді. Осы Заңда және Қоғамның жарғысында акционерлердiң жалпы жиналысының құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша шешiмдердi мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешiмдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтiрмейтiн және оны шектемейтiн жағдайда жазбаша түрде ресiмделуге тиiс. 11.5. Әрбір акционер Акционерлердiң жалпы жиналысында дауыс беретін кезде өзіне тиесілі дауыс беруші акциялар санына тепе-тең дауыс санына ие болады. Акционерлердiң жалпы жиналысын әзiрлеу мен өткiзудi:   1) Қоғам Басқармасы;       2) өзiмен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тiркеушiсi;       3) Қоғам директорлар кеңесi;       4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады. 11.6. Заңда белгiленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердiң жалпы жиналысын шақыру, әзiрлеу және өткiзу жөнiндегi шығындарды Қоғам көтередi. 11.7. Акционерлердiң жалпы жиналысының айрықша құзыретiне мына мәселелер жатқызылады: Қоғам Жарғысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу немесе оны жаңа редакциясында бекiту; корпоративтiк басқару кодексiн, сондай-ақ оған енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды бекiту; Қоғамды ерiктi түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрiн өзгерту туралы шешiм қабылдау; Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртiбiн, сондай-ақ оларды өзгертудi айқындау; Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын құнды қағаздар шығару; бір түрдегі орналастыратын акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау, осындай айырбастың шарттары мен тәртiбiн айқындау; «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою; Директорлар кеңесiнiң сан құрамын, өкiлеттiк мерзiмiн белгiлеу, оның мүшелерiн сайлау және олардың өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне олардың өз мiндеттерiн атқарғаны үшiн сыйақы төлеудiң және шығыстарын өтеудiң мөлшерi мен шарттарын айқындау; Акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғам директорларының кеңесі туралы ережесін бекіту; Қоғамның аудитiн жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгiлеу; жылдық қаржы есептiлiгiн бекiту; Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту; Қоғамның есептi қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртiбiн бекiту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешiм қабылдау және Қоғамның бiр жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерiн бекiту; Заңмен қарастырылған жағдайлар болған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешiм қабылдау; Қоғам акцияларының ерiктi делистингi туралы шешiм қабылдау; Қоғамға тиесiлi барлық активтердiң жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердiң бiр немесе бiрнеше бөлiгiн беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың акционерлері (қатысушылары) құрамынан шығуы туралы шешiм қабылдау; Акционерлердiң жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгiлеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешiм қабылдау; Қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгiлеу, әдiстемесiне өзгерiстердi бекiту (егер бекiтілмесе, әдiстеменi бекiту); Қоғамның ішкі құжаттарын қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне ҚР заңнамасымен жатқызылып, оларды бекіту; Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiн бекiту; акционерлерге Қоғам қызметi туралы ақпарат беру тәртiбiн белгiлеу, оның iшiнде, егер мұндай тәртiп Қоғам жарғысында белгiленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау; Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасын тағайындау және оның өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату; Қоғамның атқарушы органының басшысын тағайындау және оның өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату; Акционерлік қоғамның атқарушы органының сан құрамын, өкiлеттiк мерзiмiн белгiлеу, оның мүшелерiн сайлау және олардың өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, лауазымдық қызметақы мөлшерлерін айқындау, қоғамның атқарушы орган басшысының және мүшелерiнің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеудiң шарттарын белгілеу; тағайындаулары немесе келісулері Жалпы акционерлер жиналысымен жүзеге асырылатын Қоғам
  1   2   3


жүктеу 0.56 Mb.