Главная страница
Контакты

    Басты бет


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері 1 Пәннің мақсаты

жүктеу 44.51 Kb.жүктеу 44.51 Kb.
Дата06.06.2018
өлшемі44.51 Kb.

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері 1 Пәннің мақсаты


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері 1.1 Пәннің мақсаты: - Сольфеджионы оқытудың мақсаты – студенттердің дыбыстарды есту, дыбыстардың жоғары және төмендігін, метрикалық, құрылыстық естілу дәрежесін, музыканы жадына тоқу қабілетін дамыту. Мұның бәрі – музыканы кәсіптік түрде қабылдауға керекті шарттар. 1.2 Пәнді міндеттері: Сольфеджио бойынша жүргізітілетін әрбір сабақтың басты міндеті – оқытудың кешенді тәсілін қолдану. Оған кіретіндер: әр түрлі дәстүрдің стиліндегі көп дауысты музыкалық аспаптың сүйемелденусіз нота бойынша мүдірмей әндету дағдысын қалыптастыру; дауыс тану жүйесін қатаң сақтай отырып, туыстас тональдік ішіндегі модуляцияны әндету дағдысын қалыптастыру. 1.3 Пәнді игеру нәтижесінде тәлімгерлер білу керек: Тыңдау арқылы ладтағы гаммалардың жекеленген интервалдарды, аккордтарды, ырғақтық және ладтағы, интервалдық аккордтардың құрылымдарын айыра білуге дағдыландыру. Сондай – ақ, түрлі құрылым, бір дауысты, екі дауысты периодтардың төмендегі өлшемдегі жазуын айыра бөлуге дағдыландыру; Ұлттық музыкалық материалдарды пайдалану: қазақтың музыкалық фольклоры мен Қазақстанның кәсіптік және қазіргі композиторларының шығармалары.
Сазгер, композитор (лат. compositor - құрастырушы) - музыкалық шығармалардың авторы. Бұл термин алғаш рет 16-ғасырда Италияда кең пайдаланыла бастады және сол кезден бастап, батыс еуропа музыка мәдениетінің тәжірибелерінен туындаған "кәсіби жазба дәстүрінің" бейнесі ретінде қабылданады.
Фольклор - халық шығармашылығы, яғни аңыздар, қиссалар, ертектер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар және т.б.
Мұнда негізгі назар аударатын сала – халық өлеңдері; көрнекі құралдар мен түрлі өлшемдегі музыкалық шығармаларды әр түрлі масштабта топпен қолдану дағдысын қалыптастыру. 2. Пререквизиттер: «Музыка теориясының негіздері», «Полифония», «Гармония», «Музыка әдебиеті», «Музыка тарихы», «Хор класы». Ұсынылған әдебиет тізімі: 1. Асафьев Б. Музыкалық интонация. Л., «Музыка», 1965 2. Васина-Гроссман В. Вокалдық формалар. М., «Музыка», 1960 3. Мазель, Цуккерман. Музыкалық шығармаларға талдау. М., «Музыка», 1967 4. Назайкинский Е. Музыкалық қабылдаудың психологиясы. М., «Музыка», 1972 5. Сохор А. Музыка өнер түрі. М., «Музыка», 1972 6. Сохор А. Музыканың табиғаттағы эстетикалық жанрлары. М.
Психология - адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің сан−алуан сезім, аффективтік, интеллектуалды, басқа да туа біткен функцияларымен бірге сыртқы ортамен өзара әрекетін зерттейтін ғылым, кей-кезде адам мінез-құлығын зерттеу деп те анықталады.
Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.
Бізді қоршаған орта: жан-жануарлар мен өсімдіктер, Жер мен Ай, Күн мен алыстағы жұлдыздар - осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді.
, «Музыка», 1983 7. Стасов В. Музыка жайында статьялар. М., «Музыка», 1960 8. Хохлов Ю. Музыканың бағдарламасы жайында. М., «Музыка», 1963 9. Цуккерман. Музыкалық жанрлармен музыкалық формалардың негізі. М., «Музыка», 1964 10. П. И. Чайковский. Бағдарламалық музыка. М., «Музыка», 1952 11. Шахназаров Н. Музыкалық эстетикасының проблемалары., «Музыка», 1972 Теориялық курстың мазмұны. 1 – курс 1 – тақырып. Мажорлық және минорлық лад Жоспар: 1. Мажорлық және минорлық тетрахордт. 2. Гаммаларды айту (legato мен non legato) элементтерімен жұмыс жасау. 3. Минор ладының үш түрін әндету. 2 – тақырып. Ладтағы диатоникалық интервалдар Жоспар: 1. Мажор және минор тональносте тартылысын жасау. 2. Интервал тізбектерін әндету. 3. Біраттас және параллель мажор - минор. 4. Биік бағытта к3, т5, ү2, т.б. интервалдарды құра білу. 3 – тақырып. Дыбыстан диатоникалық интервалдар Жоспар: 1. Бір дыбыстан диатоникалық интервалдар жоғары құру. 2. Бір дыбыстан диатоникалық интервалдар төмен құру. 3. Нүкте. 4. Кері қайтару. 4 – тақырып. Ерекше интервалдар Жоспар: 1. Берілген дыбыстан төмен, жоғары бағытта интервалдарды айту. 2. Тональностте интервалдардың атауларын талдау. 3. Ерекше интервалдардың тартылысы. 4. Дауыстардың қарама- қарсы жүрісі. 5 – тақырып. Халық музыка лады Жоспар: 1. Миксолиділік лад, фригийлік лад. 2. Дорийлік лад, лидийлік лад. 3. Пентатоника. 2 – курс 1 – тақырып. Көмекші және өтпелі хроматикалық дыбыстар Жоспар: 1. Көмекші және өтпелі хроматикалық дыбыстар. 2. II басқыштың төмендеуі. 3. VI басқыштың көтерілуі. 4. Қосымша және өтпелі хроматизмдер. 2 – тақырып. Храматикалық гаммалар Жоспар: 1. 12 басқышты мажор және минордың барлық басқыштарын бөлек –бөлек айту 3 – тақырып. Құрамды интервалдар Жоспар: 1. Құрамды интервалдардың атауы. 2. Дыбыстан құрамды интервалдар құрастыра білу 4. Ауысып өзгеруі. 4 – тақырып. Храматикалық интервалдар Жоспар: 1. Хроматикалық интервалдарды әндету. 2. Интервалды тізбекпен айту. 3. Интервалдың айналымдары. 5 – тақырып. Қосалқы доминанта Жоспар: 1. II басқышы төмендетілген. 2. DD7 қолдануы. 3. YII7 каденцияда қолдануы. 3 – курс 1 – тақырып. Д тобындағы альтерацияланған аккордтар Жоспар: 1. Д тобындағы альтерацияланған аккордтарды құру. 2. Аккордтарды әндету. 3. Берілген мысалдарда альтерацияланған аккордтарды белгілеу. 2 – тақырып. S тобындағы альтерацияланған аккордтар Жоспар: 1. S – тобындағы аккордтар. 2. Альтерацияланған аккордтар. 3. Өлшемдер: Өлшемдер: 54; 58. 3 – тақырып. Ауытқу Жоспар: 1. Диатонгдық емес туыстық тональдік. 2. Хроматизм және модуляция. 3. Ырғақтық бөлудің негізгі түрлері. 4 – тақырып. Диатондық туыстық тональдіктерге модуляция Жоспар: 1. Үш тон арқылы доминанталық тұрғыда модуляция құру. 2. Субдоионанталық тұрғыда модуляция құру. 3. Шығармаларда интервалдарды және аккордтарға талдау жасау. 5 – тақырып. Диатондық емес тональдіктерге модуляция Жоспар: 1. Үш тон арқылы доминанталық тұрғыда модуляция құру. 2. Субдоионанталық тұрғыда модуляция құру. 3. Шығармаларда интервалдарды және аккордтарға талдау жасау.


жүктеу 44.51 Kb.